Przewodnik po Sztucznej Inteligencji – szkolenie

Jak wykorzystać ChatGPT, BARD i MONICA do transformacji Twojego biznesu.

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • Zrozumienie podstaw sztucznej inteligencji (SI) i jej wpływu na współczesny świat oraz przyszłe trendy.
 • Opanowanie umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi SI, takich jak ChatGPT, BARD, MONICA, do zwiększenia efektywności i innowacyjności.
 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie etycznych i bezpiecznych praktyk wykorzystania SI w różnych obszarach działalności.
 • Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania i zastosowań ChatGPT, BARD, MONICA i innych narzędzi opartych na SI.
 • Nauka tworzenia i wdrażania strategii wykorzystania SI w celu automatyzacji procesów, analizy danych i tworzenia treści.
 • Rozwinięcie umiejętności analizy danych i wykorzystywania wniosków do podejmowania decyzji biznesowych z użyciem narzędzi SI.
 • Zrozumienie wpływu SI na bezpieczeństwo danych i prywatność, oraz nauczenie się, jak zarządzać tymi wyzwaniami.

KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

PRACOWNIK:

 • Rozwój osobisty i zawodowy poprzez zrozumienie i wykorzystanie najnowszych technologii SI.
 • Zwiększenie wartości na rynku pracy dzięki posiadaniu umiejętności pracy z zaawansowanymi narzędziami SI.
 • Optymalizacja codziennej pracy przez automatyzację rutynowych zadań i skuteczniejszą analizę danych.
 • Kreatywne podejście do rozwiązywania problemów dzięki zastosowaniu narzędzi SI w innowacyjny sposób.

REZULTATY DLA FIRMY

 • Zwiększenie efektywności operacyjnej poprzez wykorzystanie SI do automatyzacji procesów i zadań.
 • Poprawa podejmowania decyzji biznesowych dzięki lepszej analizie danych i przewidywaniom opartym na danych.
 • Wzrost innowacyjności poprzez wprowadzanie nowych technologii i podejść do tworzenia produktów, usług oraz marketingu.
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej przez wczesne adoptowanie narzędzi SI i wykorzystywanie ich do optymalizacji działań biznesowych.
 • Zwiększenie zaangażowania i satysfakcji klienta dzięki personalizacji ofert i usprawnieniu obsługi klienta z użyciem SI.

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe

MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia

TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia

CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp

Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się;
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty;
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia;
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach;
 • ustalimy własne cele;
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.

MODUŁ II. Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji

 • Podstawy SI: Rozwój, kategorie, zastosowania.
 • Przegląd ekosystemu narzędzi SI: Od ChatGPT do MONICA.
 • Etyka i bezpieczeństwo w SI: Rozważania dotyczące prywatności i odpowiedzialnego użytkowania.

MODUŁ III. ChatGPT – Rewolucja w Komunikacji.

 • Wprowadzenie do ChatGPT: Historia, rozwój, możliwości.
 • Praktyczne zastosowania ChatGPT: Automatyzacja obsługi klienta, content marketing, edukacja.
 • Warsztaty: Tworzenie skryptów dla ChatGPT, integracja z aplikacjami i stronami internetowymi.

MODUŁ IV. BARD – Twój Kreatywny Partner.

 • Zrozumienie BARD: Funkcje, zastosowania i integracja z narzędziami biznesowymi.
 • Innowacje dzięki BARD: Wspieranie procesów kreatywnych, generowanie pomysłów, tworzenie treści.
 • Ćwiczenia praktyczne: Skuteczne wykorzystanie BARD w tworzeniu unikalnych treści.

MODUŁ V. MONICA – Analiza Danych na Nowym Poziomie.

 • Wprowadzenie do MONICA: Możliwości analizy danych i uczenia maszynowego.
 • Zastosowanie MONICA w biznesie: Przegląd case studies i najlepszych praktyk.
 • Laboratoria: Praca z MONICA w celu analizy danych i wyciągania wniosków biznesowych.

MODUŁ VI. Integracja i Automatyzacja z SI.

 • Połączenie narzędzi SI w codziennej pracy: Automatyzacja procesów biznesowych, zarządzanie projektami.
 • Narzędzia i platformy wspierające integrację SI: Zapier, Microsoft Power Automate i inne.
 • Warsztaty: Tworzenie automatycznych workflow z wykorzystaniem ChatGPT, BARD i MONICA.

MODUŁ VII. Przyszłość i Trendy w SI

 • Co dalej dla SI?: Przegląd nadchodzących trendów i innowacji.
 • Rozwój umiejętności związanych z SI: Jak nadążyć za zmianami i kontynuować naukę.
 • Dyskusja: Jak SI zmieni branże uczestników w najbliższej przyszłości?
 • Analiza przypadków użycia SI w różnych sektorach: Edukacja, zdrowie, finanse, marketing, motoryzacja, budownictwo, medycyna, nieruchomości.
 • Projektowanie rozwiązania problemu biznesowego z wykorzystaniem SI.
 • Dyskusja nad zaproponowanymi rozwiązaniami i ich potencjalną wartością.

MODUŁ VIII. Podsumowanie szkolenia

Na zakończenie:

 • Podsumujemy szkolenie;
 • udzielimy wskazówek do dalszego rozwoju i nauki w zakresie content marketingu;
 • odpowiemy na ostatnie pytania, sesja Q&A;
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikaty.

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?

 • Solidna dawka praktycznej wiedzy
 • Miła atmosfera
 • Małe grupy szkoleniowe
 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Elastyczny kalendarz
 • Realizacja w Twoim mieście
 • Wysoki standard sal szkoleniowych
 • Wykwintny catering

Ten zaawansowany program szkoleniowy został stworzony, by uczestnicy mogli nie tylko zgłębić tajniki Sztucznej Inteligencji i zrozumieć jej potencjał dla biznesu, ale również nauczyć się praktycznego wykorzystania narzędzi takich jak ChatGPT, BARD i MONICA w celu transformacji swojej działalności. Szkolenie obejmuje szeroki zakres tematów, od podstaw AI, przez skuteczne implementacje narzędzi AI w strategiach biznesowych, po analizę danych i automatyzację procesów, dostarczając uczestnikom kompleksowego przewodnika po świecie sztucznej inteligencji. Program ten zapewnia nie tylko teoretyczne podstawy, ale przede wszystkim skupia się na praktycznych aspektach wykorzystania AI do optymalizacji operacji, zwiększenia efektywności i innowacyjności, co pozwala na skuteczne wprowadzenie transformacji cyfrowej w każdej firmie.