Umiejętność zarządzania zespołem – kompetencje Top Menadżerów 

Kluczowe umiejętność zarządzania zespołem – efektywność w zarządzaniu.  

Kluczowe kompetencje menedżerskie są niezwykle istotne dla całej organizacji. Rozwój twojej firmy zależy przede wszystkim od właściwego przygotowania kadry pracowniczej, która jest wspierana i zarządzana przez kompetentnego menadżera. Mówiąc o kluczowych umiejętność zarządzania zespołem należy skupić się na 3 obszarach: 

 1. Postawa  
 2. Umiejętności menadżerskie 
 3. Wiedza 

Skuteczny menadżer posiada następujące zdolności: 

 • umiejętność planowania i podejmowania decyzji; 
 • umiejętność myślenia przyczynowo skutkowego, analiza i ocena efektów podejmowanych działań;
 • umiejętność formułowania motywujących celów, umiejętność organizacji własnej pracy i pracy zespołu;
 • właściwe koordynowanie i monitorowanie realizacji projektu;
 • umiejętność efektywnego i motywującego komunikowania się z pracownikami i przełożonym; 
 • umiejętność delegowani zadań i wydawania poleceń; 
 • umiejętność automotywacji i motywacji członków zespołu, wspieranie i angażowanie pracowników w rozwiązywaniu problemów i skupianie zespołu na efektywnym realizowaniu zdań; 
 • umiejętność zarządzania konfliktami w zespole, umiejętność mediacji i negocjacji;
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem i zarzadzania własną efektywnością w pracy; 
 • umiejętność empatycznego reagowania w komunikacji interpersonalnej;
 • dobrą intuicję i wyczucie w relacjach z innymi; 
 • umiejętność rozpoznawania potrzeb swojego zespołu;
 • umiejętność samorozwoju i ewaluacji własnej pracy.  

Wybierając szkolenie dla menadżerów zapytaj o metodę pracy z osobami, które reprezentują zróżnicowany poziom wiedzy, odmienne cechy osobowości i różne postawy do pracy. Ważne jest, aby rozpoznać posiadane umiejętności pracowników, zachowania społeczne, indywidualne schematy myślowe, wartości i postawy do samorozwoju. Istotne jest, aby przed szkoleniem przygotować indywidualne podejście do grupy menadżerów w ramach rozwoju kompetencji pracowniczych. Trener modeluje zbiór kompetencji menadżerów i dopasowuje do systemu panującego w organizacji. 

 

Zarzadzanie zespołem – uwolnij talenty i pasję swojego zespołu. 

Kreowanie geniuszu zbiorowości – collective genius.

Z góry wiemy, że firma i jej sukces to suma drobnych części, tworząca całość. Codziennie w głowach twoich pracowników powstaje tysiące pomysłów i innowacji. Ten cenny kapitał, musi ujrzeć światło dzienne. Twoją rolą jest stworzenie takiego środowiska, aby pracownicy czuli się bezpiecznie w produkowaniu i zbieraniu innowacyjnych pomysłów. Jest wiele sposobów na to, aby pobudzić, wzmocnić i rozwijać pasje wśród pracowników. Jako menadżer powinieneś stać się kreatorem innowacyjności, który uwolni talenty poszczególnych pracowników. Zbudowanie geniuszu zbiorowości (collective genius) przyspieszy zmiany i rozwój firmy. Aby zarządzać talentami potrzebujesz narzędzi i sprawdzonych metod. Być może przydadzą się tobie następujące szkolenia: 

 • szkolenie z zarządzania talentami w firmie. 
 • szkolenie z myślenia kreatywnego i budowania środowiska nowych idei. 
 • szkolenie z zarządzania metodami projektowymi. 
 • szkolenie z twórczego myślenia i prowadzenia efektywnych spotkań.

Chcesz skutecznie zarządzać zespołem? Zacznij od rozwoju następujących zdolności: 

 • Zdolności percepcyjne, to m.in.: umiejętność postrzegania otaczającego świata, zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym, uważność na procesy grupowe w zespole. 
 • Zdolności organizacyjne to m.in.: organizacja pracy własnej i pracy zespołu, motywacja i automotywacja zespołu, planowanie i realizacja, monitorowanie postępów, ustalanie priorytetów, podejmowanie decyzji, zarządzanie efektywnością prac.  
 • Zdolności intelektualne to m.in.: samodzielność w podejmowaniu decyzji, inteligencja w wyborze właściwego postępowania w nieprzewidzianych sytuacjach, zdolność czytelnego wyrażania myśli, myślenie nieszablonowe, myślenie krytyczne, zdolność zapamiętywania, łączenia faktów, zdolność przewidywania, zdolności prognostyczne.  
 • Zdolności motywacyjne to m.in.: znajomość procesów motywacyjnych, umiejętność pobudzania motywacji u pracowników, zdolność podtrzymania motywacji w zespole, zdolność zarządzania efektywnością zespołu, poszanowanie dla różnic indywidualnych i psychologicznych członków zespołu, umiejętności przywódcze. 
 • Zdolności decyzyjne to m.in.: odwaga, optymizm, odpowiedzialność, zdecydowanie i zdolności podejmowania decyzji w trudnych okolicznościach. Zaangażowanie i koncentracja na celu.  Umiejętność podejmowania trudnych decyzji i umiejętność wycofywania się z decyzji. W przypadku nieprawidłowej decyzji umiejętność wyciagnięcia konstruktywnych wniosków. 
 • Zdolności intuicyjne to m.in.: połączenie wiedzy i doświadczenia. Silnie rozwinięta intuicja ekonomiczna, społeczna, psychologiczna, umiejętność dostrzegania zmian w otoczeniu, uważność i wysoki poziom samoświadomości i świadomości otoczenia. Silnie rozwinięta inteligencja emocjonalna. 

Kursy i szkolenia przydatne w rozwoju umiejętności zarządzaniu zespołem. 

 1. Kompetencje menedżerskie. motywowanie pracowników i tworzenie regulaminów premii. 
 2. Zarządzanie zmianą w zespole i w projekcie. 
 3. Turkusowa organizacja i zarządzanie w zespole wielopokoleniowym. 
 4. Kompetencje menedżerskie. gotowość do ciągłego uczenia się. Organizacja ucząca się. 
 5. Budowanie turkusowego zespołu – pokolenia Z, Y, X, BB, CG. 
 6. Rozwój kompetencji menedżerskich. Zarządzanie zespołem oparte na celach. 
 7. Zarządzanie czasem i zadaniami zespołu. efektywność pracy. 
 8. Inteligencja emocjonalna w pracy lidera.
 9. Kreatywność i innowacyjność – pasja i nowe idee.
 10. Skuteczne zarządzanie projektami. 
 11. Zdolność podejmowania decyzji i umiejętność krytycznego myślenia.

Aby stać się efektywnym menedżerem, trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, ale także rozwijać swoje umiejętności zarzadzanie zespołem i nawyki. 

 1. Ucz się psychologii – poznaj zasady funkcjonowania ludzkiego umysłu i zachowań.
 2. Bądź proaktywny – bierz odpowiedzialność za swoje działania i reaguj na sytuacje.
 3. Stawiaj granice – nie odwlekaj trudnych decyzji i szanuj swoje prawa
 4. Słuchaj swoich pracowników – dowiedz się o ich potrzebach, oczekiwaniach i problemach.
 5. Motywuj i nagradzaj – doceniaj wysiłek i osiągnięcia swojego zespołu.
 6. Ustal cele i priorytety – określ jasne kierunki i wymagania dla siebie i swoich podwładnych.
 7. Planuj i organizuj – wykorzystuj narzędzia do zarządzania czasem i projektami.
 8. Deleguj zadania – wykorzystaj potencjał swojego zespołu i pozwól im na samodzielność.
 9. Komunikuj się skutecznie – przekazuj informacje jasno, zrozumiale i uprzejmie.
 10. Ucz się na błędach – analizuj swoje działania i szukaj sposobów na poprawę.