Centrum Psychologii Stosowanej

Centrum Psychologii Stosowanej oferuje szeroki zakres szkoleń, zarówno otwartych, jak i zamkniętych, skierowanych do biznesu, administracji, ochrony zdrowia, uczelni wyższych oraz organizacji pożytku publicznego. Nasze szkolenia otwarte są otwarte dla uczestników z różnych firm, co tworzy inspirującą wspólnotę zróżnicowanych osobowości, sprzyjającą wymianie informacji, współpracy, rozwiązywaniu problemów oraz udzielaniu praktycznych wskazówek. Jesteśmy w pełni zaangażowani w zrozumienie unikalnego środowiska każdej firmy, co pozwala nam dostosować nasze programy szkoleniowe do specyficznych potrzeb klientów oraz charakterystyki danej branży. Nasz zespół jest gotowy do bezpośredniej i operacyjnej pracy w Twojej firmie, służąc odpowiedziami na pytania oraz dostarczając wsparcia w celu wzmocnienia Twoich zasobów oraz wskazania właściwego kierunku rozwoju. Jesteśmy dostępni w każdej chwili, by służyć doradztwem i wsparciem.

Dlaczego warto nam zaufać

CENTRUM PSYCHOLOGII STOSOWANEJ Wojciech Chmielewski zostało zamieszczone w rejestrze firm deklarujących spełnianie Kodeksu Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, prowadzonym przez PIFS.

Firma szkoleniowa Centrum Psychologii Stosowanej należy do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Jesteśmy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych – 2.20/00012/2016.

Posiadamy wdrożony System Zarządzania dla dostawców usług szkoleniowych w zakresie PN-EN ISO 9001:2015.

Posiadamy rekomendacje szkoleniowe czołowych firm w Polsce, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń branżowych.

Wszystkie projekty realizujemy w oparciu o najwyższe standardy jakości usług szkoleniowych i w oparciu o kodeks dobrych praktyk PIFS

1. Firma powstała w 1997 roku i zajmowała się realizacją projektów biznesowych w sprzedaży, pośrednictwie i usługach. Bazując na wcześniejszych doświadczeniach biznesowych i kierunkowym wykształceniu właściciela firma w 2001 roku rozpoczęto świadczenie usług doradczych, coachingowych i szkoleniowo – rozwojowych. W trakcie wielu lat doświadczeń wypracowaliśmy własny know how, wiemy czego potrzebują przedsiębiorcy, z jakimi problemami się zmagają i jak my jako firma szkoleniowo – doradcza możemy im pomóc. Jesteśmy na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny psychologii sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania, realizacji projektów, edukacji i ochrony zdrowia. Stawiamy sobie wysokie cele i jesteśmy zainteresowani dużymi wyzwaniami.
Aktualnie specjalizujemy się w realizacji szkoleń miękkich. Głownie zajmujemy się dostarczeniem rozwiązań w zakresie szkoleń sprzedażowych, marketingowych, zarządzania, motywacji, organizacji własnej pracy i komunikacji interpersonalnej w oparciu o metodą Dialogu Motywującego i Calgary Cambridge.

2. Realizujemy szkolenia rozwojowe dla biznesu, administracji, instytucji pożytku publicznego i placówek medycznych.

3. W biznesie szkolimy pracowników operacyjnych, kadrę niższego i wyższego szczebla kierowniczego z takich działów jak:

 • Dział Eksportu
 • Dział Finansów
 • Dział Handlowy
 • Dział HR
 • Dział IT
 • Dział Jakości
 • Dział Kadr
 • Dział Księgowości
 • Dział Logistyki
 • Dział Marketingu
 • Dział Prawny
 • Dział Public Relations
 • Dział Produkcji
 • Dział Rozwoju
 • Dział Zakupów
 • i inne

4. W placówkach medycznych ochrony zdrowia szkolimy kadrę medyczną i personel niemedyczny. Głównie kierujemy nasze szkolenia do:

