CENTRUM PSYCHOLOGII STOSOWANEJ Wojciech Chmielewski zostało zamieszczone w rejestrze firm deklarujących spełnianie Kodeksu Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, prowadzonym przez PIFS.

Firma szkoleniowa Centrum Psychologii Stosowanej należy do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Jesteśmy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych – 2.20/00012/2016.

Posiadamy wdrożony System Zarządzania dla dostawców usług szkoleniowych w zakresie PN-EN ISO 9001:2015.

Posiadamy rekomendacje szkoleniowe czołowych firm w Polsce, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń branżowych.

Opinie o nas z Google

Aga KaszynskaAga Kaszynska
21:03 01 Jun 23
Najlepszy psycholog i najbardziej inspirujące warsztaty, w których miałam przyjemność uczestniczyć. Treści przekazane dostępnie, ciekawie, dużo zadań praktycznych. Rozmowa kwalifikacyjna po zajęciach z Wojtkiem nabrała zupełnie nowych barw. A propo niestandardowych barw- turkusowa organizacja, każdy kto zakłada, że jego organizacja jest innowacyjna, że nastawia się na zatrudnienie pokolenie Z i Y doceni warsztaty z Turkusowej Organizacji, nieszablonowe podejście, zaufanie, współodpowiedzialność, każdy chciał by pracować w takiej organizacji.Polecam !
ANNA CHARUTAANNA CHARUTA
18:49 15 Apr 23
Serdecznie polecam Pana Wojciecha!Jest to psycholog, który dobiera odpowiednie metody pracy. Trafnie stawia diagnozę. Potrafi konkretnie i fachowo doradzić. Miałam okazje uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych przez Pana Wojciecha, były naprawdę profesjonalne .
Szkolenia prowadzone przez Pana Wojtka są na wysokim poziomie merytorycznym. W czasie szkoleń panuje partnerska atmosfera.Osiągnęłam znaczny postęp w rozwoju własnych kompetencji miękkich, co pozwala mi na osiąganie jeszcze większych sukcesów zawodowych.
Angelika MożejkoAngelika Możejko
19:57 29 Mar 23
Pan Wojciech posiada ogromną wiedzę z wielu gałęzi psychologii a także wieloletnie doświadczenie, które potrafi wykorzystać w pracy z ludźmi. Ponad to jest zaangażowany w swoją pracę, profesjonalny, empatyczny, ma indywidualne podejście do każdego, doskonale wie jak rozbudzić poleciał drzemiący w drugim człowieku.
Ola SzomburgOla Szomburg
17:53 31 Jan 23
Jestem bardzo zadowolona ze szkoleń w CPS. Sposób prowadzenia zajęć oceniam bardzo wysoko. Profesjonalizm w każdym calu. Pana Wojciecha cechuje nie tylko ogromna wiedza, ale także postawa pełna uwagi i skupienia na potrzebach uczestników. Dużą zaletą szkoleń jest również wsparcie jakiego uczestnik doznaje na każdym kroku procesu szkoleniowego. Szkolenia z Panem Wojciechem to także duża dawka pozytywnej energii. Dzięki szkoleniom otrzymałam możliwość rozwoju oraz narzędzia i wskazówki do pracy nad sobą. Bardzo polecam szkolenia w CPS!
js_loader

Wszystkie projekty realizujemy w oparciu o najwyższe standardy jakości usług szkoleniowych i w oparciu o kodeks dobrych praktyk PIFS

