Zarządzanie działem sprzedaży

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • Budowanie skutecznego zespołu sprzedaży
 • Wzmocnienie marki wśród klientów
 • Zwiększenie rynku zbytu
 • Wypracowanie standardów profesjonalnego zespołu sprzedaży
 • Uzyskanie wyższego poziomu marży
 • Optymalizacja pracy

KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA Menadżer

 • Potrafi zarządzać efektywnie zespołem sprzedaży
 • Jest zaangażowany i konsekwentny w budowaniu zespołu sprzedaży
 • Potrafi planować, organizować, kierować i monitorować pracę zespołu
 • Stosuje styl zarządzania oparty o nowoczesne i skuteczne metody delegowania, egzekwowania i wzmacniania pracownika
 • Analizuje dane jakościowe i ilościowe współpracy z klientami biznesowymi
 • Potrafi radzić sobie z wymaganiami na rynku rekrutacyjnych
 • Skutecznie prowadzi zespół w kierunku realizacji celów firmy

REZULTATY DLA FIRMY

 • Wzrost efektywności pracy zespołu i realizacja zadań firmy
 • Wysoki poziom zadowolenia klientów z obsługi
 • Wzmocnienie marki firmy
 • Lepsza organizacja pracy
 • Lepszy przepływ komunikacji między pracownikami i między wydziałami
 • Wzrost zaangażowania i odpowiedzialności pracowników
 • Przyrost klientów
 • Mniejsza rotacja pracowników
 • Wyższa marżowość ze sprzedaży

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe
MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia
TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia
CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp
Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się;
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty;
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia;
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach;
 • ustalimy własne cele;
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.

MODUŁ II. Efektywny menadżer w zespole sprzedaży
W tym module dowiesz się:

 • jak zbudować wizerunek profesjonalnego menadżera;
 • jak zorganizować pracę z zespołem sprzedaży;
 • jak dobrać model zarządzania do specyfiki branży i specyfiki zespołu;
 • jakie są rafy w zarządzaniu zespołem sprzedaży;
  dlaczego niektóre zespoły sprzedaży mimo słabszych umiejętności uzyskują lepsze wyniki w sprzedaży;
 • jak zadbać o własną efektywność i właściwą postawę;
 • jak dokonać autoanalizy własnych zasobów, możliwości, zagrożeń, mocnych i słabych stron;
 • jak przygotować sobie program rozwoju i kształcenia się;
 • czym cechuje się prawdziwy lider zespołów sprzedaży.

MODUŁ III. Proces budowania skutecznego zespołu sprzedaży
W tym module dowiesz się:

 • jak szukać najlepszych sprzedawców do swojego zespołu;
 • jak usprawnić proces rekrutacji do zespołu sprzedaży;
 • jak wprowadzić nowych pracowników do zespołu;
 • jak zbudować efektywny zespół mimo różnić w doświadczeniu i w temperamencie;
 • jak zorganizować pracę dla zróżnicowanego zespołu;
  na co powinienem zwrócić uwagę w motywowaniu zespołu;
 • jak konstruować system premiowy;
 • jak rozliczać pracę zespołu;
 • jak odzyskać utracone zaufanie.

MODUŁ IV. Komunikacja SnR, FUKO, DM w kontekście budowania zespołu
W tym module dowiesz się:

 • jak komunikować się z pracownikiem sprzedaży i koncentrować się na rozwiązaniach;
  z jakich etapów składa się Komunikacja FUKO;
 • jak komunikować się zgodnie z duchem DM;
 • jak komunikować się w modelu komunikacji Rosenberga;
 • jakie są trudności i bariery komunikacyjne, – czyli czego należy unikać w komunikacji interpersonalnej;
 • jak prowadzić rozmowę wspierającą, motywująca, korygującą i dyscyplinującą.

MODUŁ V. Rozwój pracowników zespołu sprzedaży
W tym module dowiesz się:

 • jak rozwijać umiejętności twarde wśród członków zespołu;
 • jak rozwijać kompetencje miękkie wśród członków zespołu sprzedaży;
 • jak prowadzić okresową ocenę pracownika w kierunku wzmocnienia motywacji członków zespołu;
 • jak delegować zadania zgodnie z przywództwem sytuacyjnym
 • jak wydawać polecenia i monitorować postępy pracy;
 • jak opracowywać indywidualne plany rozwojowe pracownika.

MODUŁ VI. TIPY światowej sławy menadżerów w zarządzaniu zespołem sprzedaży
W tym module dowiesz się:

 • jak przekuć motywację pracowników na sukces firmy;
 • kto jest najważniejszy w całym zespole sprzedaży;
 • jak reaktywować niskowydajnego pracownika;
 • jakie są sposoby na super aktywność pracownika;
 • jak wyznaczać cele aby były wartościowe dla pracownika;
 • jak pracować z oporem zespołu lub oporem pracownika;
 • gdzie szukać punktów zwrotnych w sprzedaży;
 • jak uzyskać efekt krawędzi;
 • dlaczego masa krytyczna jest niezbędna do wysokich wyników w sprzedaży;
 • co zrobić z emocjami aby nam służyły;
 • co zrobić gdy spada nam sprzedaż;
 • jak motywować ludzi do tego aby wypełniali raporty.

MODUŁ VII. Podsumowanie szkolenia
Na zakończenie:

 • podsumujemy szkolenie;
 • odpowiemy na ostatnie pytania;
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikaty;
 • wręczymy nagrody.

UWAGA! – możliwe szkolenia on-line

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?
Solidna dawka praktycznej wiedzy
Miła atmosfera
Małe grupy szkoleniowe
Bezpośredni kontakt z prowadzącym
Elastyczny kalendarz
Realizacja w Twoim mieście
Wysoki standard sal szkoleniowych
Wykwintny catering

MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI SZKOLENIA PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA ON-LINE
ATRAKCYJNE WARUNKI CENOWE