 • Kadry zarządzającej szpitali i innych placówek medycznych
 • Lekarzy
 • Pielęgniarek
 • Położnych
 • Ratowników Medycznych
 • Opiekunów Medycznych
 • Fizjoterapeutów
 • Psychologów i Terapeutów

5. W Powiatowych Urzędach Pracy szkolimy pracowników operacyjnych, kadrę niższego i wyższego szczebla kierowniczego z takich działów jak:

 • Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
 • Dział d/s Szkoleń, instrumentów rynku pracy i programów
 • Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji
 • Dział Finansowo – Księgowy
 • Dział Organizacyjno – Administracyjny
 • Dział Kadr – Stanowisko ds. Prawnych

6. Głównym Celem naszej działalności jest dostarczenie praktycznej i wysoko specjalistycznej wiedzy w zakresie najnowszych rozwiązań na rynku szkoleń miękkich. Każda usługa szkoleniowo – rozwojowa realizowana jest w oparciu o rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i zgodnie z najwyższymi standardami świadczenia usług szkoleniowych.

7. Nasze usługi realizujemy w formie: szkoleń zamkniętych, szkoleń otwartych, szkoleń dedykowanych, konferencji i Coachingu: Executive Coaching, Sales Coaching, Team Coaching, On the job training, Work-Life Balance Coaching.

8. Nasze specjalizacje w realizacji szkoleń:

 • Zarządzanie
 • Sprzedaż
 • HR
 • Marketing
 • Coaching
 • Team Building
 • Umiejętności Osobiste
 • Finanse osobiste

9. Specjalizacje w usługach doradczych i badaniach:

 • Badanie Kultury Organizacji
 • Modele kompetencji
 • Assessment Centre
 • Development Centre
 • Ocena 360 stopni
 • Systemy Ocen
 • Testy Psychologiczne w biznesie
 • Badanie Zaangażowania pracowników

10. Na każdym etapie realizacji usługi dbamy o jakość i efektywność realizowanych wdrożeń. Uzyskane wnioski z ewaluacji usługi implementuje u zleceniodawców.

11. W trakcie współpracy mogą pojawić się nieprzewidziane sytuacje i zastrzeżenia klientów, dlatego opracowaliśmy model postępowania reklamacyjnego, a nasza komunikacja z klientem jest oparta na standardach Dialogu Motywującego.

12. Oferujemy usługi zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i etycznymi, a zwłaszcza:

 • z zachowaniem przepisów dotyczących praw autorskich i ochrony danych osobowych;
 • z zachowaniem przepisów dotyczących realizacji kursów, szkoleń i innych działań rozwojowych.

13. Standardy usług szkoleniowo-rozwojowych

Usługi szkoleniowo-rozwojowe – zamknięte

A. Firma realizuje usługi szkoleniowo – rozwoje na zlecenie zamawiającego zgodnie z następującymi praktykami:

 • rozpoznanie potrzeb szkoleniowych;
 • ustalenie celów usługi szkoleniowo – rozwojowej w sposób mierzalny – dotyczy wiedzy, umiejętności, kompetencji, oraz w zakresie celów organizacyjnych, grupowych, czy indywidualnych;
 • prezentacja minimum dwóch opcji oferty szkoleniowej, każdorazowo przygotowanej ściśle pod zamówienie i oczekiwania klienta;
 • wybór jednej z opcji przez klienta;
 • realizacja usługi szkoleniowo – rozwojowej w oparciu o ustalony plan realizacji usługi;
 • ewaluacja usługi szkoleniowo – rozwojowej mierząca wcześniej ustalone cele z zamawiającym;
 • raport i wnioski wdrożeniowe;
 • wsparcie we wdrożeniu zmian wynikających z realizacji usługi szkoleniowo – rozwojowej.

