Profesjonalne szkolenia dla kadry menedżerskiej i handlowców

Wizytówką każdego przedsiębiorstwa, bez względu na branżę, w której funkcjonuje, jest wysoka jakość świadczonych usług. Mają na nią wpływ różnorodne czynniki, w tym między innymi umiejętności kadry kierowniczej i pracowniczej, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie projektami i realizację poszczególnych zadań. Jeśli zależy Ci, aby sprawnie i profesjonalnie zwiększyć kompetencje swoich pracowników, dobrym wyborem mogą okazać się szkolenia przygotowane przez Centrum Psychologii Stosowanej.

Dlaczego warto korzystać ze szkoleń?

Dynamicznie rozwijający się rynek, wzmożona konkurencja, a także gwałtownie zmieniające się trendy w obsłudze klientów – wszystko to powoduje, że współczesne organizacje coraz większy nacisk kładą na rozwój kompetencji swoich pracowników. Istotnym elementem stało się zwiększanie wydajności oraz efektywności pracy, a także rozwijanie poszczególnych umiejętności zawodowych. Szkolenia biznesowe, menedżerskie oraz sprzedażowe mogą mieć kluczowe znaczenie zarówno dla rozwoju, jak i sukcesu organizacji.

Pracownicy firmy stanowią jej największy atut, gdyż każdego dnia wykonują pracę, przyczyniając się do osiągnięcia określonych celów. Umiejętnie wybrane i fachowo przeprowadzone szkolenie może pomóc w rozwijaniu wiedzy, a także szlifowaniu niezbędnych umiejętności, przynosząc szereg korzyści biznesowych przedsiębiorstwu. Dobrze zaplanowane zajęcia szkoleniowe mogą być również ścieżką kariery dla pracowników, którzy zamierzają się rozwijać w danej organizacji.

1. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych

Co robimy?

• Wyznaczamy opiekuna projektu;
• podpisujemy umowę o poufności NDA;
• rozmawiamy z zamawiającym o jego potrzebach rozwojowych;
• wysyłamy listę pytań i prosimy o wypełnienie briefu;
• analizujemy dostępne informacje nadesłane przez zamawiającego.

2. Ustalenie celów usługi szkoleniowo – rozwojowej

Co robimy?

• Przygotowujemy opis celów usługi rozwojowej;
• wybieramy metodologię i narzędzia do realizacji usługi.

3. Prezentacja minimum dwóch opcji oferty szkoleniowej

Co robimy?

• Przygotowujemy minimum dwie oferty szkoleniowe;
• wysyłamy oferty szkoleniowe do zleceniodawcy;
• oczekujemy na decyzję zamawiającego.

4. Wybór jednej z opcji

Co robimy?

• Potwierdzamy termin i specyfikacje realizaowanego zamówienia;
• organizujemy usługę zgodnie ze zleceniem;
• koordynujemy przygotowania.

5. Realizacja usługi szkoleniowo – rozwojowej

Co robimy?

• Realizujemy program zgodnie ze zleceniem.

6. Ewaluacja usługi

Co robimy?

• Analizujemy ankiety szkoleniowo – rozwojowe;
• analizujemy pre i post testy wiedzy.

7. Raport i wnioski wdrożeniowe

Co robimy?

• Przygotowujemy raport dla zamawiającego i formułujemy wnioski do wdrożeń.

8. Wsparcie we wdrożeniu

Co robimy?

• Nasz ekspert wdrażający usługę jest do dyspozycji zamawiającego przy wdrożeniu wniosków po szkoleniowych.

Kluczowe elementy metodologii realizacji usługi szkoleniowej lub rozwojowej

• Szkolenie odbywa się w oparciu o cykl uczenia się Kolba
• Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest według Dialogu Motywującego
• Nowe umiejętności kształcone są z zachowaniem procesu zmiany DiClemente
• Zastosowane ćwiczenia odzwierciedlają naturalne warunki pracy z klientami
• Badanie wyników jakościowych i ilościowych odbywa się na podstawie informacji zwrotnych, ankiet, testów i wywiadu.

Przykładowe metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z założeniem cyklu Kolba, gdzie nauka odbywa się poprzez doświadczenie. Wykorzystuje się metody warsztatowe, aktywizujące uczestników do pracy indywidualnej i grupowej, zespołowego motywowanie pracowników do rozwiązywania problemów.

