Skuteczna obsługa reklamacji

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA Z ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie obsługi reklamacji,
 • Poznanie typologii zachowań trudnego klienta,
 • Zapoznanie się z technikami obsługi reklamacji,
 • Nabycie umiejętności skutecznej obsługi reklamacji,
 • Wzmocnienie kompetencji radzenia sobie ze stresem.

KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA Z REKLAMACJI

Pracownik:

 • Potrafi dostosować właściwy styl obsługi reklamacyjnej do typologii zachowań klienta,
 • Rzetelnie i merytorycznie realizuje proces reklamacyjny,
 • Potrafi panować nad emocjami podczas obsługi najtrudniejszych reklamacji,
 • Buduje pozytywną atmosferę wokół procesu reklamacyjnego,
 • Potrafi tworzyć wizerunek profesjonalnej firmy i utrzymać lojalność klienta,
 • Rozwija własne kompetencje.

REZULTATY DLA FIRMY

 • Wzrost wydajności pracowników,
 • Wzrost zadowolonych klientów,
 • Wzmocniona lojalność klientów,
 • Zmniejszenie się liczby niezadowolonych klientów,
 • Umiejętność radzenia w sytuacjach trudnych – lepszy klimat pracy,
 • Lepsza jakość obsługi klienta,
 • Zintegrowany i zmotywowany zespół,
 • Utrzymanie zaufania klienta do firmy.

CZAS REALIZACJI – 1 dzień szkoleniowy
MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia
TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia
CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA Z PROCESU OBSŁUGI REKLAMACJI

MODUŁ I. Wstęp

Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się;
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty;
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia;
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach;
 • ustalimy własne cele;
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.

MODUŁ II. Proces obsługi reklamacji – zagadnienia podstawowe

W tym module dowiesz się:

 • jak wygląda reklamacja oczami klienta – motywy, potrzeby, zachowania;
 • jak odbiera reklamację Twoja firma;
 • jak reklamacje wpływają na wizerunek firmy;
 • jak reklamacje mogą służyć budowaniu zaufania i lojalności klientów;
 • czy można uniknąć reklamacji;
 • reklamacje – emocje – postawy – zachowania;
 • jak przygotować się do procesu obsługi reklamacji.

MODUŁ III. Typologia klienta reklamującego towar/usługę

W tym module dowiesz się:

 • jaka jest typologia zachowań klienta;
 • czym jest presja relacji;
 • czym jest presja zadania;
 • jak profesjonalnie analizować i klasyfikować zachowania klientów;
 • jakie rozróżnić style zachowań i ich domieszki;
 • jak dostosować czas rozmowy do typologii zachowań klienta;
 • jak organizować przestrzeń aby wpłynąć na decyzję klienta.

MODUŁ IV. Komunikacja w procesie reklamacji

W tym module dowiesz się:

 • Czy klient ma zawsze rację – jak sprawić aby klienci przyjmowali pozytywnie negatywne informacje;
 • jak ważne jest aktywne słuchanie w procesie reklamacji;
 • jak formułować informację zwrotną w procesie reklamacji;
 • jak komunikować zmiany w trakcie trwania procesu reklamacyjnego;
 • jak formułować wiadomość elektroniczną;
 • jak powinien przebiegać proces reklamacyjny w komunikacji mailowej;
 • Co to są Lingwistyczne Wzorce Wywierania Wpływu – co może zrobić słowo pisane w procesie reklamacji;
 • jak odzyskać klienta poprzez korespondencję mailową;
 • jak się nie dać nadużyciom reklamacyjnych zawodowców.

MODUŁ V. Techniki obsługi reklamacji

W tym module dowiesz się:

 • jak wykorzystywać technikę odzwierciedlenia potrzeb klienta;
 • jak wykorzystywać technikę zadawania pytań i rozpoznania potrzeb;
 • jak wykorzystywać technikę prezentacji rozwiązań;
 • jak wykorzystywać technikę rozbijania obiekcji i zastrzeżeń;
 • jak wykorzystywać technikę zamykania wspólnych ustaleń co do przebiegu reklamacji;
 • jak wykorzystywać technikę zarządzania emocjami klient.

MODUŁ VI. PODSUMOWANIE SZKOLENIA

Na zakończenie:

 • podsumujemy szkolenie;
 • odpowiemy na ostatnie pytania;
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikaty;
 • wręczymy nagrody.

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?

Solidna dawka praktycznej wiedzy
Miła atmosfera
Małe grupy szkoleniowe
Bezpośredni kontakt z prowadzącym
Elastyczny kalendarz
Realizacja w Twoim mieście
Wysoki standard sal szkoleniowych
Wykwintny catering

Pozostałe szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych szkoleń z zakresu psychologii sprzedaży:
– Szkolenie – Rozmowa handlowa z klientem
– Szkolenie – Skuteczne techniki sprzedaży
– Szkolenie – Negocjacje handlowe
– Szkolenie – Profesjonalne negocjacje
– Szkolenie – Neuroperswazja w sprzedaży
– Szkolenie – Psychologia pozyskiwania klientów
– Szkolenie – Zarządzanie sobą w czasie
– Szkolenie – Komunikacja interpersonalna