Szkolenie – Zarządzanie sobą w stresie i zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Utrzymywanie efektywności pracy w trudnych warunkach. Szkolenie przygotowane dla osób, które objęte są ryzykiem wypalenia zawodowego. Do tej grupy szczególnie należą pracownicy posiadający bardzo częsty kontakt z klientem trudnym i wymagającym, pracują od dłuższego czasu pod dużą presją oczekiwań, zadań, mają poczucie zmęczenia, znużenia, rozdrażnienia i potrzebują regeneracji. Jeżeli zastanawiasz się skąd czerpać optymizm, motywację, chęć do pracy, myślisz o rozwoju i odnowie to jest to szkolenie przygotowane dla Ciebie. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli w sposób doskonały odnaleźć siłę, motywację, odnowę fizyczną i emocjonalną. Wówczas wykonywanie zadań w pracy stanie się na powrót przyjemną przygodą.

Mistrzostwo Emocji: Zrozum i Pokonaj Stres raz na zawsze

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW

Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnik powinien posiadać wiedzę z zakresu: ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 roku, nr 69

poz. 415 z późn. zm.), rozporządzenia MPiPS w dnia 14 września 2010 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. nr 279, poz. 1641).

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • Usystematyzowanie wiedzy na temat stresu i reakcji organizmu w sytuacjach trudnych,
 • Poznanie technik neutralizujących reakcje stresowe i wypalenie zawodowe,
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych i wypalenia zawodowego,
 • Zwiększenie motywacji do realizacji celów i zadań,
 • Uzyskanie zmian poznawczych w zakresie problematyki stresu i wypalenia zawodowego,
 • Redukcja napięcia fizjologicznego, redukcja stresu,
 • Wzrost chęci i gotowości do zmiany,
 • Adaptacja poznanych technik zapobiegających wypaleniu zawodowemu co przyczyni się do poprawy jakości i efektywności pracy w PUP.

KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

Pracownik:

 • Świadomie zarządza swoim stanem emocjonalnym
 • Spokojnie prowadzi rozmowę z bezrobotnym
 • Odczuwa wysoki poziom motywacji do realizacji zadań PUP
 • Efektywniej organizuje pracę własną
 • Jest kreatywny i otwarty na trudne wyzwania
 • Rozumie proces wypalenia zawodowego i potrafi uodpornić się na sytuacje konfliktowe

REZULTATY DLA FIRMY

 • Dobry klimat między pracownikami
 • Dobry klimat między pracownikami a bezrobotnymi
 • Większa efektywność w zakresie aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych
 • Wzbogacenie warsztatu pracy osób obsługujących bezrobotnych
 • Lepszy przepływ informacji
 • Bardziej zmotywowany zespół
 • Zmniejszenie absencji w pracy

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe
MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia
TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia
CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp

Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się;
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty;
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia;
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach;
 • ustalimy własne cele;
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.

MODUŁ II. Psychoedukacja na temat stresu i wypalenia zawodowego

Główne zagadnienia poruszane w module II

 • Zjawisko stresu i jego dynamika – Pozytywne i negatywne następstwa jego występowania
 • Czynniki osobowościowe podatności na stres
 • Stresory – badanie na skali zmian w życiu
 • Zjawisko wypalenia zawodowego
 • Stres a wypalenie zawodowe
 • Proces wypalenia zawodowego
 • Czynniki wypalenia zawodowego
 • Symptomy wypalenia zawodowego
 • Skutki wypalenia zawodowego
 • Schematy poznawcze w wypaleniu zawodowym
 • Schematy emocjonalne w wypaleniu zawodowym
 • Schematy behawioralne w wypaleniu zawodowym
 • Warunki osiągania satysfakcji w pracy
 • Poczucie kontroli (ćwiczenie) – „bank stresorów”
 • „Co mnie stresuje – mam na to wpływ?”
 • „Co mnie stresuje – nie mam na to wpływu?”

MODUŁ III. Praca z ciałem – zadania behawioralne

Główne zagadnienia poruszane w module III

 • Jak poradzić sobie ze stresem poprzez techniki behawioralne
 • Relaksacja – praca z ciałem
 • Ja i moje ciało (ćwiczenia)
 • Obserwacja ciała
 • Medytacja oddechem
 • Oddech relaksacyjny
 • Masaż w kole
 • Masaż grupowy
 • Gimnastyka
 • Serce dzwonu

MODUŁ IV. Techniki poznawcze

Główne zagadnienia poruszane w module IV

 • Jak poradzić sobie ze stresem poprzez pracę z myślami
 • Badanie własnego poziomu samooceny i stresu
 • Stopień odczuwania stresu
 • Test poziomu samooceny
 • Identyfikacja stresu (ćwiczenie)
 • Wspólne wyznaczanie punktów objawiających stres i wypalenie zawodowe

MODUŁ V. Rozbijanie przekonań wzmacniających stres i wypalenie zawodowe

Główne zagadnienia poruszane w module V

 • Techniki wyobrażeniowe w procesie zmniejszania napięcia emocjonalnego
 • Zarządzanie stanami emocjonalnymi
 • Sztuka motywacji i automotywacji
 • Asertywność
 • Techniki
 • Trywializacji
 • Przewartościowanie
 • Kontinuum
 • Koło odpowiedzialności
 • Termometr emocjonalny
 • Siła dowodów
 • Zabawa tłem i figurą
 • Tuż za zakrętem
 • Zdarta płyta
 • Technika mgły
 • Profesor ciekawski
 • Badania statystyczne
 • Kolorowy świat

MODUŁ VI. Podsumowanie szkolenia

Na zakończenie:

 • podsumujemy szkolenie;
 • odpowiemy na ostatnie pytania;
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikaty;
 • wręczymy nagrody.

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?

Solidna dawka praktycznej wiedzy
Miła atmosfera
Małe grupy szkoleniowe
Bezpośredni kontakt z prowadzącym
Elastyczny kalendarz
Realizacja w Twoim mieście
Wysoki standard sal szkoleniowych
Wykwintny catering

 

Pozostałe szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych szkoleń dla Urzędów Pracy:
Szkolenie – Organizacja czasu płacy i przepływu informacji 
Szkolenie – Trudne sytuacje w obsłudze w Urzędach Pracy
Szkolenie – Dialog motywujący 
Szkolenie – Umiejętności kierownicze w administracji
Szkolenie – Relacje w zespole pracowniczym 
Szkolenie – Problemy różnych pokoleń w związku z bezrobociem i technologią

A także pełną ofertą szkolenia dla managerów