1. Firma powstała w 1997 roku i zajmowała się realizacją projektów biznesowych w sprzedaży, pośrednictwie i usługach. Bazując na wcześniejszych doświadczeniach biznesowych i kierunkowym wykształceniu właściciela firma w 2001 roku rozpoczęto świadczenie usług doradczych, coachingowych i szkoleniowo – rozwojowych. W trakcie wielu lat doświadczeń wypracowaliśmy własny know how, wiemy czego potrzebują przedsiębiorcy, z jakimi problemami się zmagają i jak my jako firma szkoleniowo – doradcza możemy im pomóc. Jesteśmy na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny psychologii sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania, realizacji projektów, edukacji i ochrony zdrowia. Stawiamy sobie wysokie cele i jesteśmy zainteresowani dużymi wyzwaniami.
Aktualnie specjalizujemy się w realizacji szkoleń miękkich. Głownie zajmujemy się dostarczeniem rozwiązań w zakresie szkoleń sprzedażowych, marketingowych, zarządzania, motywacji, organizacji własnej pracy i komunikacji interpersonalnej w oparciu o metodą Dialogu Motywującego i Calgary Cambridge.

2. Realizujemy szkolenia rozwojowe dla biznesu, administracji, instytucji pożytku publicznego i placówek medycznych.

3. W biznesie szkolimy pracowników operacyjnych, kadrę niższego i wyższego szczebla kierowniczego z takich działów jak:

 • Dział Eksportu
 • Dział Finansów
 • Dział Handlowy
 • Dział HR
 • Dział IT
 • Dział Jakości
 • Dział Kadr
 • Dział Księgowości
 • Dział Logistyki
 • Dział Marketingu
 • Dział Prawny
 • Dział Public Relations
 • Dział Produkcji
 • Dział Rozwoju
 • Dział Zakupów
 • i inne

4. W placówkach medycznych ochrony zdrowia szkolimy kadrę medyczną i personel niemedyczny. Głównie kierujemy nasze szkolenia do:

 • Kadry zarządzającej szpitali i innych placówek medycznych
 • Lekarzy
 • Pielęgniarek
 • Położnych
 • Ratowników Medycznych
 • Opiekunów Medycznych
 • Fizjoterapeutów
 • Psychologów i Terapeutów

5. W Powiatowych Urzędach Pracy szkolimy pracowników operacyjnych, kadrę niższego i wyższego szczebla kierowniczego z takich działów jak:

 • Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
 • Dział d/s Szkoleń, instrumentów rynku pracy i programów
 • Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji
 • Dział Finansowo – Księgowy
 • Dział Organizacyjno – Administracyjny
 • Dział Kadr – Stanowisko ds. Prawnych

6. Głównym Celem naszej działalności jest dostarczenie praktycznej i wysoko specjalistycznej wiedzy w zakresie najnowszych rozwiązań na rynku szkoleń miękkich. Każda usługa szkoleniowo – rozwojowa realizowana jest w oparciu o rozpoznanie potrzeb szkoleniowych i zgodnie z najwyższymi standardami świadczenia usług szkoleniowych.

7. Nasze usługi realizujemy w formie: szkoleń zamkniętych, szkoleń otwartych, szkoleń dedykowanych, konferencji i Coachingu: Executive Coaching, Sales Coaching, Team Coaching, On the job training, Work-Life Balance Coaching.

8. Nasze specjalizacje w realizacji szkoleń:

 • Zarządzanie
 • Sprzedaż
 • HR
 • Marketing
 • Coaching
 • Team Building
 • Umiejętności Osobiste
 • Finanse osobiste

9. Specjalizacje w usługach doradczych i badaniach:

 • Badanie Kultury Organizacji
 • Modele kompetencji
 • Assessment Centre
 • Development Centre
 • Ocena 360 stopni
 • Systemy Ocen
 • Testy Psychologiczne w biznesie
 • Badanie Zaangażowania pracowników

10. Na każdym etapie realizacji usługi dbamy o jakość i efektywność realizowanych wdrożeń. Uzyskane wnioski z ewaluacji usługi implementuje u zleceniodawców.

11. W trakcie współpracy mogą pojawić się nieprzewidziane sytuacje i zastrzeżenia klientów, dlatego opracowaliśmy model postępowania reklamacyjnego, a nasza komunikacja z klientem jest oparta na standardach Dialogu Motywującego.

12. Oferujemy usługi zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i etycznymi, a zwłaszcza:

 • z zachowaniem przepisów dotyczących praw autorskich i ochrony danych osobowych;
 • z zachowaniem przepisów dotyczących realizacji kursów, szkoleń i innych działań rozwojowych.

