Szkolenia z komunikacji interpersonalnej

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej dla biznesu, administracji i ochrony zdrowia. Szkolenia online i stacjonarne. 

Na stronie Szkoleniacps możesz znaleźć wiele interesujących modułów szkoleniowych z komunikacji interpersonalnej skierowanych do pracowników biznesu, administracji i ochrony zdrowia. Szkolenia z komunikacji interpersonalnej z pewnością zwiększą efektywność porozumiewania się między ludźmi bez względu na sytuację w jakiej się znajdą. Rozwój umiejętności pracowników w zakresie skutecznej komunikacji interpersonalnej  jest mocnym fundamentem kultury organizacyjnej. Podczas szkolenia uczestnicy poznają metody, techniki i narzędzia ułatwiające komunikowanie się z innymi poprzez komunikację werbalną, niewerbalną, pisaną, świadomą i nieświadomą. 

Dlaczego warto szkolić się z komunikacji interpersonalnej? 

Opanowanie wysokiego poziomu komunikowania się z innymi ludźmi przyniesie wiele korzyści do życia osobistego i zawodowego. Dzięki efektywnej komunikacji interpersonalnej możesz: 

 • zbudować dobre relacje z innymi ludźmi,
 • zrozumieć i wczuć się w potrzeby i emocje innych,
 • wyrazić swoje jasno swoje myśli i intencje,
 • rozwiązywać konflikty i negocjować dalsze porozumienie,
 • motywować i angażować się w pracę zespołową,
 • zdobywać nowych klientów i budować pozytywny wizerunek firmy,
 • zarządzać efektywnie zespołem, 
 • delegować w motywujący sposób zadania,
 • zmniejszyć liczbę nieporozumień i napięć międzyludzkich, 
 • ograniczyć konflikty w zespole pracowniczym. 

W pracy może pomóc wzmocnić zaangażowanie, zwiększyć produktywność i zredukować konflikty, natomiast w relacjach z innymi może pomóc budować zaufanie, współpracę i zrozumienie, a w rozwoju osobistym może pomóc wyrażać siebie. Jest wiele obszarów, gdzie komunikujesz się z innymi i często pojawiają się kłopoty. te kłopoty pojawiają się nie dlatego, że masz złe intencje, ale dlatego, że zostałeś niewłaściwie zrozumiany lub niewłaściwie wyraziłeś swoje potrzeby poglądy i sugestie. 

Jakie są skutki błędów w komunikacji?

Główne przeszkody w komunikacji z pewnością utrudniają nam porozumienie z innymi. Wszystko to, co uniemożliwia lub zniekształca proces komunikowania się należy zauważyć, zinterpretować i zmienić. Generalnie możemy wyróżnić 4 rodzaje przeszkód: 

 • przeszkody fizyczne, czyli hałas, odległość, zakłócenia techniczne itp.,
 • przeszkody językowe, czyli niezrozumienie słów lub symboli używanych przez rozmówcę,
 • przeszkody kulturowe, czyli różnice w normach i wartościach między ludźmi z różnych środowisk,
 • przeszkody psychologiczne, czyli emocje, postawy, zaburzenia i poglądy wpływające na odbiór i interpretację komunikatu.

Każda rozmowa interpersonalna, która kończy się nieporozumieniem to strata produktywności, czasu, osłabienie więzi z innymi, poczucie krzywdy, niezrozumienia i chęć zamknięcia się na dalszy dialog z daną osobą. W ciągu całego życia spośród różnych czynności poświęcasz najwięcej czasu na komunikację interpersonalną. Być może dlatego warto pochylić się nad tym tematem szkoleniowym i rozważyć zapisanie się na szkolenie z komunikacji interpersonalnej. 

Co możesz przećwiczyć podczas szkolenia z komunikacji interpersonalnej? Szkolenie online lub stacjonarne. 

Z pewnością będziesz miał okazję przećwiczyć pod okiem trenera różne rodzaje komunikacji interpersonalnej. Rodzaje komunikacji możesz podzielić  na różne kategorie skatalogowane: 

 • według formy przekazu: komunikacja słowna, pisemna, symboliczna; 
 • według sposobu kontaktu: komunikacja bezpośrednia i pośrednia;
 • według zakresu odbiorców: komunikacja społeczna, codzienna, indywidulana i zespołowa;
 • według rodzaju kodu: komunikacja werbalna i niewerbalna.

W ramach tych kategorii będziesz miał okazję poznać i rozwinąć swoje umiejętności w zakresie: 

 • aktywnego słuchania, czyli okazywania zainteresowania i uwagi rozmówcy, empatii;
 • opanowania emocji i cierpliwości w rozmowie;
 • sprecyzowanie celu komunikacji i odpowiedzialności za własny komunikat;
 • jasnego i precyzyjnego formułowania swoich myśli i intencji;
 • konstruowania efektywnej informacji zwrotnej, czyli podawania opinii w sposób szanujący drugą stronę,
 • komunikacji niewerbalnej, czyli użycia gestów, mimiki, tonu głosu i kontaktu wzrokowego;
 • asertywności i dążenia do porozumienia; 
 • rozpoznania metod komunikacji skoncentrowanej na rozwiązaniach;
 • stosowania Dialogu Motywującego;
 • stosowania komunikacji NVC;
 • stosowania komunikacji błękitnej i zielonej;
 • stosowania komunikacji perswazyjnej. 

Złóż zapytanie w zakładce „kontakt” na Szkoleniacps.pl