Szkolenia z zarządzania

Szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi on-line i szkolenia stacjonarne

Posiadamy ponad 20-to letnie doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń z zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizujemy się w szkoleniach zarządzania dla kadry kierowniczej, która rozpoczyna pracę na stanowisku menedżerskim jak i dla osób realizujących zadania menedżerskie od wielu lat. Jako praktycy i specjaliści cenimy sobie szkolenia nastawione dla rozwiązania w danej branży. W trakcie wdrażania procesu szkoleniowego online lub stacjonarnie staramy się w pierwszej kolejności przygotować rozwiązania na wyzwania w danej organizacji. Często jest to wyzwanie związane z efektywnością pracy zespołu, potrzeba budowania pozytywnej kultury organizacyjnej czy umiejętność organizacji pracy. Jako firma szkoleniowa Centrum Psychologii Stosowanej odpowiadamy na potrzeby naszych klientów nie tylko poprzez realizację szkoleń, ale również świadczymy usługi doradcze, coaching czy superwizję zespołów.

Jak efektywne zarządzanie zespołami może odmienić Twoją firmę?

Efektywne zarządzanie zespołami jest nie tylko pożądane, ale wręcz niezbędne do sukcesu każdej firmy. Odkąd Frederick Taylor wprowadził koncepcje zarządzania naukowego na przełomie XIX i XX wieku, metody i strategie zarządzania przeszły długą drogę. Dzisiaj, w epoce cyfryzacji, różnic pokoleniowych, kulturowych i globalizacji, menedżerowie muszą łączyć kompetencje techniczne z umiejętnościami miękkimi, aby prowadzić swoje zespoły do sukcesu.

Z pewnością zarządzanie to znacznie więcej niż kierowanie. Zarządzanie, szczególnie w kontekście zasobów ludzkich, wymaga głębokiego zrozumienia dynamiki grupowej, zmian, procesów, motywacji i komunikacji. To sztuka, w której lider musi umiejętnie balansować między asertywnością a empatią, pomiędzy delegowaniem a kontrolowaniem oraz pomiędzy innowacją a efektywnością operacyjną.

Z dekady na dekadę zmienia się oblicze zarządzania zasobami ludzkimi. Tradycyjnie, zarządzanie zasobami ludzkimi koncentrowało się na procesach administracyjnych i utrzymaniu porządku wewnątrz organizacji. Współczesne podejście jest inne – dzisiaj kładzie się nacisk na rozwój talentów, budowanie kultury organizacyjnej i zarządzanie talentami w sposób, który sprzyja innowacjom.

Szkolenia zarządzania dla firm są kluczem do rozwoju.

Centrum Psychologii Stosowanej z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży, rozumie te zmiany i oferuje szkolenia, które są dostosowane do nowoczesnych wymogów zarządzania. Niezależnie od tego, czy jesteś nowym menedżerem, czy doświadczonym liderem, nasze szkolenia zapewniają narzędzia niezbędne do efektywnego kierowania zespołem.

Na jakie szkolenia z zarządzania dla firm i administracji należy zwrócić uwagę?

Oto kilka tematów, które odmieniają zespoły i wzmacniają sukces firmy.

 • Przywództwo w organizacji wielopokoleniowej: Jak zarządzać zespołem, który jest mieszanką różnych pokoleń, z różnymi wartościami i oczekiwaniami.
 • Trening umiejętności kierowniczych: Rozwijanie kluczowych umiejętności, które są niezbędne w pracy każdego menedżera.
 • Zarządzanie projektami: Metodyki i narzędzia niezbędne do skutecznego planowania, wdrażania i monitorowania projektów.

Przykładowe tematy szkoleń z zarządzania realizowane on-line i stacjonarnie.

Do najbardziej popularnych tematów szkoleniowych zaliczamy m.in.: 

Szkolenia z zarządzania dla firm – tematyka warsztatów:

 • Przywództwo w organizacji wielopokoleniowej – bestseller
 • Trening umiejętności kierowniczych – bestseller
 • Efektywne budowanie zespołów i zarządzanie procesami zespołu
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie i kierowanie zmianami w firmie
 • Zarządzanie i myślenie strategiczne w organizacji
 • Dialog Motywujący w pracy menedżera – bestseller
 • Delegowanie zadań i wydawanie poleceń – bestseller
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 • Zarządzanie przez cele i motywacja zespołu
 • Zarządzanie sprzedażą i zespołami handlowymi
 • Kierowanie zespołami produkcyjnymi
 • Coaching i mentoring
 • Kreatywne i innowacyjne myślenie
 • Asertywność
 • Budowanie Turkusowego zespołu – bestseller
 • Budowanie Turkusowej organizacji

Szkolenia z zarządzania – psychologia zarządzania online i stacjonarnie.

Szkolenia z zarządzania realizowane przez Centrum Psychologii Stosowanej mają podbudowę praktyczną, naukową, innowacyjną i skoncentrowaną na efekcie. Trener realizujący szkolenie z zarządzania koncentruje się na wypracowaniu u uczestników niezbędnych kompetencji menadżerskich. Bazuje na metodologii Cyklu Colba, taksonomii Blooma i piramidzie Millera. Często dla specjalistów realizowane są symulacje menedżerskie – w warunkach symulowanych uczestnik realizuje zadania pod okiem profesjonalisty. Cykl symulacji składa się z 4 etapów prebriefingu, zapoznania ze środowiskiem menadżerskich, realizacji scenariusza i debriefingu.  Każdy uczestnik otrzymuje wzmacniający feedback dotyczący prezentowanych umiejętności, wiedzy i postaw pracy jako menedżer.

Odpowiedzialność za rezultaty i wzrost kompetencji kadry menadżerskiej. Twoje Szkolenia Menadżerskie w Centrum Psychologii Stosowanej.

Na stronie szkoleniacps.pl rozumiemy, że rola menedżera jest złożona i wymagająca. Nasza misja jest prosta, lecz ambitna – „Za punkt honoru stawiamy sobie odpowiedzialność za rezultaty i wzrost kompetencji kadry menadżerskiej”. Nie ograniczamy się do dostarczania wiedzy; stawiamy na konkretne wyniki, które można zmierzyć i które przynoszą realne korzyści zarówno dla uczestników naszych programów szkoleniowych, jak i dla organizacji, które reprezentują. Przy każdym szkoleniu dla menedżerów i kierowników, celujemy w realizację konkretnych założeń, korzystając z renomowanej metodologii Kirkpatricka. Oto, co możesz oczekiwać od naszych szkoleń:

 • Zastosowanie w praktyce: Zapewniamy, że każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystać techniki menedżerskie przedstawiane podczas szkolenia.
 • Zrozumienie i motywacja: Dążymy do tego, aby uczestnicy nie tylko rozumieli, ale również czuli motywację do wdrażania nowych rozwiązań w swoim środowisku pracy.
 • Praktyczne wykorzystanie umiejętności: Pomagamy uczestnikom znaleźć możliwości do wykorzystania nabytych umiejętności menedżerskich w ich codziennej praktyce zawodowej.

Jesteśmy również dumni z tego, że nasze szkolenia uznawane są przez top menadżerów zarządzających czołowym firmami w Polsce i korporacjami międzynarodowymi. Uczestnicy naszych otwartych szkoleń menedżerskich szczególnie doceniają pięć mocnych stron CPS:

 • Eksperckie prowadzenie. Jedną z najbardziej cenionych zalet naszych szkoleń jest doświadczenie i profesjonalizm naszych trenerów. Każdy z nich to ekspert w swojej dziedzinie z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, co gwarantuje, że wiedza przekazywana podczas szkoleń jest aktualna, sprawdzona i bezpośrednio aplikowana w różnorodnych sytuacjach biznesowych.
 • Zaawansowana metodyka szkoleniowa. W CPS stawiamy na innowacyjne podejście do nauki, wykorzystując metody, które nie tylko przekazują wiedzę, ale również inspirują i motywują uczestników do działania. Nasze szkolenia są konstruowane tak, by maksymalizować zaangażowanie i uczestnictwo, co przekłada się na lepsze przyswajanie materiału i jego zastosowanie w praktyce.
 • Narzędzia gotowe do implementacji. Wyróżniamy się na rynku szkoleń dzięki koncentracji na praktycznych narzędziach, które uczestnicy mogą od razu wdrożyć w swoich miejscach pracy. To co nas uczy, od razu można przetestować i zastosować, co znacząco zwiększa wartość naszych szkoleń i efektywność wprowadzanych zmian w firmach uczestników.
 • Rezultaty mierzalne w praktyce. Nasze szkolenia są projektowane z myślą o wypracowywaniu konkretnych, mierzalnych wyników, co wyróżnia nas w branży szkoleniowej. Dzięki zastosowaniu metodologii Kirkpatricka zapewniamy, że efekty szkoleń są widoczne i mierzalne, co stanowi o ich realnej wartości dla uczestników i ich organizacji.
 • Zindywidualizowane podejście do uczestnika. W CPS każdy uczestnik traktowany jest indywidualnie, co pozwala na maksymalne dostosowanie treści szkolenia do osobistych potrzeb i oczekiwań. To personalizacja procesu nauczania sprawia, że każdy uczestnik opuszcza szkolenie z poczuciem, że zdobył wiedzę i umiejętności, które są dla niego najbardziej wartościowe i które najlepiej odpowiadają wyzwaniom stojącym przed nim w pracy zawodowej.

Jeśli szukasz nie tylko teorii, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności, które odmienią Twoje zarządzanie, CPS jest miejscem, gdzie te zmiany stają się rzeczywistością.

Szkolenia z zarządzania

Szkolenia z zarządzania

Szkolenia z zarządzania zasobami ludzkimi on-line i szkolenia stacjonarne

Dlaczego warto wybrać szkolenia z zarządzania w Centrum Psychologii Stosowanej?

Ponieważ jako zespół osobiście posiadamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami, zajmujemy się tworzeniem i realizacją projektów biznesowych, mamy ponad 20 – to letnia praktykę szkoleniową, co daje nam przegląd w procesach zarządzania z różnych branż – finansowe, produkcyjne, budowlane, motoryzacyjne, usługowe, przemysłowe, spożywcze, medyczne, edukacyjne, administracji publicznej i wielu innych. Szkolimy z pasją i przekonaniem, że każdy mały krok w kierunku rozwoju to realna wartość ekonomiczna dla całej firmy.

W CPS wierzymy, że zaangażowanie menedżera w rozwój swoich umiejętności jest pierwszym krokiem do zbudowania silnego i efektywnego zespołu. Szkolenia z zarządzania są inwestycją, która przynosi wymierne korzyści całej organizacji – od zwiększonej produktywności po lepszą atmosferę w pracy.

Oto twoje korzyści, które możesz uzyskać po szkleniu dla menadżerów:

 • Rozwój kompetencji menedżerskich: zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat różnorodnych aspektów zarządzania, takich jak planowanie strategiczne, delegowanie zadań, motywowanie zespołu, efektywna komunikacja czy zarządzanie zmianą.
 • Efektywniejsze zarządzanie zespołem: nauczysz się technik budowania silnych zespołów, angażowania pracowników i wzmacniania ich zaangażowania, co może przyczynić się do zwiększenia efektywności całej organizacji.
 • Lepsze rozumienie siebie jako lidera: szkolenie pozwoli Ci lepiej zrozumieć własny styl przywódczy i to, jak wpływasz na swoją drużynę, co jest kluczowe w rozwoju osobistym i zawodowym każdego menedżera.
 • Nowe narzędzia i techniki: zostaniesz wyposażony w szereg nowych narzędzi i technik, które można natychmiast zastosować w pracy, co może przynieść szybkie i mierzalne rezultaty.
 • Networking i wymiana doświadczeń: szkolenie to również świetna okazja do spotkania innych menedżerów, wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk i nawiązania cennych kontaktów zawodowych.
 • Zwiększenie efektywności osobistej: ucząc się, jak lepiej zarządzać swoim czasem, zadaniami i zespołem, możesz zwiększyć swoją własną produktywność oraz efektywność pracy.
 • Zarządzanie konfliktami: nabywanie umiejętności rozpoznawania, rozumienia i efektywnego rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy jest nieocenione dla utrzymania harmonii i produktywności zespołu.
 • Rozwój kariery: posiadanie udokumentowanych umiejętności menedżerskich i przywódczych może otworzyć przed Tobą nowe drzwi kariery, zapewniając awanse i lepsze pozycje zawodowe.
 • Zwiększenie wartości dla organizacji: stając się bardziej skutecznym liderem, zwiększasz swoją wartość dla organizacji, co może prowadzić do lepszego uznania Twoich kompetencji i wkładu w sukces firmy.
 • Odpowiedzialność społeczna i etyczna: szkolenie z zarządzania często obejmuje aspekty odpowiedzialnego przywództwa, co może pomóc w kształtowaniu kultury organizacyjnej opartej na etyce i odpowiedzialności społecznej.