13. Standardy usług szkoleniowo-rozwojowych

Usługi szkoleniowo-rozwojowe – zamknięte

A. Firma realizuje usługi szkoleniowo – rozwoje na zlecenie zamawiającego zgodnie z następującymi praktykami:

 • rozpoznanie potrzeb szkoleniowych;
 • ustalenie celów usługi szkoleniowo – rozwojowej w sposób mierzalny – dotyczy wiedzy, umiejętności, kompetencji, oraz w zakresie celów organizacyjnych, grupowych, czy indywidualnych;
 • prezentacja minimum dwóch opcji oferty szkoleniowej, każdorazowo przygotowanej ściśle pod zamówienie i oczekiwania klienta;
 • wybór jednej z opcji przez klienta;
 • realizacja usługi szkoleniowo – rozwojowej w oparciu o ustalony plan realizacji usługi;
 • ewaluacja usługi szkoleniowo – rozwojowej mierząca wcześniej ustalone cele z zamawiającym;
 • raport i wnioski wdrożeniowe;
 • wsparcie we wdrożeniu zmian wynikających z realizacji usługi szkoleniowo – rozwojowej.

Przykładowe metody szkoleniowe
Szkolenie prowadzone jest zgodnie z założeniem cyklu Kolba, gdzie nauka odbywa się poprzez doświadczenie. Wykorzystuje się metody warsztatowe, aktywizujące uczestników do pracy indywidualnej i grupowej, zespołowego rozwiązywania problemów. W szczególności trener stosuje:

 • Wykład
 • Prezentacja Power point
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe oparte na przykładach z danej branży
 • Techniki kreatywnego myślenia
 • Odgrywania ról
 • Studium przypadku
 • Rozmowa panelowa
 • Testy auto diagnostyczne
 • Prezentacje audio i video
 • Symulacje biznesowe
 • Symulacje medyczne
 • Symulacje procesów zarządzania

Stosowane techniki i metody pobudzają wyobraźnię uczestników, motywują, inspirują do refleksji nad własnym działaniem i rozwiązywaniem problemów. Wykład i prezentacja jest podsumowaniem pracy uczestników.

Standardy usług szkoleniowo-rozwojowych

Usługi szkoleniowo-rozwojowe – otwarte

A. Na stronie www i w przesłanej ofercie do klienta prezentujemy program szkoleniowo-rozwojowy zawierający:

 • Cele ogólne i szczegółowe szkolenia opisane za pomocą rezultatów uczenia się i osiągniętego poziomu kompetencji.
 • Harmonogram szkolenia / działań rozwojowych.
 • Opis merytoryczny realizacji usługi zawarty w modułach.

B. Przedstawiamy minimalne wymagania dla grupy docelowej, do której kierujemy program szkoleniowo-rozwojowy.

C. Podajemy informacje na temat:

 • Metod i form pracy
 • Materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych
 • Kadry prowadzących

D. Planujemy, koordynujemy i ewaluujemy każdy etap realizacji usługi szkoleniowo – rozwojowej.

E. Do pomiaru używamy narzędzi własnych i narzędzi posiadających standaryzowane wzorce.

F. Implementujemy wnioski w celu poprawy jakości świadczonych usług.

G. Pomagamy w implementacji wniosków uczestnikom szkolenia.

H. Standardy doboru i kształcenia kadry.

Dobór eksperta realizującego zlecenie stawiamy sobie za najwyższy punkt honoru. Współpracujemy z wysoko kwalifikowanymi ekspertami – praktykami. Opis kadry pozwala klientowi ocenić dobór kadry i zasadność jego wyboru. W opisie trenera znajduje się:

 • opis wykształcenia i specjalizacji;
 • opis doświadczeń zawodowych;
 • posiadane kwalifikacje;
 • opis doświadczenia w realizowaniu danych usług szkoleniowo-rozwojowych;
 • posiadane referencje.

Dbamy o rozwój kadry ekspertów dostarczając im informacje zwrotne na temat realizowanych usług, proponujemy rozwiązania i wystawiamy stosowne rekomendacje.

Standardy dotyczący organizacji usług szkoleniowo-rozwojowych

A. Podczas rozmów z klientami ustalamy szczegółowo zakres usług, daty realizacji jak i ich formę realizacji. Szczegółowe ustalenia dotyczą:

 • zakresy odpowiedzialności stron za przygotowanie i realizację usługi;
 • daty i miejsca realizacji usługi;
 • harmonogram realizowanych usług;
 • niezbędne wyposażenie potrzebne do realizacji usługi;
 • niezbędne materiały i narzędzia wykorzystane podczas realizacji usługi;
 • noclegi i transport uczestników;
 • kontakt do osób odpowiedzialnych za organizację usługi;
 • dane osób realizujących usługi;
 • budżet i podział kosztów za składowe zamówienia.

B. Usługi szkoleniowo – rozwojowe odbywają się w miejscu i w warunkach odpowiednich do realizacji tych usług. Właściciele lub administratorzy miejsc szkoleń zapewniają dobre warunki zgodnie z zasadami BHP oraz higieny pracy umysłowej.

C. Wybieramy miejsca, w których:

 • powierzchnia jest dopasowana do liczebności grupy;
 • jest dostęp do światła dziennego i prawidłowego oświetlenia sztucznego;
 • jest wyposażenie umożliwiające niezbędną aranżację przestrzeni na potrzeby danej usługi szkoleniowo – rozwojowej;
 • jest dostępności infrastruktury niezbędnej do realizacji usług.

14. Jesteśmy po to, żeby wspierać Cię w realizacji Twoich celów. Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest dotarcie do praktycznej i skutecznej wiedzy, dlatego możesz dzwonić do nas i korzystać z naszej wiedzy i doświadczenia. Nasi eksperci chętnie pomogą w implementacji zyskownych rozwiązań.

Szkolenia z zarządzania dla firm

Podnieś efektywność i konkurencyjność swojej organizacji

Czy jesteś świadomy, jak ważne jest skuteczne zarządzanie w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu? Niezależnie od tego, czy prowadzisz start-up, czy jesteś na czele wielkiej korporacji, umiejętności zarządzania zespołem i projektami są kluczem do Twojego sukcesu. Aby osiągnąć cele i przetrwać na konkurencyjnym rynku, firmy potrzebują wykwalifikowanych menedżerów, którzy potrafią efektywnie zarządzać projektami, zespołami i ludźmi. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, oferujemy szereg profesjonalnych szkoleń z zakresu zarządzania dla firm.

Oferujemy szeroki wybór szkoleń z zarządzania, które pomogą Ci rozwinąć niezbędne umiejętności i wiedzę.

Nasza oferta obejmuje następujące szkolenia z zarządzania dla firm:

 • Zarządzanie projektem i zespołem w strukturze macierzowej – szkolenie dla menedżerów, którzy pracują w złożonych strukturach organizacyjnych.
 • Efektywna komunikacja w biznesie – szkolenie dla menedżerów, którzy chcą poprawić swoje umiejętności komunikacyjne.
 • Leadership i skuteczne zarządzanie zespołem – szkolenie dla menedżerów, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności przywódcze.
 • Metody zarządzania w ujęciu różnic pokoleniowych – szkolenie dla menedżerów, którzy chcą zrozumieć i skutecznie zarządzać pracownikami z różnych generacji.
 • Skuteczna motywacja pracowników i automotywacja lidera – szkolenie dla menedżerów, którzy chcą zwiększyć zaangażowanie i motywację swoich pracowników.
 • Współpraca międzystanowiskowa ze szczególnym uwzględnieniem budowania relacji w zespole – szkolenie dla menedżerów, którzy chcą poprawić współpracę między pracownikami o różnych stanowiskach.
 • Efektywna praca zdalna i radzenie sobie z technostresem – szkolenie dla menedżerów, którzy chcą efektywnie zarządzać zespołami w pracy zdalnej.
 • Zarządzanie działem sprzedaży – szkolenie dla menedżerów sprzedaży, którzy chcą zwiększyć efektywność sprzedaży.
 • Efektywny powrót do pracy po urlopie: jak przełamać bariery i znaleźć motywację – szkolenie dla menedżerów, którzy chcą pomóc pracownikom w efektywnym powrocie do pracy po urlopie.
 • Skuteczne delegowanie zadań i wydawanie poleceń – szkolenie dla menedżerów, którzy chcą nauczyć się efektywnie delegować zadania.