Przykładowe metody szkoleniowe
Szkolenie prowadzone jest zgodnie z założeniem cyklu Kolba, gdzie nauka odbywa się poprzez doświadczenie. Wykorzystuje się metody warsztatowe, aktywizujące uczestników do pracy indywidualnej i grupowej, zespołowego rozwiązywania problemów. W szczególności trener stosuje:

 • Wykład
 • Prezentacja Power point
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe oparte na przykładach z danej branży
 • Techniki kreatywnego myślenia
 • Odgrywania ról
 • Studium przypadku
 • Rozmowa panelowa
 • Testy auto diagnostyczne
 • Prezentacje audio i video
 • Symulacje biznesowe
 • Symulacje medyczne
 • Symulacje procesów zarządzania

Stosowane techniki i metody pobudzają wyobraźnię uczestników, motywują, inspirują do refleksji nad własnym działaniem i rozwiązywaniem problemów. Wykład i prezentacja jest podsumowaniem pracy uczestników.

Standardy usług szkoleniowo-rozwojowych

Usługi szkoleniowo-rozwojowe – otwarte

A. Na stronie www i w przesłanej ofercie do klienta prezentujemy program szkoleniowo-rozwojowy zawierający:

 • Cele ogólne i szczegółowe szkolenia opisane za pomocą rezultatów uczenia się i osiągniętego poziomu kompetencji.
 • Harmonogram szkolenia / działań rozwojowych.
 • Opis merytoryczny realizacji usługi zawarty w modułach.

B. Przedstawiamy minimalne wymagania dla grupy docelowej, do której kierujemy program szkoleniowo-rozwojowy.

C. Podajemy informacje na temat:

 • Metod i form pracy
 • Materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych
 • Kadry prowadzących

D. Planujemy, koordynujemy i ewaluujemy każdy etap realizacji usługi szkoleniowo – rozwojowej.

E. Do pomiaru używamy narzędzi własnych i narzędzi posiadających standaryzowane wzorce.

F. Implementujemy wnioski w celu poprawy jakości świadczonych usług.

G. Pomagamy w implementacji wniosków uczestnikom szkolenia.

H. Standardy doboru i kształcenia kadry.

Dobór eksperta realizującego zlecenie stawiamy sobie za najwyższy punkt honoru. Współpracujemy z wysoko kwalifikowanymi ekspertami – praktykami. Opis kadry pozwala klientowi ocenić dobór kadry i zasadność jego wyboru. W opisie trenera znajduje się:

 • opis wykształcenia i specjalizacji;
 • opis doświadczeń zawodowych;
 • posiadane kwalifikacje;
 • opis doświadczenia w realizowaniu danych usług szkoleniowo-rozwojowych;
 • posiadane referencje.

Dbamy o rozwój kadry ekspertów dostarczając im informacje zwrotne na temat realizowanych usług, proponujemy rozwiązania i wystawiamy stosowne rekomendacje.

Standardy dotyczący organizacji usług szkoleniowo-rozwojowych

A. Podczas rozmów z klientami ustalamy szczegółowo zakres usług, daty realizacji jak i ich formę realizacji. Szczegółowe ustalenia dotyczą:

 • zakresy odpowiedzialności stron za przygotowanie i realizację usługi;
 • daty i miejsca realizacji usługi;
 • harmonogram realizowanych usług;
 • niezbędne wyposażenie potrzebne do realizacji usługi;
 • niezbędne materiały i narzędzia wykorzystane podczas realizacji usługi;
 • noclegi i transport uczestników;
 • kontakt do osób odpowiedzialnych za organizację usługi;
 • dane osób realizujących usługi;
 • budżet i podział kosztów za składowe zamówienia.

B. Usługi szkoleniowo – rozwojowe odbywają się w miejscu i w warunkach odpowiednich do realizacji tych usług. Właściciele lub administratorzy miejsc szkoleń zapewniają dobre warunki zgodnie z zasadami BHP oraz higieny pracy umysłowej.

C. Wybieramy miejsca, w których:

 • powierzchnia jest dopasowana do liczebności grupy;
 • jest dostęp do światła dziennego i prawidłowego oświetlenia sztucznego;
 • jest wyposażenie umożliwiające niezbędną aranżację przestrzeni na potrzeby danej usługi szkoleniowo – rozwojowej;
 • jest dostępności infrastruktury niezbędnej do realizacji usług.

14. Jesteśmy po to, żeby wspierać Cię w realizacji Twoich celów. Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest dotarcie do praktycznej i skutecznej wiedzy, dlatego możesz dzwonić do nas i korzystać z naszej wiedzy i doświadczenia. Nasi eksperci chętnie pomogą w implementacji zyskownych rozwiązań.

Szkolenia z zarządzania dla firm

Podnieś efektywność i konkurencyjność swojej organizacji

Czy jesteś świadomy, jak ważne jest skuteczne zarządzanie w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu? Niezależnie od tego, czy prowadzisz start-up, czy jesteś na czele wielkiej korporacji, umiejętności zarządzania zespołem i projektami są kluczem do Twojego sukcesu. Aby osiągnąć cele i przetrwać na konkurencyjnym rynku, firmy potrzebują wykwalifikowanych menedżerów, którzy potrafią efektywnie zarządzać projektami, zespołami i ludźmi. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, oferujemy szereg profesjonalnych szkoleń z zakresu zarządzania dla firm.

Oferujemy szeroki wybór szkoleń z zarządzania, które pomogą Ci rozwinąć niezbędne umiejętności i wiedzę.

Nasza oferta obejmuje następujące szkolenia z zarządzania dla firm:

 • Zarządzanie projektem i zespołem w strukturze macierzowej – szkolenie dla menedżerów, którzy pracują w złożonych strukturach organizacyjnych.
 • Efektywna komunikacja w biznesie – szkolenie dla menedżerów, którzy chcą poprawić swoje umiejętności komunikacyjne.
 • Leadership i skuteczne zarządzanie zespołem – szkolenie dla menedżerów, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności przywódcze.
 • Metody zarządzania w ujęciu różnic pokoleniowych – szkolenie dla menedżerów, którzy chcą zrozumieć i skutecznie zarządzać pracownikami z różnych generacji.
 • Skuteczna motywacja pracowników i automotywacja lidera – szkolenie dla menedżerów, którzy chcą zwiększyć zaangażowanie i motywację swoich pracowników.
 • Współpraca międzystanowiskowa ze szczególnym uwzględnieniem budowania relacji w zespole – szkolenie dla menedżerów, którzy chcą poprawić współpracę między pracownikami o różnych stanowiskach.
 • Efektywna praca zdalna i radzenie sobie z technostresem – szkolenie dla menedżerów, którzy chcą efektywnie zarządzać zespołami w pracy zdalnej.
 • Zarządzanie działem sprzedaży – szkolenie dla menedżerów sprzedaży, którzy chcą zwiększyć efektywność sprzedaży.
 • Efektywny powrót do pracy po urlopie: jak przełamać bariery i znaleźć motywację – szkolenie dla menedżerów, którzy chcą pomóc pracownikom w efektywnym powrocie do pracy po urlopie.
 • Skuteczne delegowanie zadań i wydawanie poleceń – szkolenie dla menedżerów, którzy chcą nauczyć się efektywnie delegować zadania.

Jakie problemy poruszają nasze szkolenia z zarządzania:

 • szkolenia z zarządzania
 • zarządzanie projektem
 • zarządzanie zespołem
 • komunikacja biznesowa
 • leadership
 • motywacja pracowników
 • współpraca międzystanowiskowa
 • praca zdalna
 • zarządzanie sprzedażą
 • powrót do pracy po urlopie
 • delegowanie zadań

Nasze szkolenia są prowadzone przez doświadczonych trenerów biznesu, którzy wykorzystują nowoczesne metody dydaktyczne. Po ukończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności i wiedzę.

Profesjonalne szkolenia dla firm, administracji publicznej, szpitali, klinik i organizacji pozarządowych

SZKOLENIA DLA BIZNESU

 • Wskazujemy możliwości do rozwoju Twojego biznesu
 • Wprowadzamy skuteczne rozwiązania biznesowe
 • Budujemy bezpieczeństwo i stabilny wzrost
 • Angażujemy się w sukcesy naszych klientów

Pomożemy rozwinąć się Twojej firmie

DORADZTWO DLA FIRM

 • Diagnozujemy najczulsze problemy firmy
 • Wierzymy, że zawsze znajdzie się rozwiązanie
 • Stosujemy sprawdzone i skuteczne metody pomocy
 • Monitorujemy i implementujemy zmiany

Dlatego Twoje działania będą efektywne

ROZWÓJ OSOBISTY

 • Poszukujemy talentów które drzemią w uśpieniu
 • Wydobywamy zasoby i motywujemy do zmiany
 • Wzmacniamy proces osiągania sukcesów
 • Pielęgnujemy szczęście i satysfakcję z życia

Dlatego każdy Twój dzień będzie radosny

0
lata na polskim rynku
0
firmy objęte stałym wsparciem
0
dni zrealizowanych szkoleń
0
godziny przeprowadzonych szkoleń
0
godzin indywidualnych sesji

TOP OFERTY SZKOLEŃ


Sprzedaż – szkolenie

Rozwój Osobisty

Szkolenie z zarządzania

Szkolenia z psychologii sprzedaży – zwiększaj sprzedaż i satysfakcję klientów

W dzisiejszych czasach sprzedaż to nie tylko umiejętność przedstawienia produktu lub usługi. To także umiejętność zrozumienia potrzeb i motywacji klienta. Aby skutecznie sprzedawać, trzeba znać psychologię sprzedaży. Psychologia sprzedaży to nauka o tym, jak ludzkie umysły reagują na proces sprzedaży i jak można kształtować ten proces, aby przynosił lepsze wyniki.

Oferujemy szeroki wybór szkoleń z psychologii sprzedaży, które pomogą Ci:

 • Zrozumieć potrzeby i motywacje klientów
 • Wybudować silne relacje z klientami
 • Stosować skuteczne techniki sprzedaży
 • Zwiększać sprzedaż i satysfakcję klientów

Nasza oferta obejmuje następujące szkolenia:

 • Storytelling – jak budować emocje zakupu – szkolenie, które pokaże Ci, jak wykorzystać storytelling w sprzedaży, aby budować emocje zakupu i zwiększać zaangażowanie klientów.
 • Skuteczna rozmowa handlowa z klientem – szkolenie, które nauczy Cię, jak prowadzić skuteczne rozmowy handlowe, budować relacje z klientami i pokonywać ich obiekcje.
 • Skuteczne techniki sprzedaży – szkolenie, które przedstawi Ci najbardziej skuteczne techniki sprzedaży, takie jak aktywne słuchanie, negocjacje czy closing.
 • Negocjacje handlowe z sieciami handlowymi – szkolenie, które nauczy Cię, jak negocjować z sieciami handlowymi, aby uzyskać najlepsze warunki sprzedaży.
 • Standardy profesjonalnych negocjacji – szkolenie, które przedstawi Ci standardy profesjonalnych negocjacji i pomoże Ci poprawić swoje umiejętności negocjacyjne.
 • Neuroperswazja w sprzedaży – szkolenie, które pokaże Ci, jak wykorzystać wiedzę z zakresu neuroperswazji, aby zwiększać skuteczność sprzedaży.
 • Psychologia pozyskiwania nowych klientów – szkolenie, które nauczy Cię, jak pozyskiwać nowych klientów i budować z nimi relacje.
 • Skuteczna obsługa reklamacji – szkolenie, które nauczy Cię, jak skutecznie obsługiwać reklamacje klientów, aby poprawić ich satysfakcję i lojalność.
 • Zarządzanie sobą w czasie i organizacją prac – szkolenie, które pomoże Ci lepiej zarządzać swoim czasem i organizacją prac, aby zwiększyć efektywność sprzedaży.
 • Komunikacja interpersonalna – szkolenie, które poprawi Twoje umiejętności komunikacyjne, aby lepiej komunikować się z klientami i współpracownikami.
 • Profesjonalna obsługa klienta. TURKUSOWA OBSŁUGA KLIENTA – szkolenie, które nauczy Cię, jak stosować zasady turkusowej obsługi klienta, aby budować silne relacje z klientami.
 • Typologia klienta i klucze do skutecznej sprzedaży. PROFILOWANIE KLIENTA – szkolenie, które nauczy Cię, jak profilować klientów, aby dostosowywać do nich swoją ofertę.
 • Budowanie relacji z klientem w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu – szkolenie, które nauczy Cię, jak budować relacje z klientami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.
 • Dotarcie do osób decyzyjnych z pominięciem sekretarki – szkolenie, które nauczy Cię, jak skutecznie dotrzeć do osób decyzyjnych z pominięciem sekretarki.
 • Stosowanie języka korzyści – szkolenie, które nauczy Cię, jak stosować język korzyści, aby przekonać klientów do zakupu Twojego produktu lub usługi.
 • Domknięcie rozmowy handlowej – szkolenie, które nauczy Cię, jak skutecznie domknąć rozmowę handlową i zdobyć klienta.
 • Zbijanie obiekcji – szkolenie, które nauczy Cię, jak skutecznie zbijać obiekcje klientów i zwiększać konwersję.

