Zaburzenia lękowe a Terapia Ekspozycyjna VRET

Zaburzenia lękowe, takie jak zaburzenie lękowe uogólnione (GAD), fobia społeczna (SAD) czy specyficzne fobie, są jednymi z najczęstszych problemów zdrowia psychicznego na świecie. Tradycyjna terapia ekspozycyjna, polegająca na bezpośrednim konfrontowaniu się z bodźcami wywołującymi lęk, stanowiła podstawę leczenia tych zaburzeń przez wiele lat. Wraz z rozwojem technologii pojawiły się nowe metody terapii, w tym Terapia Ekspozycyjna z wykorzystaniem Wirtualnej Rzeczywistości (VRET – Virtual Reality Exposure Therapy), która zyskuje na popularności jako alternatywa dla tradycyjnych metod. Wyniki badania zatytułowanego „Terapia Ekspozycyjna z wykorzystaniem Wirtualnej Rzeczywistości w Zaburzeniach Lękowych: randomizowane badanie kontrolowane” dostarczają cennych informacji na temat skuteczności VRET w leczeniu zaburzeń lękowych.

Tło i Cel Badania RCT

Celem randomizowanego badania kontrolowanego (RCT) było porównanie skuteczności VRET z tradycyjną terapią ekspozycyjną oraz grupą kontrolną, która nie otrzymała żadnej specyficznej interwencji. Wirtualna rzeczywistość oferuje unikalne środowisko, w którym pacjenci mogą być zanurzeni w scenariuszach wywołujących lęk bez ryzyka związanego z rzeczywistą ekspozycją. Może to być szczególnie korzystne dla osób z ciężkimi formami lęku, dla których tradycyjna ekspozycja może być zbyt przytłaczająca.

Badanie miało odpowiedzieć na następujące pytania:

 1. Czy VRET skutecznie redukuje objawy lęku?
 2. Jak VRET wypada w porównaniu z tradycyjną terapią ekspozycyjną?
 3. Jakie są poziomy satysfakcji pacjentów z VRET w porównaniu z innymi metodami leczenia?

Metodologia badania

Badanie obejmowało trzy grupy:

 • Grupa VRET: uczestnicy poddawani byli terapii z wykorzystaniem scenariuszy wirtualnej rzeczywistości dostosowanych do ich zaburzenia lękowego.
 • Grupa tradycyjnej terapii ekspozycyjnej: uczestnicy poddawani byli tradycyjnej terapii ekspozycyjnej, polegającej na konfrontowaniu się z lękami w rzeczywistych sytuacjach.
 • Grupa kontrolna: ta grupa nie otrzymała żadnej interwencji podczas trwania badania.

Uczestnicy badania skuteczności VRET

W badaniu wzięły udział osoby dorosłe z różnymi zaburzeniami lękowymi, w tym fobiami specyficznymi, SAD i GAD. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do jednej z trzech grup. Kryteria włączenia do badania zapewniały reprezentatywną próbkę osób zmagających się z lękiem, podczas gdy kryteria wykluczenia eliminowały uczestników z ciężkimi chorobami psychicznymi lub tych, którzy aktualnie przechodzili inne intensywne formy terapii.

Przebieg badania dot. skuteczności VRET

 1. Ocena wstępna: przeprowadzono oceny wyjściowe w celu określenia nasilenia objawów lęku za pomocą standaryzowanych narzędzi, takich jak Beck Inventory Anxiety (BAI) i Social Phobia Inventory (SPIN).
 2. Interwencja: przez 8 tygodni grupy VRET i tradycyjnej terapii ekspozycyjnej uczestniczyły w cotygodniowych sesjach terapeutycznych. Uczestnicy grupy VRET doświadczali dostosowanych scenariuszy wirtualnych, podczas gdy grupa tradycyjna konfrontowała się ze swoimi lękami w realnych sytuacjach.
 3. Kontrola: po zakończeniu terapii oraz po 3 miesiącach przeprowadzono oceny w celu analizy trwałości efektów leczenia.
leczenie zaburzen lekowych vret

Terapia Ekspozycyjna z wykorzystaniem Wirtualnej Rzeczywistości

VRET - Virtual Reality Exposure Therapy

Wyniki badania dot. skuteczności terapii VRET

Skuteczność VRET

Wyniki badania wykazały znaczną redukcję objawów lęku w grupie VRET w porównaniu z grupą kontrolną. Uczestnicy poddawani ekspozycji wirtualnej zauważyli znaczne poprawy w radzeniu sobie z lękiem, a wirtualne środowisko zapewniało bezpieczny i skuteczny sposób konfrontacji z lękami.

 1. Redukcja objawów lęku: uczestnicy VRET zgłosili znaczną redukcję objawów lęku mierzoną za pomocą skali BAI i SPIN. Poprawy te były widoczne nie tylko bezpośrednio po zakończeniu terapii, ale również utrzymywały się w okresie 3-miesięcznej kontroli.
 2. Porównanie z tradycyjną terapią: chociaż obie grupy VRET i tradycyjnej terapii ekspozycyjnej wykazały znaczące poprawy, uczestnicy VRET wykazali nieco wyższą redukcję poziomu lęku, szczególnie w przypadkach fobii specyficznych. Sugeruje to, że immersyjny charakter VRET może oferować dodatkową korzyść w redukcji emocjonalnych i fizjologicznych reakcji związanych z lękiem.

Satysfakcja Pacjentów

Kolejnym kluczowym wynikiem badania była satysfakcja pacjentów. Uczestnicy VRET zgłosili wysokie poziomy satysfakcji z procesu terapeutycznego. Immersyjna i angażująca natura wirtualnej rzeczywistości wydawała się zapewniać bardziej akceptowalną i mniej przerażającą formę ekspozycji w porównaniu z tradycyjnymi metodami.

 1. Łatwość użycia: wielu uczestników uznało sesje VRET za bardziej wygodne i mniej stresujące niż tradycyjna ekspozycja, która często wymaga konfrontacji z lękami w realnych sytuacjach.
 2. Preferencje: znacząca liczba uczestników wyraziła preferencję dla VRET nad tradycyjnymi metodami, wskazując na możliwość kontrolowania i stopniowego zwiększania intensywności ekspozycji jako główną zaletę.

Wyniki tego badania podkreślają potencjał VRET jako skutecznego narzędzia w leczeniu zaburzeń lękowych. Jego korzyści są szczególnie widoczne w następujących obszarach:

 1. Bezpieczeństwo i kontrola: VRET oferuje środowisko, które można precyzyjnie kontrolować i dostosowywać do potrzeb pacjenta. To czyni go mniej ryzykownym niż tradycyjna ekspozycja, zwłaszcza dla osób z ciężkimi formami lęku.
 2. Dostępność i wygoda: wirtualna rzeczywistość umożliwia dostarczenie terapii w komfortowych warunkach, co może być bardziej dostępne i mniej stresujące dla pacjentów. Nie ma potrzeby organizowania realnych sytuacji, co często wiąże się z logistycznymi wyzwaniami.
 3. Ułatwienie ekspozycji: VRET może być szczególnie korzystny dla osób z fobiami specyficznymi, które mogą być trudne do odtworzenia w rzeczywistych warunkach (np. lęk przed lataniem czy wysokościami).

Przyszłe badania VRET

Wyniki badania sugerują kilka kierunków dla przyszłych badań i praktyk klinicznych:

 1. Długoterminowa skuteczność: warto prowadzić dalsze badania, aby ocenić długoterminową skuteczność VRET i jego wpływ na trwałą redukcję objawów lęku.
 2. Integracja z innymi metodami: badania na temat kombinacji VRET z innymi formami terapii, takimi jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT), mogłyby dostarczyć cennych informacji na temat synergii różnych metod terapeutycznych.
 3. Dostępność i koszty: z postępem technologii, jednym z kluczowych aspektów rozważanych przy wdrażaniu VRET w praktyce klinicznej będą kwestie dostępności oraz kosztów. Obecnie sprzęt do wirtualnej rzeczywistości i odpowiednie oprogramowanie mogą być drogie, co może ograniczać dostęp do VRET dla niektórych pacjentów i klinik. Jednakże, z upowszechnieniem się technologii VR, koszty te mogą ulec znacznemu obniżeniu. Ponadto, rozwój tańszych i bardziej dostępnych urządzeń VR, takich jak zestawy do wirtualnej rzeczywistości przeznaczone dla smartfonów, może sprawić, że VRET stanie się bardziej powszechnie dostępna. Kolejnym krokiem w integracji VRET z systemami opieki zdrowotnej może być opracowanie platform telemedycyny, które umożliwią pacjentom dostęp do terapii VR w domu. Takie podejście mogłoby nie tylko obniżyć koszty, ale także zwiększyć dostępność terapii dla pacjentów z ograniczonym dostępem do tradycyjnych usług terapeutycznych, na przykład w odległych lub wiejskich obszarach.

Włączenie VRET do praktyki klinicznej – perspektywy na przyszłość

Rozwój technologii VR oraz jej integracja z terapią psychologiczną może stanowić rewolucję w leczeniu zaburzeń lękowych. VRET oferuje potencjał do przekształcenia tradycyjnych metod terapeutycznych i dostarczenia skutecznych narzędzi dla osób zmagających się z lękiem. W miarę jak technologia ta będzie się rozwijać, ważne będzie, aby badania nad jej efektywnością były kontynuowane, a także aby skupiono się na zapewnieniu jej dostępności dla jak najszerszego grona pacjentów.

Włączenie VRET do rutynowej praktyki klinicznej wymaga także szerszej edukacji terapeutów w zakresie obsługi i wykorzystania technologii VR, co może dodatkowo przyczynić się do szerokiego przyjęcia tej innowacyjnej formy terapii.

VRET stanowi obiecującą przyszłość dla terapii zaburzeń lękowych, oferując pacjentom nowe możliwości konfrontacji i przezwyciężania swoich lęków w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku.

Podsumowanie

Badanie „Virtual Reality Exposure Therapy for Anxiety Disorders: A Randomized Controlled Trial” dostarcza obiecujących dowodów na skuteczność VRET w leczeniu zaburzeń lękowych. VRET oferuje bezpieczną i kontrolowaną alternatywę dla tradycyjnej terapii ekspozycyjnej, szczególnie korzystną dla osób z ciężkimi lękami lub fobiami, które są trudne do odtworzenia w rzeczywistych warunkach. Dalsze badania powinny skupić się na długoterminowej skuteczności VRET, integracji z innymi metodami terapeutycznymi oraz sposobach zwiększenia dostępności i obniżenia kosztów terapii VR, aby mogła stać się powszechnie dostępną opcją dla pacjentów na całym świecie.

Źródło: www.researchgate.net (dostęp: 08.07.2024)

Interesuje Cię oferta szkoleń dla personelu medycznego? Napisz do nas za pomocą poniższego formularza:

  Wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski, podanych za pomocą formularza kontaktowego. Informujemy, że Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski z siedzibą 16-400 Suwałki, ul. Bydgoska 30, jest administratorem danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Klikając przycisk "Wyślij" poniżej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych zgodnie z polityką prywatności serwisu.