Kursy kierownicze

Szkolenia dla kadry kierowniczej

Rola zespołu zarządzającego w przedsiębiorstwie handlowym jest nieoceniona. To dzięki menadżerom i ich zespołom realizowane projekty mogą odnieść sukces. Codzienna praca z zespołem w zakresie: planowania, koordynowania, kierowania, monitorowania i delegowania pozwala każdemu kierownikowi realizować wyznaczone cele. Każdy menadżer powinien również posiadać wysoki poziom kompetencji społecznych.

Szkolenia menedżerskie dla kierownika – o czym pamiętać?

Na samym początku warto zwrócić uwagę na to, co wchodzi w skład kompetencji osób zarządzających firmą. Uczestnictwo w szkoleniach menedżerskich, czy kierowniczych dla kadry zarządzającej, może okazać się przydatne, w celu poznania i przećwiczenia takich zagadnień:

  • wybór i realizacji modeli biznesowych,
  • zarządzanie zmianą,
  • motywowanie pracowników,
  • angażowanie pracowników w realizację zadań,
  • zarządzanie konfliktem,
  • wspieranie, delegowanie i kierowanie,
  • budowanie zespołu,
  • analiza ekonomiczna,
  • wdrażanie i opracowywanie strategii,
  • umiejętne zarządzanie zasobami.

Kompetencje twarde, jak i miękkie, w handlu mają bardzo istotne znaczenie, dlatego ich zdobywanie i późniejsze szlifowanie jest czymś, o czym należy bezwzględnie pamiętać. Nasze szkolenia są skierowane do tych, którzy odczuwają potrzebę rozwoju nabytych dotychczas umiejętności, a także chcą poszerzyć swoją wiedzę w nowych obszarach zawodowych.

Szkolenie kierowników – jak działać?

Kompetentne zarządzanie zasobami ludzkimi, a także wyznaczanie i planowanie wykonania poszczególnych zadań, to zagadnienia, którym poświęcić należy szczególną uwagę. Szkolenia dla kadry kierowniczej skupiają się niejednokrotnie na tematyce podejmowania decyzji, organizacji czasu oraz optymalizacji wydajności pracowników. Działalność w przedsiębiorstwie handlowym jest wieloaspektowa, a zatrudniona kadra kierownicza ma przed sobą wiele wyzwań. Przede wszystkim podczas opracowywania założeń w kwestii wyników sprzedaży trzeba przeprowadzić dokładną analizę potencjału sprzedażowego i skuteczności zespołu w firmie. Jednocześnie należy zadbać o aspekt motywacji – podniesienie jej poziomu jest zadaniem fundamentalnym, natomiast często bywa procesem skomplikowanym. Budowanie gotowości handlowców do realizacji zadań wymaga znajomości komunikacji skoncentrowanej na rozwiązania, Dialogu Motywującego, Komunikacji Bez Przemocy i narzędzi wspierających motywację. Podczas naszych szkoleń uzyskać można praktyczne wskazówki, o czym powinna pamiętać kadra kierownicza oraz na co warto zwrócić uwagę. Wiedza zdobyta w ten sposób może znaleźć zastosowanie w wielu branżach. Sprzedaż jest jednym z podstawowych aspektów działalności wielu firm, a osoby nimi zarządzające muszą mieć świadomość tego, co jest ważne w szerokiej gamie procesów, obowiązków i wyzwań na wymagającym rynku handlowym. Sprawdź poniżej nasze wyjątkowe szkolenia dobrane dla kadry kierowniczej i managerów. Nasze profesjonalne podejście gwarantuje sukces współpracy.

Wybrane zamknięte szkolenia dla kadry kierowniczej