Szkolenia dla kadry menedżerskiej

Firma to nie tylko budynki, infrastruktura i organizacja. To ludzie, zespoły i ich kompetencje, które każdego dnia budują firmy. Kadra menedżerska zarządza pracownikami, a także jest odpowiedzialna za wynik całego zespołu. Spektrum kompetencji niezbędnych do realizacji zadań kierowniczych jest w tym przypadku bardzo szerokie, dlatego warto doskonalić swoje umiejętności w czasie profesjonalnych szkoleń.

Szkolenia dla kadry menedżerskiej – zadania osób zarządzających

Przed osobami odpowiedzialnymi za pracę zespołu stoi wiele wyzwań, dlatego warto poznać i doskonalić umiejętności z zakresu:

  • budowania i moderowania zespołu,
  • kierowania zespołem,
  • kontroli pracy zespołu,
  • nadzorowania obiegiem informacji,
  • motywującego delegowania zadań,
  • motywowania pracowników,
  • udzielania wskazówek,
  • zarządzani zmianą,
  • prowadzenia 7 kluczowych rozmów z pracownikiem.

Wszystkie te aspekty odgrywają istotną rolę przy tworzeniu zespołu. Zaufanie, otwartość, zaangażowanie, współpraca, odpowiedzialność i wspólny cel to fundament zespołu. Sztuka efektywnej komunikacji kierownika i delegowania zadań w zorganizowany i przemyślany sposób, jak również dbanie o determinację zatrudnionych w dążeniu do celu i kontroli ich wyników jest osią zadań kierowniczych. Nasze szkolenia dla kadry menedżerskiej opracowane zostały w sposób kompleksowy i obszerny, dzięki czemu pozwalają uzyskać przydatne wskazówki w zakresie funkcjonowania w zespole w charakterze przywódcy oraz odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże.

Przyjazna atmosfera pracy i autorytet menedżera

Zakres obowiązków kierowników jest często niezwykle obszerny, jednak niewątpliwie muszą oni stale pracować nad swoim autorytetem, kierując się jednocześnie zachowaniem sprzyjającym efektywnej pracy i tworzenia dobrej atmosfery. Zachowanie balansu między realizowanymi zadaniami a dobrą atmosferą (relacyjnością) jest wyzwaniem dla kadry kierowniczej. Niekiedy kadra menedżerska dopuszcza się podstawowych błędów w tym zakresie. Specjalistyczne szkolenia mogą pomóc w wyeliminowaniu takich problemów. Na szkoleniach uczymy kierowników w jaki sposób wydobyć od pracowników postawy pełne zaangażowania i odpowiedzialności za powierzone zadania.

Wybrane szkolenia dla kadry menedżerskiej

Szkolenia dla managerów – co to znaczy być liderem?

Każdy zespół powinien być zarządzany przez człowieka, który czuje się jego częścią i jest za niego odpowiedzialny. Prawdziwy lider docenia swoich pracowników i dostrzega ich zaangażowanie. W przeciwieństwie do szefa nie ogranicza kreatywności i nie zniechęca pracowników do działania. Jest motywatorem i siłą napędową swojego zespołu. Nasze szkolenia menadżerskie wydobędą z każdego najlepsze przywódcze cechy. Każdy menager powinien znać takie metody pracy jak: Dialog Motywujący, Komunikacja Skoncentrowana na Rozwiązania, FUKO, Proces Stabilnego Wdrażania Zmian (PSWZ), zarządzanie konfliktem, czy budowanie zespołów turkusowych.

Szkolenia dla menadżerów – zarządzanie w zmieniającym się świecie

Obejmując stanowisko menadżerskie, trzeba nieustannie nadążać za zmieniająca się rzeczywistością. Zarządzanie ludźmi wyglądało inaczej jeszcze kilka lat temu niż teraz. Jedno z naszych szkoleń dla menadżerów: Metody zarządzania w ujęciu różnic pokoleniowych. Baby Boomers, generacja X, Y, Z czy Alfa, zainspiruje cię i da narzędzia pomocne w zarządzaniu różnymi pokoleniami pracowników.

Wspólnie z nami poznasz i nauczysz się:
– budowania atmosfery i wzmacniania zespołu
– zarządzania konfliktami w zespole
– mobilizacji zespołu do wykonywania trudnych zadań
– przeprowadzania coachingu
– zarządzania stanami emocjonalnymi
– zarządzania zmianą
– radzenia sobie z emocjami i postawami oporowymi

Każdy manager i lider powinien nieustannie trenować i poszerzać swoje umiejętności.

Szkolenia dla menadżerów – wybierz odpowiednie dla swojej kadry

W naszym Centrum znajdziecie Państwo takie szkolenia dla managerów jak:
– Efektywna komunikacja w biznesie
– Leadership i skuteczne zarządzanie zespołem
– Metody zarządzania w ujęciu różnic pokoleniowych. Baby Boomers, generacja X, Y i Z na rynku pracy
– Skuteczna motywacja pracowników i automotywacja lidera
– Współpraca międzystanowiskowa ze szczególnym uwzględnieniem budowania relacji w zespole
– Efektywna praca zdalna i radzenie sobie z technostresem

Dzięki naszym szkoleniom każda firma poprawi efektywność działania i zbuduje profesjonalny zespół, który wzmocni wizerunek firmy na rynku. Poprawi się komunikacja wewnętrzna na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Szkolenia dla menadżerów poprawią klimat i atmosferę pracy oraz pomogą zintegrować i wzmocnić motywacje zespołu. Nasze szkolenia wpłyną na lepszą jakość obsługi klientów oraz wzmocnią zaufanie do Państwa firmy.