Profesjonalne szkolenia dla kadry menedżerskiej i handlowców

Wizytówką każdego przedsiębiorstwa, bez względu na branżę, w której funkcjonuje, jest wysoka jakość świadczonych usług. Mają na nią wpływ różnorodne czynniki, w tym między innymi umiejętności kadry kierowniczej i pracowniczej, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie projektami i realizację poszczególnych zadań. Jeśli zależy Ci, aby sprawnie i profesjonalnie zwiększyć kompetencje swoich pracowników, dobrym wyborem mogą okazać się szkolenia przygotowane przez Centrum Psychologii Stosowanej.

Dlaczego warto korzystać ze szkoleń?

Dynamicznie rozwijający się rynek, wzmożona konkurencja, a także gwałtownie zmieniające się trendy w obsłudze klientów – wszystko to powoduje, że współczesne organizacje coraz większy nacisk kładą na rozwój kompetencji swoich pracowników. Istotnym elementem stało się zwiększanie wydajności oraz efektywności pracy, a także rozwijanie poszczególnych umiejętności zawodowych. Szkolenia biznesowe, menedżerskie oraz sprzedażowe mogą mieć kluczowe znaczenie zarówno dla rozwoju, jak i sukcesu organizacji.

Pracownicy firmy stanowią jej największy atut, gdyż każdego dnia wykonują pracę, przyczyniając się do osiągnięcia określonych celów. Umiejętnie wybrane i fachowo przeprowadzone szkolenie może pomóc w rozwijaniu wiedzy, a także szlifowaniu niezbędnych umiejętności, przynosząc szereg korzyści biznesowych przedsiębiorstwu. Dobrze zaplanowane zajęcia szkoleniowe mogą być również ścieżką kariery dla pracowników, którzy zamierzają się rozwijać w danej organizacji.

1. Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych

Co robimy?

• Wyznaczamy opiekuna projektu;
• podpisujemy umowę o poufności NDA;
• rozmawiamy z zamawiającym o jego potrzebach rozwojowych;
• wysyłamy listę pytań i prosimy o wypełnienie briefu;
• analizujemy dostępne informacje nadesłane przez zamawiającego.

2. Ustalenie celów usługi szkoleniowo – rozwojowej

Co robimy?

• Przygotowujemy opis celów usługi rozwojowej;
• wybieramy metodologię i narzędzia do realizacji usługi.

3. Prezentacja minimum dwóch opcji oferty szkoleniowej

Co robimy?

• Przygotowujemy minimum dwie oferty szkoleniowe;
• wysyłamy oferty szkoleniowe do zleceniodawcy;
• oczekujemy na decyzję zamawiającego.

4. Wybór jednej z opcji

Co robimy?

• Potwierdzamy termin i specyfikacje realizaowanego zamówienia;
• organizujemy usługę zgodnie ze zleceniem;
• koordynujemy przygotowania.

5. Realizacja usługi szkoleniowo – rozwojowej

Co robimy?

• Realizujemy program zgodnie ze zleceniem.

6. Ewaluacja usługi

Co robimy?

• Analizujemy ankiety szkoleniowo – rozwojowe;
• analizujemy pre i post testy wiedzy.

7. Raport i wnioski wdrożeniowe

Co robimy?

• Przygotowujemy raport dla zamawiającego i formułujemy wnioski do wdrożeń.

8. Wsparcie we wdrożeniu

Co robimy?

• Nasz ekspert wdrażający usługę jest do dyspozycji zamawiającego przy wdrożeniu wniosków po szkoleniowych.

Kluczowe elementy metodologii realizacji usługi szkoleniowej lub rozwojowej

• Szkolenie odbywa się w oparciu o cykl uczenia się Kolba
• Komunikacja z uczestnikami prowadzona jest według Dialogu Motywującego
• Nowe umiejętności kształcone są z zachowaniem procesu zmiany DiClemente
• Zastosowane ćwiczenia odzwierciedlają naturalne warunki pracy z klientami
• Badanie wyników jakościowych i ilościowych odbywa się na podstawie informacji zwrotnych, ankiet, testów i wywiadu.