W szczególności trener stosuje:
• Wykład
• Prezentacja Power point
• Ćwiczenia indywidualne i grupowe oparte na przykładach z danej branży
• Techniki kreatywnego myślenia
• Odgrywania ról
• Studium przypadku
• Rozmowa panelowa
• Testy auto diagnostyczne
• Prezentacje audio i video

Stosowane techniki i metody pobudzają wyobraźnię uczestników, motywują, inspirują do refleksji nad własnym działaniem i rozwiązywaniem problemów. Wykład i prezentacja jest podsumowaniem pracy uczestników.

OFERTA SZKOLEŃ PROWADZONYCH PRZEZ CPS

techniki sprzedazy cena

Sprzedaż

Szkolenia sprzedażowe dla handlowców

PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY – SZKOLENIA DLA HANDLOWCÓW

Centrum Psychologii Stosowanej zaprasza na szkolenia dedykowane handlowcom, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i osiągnąć sukces w sprzedaży. Nasze kursy są oparte na najnowszych badaniach z dziedziny psychologii sprzedaży i neuroperswazji, co gwarantuje skuteczność i nowoczesność przekazywanej wiedzy. Z nami nauczysz się budować emocje zakupu i tworzyć historie, które sprzedają. Poznasz techniki opowiadania historii, które angażują klientów i wpływają na ich decyzje zakupowe, dowiesz się, jak prowadzić efektywne rozmowy z klientami, rozpoznawać ich potrzeby i dostosowywać swoje podejście. Nauczymy Cię, jak skutecznie negocjować warunki współpracy z dużymi sieciami handlowymi. Zrozumiesz zasady etyki i profesjonalizmu w negocjacjach i dowiesz się, jak osiągać korzystne rezultaty, zachowując dobre relacje z klientami. Dzięki naszym szkoleniom dla handlowców zrozumiesz mechanizmy działania mózgu, co może pomóc w przekonywaniu klientów. Nauczysz się także wykorzystywać te techniki w procesie sprzedaży. Podczas szkoleń organizowanych przez CPS dowiesz się, jak profesjonalnie reagować na reklamacje klientów, a wiadomo, że reklamacje to nieunikniona część działalności handlowej. Efektywność handlowca zależy także od umiejętności zarządzania czasem i organizacji pracy. Z nami poznasz techniki, które pomogą Ci lepiej wykorzystywać czas i zwiększać produktywność. Te i inne umiejętności zdobędziesz dzięki uczestnictwu w szkoleniach dla handlowców. Poniżej możesz zapoznać się z pełną ofertą Centrum Psychologii Stosowanej.

Szkolenia dla managerów

Zarządzanie

Szkolenia dla menadżerów i kierowników

ZARZĄDZANIE – SZKOLENIA DLA MENADŻERÓW, KIEROWNIKÓW

Nasze programy szkoleniowe z zakresu zarządzania obejmują szeroki zakres tematów, od zarządzania projektem w strukturze macierzowej, przez efektywną komunikację w biznesie, po skuteczne techniki motywacyjne. W ramach naszych szkoleń zdobędziesz umiejętności niezbędne do prowadzenia zespołu z uwzględnieniem różnic pokoleniowych. Baby Boomers, Generacja X, Y, a także Z, każde z tych pokoleń wnosi do zespołu unikalne wartości i oczekiwania. Nasze szkolenia pomogą zrozumieć te różnice i wykorzystać je do budowania silnych, zintegrowanych zespołów. Liderzy nauczą się, jak skutecznie motywować swoich pracowników, a także jak rozwijać automotywację, która jest niezbędna do osiągania celów osobistych i zawodowych. Podkreślamy znaczenie współpracy międzystanowiskowej i budowania relacji w zespole, co jest fundamentem dla efektywnej pracy grupowej. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na elastyczność w miejscu pracy, nasze szkolenia obejmują również zagadnienia związane z efektywną pracą zdalną i radzeniem sobie z technostresem. Uczymy, jak zarządzać działem sprzedaży w sposób, który maksymalizuje wyniki i zadowolenie klientów. Nasze szkolenia dla menadżerów, liderów i kierowników dostarczają praktycznych porad dotyczących efektywnego powrotu do pracy po urlopie, przełamywania barier i odnalezienia motywacji do dalszego rozwoju zawodowego. Skuteczne delegowanie zadań i wydawanie poleceń to kolejne kompetencje, które są rozwijane podczas naszych szkoleń. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej, która wspiera menadżerów i kierowników w rozwoju ich umiejętności. Poniżej prezentujemy pełną ofertę szkoleniową Centrum Psychologii Stosowanej.

