Efektywna komunikacja w biznesie

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie komunikacji, asertywności, obsługi klienta trudnego,
 • Poznanie technik skutecznej komunikacji w biznesie,
 • Zarządzanie napięciami i emocjami w sytuacjach trudnych,
 • Poznanie typologii zachowań klienta,
 • Wzmocnienie kompetencji radzenia sobie ze stresem.

KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

Pracownik:

 • Potrafi dostosować właściwy styl komunikacji do typologii zachowań rozmówcy
 • Rzetelnie i merytorycznie realizuje proces komunikacji interpersonalnej
 • Potrafi panować nad emocjami podczas obsługi najtrudniejszych klientów
 • Buduje pozytywną atmosferę współpracy
 • W rozmowie koncentruje się na rozwiązaniach i wspólnych interesach
 • Rozwija własne kompetencje
 • Jest przykładem do naśladowania przez zespół

REZULTATY DLA FIRMY

 • Zbudowanie profesjonalnego zespołu, który wzmacnia wizerunek firmy
 • Wzrost zadowolonych klientów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Zmniejszenie się błędów w przepływie informacji w firmie
 • Lepsza jakość obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego
 • Zintegrowany i zmotywowany zespół
 • Lepszy klimat pracy
 • Utrzymanie zaufania klienta do firmy

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe
MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia
TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia
CENA SZKOLENIA – zapytaj

Zobacz wideo – 4 style komunikacji

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp

Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się;
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty;
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia;
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach;
 • ustalimy własne cele;
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.

MODUŁ II. Budowanie relacji poprzez komunikację

W tym module dowiesz się:

 • jak modelować proces komunikacji;
 • jak rozpoznawać styl komunikowania się rozmówcy;
 • jak dostrajać kanały komunikacyjne;
 • jak być asertywnym w komunikacji oporującej;
 • jak przygotować się do procesu obsługi klienta;
 • jak komunikować się skutecznie – czynniki poznawcze i behawioralne;
 • jak zanalizować własny styl komunikowania się;
 • co mogę wzmocnić i udoskonalić w mojej komunikacji.

MODUŁ III. Jak mówić i słuchać, aby inni chcieli realizować z nami wspólne zadania

W tym module dowiesz się:

 • jak „Magiczne słowa” wpływają na motywację rozmówcy;
 • jak stosować dialog motywujący w rozwiązaniach biznesowych;
 • jak ważna jest spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych;
 • jak mówić o trudnych rozwiązaniach z szacunkiem do innych;
 • jak rozmawiać z osobą roszczeniową, agresywną, małomówną, niezmotywowaną, zamkniętą.

MODUŁ IV. Typologia zachowań klientów w procesie obsługi klienta

W tym module dowiesz się:

 • jaka jest typologia zachowań klienta;
 • czym jest presja relacji;
 • czym jest presja zadania;
 • jak profesjonalnie analizować i klasyfikować zachowania klientów;
 • jakie rozróżnić style zachowań i ich domieszki;
 • jak dostosować czas rozmowy do typologii zachowań klienta;
 • jak organizować przestrzeń aby wpłynąć na decyzję klienta.

MODUŁ V. Komunikacja w biznesie

W tym module dowiesz się:

 • czy klient ma zawsze rację – jak sprawić aby klienci przyjmowali pozytywnie negatywne informacje;
 • jak słuchać aktywnie swojego rozmówcę;
 • jak przekazywać informacje zwrotną;
 • jak rozmawiać z klientem aby zmotywować go do realizacji wspólnych zadań;
 • jak obronić się przed manipulacją i perswazją;
 • Jak postępować etycznie i etykietą biznesu.

MODUŁ VI. Dialog Motywujący z klientem

W tym module dowiesz się:

 • jak rozpoznać poziom gotowości do realizacja zadania
 • jak reagować na opór w rozmowie
 • dlaczego występuje opór – ambiwalencja
 • jak omijać opór i postawy niezgody
 • jak prowadzić dialog podtrzymujący motywację

MODUŁ VII. Podsumowanie szkolenia

Na zakończenie:

 • podsumujemy szkolenie;
 • odpowiemy na ostatnie pytania;
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikaty;
 • wręczymy nagrody.

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?

Solidna dawka praktycznej wiedzy
Miła atmosfera
Małe grupy szkoleniowe
Bezpośredni kontakt z prowadzącym
Elastyczny kalendarz
Realizacja w Twoim mieście
Wysoki standard sal szkoleniowych
Wykwintny catering

 

Pozostałe szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych szkoleń z zakresu zarządzania:
Szkolenie – Zarządzanie zespołem
Szkolenie – Metody zarządzania w ujęciu różnic pokoleniowych
Szkolenie – Motywacja pracowników i automotywacja
Szkolenie – Budowanie relacji w zespole
Szkolenie – Efektywna praca zdalna

A także ofertą kursów dla kierowników