Jakie problemy poruszają nasze szkolenia z zarządzania:

 • Szkolenia z psychologii sprzedaży
 • Storytelling
 • Skuteczna rozmowa handlowa
 • Skuteczne techniki sprzedaży
 • Negocjacje handlowe
 • Neuroperswazja
 • Psychologia pozyskiwania nowych klientów
 • Obsługa reklamacji
 • Zarządzanie sobą w czasie i organizacja prac
 • Komunikacja interpersonalna
 • Typologia klienta i klucze do skutecznej sprzedaży. PROFILOWANIE KLIENTA
 • Budowanie relacji z klientem w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu
 • Dotarcie do osób decyzyjnych z pominięciem sekretarki
 • Stosowanie języka korzyści
 • Domknięcie rozmowy handlowej
 • Zbijanie obiekcji

Masz pytanie do naszego eksperta?

Aktualności z branży szkoleniowej

 • skuteczne techniki sprzedazy

5 skutecznych i mało znanych Technik Sprzedaży

Czy kiedykolwiek, coś sprzedałeś? Chociaż jedną drobną rzecz, może handlowałeś jako dziecko, nastolatek lub młody dorosły. Jeżeli tak, to z pewnością kojarzysz to uczucie radości z małego sukcesu, gdy Twój towar lub usługa znalazła [...]

Z oferty szkoleniowej CPS skorzystały dziesiątki firm

Nasi trenerzy mieli przyjemność realizować projekty szkoleniowe i doradcze dla czołowych firm z Polski i Świata. Z naszego portfolio szkoleniowego skorzystały takie marki, jak: IKEA, Bayer, Carrefour, LOT, Coca-Cola, Mlekowita, McDonalds, Nestle, Philips, Samsung, Siemens i inne.

Nasze szkolenia cechuje skuteczność. Naszym priorytetem jest zagwarantowanie, że każdy element szkolenia jest przemyślany i wdrożony z największą precyzją, mając na uwadze osiągnięcie optymalnych rezultatów. Dążymy do pełnej satysfakcji naszych klientów, zapewniając, że nasza praca jest nie tylko zgodna z najwyższymi standardami, ale także spełnia wszelkie oczekiwania i potrzeby związane z prowadzonym szkoleniem. Oparta na solidnych fundamentach strategia jakości pozwala nam nieustannie doskonalić nasze podejście do szkoleń dla firm, co z kolei przekłada się na efektywność naszych działań na każdym etapie procesu.

Stawiamy na kreowanie ciepłych, pełnych zrozumienia i uważności relacji, które umożliwiają nam być bardzo blisko potrzeb naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę, że kluczowym elementem osiągania sukcesów jest nie tylko efektywna realizacja celów, ale także budowanie pozytywnego klimatu współpracy. Nasze zaangażowanie w tworzenie otoczenia opartego na wzajemnym zrozumieniu i uwadze przekłada się na głębsze relacje z klientami. Jesteśmy świadomi, że budowanie zaufania i harmonijnej atmosfery sprzyja nie tylko osiąganiu zamierzonych celów, ale również tworzeniu trwałych i satysfakcjonujących partnerstw biznesowych.

Dotychczas zaufały nam m.in. następujące firmy: