Współpraca międzystanowiskowa ze szczególnym uwzględnieniem budowania relacji w zespole

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie współpracy międzystanowiskowej,
 • Wzmocnienie relacji w zespole,
 • Rozwinięcie i wzmocnienie potencjału pracy zespołowej,
 • Wdrożenia myślenia systemowego poprzez współpracę międzystanowiskową,
 • Zwiększenie poziomu zaufania wśród pracowników.

KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

Pracownik:

 • Potrafi przełożyć strategie przedsiębiorstwa na cele zespołu
 • Potrafi przełożyć cele zespołu na cele indywidualne
 • Jest otwarty na zmianę i innowacje
 • Buduje pozytywną atmosferę i wzmacniania zespół
 • Koncentruje się na rozwiązaniach a nie konfliktach
 • Zarządza priorytetami pracy zespołu
 • Zarządza stanami emocjonalnymi
 • Mobilizuje zespół do wykonywania zadań trudnych
 • Rozwija kompetencje zespołu
 • Jest przykładem do naśladowania przez zespół

REZULTATY DLA FIRMY

 • Wzrost efektywności pracy zespołu
 • Zwiększenie poziomu motywacji do pracy
 • Budowa profesjonalnego zespołu
 • Lepsza organizacja pracy
 • Mniej stresu w pracy i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Wzrost zadowolonych klientów
 • Umiejętność radzenia w sytuacjach trudnych – lepszy klimat pracy
 • Lepsza jakość realizacji celów strategicznych firmy
 • Zintegrowany i zmotywowany zespół

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe
MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia
TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia
CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp

Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się;
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty;
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia;
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach;
 • ustalimy własne cele;
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.

MODUŁ II. Współpraca międzystanowiskowa

W tym module dowiesz się:

 • dlaczego jesteśmy sobie potrzebni;
 • dlaczego z niektórymi działami współpraca układa mi się lepiej a z innymi gorzej;
 • jakie obszary współpracy narażone są na konflikty, blokady w przepływie informacji;
 • co może pomóc w budowaniu dobrej współpracy;
 • jak zarządzać zasobami w imię dobrej współpracy zespołowej;
 • jak rozwijać w sobie umiejętność współpracy;
 • jak ważna jest etyka i wartości w pracy zespołowej;
 • jak utrzymać ducha drużyny.

MODUŁ III. Cykl życia i proces tworzenia się zespołu

W tym module dowiesz się:

 • jak zbudować zespół. Jak zmienić grupę w zespół;
 • jak zrozumieć różnice indywidualne i dotrzeć się bezboleśnie;
 • jak wytworzyć efekt synergii w zespole;
 • jak zapobiegać równi pochyłej w pracy zespołu;
 • jak odnowić i reintegrować zespół;
 • jakie są role pracowników i menagera w poszczególnych fazach tworzenia się zespołu;
 • jakie zrozumieć typologię zespołów w ujęciu Stephen’a Robbins’a.

MODUŁ IV. Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych

W tym module dowiesz się:

 • jak rozpoznać sytuacje konfliktowe;
 • jakie są rodzaje konfliktów;
 • jakie są style rozwiązywania konfliktów;
 • co robić w konfliktach;
 • co mówić w konflikcie;
 • jak panować nad emocjami w konflikcie;
 • jak poszukiwać rozwiązań w najtrudniejszych konfliktach.

MODUŁ V. Role zespołowe i identyfikacja z zespołem

W tym module dowiesz się:

 • jak zachowuje się, jak myśli i jakie decyzje podejmuje koordynator;
 • jak zachowuje się, jak myśli i jakie decyzje podejmuje lider;
 • jak zachowuje się, jak myśli i jakie decyzje podejmuje badacz zasobów;
 • jak zachowuje się, jak myśli i jakie decyzje podejmuje pracownik zespołu;
 • jak zachowuje się, jak myśli i jakie decyzje podejmuje siewca – pomysłodawca;
 • jak zachowuje się, jak myśli i jakie decyzje podejmuje sędzia;
 • jak zachowuje się, jak myśli i jakie decyzje podejmuje pracownik firmy – praktyczny organizator;
 • jak zachowuje się, jak myśli i jakie decyzje podejmuje kontroler.

MODUŁ VI. Komunikacja w procesie budowania relacji zespołu

W tym module dowiesz się:

 • jak komunikować się w zespole – komunikacja werbalna, niewerbalna;
 • jak słuchać aktywnie aby zbudować relacje w zespole;
 • jak dowartościować współpracowników;
 • jak odzwierciedlać wypowiedź rozmówcy – odzwierciedlenie wzmocnione, dwustronne, ze zmianą sensu;
 • jak podsumować rozmowę;
 • jakie są zasady etykiety biznesowej.

MODUŁ VII. Podsumowanie szkolenia

Na zakończenie:

 • podsumujemy szkolenie;
 • odpowiemy na ostatnie pytania;
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikaty;
 • wręczymy nagrody.

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?

Solidna dawka praktycznej wiedzy
Miła atmosfera
Małe grupy szkoleniowe
Bezpośredni kontakt z prowadzącym
Elastyczny kalendarz
Realizacja w Twoim mieście
Wysoki standard sal szkoleniowych
Wykwintny catering

 

Pozostałe szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych szkoleń z zakresu zarządzania:
Szkolenie – Efektywna komunikacja w biznesie 
Szkolenie – Zarządzanie zespołem
Szkolenie – Metody zarządzania w ujęciu różnic pokoleniowych
Szkolenie – Motywacja pracowników i automotywacja
Szkolenie – Efektywna praca zdalna

A także pełną ofertą szkolenia dla managerów