Szkolenia z Dialogu Motywującego

Dialog Motywujący dla lekarzy, pielęgniarek, psychologów, nauczycieli? 

DM jest szeroko stosowany przez specjalistów w obszarze pomocowym, medycznym i edukacyjnym. Osoby stosujące DM to, m.in.: pedagodzy, pielęgniarki, lekarze, nauczyciele, terapeuci, psycholodzy, trenerzy i coachowie. Zgodnie z definicją: „Dialog Motywujący jest określonym sposobem prowadzenia rozmowy na temat zmiany, tak aby to klient, a nie prowadzący rozmowę przedstawiał argumenty za zmianą (Miller, 1983; Miller i Rollnick, 2013). Rozmawiając z klientem opierasz się na współpracy i tworzysz relację terapeutyczną pełną empatii, akceptacji i troski. Specjalista DM zawsze koncentruje się na celu klienta i jego języku zmiany, wzmacnia osobistą motywację i zobowiązanie do osiągnięcia zmiany.  

Dlaczego warto stosować Dialog Motywujący w pracy z pacjentem?

Dialog Motywujący pomaga w pracy lekarza i pielęgniarki na każdym etapie leczenia pacjenta. DM pomocny jest w budowaniu przymierza terapeutycznego, wywiadzie medycznym, rozpoznaniu, badaniu przedmiotowym, diagnozie, rozmowie z pacjentem o procesie leczenia i o diagnozie. Każdy lekarz prowadzący rozmowę w duchu DM zauważa niesamowitą skuteczność w pracy z osobami oporowymi, nieskłonnymi do współpracy i zamkniętymi w sobie. Kolejny obszar zastosowania DM to edukacja medyczna pacjenta. Nie tylko sprzyja ona rozmowie pełnej akceptacji i szacunku, ale również zwiększa motywację pacjenta do zastosowania się do wskazówek lekarza. W trudnych sytuacjach, gdy musimy przekazywać niepomyślne informacje, DM okazuje się jedną z najlepszych metod komunikacji z pacjentem.  Dialog Motywujący jest bardzo spójny z wartościami zawodowymi pielęgniarek, lekarzy, psychologów i terapeutów co czyni tę metodę naturalną formę komunikacji z drugim człowiekiem. 

O czym dowiem się uczestnicząc w szkoleniach online i stacjonarnych z Dialogu Motywującego?  

Poznasz główne założenia Dialogu Motywującego. Dowiesz się, czym jest Duch DM. Poznasz zasady, procesy, założenia i narzędzia DM. Z pewnością nauczysz się używać odzwierciedleń, pytań otwierających, dowartościowań, podsumowań a także będziesz wiedział jak działa technika WDW. W trakcie ćwiczeń nauczysz się budować przymierze terapeutyczne, rozpoznawać potrzeby pacjenta, wsłuchasz się w jego język zmiany i w naturalny sposób podążysz za zmianą koncentrując się wyłącznie na kliencie. Każdy problem zgłaszany przez pacjenta, jego niezgoda czy ambiwalencja wobec zmiany będzie dla Ciebie szansą na jeszcze lepsze zrozumienie pacjenta i budowanie jego motywacji do zmiany. To wszystko odbędzie się w duchu humanistycznym, a każdy twój sukces będzie dowartościowany przez szkoleniowca. 

Co możesz przećwiczyć podczas szkolenia z Dialogu Motywującego?

Z pewnością będziesz miał okazję przećwiczyć wiele technik zgodnych z DM i poszukasz najlepszych rozwiązań w pracy z pacjentem jako lekarz, czy pielęgniarka. W trakcie tego procesu będziesz wspierany przez Trenera Dialogu Motywującego dr Wojciecha Chmielewskiego – szkoleniacps.  Oto przykładowe pytania, na które znajdziesz odwiedź po szkoleniu z Dialogu Motywującego

  • Jak budować przymierze terapeutyczne pełne zaufania i współpracy? 
  • Jak prowadzić wywiad medyczny zgodnie z Dialogiem Motywującym.
  • Jak informować pacjenta o wstępnych hipotezach podczas badania przedmiotowego? 
  • Jak prowadzić rozmowę z rodziną pacjenta zgodnie z duchem Dialogu Motywującego? 
  • Jak przekazywać pacjentowi informacje na temat diagnozy zgodnie z DM? 
  • Jak pracować z pacjentem roszczeniowym, agresywnym, zamkniętym, nieufnym zgodnie Z Dialogiem Motywującym? 
  • Jak pomóc pacjentowi w utrzymaniu profilaktyki i zapobiegania nawrotom choroby? 
  • Jak przekazywać niepomyślne informacje zgodnie z Dialogiem Motywującym? 
  • Jak skutecznie edukować pacjentów i motywować do stosowania się do zaleceń lekarza? 
  • Jak komunikować się w zespole medycznym zgodnie z założeniami Dialogu Motywującego?