Jakie problemy poruszają nasze szkolenia z zarządzania:

 • szkolenia z zarządzania
 • zarządzanie projektem
 • zarządzanie zespołem
 • komunikacja biznesowa
 • leadership
 • motywacja pracowników
 • współpraca międzystanowiskowa
 • praca zdalna
 • zarządzanie sprzedażą
 • powrót do pracy po urlopie
 • delegowanie zadań

Nasze szkolenia są prowadzone przez doświadczonych trenerów biznesu, którzy wykorzystują nowoczesne metody dydaktyczne. Po ukończeniu szkolenia otrzymasz certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności i wiedzę.

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o naszych szkoleniach!

Profesjonalne szkolenia dla firm, administracji publicznej, szpitali, klinik i organizacji pozarządowych

SZKOLENIA DLA BIZNESU

 • Wskazujemy możliwości do rozwoju Twojego biznesu
 • Wprowadzamy skuteczne rozwiązania biznesowe
 • Budujemy bezpieczeństwo i stabilny wzrost
 • Angażujemy się w sukcesy naszych klientów

Pomożemy rozwinąć się Twojej firmie

DORADZTWO DLA FIRM

 • Diagnozujemy najczulsze problemy firmy
 • Wierzymy, że zawsze znajdzie się rozwiązanie
 • Stosujemy sprawdzone i skuteczne metody pomocy
 • Monitorujemy i implementujemy zmiany

Dlatego Twoje działania będą efektywne

ROZWÓJ OSOBISTY

 • Poszukujemy talentów które drzemią w uśpieniu
 • Wydobywamy zasoby i motywujemy do zmiany
 • Wzmacniamy proces osiągania sukcesów
 • Pielęgnujemy szczęście i satysfakcję z życia

Dlatego każdy Twój dzień będzie radosny

0
lata na polskim rynku
0
firmy objęte stałym wsparciem
0
dni zrealizowanych szkoleń
0
godziny przeprowadzonych szkoleń
0
godzin indywidualnych sesji

TOP OFERTY SZKOLEŃ


Sprzedaż – szkolenie

Rozwój Osobisty

Szkolenie z zarządzania

Szkolenia z psychologii sprzedaży – zwiększaj sprzedaż i satysfakcję klientów

W dzisiejszych czasach sprzedaż to nie tylko umiejętność przedstawienia produktu lub usługi. To także umiejętność zrozumienia potrzeb i motywacji klienta. Aby skutecznie sprzedawać, trzeba znać psychologię sprzedaży. Psychologia sprzedaży to nauka o tym, jak ludzkie umysły reagują na proces sprzedaży i jak można kształtować ten proces, aby przynosił lepsze wyniki.

Oferujemy szeroki wybór szkoleń z psychologii sprzedaży, które pomogą Ci:

 • Zrozumieć potrzeby i motywacje klientów
 • Wybudować silne relacje z klientami
 • Stosować skuteczne techniki sprzedaży
 • Zwiększać sprzedaż i satysfakcję klientów

Nasza oferta obejmuje następujące szkolenia:

