Szkolenia z zarządzania

Szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi on-line i szkolenia stacjonarne. 

Posiadamy ponad 20-to letnie doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń z zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizujemy się w szkoleniach zarządzania dla kadry kierowniczej, która rozpoczyna pracę na stanowisku menedżerskim jak i dla osób realizujących zadania menedżerskie od wielu lat. Jako praktycy i specjaliści ceni sobie szkolenia nastawione dla rozwiązania w danej branży. W trakcie wdrażania procesu szkoleniowego online lub stacjonarnie staramy się w pierwszej kolejności przygotować rozwiązania na wyzwania w danej organizacji. Często jest to wyzwanie związane z efektywnością pracy zespołu, potrzeba budowania pozytywnej kultury organizacyjnej czy umiejętność organizacji pracy. Jako firma szkoleniowa Centrum Psychologii Stosowanej odpowiadamy na potrzeby naszych klientów nie tylko poprzez realizację szkoleń, ale również świadczymy usługi doradcze, coaching czy super wizję zespołów. 

Przykładowe tematy szkoleń z zarządzania realizowane on-line i stacjonarnie.

Do najbardziej popularnych tematów szkoleniowych zaliczamy m.in.: 

Szkolenia z zarządzania – tematyka warsztatów:

 • Przywództwo w organizacji wielopokoleniowej  – bestseller 
 • Trening umiejętności kierowniczych – bestseller 
 • Efektywne budowanie zespołów i zarządzanie procesami zespołu
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie i kierowanie zmianami w firmie 
 • Zarządzanie i myślenie strategiczne w organizacji 
 • Dialog Motywujący w pracy menedżera – bestseller 
 • Delegowanie zadań i wydawanie poleceń – bestseller 
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 • Zarządzanie przez cele i motywacja zespołu 
 • Zarządzanie sprzedażą i zespołami handlowymi
 • Kierowanie zespołami produkcyjnymi
 • Coaching i mentoring 
 • Kreatywne i innowacyjne myślenie
 • Asertywność
 • Budowanie Turkusowego zespołu – bestseller 
 • Budowanie Turkusowej organizacji 

Szkolenia z zarządzania – psychologia zarządzania online i stacjonarnie.

Szkolenia z zarządzania realizowane przez Centrum Psychologii Stosowanej mają podbudowę praktyczną, naukową, innowacyjną i skoncentrowaną na efekcie. Trener realizujący szkolenie z zarządzania koncentruje się na wypracowaniu u uczestników niezbędnych kompetencji menadżerskich. Bazuje na metodologii Cyklu Colba, taksonomii Blooma i piramidzie Millera. Często dla zawodowców realizowane są symulacje menedżerskie – w warunkach symulowanych uczestnik realizuje zadania  pod okiem profesjonalisty. Cykl symulacja składa się z 4 etapów pre briefingu, zapoznania ze środowiskiem menadżerskich, realizacji scenariusza i debriefingu.  Każdy uczestnik otrzymuje wzmacniający feedback dotyczący prezentowanych umiejętności, wiedzy i postaw pracy jako menedżer. Każde szkolenie jest nasycone wiedzą i umiejętnościami psychologicznymi. Procesy grupowe, motywacyjne, budowanie produktywnych postaw, reguły wywierania wpływu społecznego, budowanie zaangażowania, procesy komunikacji, delegowanie zadań, zarządzanie efektywnością to niektóre z poruszanych zagadnień podczas szkoleń z zarządzania online i stacjonarnie.  

Dlaczego warto wybrać szkolenia z zarządzania w Centrum Psychologii Stosowanej?

Ponieważ jako zespół osobiście posiadamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami, zajmujemy się tworzeniem i realizacją projektów biznesowych, mamy ponad 20 – to letnia praktykę szkoleniową, co daje nam przegląd w procesach zarządzania z różnych branż – finansowe, produkcyjne, budowlane, motoryzacyjne, usługowe, przemysłowe, spożywcze, medyczne, edukacyjne, administracji publicznej i wielu innych. Szkolimy z pasją i przekonaniem, że każdy mały krok w kierunku rozwoju to realna wartość ekonomiczna dla całej firmy.