Trening asertywności

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z zasadami budowania postaw asertywnych,
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości i godności,
 • Budowanie szacunku do siebie i innych,
 • Wypracowanie indywidualnych technik radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Korzyści dla uczestnika

 • Poprawa komunikacji z innymi,
 • Zwiększenie szacunku do siebie i innych,
 • Lepsze radzenie sobie z emocjami,
 • Zmniejszenie liczby konfliktów i nieporozumień z innymi,
 • Uwolnienie się od toksycznych relacji z innymi,
 • Opanowanie w sytuacjach stresogennych,
 • Podniesienie poziomu motywacji do wykonywania trudnych wyzwań.

Metody pracy

 • Pokaz multimedialny,
 • Wykład,
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • Symulacje,
 • Rozmowy panelowe.

Moduł I – Wstęp

 • Wprowadzenie,
 • Przedstawienie się trenera i zapoznanie się z uczestnikami,
 • Ćwiczenie integracyjne,
 • Zawarcie kontraktu, cele szkolenia, metody pracy, program szkolenia,
 • Wypełnienie ankiety i testu.

Moduł II – Model asertywnych zachowań

 • Postawa asertywna,
 • Postawa bierna,
 • Postawa agresywna,
 • Postawa bierno – agresywna,
 • Poczucie własnej wartości vs asertywność.

Moduł III – Komunikacja asertywna

 • Ja jestem w porządku,
 • Ja nie jestem w porządku,
 • Ty jesteś w porządku,
 • Ty nie jesteś w porządku,
 • Jak asertywnie powiedzieć TAK,
 • Jak asertywnie powiedzieć NIE,
 • Jak przekazywać informacje krytyczne.

Moduł IV – Metody i techniki wspomagające asertywność

 • Dialog Motywujący,
 • Komunikacja bez przemocy Rosenberga,
 • Komunikacja zwrotna – kanapka,
 • Techniki radzenia z osobą agresywną,
 • Techniki radzenia z osobą obrażoną,
 • Techniki radzenia z osobą roszczeniową,
 • Techniki radzenia z osobą zrzędzącą.

Moduł V – podsumowanie

 • Lista najważniejszych wskazówek,
 • Podsumowanie i usystematyzowanie poznanego materiału,
 • Zakończenie.