Przykładowe metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z założeniem cyklu Kolba, gdzie nauka odbywa się poprzez doświadczenie. Wykorzystuje się metody warsztatowe, aktywizujące uczestników do pracy indywidualnej i grupowej, zespołowego motywowanie pracowników do rozwiązywania problemów.

W szczególności trener stosuje:
• Wykład
• Prezentacja Power point
• Ćwiczenia indywidualne i grupowe oparte na przykładach z danej branży
• Techniki kreatywnego myślenia
• Odgrywania ról
• Studium przypadku
• Rozmowa panelowa
• Testy auto diagnostyczne
• Prezentacje audio i video

Stosowane techniki i metody pobudzają wyobraźnię uczestników, motywują, inspirują do refleksji nad własnym działaniem i rozwiązywaniem problemów. Wykład i prezentacja jest podsumowaniem pracy uczestników.

OFERTA SZKOLEŃ PROWADZONYCH PRZEZ CPS

PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY – SZKOLENIA DLA HANDLOWCÓW

ZARZĄDZANIE – SZKOLENIA DLA MENADŻERÓW, KIEROWNIKÓW

SZKOLENIA DLA POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH URZĘDÓW PRACY

SZKOLENIA DLA OCHRONY ZDROWIA – SZPITALE, KLINIKI, GABINETY PRYWATNE

MARKETING I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE – SZKOLENIA DLA BIZNESU

Wysoka efektywność i skuteczność szkoleń

Warsztaty dla menedżerów sprzedaży, handlowców czy właścicieli firm prowadzone przez doświadczonych trenerów Centrum Psychologii Stosowanej nie tylko sprzyjają poprawie wydajności pracy. Dzięki dopracowanym w najmniejszych szczegółach programach nasze zajęcia uczą skutecznych technik sprzedaży, mogąc stanowić doskonały wybór dla kierownika zespołu zakupowego, jak i pokazują drogę do osiągnięcia zawodowych sukcesów, dodając energii i wspierając rozwój osobisty.

Kto może skorzystać z naszych szkoleń?

W Centrum Psychologii Stosowanej prowadzimy zarówno szkolenia otwarte, jak i szkolenia zamknięte, które są opracowywane między innymi dla kadry kierowniczej, handlowców, menedżerów zespołów zakupowych, a także wszystkich tych, którzy chcą pogłębić i utrwalić wiedzę z zakresu zarządzania oraz psychologii sprzedaży. Na nasze warsztaty zapraszamy nie tylko właścicieli firm, ale także uczelnie wyższe oraz organizacje pożytku publicznego.

Szkolenia dla PUP

W świecie dynamicznych przemian technologicznych, ekonomicznych i społecznych, kluczowe dla stabilności społecznej i gospodarczej kraju jest wsparcie dla osób bez pracy. Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP) oraz Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) stanowią centra tej pomocy, działając na pierwszym froncie wsparcia dla tych, którzy poszukują zatrudnienia. Dlatego inwestowanie w rozwój kompetencji pracowników tych urzędów jest nie tylko pożądane, ale także nieodzowne. Z pomocą przychodzą szkolenia dla Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy.

Szkolenia dla WUP

Inwestowanie w szkolenie pracowników Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP) oraz Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) to strategiczne działanie, które przynosi korzyści nie tylko dla tych instytucji, ale także dla całego społeczeństwa i gospodarki kraju. Poprzez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji tych pracowników, zwiększa się efektywność wsparcia dla osób poszukujących pracy, co przekłada się na lepszą adaptację rynku pracy do współczesnych wyzwań. W dłuższej perspektywie takie działania mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego, mniejszej stopy bezrobocia i większej spójności społecznej. W rzeczywistości, każda inwestycja w rozwój ludzi jest inwestycją w przyszłość naszego społeczeństwa i gospodarki.

Nasi trenerzy mieli przyjemność realizować projekty szkoleniowe i doradcze dla firm:

Można się z nami również skontaktować za pomocą poniższego formularza:

    Wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski, podanych za pomocą formularza kontaktowego. Informujemy, że Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski z siedzibą 16-400 Suwałki, ul. Bydgoska 30, jest administratorem danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Klikając przycisk "Wyślij" poniżej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych zgodnie z polityką prywatności serwisu.