TURKUSOWA ORGANIZACJA W ZESPOŁACH MEDYCZNYCH – NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU

„Ludzie wolni i szczęśliwi pracują lepiej”

FREDERIC LALOUX   w książce „Pracować inaczej”  

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • Zapoznanie uczestników ze strategią budowania Turkusowej Organizacji
 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie kompetencji menadżerskich
 • Budowanie stylu przywództwa sytuacyjnego
 • Zapoznanie się z technikami rozwiązywania problemów w zarządzaniu
 • Doskonalenie umiejętności delegowania zadań
 • Doskonalenie technik zarządzania zmianą i celami zespołu
 • Pozyskanie umiejętności zarządzania rozwojem zawodowym pracownika
 • Pozyskanie umiejętności zarządzania stanami emocjonalnymi
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat charakterystyki różnic pokoleniowych wśród pracowników (Baby Boomers, X, Y, Z)
 • Poznanie technik współpracy i motywacji pracowników z uwzględnieniem różnic pokoleniowych
 • Zwiększenie efektywności w procesie zarządzania pokoleniem X, Y, Z

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Menadżer placówki medycznej:

 • Buduje Turkusową Organizację
 • Pracuje w oparciu o styl przywództwa sytuacyjnego
 • Tworzy sprzyjające środowisko pracy dla osób z różnych pokoleń
 • Umiejętnie deleguje zadania z uwzględnieniem potrzeb pokolenia X i Y
 • Jest otwarty na zmianę i innowacje, zachęca zespół do zmiany
 • Buduje pozytywną atmosferę i wzmacniania zespół
 • Przeprowadza coaching indywidualny w oparciu o DM
 • Zarządza konfliktami w zespole i buduje dobry klimat w zespole
 • Zarządza priorytetami zespołu i celami firmy
 • Zarządza stanami emocjonalnymi
 • Mobilizuje zespół do wykonywania zadań trudnych
 • Jest przykładem do naśladowania przez zespół.

REZULTATY DLA SZPITALA I KLINIKI

 • Wzmocnienie współpracy między wydziałami
 • Wzrost zaangażowania pracowników w prace zespołowe
 • Zwiększenie poziomu motywacji do pracy
 • Budowa profesjonalnego zespołu
 • Lepsza organizacja pracy
 • Mniej stresu w pracy i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Umiejętność radzenia w sytuacjach trudnych – lepszy klimat pracy
 • Lepsza jakość zarządzania
 • Zintegrowany i zmotywowany zespół.

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe

MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia

TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia

CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp   

            Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się;
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty;
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia;
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach;
 • ustalimy własne cele;
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.

MODUŁ II. Charakterystyka pokolenia Baby Boomers, generacji X, Y, Z

W tym module dowiesz się:

 • jakie są profile osobowościowe generacji Baby Boomers, X, Y, Z;
 • co motywuje twojego pracownika z generacji X, Y, Z;
 • jak komunikują się pokolenia i jakie mają oczekiwania od przełożonego;
 • jak różnie odbierają czas i odległość pracownicy z generacji X, Y, Z;
 • jak wygląda zróżnicowany rozwój procesów poznawczych;
 • jak zarysowują się biologiczne różnice pokoleń uwarunkowane cyfrowym światem.

MODUŁ III. Turkusowa Organizacja w szpitalu i klinice

            Główne zagadnienia poruszane w module III

 • Ewolucja paradygmatów organizacji na podstawie C.W. Graves.
 • Ewolucja rozwoju stylów zarządzania wg Frederica Laloux.
 • Trzy filary Turkusowej Organizacji.
 • Jak zbudować Turkusową Organizację w placówce medycznej?
 • Jesteśmy ze sobą połączeni – zespół w Turkusowej Organizacji.

MODUŁ IV. Menadżer jako przywódca zespołu medycznego

Główne zagadnienia poruszane w module IV

 • Priorytety strategiczne dla szpitala i kliniki.
 • Czym jest przywództwo w zarządzaniu zespołem medycznym?
 • Zasady, mechanizmy, proces przywództwa w budowaniu zespołu medycznego.
 • Wartości i założenia przywództwa w ochronie zdrowia.

MODUŁ V. Cykl życia i proces tworzenia się zespołu w placówkach medycznych

Główne zagadnienia poruszane w module V

 • Budowanie zespołu. Jak zmienić grupę w zespół medyczny?
 • Jak wytworzyć efekt synergii w zespole medycznym?
 • Cykl życia zespołu medycznego.
 • Cykl pracy zespołowej w szpitalu i klinice.
 • Jak wzmacniać zespół medyczny w realizacji projektów?
 • Sztuka motywującego delegowania zadań w oparciu o cele.
 • Monitorowanie i wspieranie zespołu medycznego.

MODUŁ VI. Komunikacja w procesie zarządzania w placówkach ochrony zdrowia

Główne zagadnienia poruszane w module VI

 • Przekaz informacji i komunikacja przywódcy w szpitalu i klinice.
 • Aktywne słuchanie w procesie komunikacji medycznej.
 • Komunikacja w grupie, wywieranie wpływu, budowanie autorytetu w zespołach interdyscyplinarnych.
 • Komunikacja bez przemocy Rosenberga w szpitalu z zespołem medycznym.
 • Metody i zasady przekazywania informacji zwrotnych pracownikom ochrony zdrowia.
 • Rozmowy wzmacniające, upominające i dyscyplinujące, ukierunkowujące.

MODUŁ VII. Podsumowanie szkolenia

            Na zakończenie:

 • podsumujemy szkolenie;
 • odpowiemy na ostatnie pytania;
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikaty;
 • wręczymy nagrody.

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?

 • Solidna dawka praktycznej wiedzy
 • Miła atmosfera
 • Małe grupy szkoleniowe
 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Elastyczny kalendarz
 • Realizacja w Twoim mieście
 • Wysoki standard sal szkoleniowych
 • Wykwintny catering

Dialog Motywujący i Komunikacja Calgary-Cambridge