Szkolenia z komunikacji medycznej Calgary Cambridge

Metoda komunikacji z pacjentem Calgary Cambridge. Szkolenia stacjonarne i online.  

Autorami i twórcami tej metody komunikacji są: Jonathan Silverman, Suzanne Kurtz, Juliet Draper. W swojej książce pt. „Umiejętność komunikowania się z pacjentem” opisują zbiór technik i narzędzi opartych na dowodach naukowych i sprawdzonych przez doświadczonych praktyków. Jest to ujednolicona metoda w kształceniu medycznym przeddyplomowym, podyplomowym oraz ustawicznym. Dzięki tej metodzie możemy nauczać umiejętności komunikowania się personelu medycznego z pacjentem i jego rodziną. Komunikacja Calgary Cambridge coraz śmielej stosowana jest również przez polskich specjalistów z branży medycznej. Lekarze, pielęgniarki, położne i inni pracownicy medyczni z wielkim uznaniem wypowiadają się na temat skuteczności komunikowania się opartym na protokołach Calgary Cambridge. 

Do kogo skierowane jest szkolenie z komunikacji medycznej Calgary Cambridge? 

Szkolenie skierowane jest do personelu medycznego wszystkich placówek medycznych. Szczególnie kierowane jest do osób pragnących podnieść poziom komunikacji z pacjentem i znacznie obniżyć napięcie i nieporozumienia na linii pacjent – medyk. Dodatkowo z tej metody mogą skorzystać osoby uczące się na wszystkich poziomach kształcenia medycznego. Facylitatorzy, wykładowcy, trenerzy, instruktorzy, pedagodzy, psycholodzy i kierownicy kursów. Jeżeli jesteś administratorem placówki medycznej, kierownikiem, dyrektorem lub opiekunem studentów to również warto zapoznać się z tą metodą. 

Dlaczego warto szkolić personel medyczny w zakresie komunikacji medycznej?

Warto szkolić personel medyczny z komunikacji z pacjentem, ponieważ lekarz przeprowadza średnio od 200 000 do 400 000 konsultacji w ciągu swojego życia zawodowego. Można powiedzieć, że 70% jego czasu to ciągła komunikacja z pacjentem. Dyrektorzy szpitali wiedzą, że skuteczna komunikacja z pacjentem jest niezbędna do osiągnięcia wysokiej jakości usług medycznych. Dodatkowo komunikowanie się z pacjentem jest kluczową kompetencją w pracy personelu medycznego. Po szkoleniach z komunikacji medycznej zauważa się znaczą poprawę w relacjach personelu medycznego z pacjentem, poprawia się również atmosfera w pracy i relacje między pracownikami. Warto wziąć pod uwagę, że umiejętności komunikowania się należy nauczać oraz uczyć się. Wybierając szkolenie z komunikacji medycznej warto zwrócić uwagę na to, że konieczne jest zastosowanie metod uczenia się opartych na doświadczeniu, które obejmują: obserwacje, informacje zwrotną, uczestnictwo w komunikacji i powtarzanie ćwiczeń. Metoda Komunikacji Calgary Cambrigde spełnia te wszystkie wymagania. 

Jakich umiejętności uczą się lekarze i pielęgniarki w szkoleniach online i stacjonarnych w zakresie komunikacji z pacjentem?

W trakcie szkoleń realizowanych przez www.szkoleniacps.pl wyróżniamy trzy grupy umiejętności, których uczymy personel medyczny. 

Umiejętności dotyczące treści komunikacji. 

 • Głównym założeniem jest nabycie umiejętności w zakresie stawiania właściwych pytań otwartych, zamkniętych, neutralnych, sugerujących, podsumowujących. Zwracamy uwagę na formułowanie odpowiedzi na zadawane pytania przez pacjentów, przekazywane informacje medyczne przez personel medyczny, omawianie sposobu leczenia, formułowanie treści wywiadu z pacjentem, przygotowujemy treści na temat kontynuacji leczenia, edukacji, itp.

Umiejętności dotyczące procesu komunikowania się.

 • W trakcie nauki umiejętności z zakresu procesu komunikowania się zwracamy uwagę na to jak komunikujemy się, jak zbieramy informacje, jak informujemy i prowadzimy rozmowę, jaką strukturę nadajemy rozmowie. Komunikacja werbalna i niewerbalna, proces wywiadu, przekazywanie nieprzychylnych informacji – to główne tematy poruszane na szkoleniu z komunikacji dla lekarzy i pielęgniarek.   

Umiejętności percepcyjne dotyczące komunikowania się.

 • W komunikacji medycznej ważna jest samoświadomość lekarza i pielęgniarki i świadomość zachowań i procesów komunikacyjnych pacjentów. Zawracamy uwagę na rozwijanie tych kompetencji. Uczestnicy szkolenia poznają swoje myśli, uczucia, postawy, decyzje, nastawienie, empatię, uważność, świadomość, odporność na stres, itp. 

W trakcie szkolenia poznasz ramy zmodyfikowane wytycznych komunikacji medycznej Calgary Cambrigde. 

Główne wytyczne Calgary-Cambridge.

Nauczanie oparte na umiejętnościach (skills-based curriculum).

 • Struktura – uporządkowanie umiejętności komunikowania się. 
 • Umiejętności – jakie umiejętności promujemy – wdrażamy. 
 • Zasadność – dowody potwierdzające skuteczność. 
 • Zasięg – zakres programu nauczania komunikacji medycznej.  

Trzy schematy Ramy zmodyfikowanych wytycznych Calgary-Cambridge.

Nadawanie struktury – Budowanie relacji.

 • Początek konsultacji 
 • Zbieranie informacji
 • Badanie przedmiotowe
 • Wyjaśnienie i planowanie
 • Zamykanie konsultacji 

Nadawanie struktury – Budowanie relacji.

 • Początek konsultacji – przygotowanie się, budowanie porozumienia terapeutycznego, przyczyny konsultacji.
 • Zbieranie informacji – perspektywa biomedyczna, perspektywa pacjenta, kontekst.
 • Badanie przedmiotowe. 
 • Wyjaśnienie i planowanie – odpowiednia jakość i ilość informacji, pomaganie w zrozumieniu i zapamiętywaniu, wspólne zrozumienie, planowanie i podejmowanie decyzji.
 • Zamykanie konsultacji – dalsze planowanie, właściwy moment zamknięcia. 

Zbieranie informacji – umiejętności prowadzenia procesu komunikacji z pacjentem.

 • Narracja pacjenta
 • Zadawanie pytań – metoda lejka, od pytań otwartych do zamkniętych
 • Uważne słuchanie
 • Wspierające reagowanie
 • Uważność na sygnały
 • Klaryfikacje
 • Określenie ram czasowych
 • Podsumowanie wewnętrzne
 • Używanie adekwatnego języka 
 • Rozumienie perspektywy pacjenta

W trakcie szklenia z CC nauczysz się prowadzenia komunikacji z pacjentem na każdym etapie procesu leczenia i interwencji medycznych. Jako medyk, będziesz prowadził rozmowę z pacjentem w taki sposób, aby rozpoznać i pogłębić perspektywę biomedyczną, perspektywę pacjenta i kontekst, który łączy obie perspektywy. 

Perspektywa Biomedyczna 

 • Kolejność zdarzeń
 • Analiza objawów
 • Przegląd odpowiednich narządów i układów

Perspektywa pacjenta

 • Wyobrażenia i przekonania, obawy, oczekiwania, wpływ na życie, uczucia

Podstawowe informacje – kontekst

 • Historia medyczna
 • Alergie oraz przyjmowane leki
 • Wywiad rodzinny 
 • Wywiad osobowy i socjalny
 • Przegląd narządów i objawów