Zarządzanie konfliktem i kryzysem w zespole

Nawet w bardzo dobrze zgranym zespole pracowników może pojawić się konflikt. Kryzys wcale jednak nie musi mieć destrukcyjnego wpływu na organizację. Wręcz przeciwnie – rozwiązany w odpowiedni sposób może wzmocnić zespół i zacieśnić więzy między pracobiorcami. Niewłaściwe zarządzanie kryzysem prowadzi natomiast do powstania napięć, walk oraz zaburzonych postaw.

Zarządzanie konfliktem należy do codziennych obowiązków osób sprawujących stanowiska menedżerskie. Działanie to można określić jako planowanie, skuteczne rozwiązywanie oraz sprawowanie kontroli nad przebiegiem sytuacji kryzysowej w celu znalezienia i wykorzystania jej konstruktywnych cech, a redukowania destrukcyjnych właściwości.

W jaki sposób rozpoznać konflikt w zespole?

Kryzys w zespole może przybierać różne formy. Najczęstsze objawy, które mogą świadczyć o tym, że mamy do czynienia z konfliktem to:

  • zmiana dotychczasowych zachowań, która może polegać na nasileniu zwyczajowych postaw lub na odwrót, na zaprzestaniu utrwalonych wcześniej zwyczajów we wzajemnych kontaktach między pracownikami (np. rezygnacja ze wspólnego wychodzenia na lunch),
  • zwiększenie irytacji, rozdrażnienia, nerwowości, nieufności oraz nietolerancji – w miarę rozwoju członkowie konfliktu mogą postępować coraz bardziej emocjonalnie i irracjonalnie,
  • wzrost wzajemnej wrogości, prowokowanie, formalizowanie kontaktów, utrudnianie dostępu do informacji, wyszukiwanie punktów spornych.

Wyżej wymienione objawy nie muszą występować łącznie. Zdarza się, że pojawiają się oddzielnie, również świadcząc o tym, iż doszło do konfliktu.

Jakie istnieją metody rozwiązywania konfliktów?

Zarządzanie konfliktem i kryzysem w zespole to coś znacznie więcej niż tylko jego rozwiązywanie. To konieczność opracowania konkretnych metod działania, które z obecności tego typu sytuacji pozwolą czerpać jak najwięcej korzyści, ograniczając przy tym ich negatywne konsekwencje.

Chociaż konflikty i kryzysy można rozwiązywać na wiele różnych sposobów, takich jak mediacje, negocjacje czy arbitraż, to w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z pracą zespołową, w grę wchodzą najczęściej mediacje. Dzieje się tak, dlatego że jest to jedna z najtańszych i zarazem najszybszych metod pozwalających na zażegnanie kryzysu w zespole i kontynuowanie pracy.

Dzięki współpracy z naszymi specjalistami nauczysz się właściwie rozpoznawać rodzaje i źródła problemów, poznasz zasady efektywnej komunikacji, a także dowiesz się, w jaki sposób przeciwdziałać sytuacjom konfliktowym w zespole w przyszłości.