szkolenia urzedy pracy

Urzędy pracy

Szkolenia dla WUP i PUP

SZKOLENIA DLA POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH URZĘDÓW PRACY

Centrum Psychologii Stosowanej prezentuje innowacyjne szkolenia dedykowane dla pracowników Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, które są skonstruowane z myślą o wyzwaniach współczesnego rynku pracy. Nasza oferta szkoleniowa jest odpowiedzią na potrzeby zarówno osób bezrobotnych z różnych pokoleń – od Baby Boomers po Generację Z – jak i pracowników urzędów, którzy dążą do optymalizacji swojej pracy. Podczas szkoleń przekazujemy praktyczne narzędzia do zarządzania czasem, organizacji pracy i efektywnego przepływu informacji, które są kluczowe dla podnoszenia efektywności działania każdej organizacji. Znaczącym aspektem naszej oferty jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach przy obsłudze klienta. Trening Dialogu Motywującego to jedno z narzędzi, które proponujemy, aby pracownicy urzędów pracy mogli efektywnie wspierać osoby bezrobotne w wydobywaniu motywacji do zmiany i aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Jakość obsługi klientów w Powiatowych i Wojewódzkich Urzędach Pracy jest bezpośrednio związana z relacjami w zespole pracowniczym. Nasze szkolenia koncentrują się na budowaniu tych relacji i współpracy międzystanowiskowej, co przekłada się na jakość aktywizacji osób bezrobotnych. Ważny aspekt naszej oferty to zarządzanie sobą w stresie i zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Nasze szkolenia wspierają pracowników w rozwijaniu strategii radzenia sobie ze stresem, co jest kluczowe dla utrzymania zdrowia psychicznego i efektywności zawodowej.

szkolenia dla służby zdrowia

Ochrona zdrowia

Szkolenia dla szpitali, klinik, gabinetów

SZKOLENIA DLA OCHRONY ZDROWIA – SZPITALE, KLINIKI, GABINETY PRYWATNE

Centrum Psychologii Stosowanej oferuje kompleksowe szkolenia dla pracowników ochrony zdrowia, w tym personelu szpitalnego, klinicznego oraz gabinetów prywatnych. Nasze programy szkoleniowe są dostosowane do specyfiki placówek medycznych. Wspieramy placówki medyczne w procesie rekrutacji i zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Nasze szkolenia obejmuje praktyczne warsztaty, które pomagają pracodawcom zrozumieć specyfikę potrzeb tych pracowników oraz dostosować środowisko pracy. Podczas szkoleń dla personelu medycznego uczymy umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywania konfliktów oraz budowania pozytywnych relacji w zespołach. Pomagamy personelowi medycznemu radzić sobie z trudnymi pacjentami. Uczymy technik rozwiązywania konfliktów i budowania pozytywnych relacji z pacjentami. Motywacja personelu medycznego jest kluczowa dla efektywnej pracy. W trakcie szkoleń z tego obszaru omawiamy strategie motywacyjne oraz rozwijamy umiejętności liderów w motywowaniu zespołu. Nasze szkolenia dla pracowników zajmujących się rejestracją pacjentów omawiają kluczowe procedury i komunikację. Uczymy personel medyczny skutecznej komunikacji z pacjentami. Metoda Calgary-Cambridge pozwala na precyzyjne przekazywanie informacji i budowanie zaufania.

transfer wiedzy w firmie

Marketing

Szkolenia z nowych technologii

MARKETING I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE – SZKOLENIA DLA BIZNESU

Oferujemy specjalistyczne szkolenia dla biznesu, które pozwalają na rozwijanie kompetencji w obszarze marketingu i nowoczesnych technologii. Oferta szkoleniowa obejmuje m.in. podstawy Sztucznej Inteligencji (AI) oraz jej zastosowanie w marketingu. Dowiesz się, jak wykorzystać AI w codziennej pracy. Program szkolenia nowoczesnych technik marketingowych prezentuje najnowsze trendy i strategie marketingowe, takie jak marketing treści, influencer marketing, marketing w mediach społecznościowych i automatyzacja marketingu. Poznasz tutaj skuteczne narzędzia i techniki promocji. Content marketing to kluczowy element dzisiejszego biznesu. Podczas tego szkolenia dowiesz się, jak tworzyć wartościowe treści, które przyciągają klientów i budują lojalność marki. Marketing w Google dla Początkujących: SEO, Google Ads i Analytics obejmuje podstawy optymalizacji stron internetowych (SEO), reklam w Google Ads oraz analizy danych w Google Analytics. To niezbędne umiejętności dla każdego marketera. Współczesny marketing wymaga wykorzystania treści wideo. W naszym szkoleniu dowiesz się, jak tworzyć profesjonalne filmy promocyjne, vlogi i webinary. Interesuje Cię skuteczny social selling? Skorzystaj ze szkolenia, które prezentuje LinkedIn jako potężne narzędzie do budowania relacji biznesowych. Na tym szkoleniu omawiamy strategie social sellingu, czyli wykorzystania mediów społecznościowych do pozyskiwania klientów i partnerów biznesowych.

Praca w zespole - szkolenia

Szkolenia - oferta CPS

Sprzedaż, zarządzanie, urzędy pracy, ochrona zdrowia, marketing

Wysoka efektywność i skuteczność szkoleń

Warsztaty dla menedżerów sprzedaży, handlowców czy właścicieli firm prowadzone przez doświadczonych trenerów Centrum Psychologii Stosowanej nie tylko sprzyjają poprawie wydajności pracy. Dzięki dopracowanym w najmniejszych szczegółach programach nasze zajęcia uczą skutecznych technik sprzedaży, mogąc stanowić doskonały wybór dla kierownika zespołu zakupowego, jak i pokazują drogę do osiągnięcia zawodowych sukcesów, dodając energii i wspierając rozwój osobisty.

Kto może skorzystać z naszych szkoleń?

W Centrum Psychologii Stosowanej prowadzimy zarówno szkolenia otwarte, jak i szkolenia zamknięte, które są opracowywane między innymi dla kadry kierowniczej, handlowców, menedżerów zespołów zakupowych, a także wszystkich tych, którzy chcą pogłębić i utrwalić wiedzę z zakresu zarządzania oraz psychologii sprzedaży. Na nasze warsztaty zapraszamy nie tylko właścicieli firm, ale także uczelnie wyższe oraz organizacje pożytku publicznego.

Szkolenia dla PUP

W świecie dynamicznych przemian technologicznych, ekonomicznych i społecznych, kluczowe dla stabilności społecznej i gospodarczej kraju jest wsparcie dla osób bez pracy. Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP) oraz Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) stanowią centra tej pomocy, działając na pierwszym froncie wsparcia dla tych, którzy poszukują zatrudnienia. Dlatego inwestowanie w rozwój kompetencji pracowników tych urzędów jest nie tylko pożądane, ale także nieodzowne. Z pomocą przychodzą szkolenia dla Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Szkolenia dla WUP

Inwestowanie w szkolenie pracowników Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP) oraz Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) to strategiczne działanie, które przynosi korzyści nie tylko dla tych instytucji, ale także dla całego społeczeństwa i gospodarki kraju. Poprzez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji tych pracowników, zwiększa się efektywność wsparcia dla osób poszukujących pracy, co przekłada się na lepszą adaptację rynku pracy do współczesnych wyzwań. W dłuższej perspektywie takie działania mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego, mniejszej stopy bezrobocia i większej spójności społecznej. W rzeczywistości, każda inwestycja w rozwój ludzi jest inwestycją w przyszłość naszego społeczeństwa i gospodarki.

Nasi trenerzy mieli przyjemność realizować projekty szkoleniowe i doradcze dla firm:

Można się z nami również skontaktować za pomocą poniższego formularza:

    Wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski, podanych za pomocą formularza kontaktowego. Informujemy, że Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski z siedzibą 16-400 Suwałki, ul. Bydgoska 30, jest administratorem danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Klikając przycisk "Wyślij" poniżej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych zgodnie z polityką prywatności serwisu.