Wdrożenie nowego kierownika do zespołu

W sytuacji, kiedy zatrudniliśmy nowego kierownika do pracy, czas na kolejny etap, który obejmuje wdrożenie i adaptację. To niezwykle istotne aspekty, które niestety bardzo często są bagatelizowane przez pracodawców. Tymczasem dowiedziono, że mają one ogromne znaczenie dla skuteczności oraz sukcesu zatrudniania. Jeśli nowo przyjęta osoba trafi do miejsca, w którym nikt nie zwróci na nią uwagi, koledzy nie są przyjaźnie nastawieni, a stanowisko pracy nie zostało przygotowane, wówczas nie powinniśmy oczekiwać od niej zapału do działania i poczucia przynależności do przedsiębiorstwa.

Wdrożenie pracownika na poziomie menedżerskim jest procesem znacznie bardziej skomplikowanym niż w przypadku osób zatrudnianych na niższych stanowiskach. To duże wyzwanie, dlatego spontaniczne wprowadzenie może okazać się nie do końca najlepszym rozwiązaniem.

Dlaczego wdrożenie i adaptacja są tak ważne?

Im lepiej zaplanujemy proces adaptacji nowego kierownika do zespołu, tym mniej czasu poświęcimy później na korygowanie wykonywanych przez niego zadań. Okres wdrożenia może być różny, a czas jego trwania powinien być uzależniony między innymi od powierzonych obowiązków. Im wyższe stanowisko i trudniejsze zadania, tym dłużej nowo przyjęta osoba będzie się wdrażać w życie organizacji.

Najważniejsze korzyści płynące z zaplanowanego wdrożenia:

  • redukuje prawdopodobieństwo szybkiej rezygnacji z pracy (a co za tym idzie, zmniejsza konieczność przeprowadzenia kolejnej rekrutacji),
  • pozwala szybciej kierownikowi wdrożyć się w realizowanie obowiązków i zwiększa jego wydajność,
  • umożliwia zidentyfikowanie się nowej osoby z organizacją, a tym samym przyczynia się do zwiększenia zaangażowania w pracę,
  • gwarantuje płynność w wykonywaniu zadań w firmie,
  • zapewnia lepsze samopoczucie całego zespołu, wpływając na pozytywną atmosferę.

W tym miejscu warto podkreślić, że w proces adaptacji powinien być zaangażowany nie tylko bezpośredni przełożony, ale także dział HR, współpracownicy oraz coach, tzw. mentor.

Co możemy zaoferować w ramach naszych usług?

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów, w ramach współpracy możemy zaoferować opracowanie kompletnych programów dotyczących wdrażania oraz adaptacji zawodowej pracowników przyjmowanych na różne stanowiska, w tym na stanowiska menedżerskie oraz kierownicze. Konstruując procedury, szczególną uwagę zwracamy na strategię organizacji, aby nowo przyjmowana osoba do pracy mogła jak najlepiej zapoznać się z misją firmy, jej celami, a także z długofalowymi planami.