 • Storytelling – jak budować emocje zakupu – szkolenie, które pokaże Ci, jak wykorzystać storytelling w sprzedaży, aby budować emocje zakupu i zwiększać zaangażowanie klientów.
 • Skuteczna rozmowa handlowa z klientem – szkolenie, które nauczy Cię, jak prowadzić skuteczne rozmowy handlowe, budować relacje z klientami i pokonywać ich obiekcje.
 • Skuteczne techniki sprzedaży – szkolenie, które przedstawi Ci najbardziej skuteczne techniki sprzedaży, takie jak aktywne słuchanie, negocjacje czy closing.
 • Negocjacje handlowe z sieciami handlowymi – szkolenie, które nauczy Cię, jak negocjować z sieciami handlowymi, aby uzyskać najlepsze warunki sprzedaży.
 • Standardy profesjonalnych negocjacji – szkolenie, które przedstawi Ci standardy profesjonalnych negocjacji i pomoże Ci poprawić swoje umiejętności negocjacyjne.
 • Neuroperswazja w sprzedaży – szkolenie, które pokaże Ci, jak wykorzystać wiedzę z zakresu neuroperswazji, aby zwiększać skuteczność sprzedaży.
 • Psychologia pozyskiwania nowych klientów – szkolenie, które nauczy Cię, jak pozyskiwać nowych klientów i budować z nimi relacje.
 • Skuteczna obsługa reklamacji – szkolenie, które nauczy Cię, jak skutecznie obsługiwać reklamacje klientów, aby poprawić ich satysfakcję i lojalność.
 • Zarządzanie sobą w czasie i organizacją prac – szkolenie, które pomoże Ci lepiej zarządzać swoim czasem i organizacją prac, aby zwiększyć efektywność sprzedaży.
 • Komunikacja interpersonalna – szkolenie, które poprawi Twoje umiejętności komunikacyjne, aby lepiej komunikować się z klientami i współpracownikami.
 • Profesjonalna obsługa klienta. TURKUSOWA OBSŁUGA KLIENTA – szkolenie, które nauczy Cię, jak stosować zasady turkusowej obsługi klienta, aby budować silne relacje z klientami.
 • Typologia klienta i klucze do skutecznej sprzedaży. PROFILOWANIE KLIENTA – szkolenie, które nauczy Cię, jak profilować klientów, aby dostosowywać do nich swoją ofertę.
 • Budowanie relacji z klientem w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu – szkolenie, które nauczy Cię, jak budować relacje z klientami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.
 • Dotarcie do osób decyzyjnych z pominięciem sekretarki – szkolenie, które nauczy Cię, jak skutecznie dotrzeć do osób decyzyjnych z pominięciem sekretarki.
 • Stosowanie języka korzyści – szkolenie, które nauczy Cię, jak stosować język korzyści, aby przekonać klientów do zakupu Twojego produktu lub usługi.
 • Domknięcie rozmowy handlowej – szkolenie, które nauczy Cię, jak skutecznie domknąć rozmowę handlową i zdobyć klienta.
 • Zbijanie obiekcji – szkolenie, które nauczy Cię, jak skutecznie zbijać obiekcje klientów i zwiększać konwersję.

Jakie problemy poruszają nasze szkolenia z zarządzania:

 • Szkolenia z psychologii sprzedaży
 • Storytelling
 • Skuteczna rozmowa handlowa
 • Skuteczne techniki sprzedaży
 • Negocjacje handlowe
 • Neuroperswazja
 • Psychologia pozyskiwania nowych klientów
 • Obsługa reklamacji
 • Zarządzanie sobą w czasie i organizacja prac
 • Komunikacja interpersonalna
 • Typologia klienta i klucze do skutecznej sprzedaży. PROFILOWANIE KLIENTA
 • Budowanie relacji z klientem w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu
 • Dotarcie do osób decyzyjnych z pominięciem sekretarki
 • Stosowanie języka korzyści
 • Domknięcie rozmowy handlowej
 • Zbijanie obiekcji

Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o naszych szkoleniach!

Masz pytanie do naszego eksperta?

Aktualności z branży szkoleniowej

Nasi trenerzy mieli przyjemność realizować projekty szkoleniowe i doradcze dla firm: