Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością – szkolenie z warsztatami

wypełnianie wniosków dofinansowania, dotacji, rozliczania deklaracji PFRON

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie osób pracujących w działach kadr, płac, księgowości do prawidłowego zatrudniania osób z niepełnosprawnością, nabycie wiedzy w zakresie prawidłowego udzielania przywilejów dla OzN,  egzekwowania wymagań pracodawcy, nabycie umiejętności prawidłowego naliczania, rozróżniania grupy, stopnia niepełnosprawności, rozróżniania schorzeń szczególnych i specjalnych mających wpływ na finanse firmy.

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

 • efektywne i zgodne z prawem prowadzenie działań opartych o najnowsze przepisy prawa pracy
 • rozróżnienie dotacji, dofinansowań jakie można składać zatrudniając OzN
 • rozróżnienie przywilejów dla OzN w zależności od stopnia i grupy niepełnosprawności
 • nabycie umiejętności prawidłowego wypełniania deklaracji do PFRON DEK-0-I

REZULTATY DLA PRACODAWCY

 • sprawdzenie prawidłowości płaconych do PFRON „kar” za brak zatrudniania OzN
 • złożenie korekty za 5 lat wstecz i odzyskanie nieprawidłowo naliczonych składek
 • wzrost efektywności operacyjnej
 • zwiększenie poziomu motywacji do zatrudniani OzN – To się opłaca

CZAS REALIZACJI – 1 dzień szkoleniowy

MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia

TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia

CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp

 • Przedstawienie się trenera
 • Przedstawienie się uczestników
 • Zawarcie kontraktu i zasad prowadzenia zajęć
 • Omówienie programu i celów warsztatu

MODUŁ II. Podstawowe przepisy  podstawowych definicji dotyczących OzN.

 • Instytucje orzecznicze w Polsce i wpływ rodzaju orzeczeń u pracodawcy (ZUS, KRUS, MSWiA, MON, Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności).
 • Rodzaje orzeczeń: stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny)
 • Co to jest schorzenia szczególne, schorzenia specjalne – wpływ na wysokość wpłat do PFRON oraz dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 • Zagadnienia dotyczące przedłużania, daty składania orzeczeń do pracodawcy
 • Interpretacje indywidualne Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

MODUŁ III. Uprawnienia osób niepełnosprawnych

 • Czas pracy
 • Zatrudnianie w porze nocnej, godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta
 • Dodatkowe przywileje: przerwa w pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy, turnus rehabilitacyjny
 • Zwolnienie na specjalistyczne badania

MODUŁ IV. Obowiązki i uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

 • Konsekwencje niespełnienia przez pracodawcę wymogu obowiązkowego zatrudnienia 6% pracowników z niepełnosprawnością
 • Obowiązkowe wpłaty do PFRON
 • Obowiązkowe deklaracje składane do PFRON (warsztat – wypełnianie przykładowych deklaracji)
 • Możliwości obniżenia wpłacanej składki do PFRON i korekty do 5 lat wstecz
 • Możliwość obniżenia wpłat dzięki fakturom od firm outsourcingowych

MODUŁ V. Ekonomiczne aspekty zatrudnia osób niepełnosprawnych

 • Praktyczne omówienie aspektów opłacalności zatrudniania osób z różnym rodzajem orzeczeń (lekki, umiarkowany, znaczny)
 • Firma odpowiedzialna społecznie – Corporate Social Responsibility and Disability także jako element Raportowania ESG

MODUŁ VI. Dofinansowania z PFRON i Funduszu Pracy

 • Omówienie procesu dofinansowań (warsztat – wypełnianie deklaracji o dofinansowanie)
 • Wskazanie zakresu, możliwości i opłacalności dofinansowań
 • Dotacje do: wynagrodzeń, stanowisk pracy, sprzętu, szkoleń

MODUŁ VII. Przedstawienie opinii: Państwowej Inspekcji Pracy, orzecznictwo Sądu, PFRON.

MODUŁ VIII. Podsumowanie szkolenia

 • Podsumowanie szkolenia
 • Sesja Q&A
 • Rozdanie certyfikatów

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?

 • Solidna dawka praktycznej wiedzy
 • Miła atmosfera
 • Małe grupy szkoleniowe
 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Elastyczny kalendarz
 • Realizacja w Twoim mieście
 • Wysoki standard sal szkoleniowych
 • Wykwintny catering

Interesuje Cię oferta szkoleń? Napisz do nas za pomocą poniższego formularza:

  Wyrażam dobrowolnie i świadomie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski, podanych za pomocą formularza kontaktowego. Informujemy, że Centrum Psychologii Stosowanej Wojciech Chmielewski z siedzibą 16-400 Suwałki, ul. Bydgoska 30, jest administratorem danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Klikając przycisk "Wyślij" poniżej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych zgodnie z polityką prywatności serwisu.