Trening interpersonalny

Szkolenie skierowane jest do pracowników, których praca skoncentrowana jest w obszarze: pomagania, doradzania, negocjacji, przekonywania, wspierania, motywowania, nauczania, zarządzania i obsługi klienta. Dzięki treningowi interpersonalnemu rozpoznasz swoje strategie komunikowania się z innymi, wyrażania swoich potrzeb, dowiesz się jak inni ludzie reagują na Twoją osobę, Twoje zachowanie i postawy.

Cel szkolenia:

 • Poznanie siebie i swoich strategii komunikacji z innymi ludźmi,
 • Poznanie innych ludzi – ich sposobów komunikacji, wyrażania uczuć, budowania konfliktów, itp,
 • Wypracowanie skutecznych strategii radzenia sobie z konfliktami,
 • Przeniesienie własnych doświadczeń i refleksji ze szkolenia na relacje zawodowe i osobiste w kontakcie z drugim człowiekiem.

Korzyści dla uczestnika

 • Zrozumienie siebie i swoich zachowań w interakcji z grupą,
 • Zadowolenie z życia,
 • Obniżenie poziomu stresu,
 • Lepsze radzenie sobie z emocjami,
 • Zmniejszenie liczby konfliktów i nieporozumień z innymi,
 • Uwolnienie się od toksycznych relacji z innymi.

Metody pracy

 • Ćwiczenia,
 • Pokaz, scenki, dramy,
 • Ustawienia systemowe,
 • Prezentacja multimedialna,
 • Podsumowania.

Minimalna liczba uczestników – 8 osób.

Niezbędna liczba dni potrzebna na realizację warsztatu – 4 dni.

Przykładowe zagadnienia poruszane na treningu interpersonalnym.

Moduł I –Wstęp

 • Przedstawienie się uczestników,
 • Zapoznanie się z uczestnikami,
 • Zawarcie kontraktu,
 • Gra integracyjna,
 • Ustalenie celów i oczekiwań dotyczących treningu,
 • Ćwiczenie budowanie zaufania,
 • Gra integracyjna.

Moduł II – Jak rozumiemy komunikacje

 • Ćwiczenie – kalambury,
 • Omawiamy wartość komunikacji niewerbalnej,
 • Ćwiczenie – czytanie gazety, malowanie obrazka,
 • Omawianie znaczenia komunikatów werbalnych jednostronnych i dwustronnych.
 • Co mnie drażni w komunikacji międzyludzkiej i co to mówi o mnie?
 • Jakie mechanizmy mogę podtrzymywać w innych podczas procesu komunikacji konfrontacyjnej?
 • Co pomaga mi w skutecznej komunikacji?
 • Zebranie i podsumowanie wszystkich refleksji,
 • Przygotowanie strategii efektywnej komunikacji bez przemocy.

Moduł III – Jak radzić sobie z oporem i konfliktem?

 • Co mnie stresuje, irytuje?
 • Jak rozpoznać własny schemat konfliktu?
 • Jak zachowuję się podczas sytuacji konfliktowej?
 • Jakie emocje przeżywam podczas sytuacji konfliktowych?
 • Procesy poznawcze w sytuacjach konfliktowych.
 • Kiedy powstaje opór?
 • Rodzaje konfliktów.
 • Jakie zachowanie towarzyszy mi podczas oporu innych?
 • Jakie emocja przeżywam w sytuacji gdy klient oporuje?
 • Jak sobie z nim radzić?

Moduł IV – Trening umiejętności zarządzania konfliktem

 • Jak przyjmować informacje krytyczne?
 • Wykorzystywanie pytań otwierających wspierających wspólne rozwiązywanie konfliktu?
 • Metody motywowania rozmówcy do zmiany i wyjścia z konfliktu.
 • Dowartościowanie i odzwierciedlenia jako narzędzia wzmacniające zrozumienie świata innych i różnic w radzeniu sobie w konflikcie.
 • Asertywne postawy pełne szacunku i zachowania zdrowych granic.

Moduł V – Elementy rozmowy motywującej w nurcie Dialogu Motywującego – DM

 • Podstawowe procesy rozmowy motywującej,
 • Podstawowe umiejętności rozmowy motywującej,
 • Zmiana – proces i język zmiany,
 • Planowanie i uzyskiwanie zmiany – karta planu zmiany.

Moduł VII – podsumowanie i zakończenie

 • Podsumowanie, refleksje,
 • Wytyczenie celów do dalszej pracy,
 • Rozdanie certyfikatów,
 • Zakończenie.