Korzyści te sprawiają, że inwestycja w szkolenie z zarządzania to nie tylko rozwój osobisty, ale też bezpośredni wkład w rozwój i wyniki firmy.

Centrum Psychologii Stosowanej – opinie

Aga KaszynskaAga Kaszynska
21:03 01 Jun 23
Najlepszy psycholog i najbardziej inspirujące warsztaty, w których miałam przyjemność uczestniczyć. Treści przekazane dostępnie, ciekawie, dużo zadań praktycznych. Rozmowa kwalifikacyjna po zajęciach z Wojtkiem nabrała zupełnie nowych barw. A propo niestandardowych barw- turkusowa organizacja, każdy kto zakłada, że jego organizacja jest innowacyjna, że nastawia się na zatrudnienie pokolenie Z i Y doceni warsztaty z Turkusowej Organizacji, nieszablonowe podejście, zaufanie, współodpowiedzialność, każdy chciał by pracować w takiej organizacji.Polecam !
ANNA CHARUTAANNA CHARUTA
18:49 15 Apr 23
Serdecznie polecam Pana Wojciecha!Jest to psycholog, który dobiera odpowiednie metody pracy. Trafnie stawia diagnozę. Potrafi konkretnie i fachowo doradzić. Miałam okazje uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych przez Pana Wojciecha, były naprawdę profesjonalne .
Szkolenia prowadzone przez Pana Wojtka są na wysokim poziomie merytorycznym. W czasie szkoleń panuje partnerska atmosfera.Osiągnęłam znaczny postęp w rozwoju własnych kompetencji miękkich, co pozwala mi na osiąganie jeszcze większych sukcesów zawodowych.
Angelika MożejkoAngelika Możejko
19:57 29 Mar 23
Pan Wojciech posiada ogromną wiedzę z wielu gałęzi psychologii a także wieloletnie doświadczenie, które potrafi wykorzystać w pracy z ludźmi. Ponad to jest zaangażowany w swoją pracę, profesjonalny, empatyczny, ma indywidualne podejście do każdego, doskonale wie jak rozbudzić poleciał drzemiący w drugim człowieku.
Ola SzomburgOla Szomburg
17:53 31 Jan 23
Jestem bardzo zadowolona ze szkoleń w CPS. Sposób prowadzenia zajęć oceniam bardzo wysoko. Profesjonalizm w każdym calu. Pana Wojciecha cechuje nie tylko ogromna wiedza, ale także postawa pełna uwagi i skupienia na potrzebach uczestników. Dużą zaletą szkoleń jest również wsparcie jakiego uczestnik doznaje na każdym kroku procesu szkoleniowego. Szkolenia z Panem Wojciechem to także duża dawka pozytywnej energii. Dzięki szkoleniom otrzymałam możliwość rozwoju oraz narzędzia i wskazówki do pracy nad sobą. Bardzo polecam szkolenia w CPS!
js_loader

Jakie cechy powinien mieć dobry menedżer?

Menadżer dzisiejszych czasów to nie tylko osoba z odpowiednią wiedzą branżową, ale przede wszystkim lider, który dzięki swoim kompetencjom potrafi kierować grupą ludzi w taki sposób, by osiągali oni wspólnie założone cele.

Zrozumienie predyspozycji i umiejętności menedżerskich. Nie każda osoba aspirująca do roli menedżera posiada wrodzone predyspozycje do bycia liderem. Charakter, styl zachowania i komunikacji odgrywają istotną rolę w kształtowaniu się efektywnego lidera. Wiedza specjalistyczna czy wybitne wyniki w pracy nie zawsze korelują z umiejętnościami menedżerskimi, dlatego kluczowe jest stworzenie procesu, który pozwoli na właściwe ocenienie potencjalnych kandydatów na liderów.

Niezbędne predyspozycje menedżerskie. Skuteczni liderzy to osoby, które nie tylko chcą, ale i mają naturalne predyspozycje do kierowania innymi. Diagnostyczne narzędzia, takie jak Extended DISC, pomagają w identyfikacji naturalnych talentów i predyspozycji, co jest cenne zarówno dla przyszłych, jak i obecnych menedżerów.

Fundamentalne kompetencje menedżera.

 1. Zorientowanie na cel: menadżer powinien wyznaczać jasne kierunki działań, zgodne z celami organizacji.
 2. Umiejętność komunikacji, to zdolność nie tylko do przekazywania informacji, ale również do słuchania i szanowania opinii innych.
 3. Inteligencja emocjonalna: zrozumienie własnych emocji oraz empatia w stosunku do emocji innych to klucz do budowania zespołu.
 4. Rozwiązywanie problemów: menadżer powinien umieć rozpoznać konflikty i efektywnie je rozwiązywać, czasami pozwalając zespołowi na samodzielność.
 5. Zdolność podejmowania decyzji: szybkie i trafne decyzje, oparte na danych i merytorycznych argumentach, są fundamentem skutecznego zarządzania.
 6. Chęć do ciągłego uczenia się: świat się zmienia i menedżer musi być gotowy na nieustanny rozwój oraz samodoskonalenie.
 7. Myślenie strategiczne: planowanie i tworzenie strategii dla organizacji to niezbędne umiejętności w zarządzaniu.
 8. Wiedza branżowa: podstawowa wiedza techniczna jest potrzebna, aby zrozumieć potrzeby pracowników i efektywnie z nimi współpracować.
 9. Delegowanie zadań: umiejętność przekazywania odpowiedzialności bez wpadania w pułapkę mikrozarządzania.

Rozwój kompetencji menedżerskich. Rozwijanie kompetencji menedżerskich zaczyna się od samoświadomości – zrozumienia własnych mocnych i słabych stron. Narzędzia takie jak Extended DISC mogą tu służyć pomocą, pozwalając na lepsze zrozumienie siebie i świadome kształtowanie własnego stylu zarządzania.

Odkrywanie lidera w organizacji. Predyspozycje do roli menedżerskiej nie są zawsze oczywiste. Ważne jest, aby w organizacji prowadzić systematyczną obserwację pracowników, która umożliwi wczesne wykrycie osób z potencjałem lidera. Szkolenia, warsztaty oraz system mentoringu to przykłady metod, które mogą wspierać rozwój przyszłych liderów.

Kompetencje menedżerskie to złożony zestaw umiejętności, który może być rozwijany. Kluczowe dla organizacji jest stworzenie warunków, w których pracownicy mogą rozwijać te kompetencje oraz identyfikować i wspierać osoby z naturalnymi predyspozycjami do bycia liderem. Efektywny menadżer to przecież fundament sukcesu każdej organizacji.

Czy chcesz poprawić wyniki swojej firmy? Zacznij od siebie i swojego zespołu. Skorzystaj ze szkoleń z zarządzania dla firm oferowanych przez Centrum Psychologii Stosowanej i zbuduj przewagę konkurencyjną, która będzie oparta na solidnych fundamentach efektywnego zarządzania ludźmi. Odkryj, jak nasze szkolenia mogą odmienić Twoją firmę. Skontaktuj się z nami już dziś!

Interesuje Cię oferta szkoleń z zarządzania? Napisz do nas za pomocą poniższego formularza:

  Wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski, podanych za pomocą formularza kontaktowego. Informujemy, że Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski z siedzibą 16-400 Suwałki, ul. Bydgoska 30, jest administratorem danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Klikając przycisk "Wyślij" poniżej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych zgodnie z polityką prywatności serwisu.