Zarządzanie stanami emocjonalnymi

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z podstawami teorii Inteligencji Emocjonalnej według Daniela Golemana,
 • Poznanie procesu i dynamiki emocji,
 • Poznanie strategii zarządzania stanami emocjonalnymi,
 • Poznanie technik zarządzania stanami emocjonalnymi,
 • Weryfikacja starych schematów rozwiązywania sytuacji kryzysowych,
 • Korzyści dla uczestnika,
 • Samoświadomość swoich stanów emocjonalnych,
 • Lepsze radzenie sobie z emocjami,
 • Zmniejszenie liczby konfliktów i nieporozumień z innymi,
 • Uwolnienie się od toksycznych relacji z innymi,
 • Opanowanie w sytuacjach stresogennych,
 • Podniesienie poziomu motywacji do wykonywania trudnych wyzwań.

Metody pracy

 • Pokaz multimedialny,
 • Wykład,
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • Symulacje,
 • Rozmowy panelowe,
 • Testy, ankiety.

Moduł I – Wstęp

 • Wprowadzenie,
 • Przedstawienie się trenera i zapoznanie się z uczestnikami,
 • Ćwiczenie integracyjne,
 • Zawarcie kontraktu, cele szkolenia, metody pracy, program szkolenia,
 • Wypełnienie ankiety i testu.

Moduł II – Emocje, uczucia, nastroje

 • Czym są emocje, uczucia i nastroje?
 • Jak rozpoznawać treść i znak emocji?
 • Jak rozpoznawać intensywność emocji?
 • Myśli i zachowania towarzyszące emocjom,
 • Fizjologia – papierek lakmusowy stanów emocjonalnych.

Moduł III – Konflikty a stany emocjonalne

 • Źródła konfliktów,
 • Modele poznawcze w sytuacjach konfliktowych,
 • Modele behawioralne w sytuacjach konfliktowych,
 • Style radzenia w sytuacjach trudnych,
 • Konflikty interpersonalne,
 • Konflikty grupowe,
 • Eskalacja konfliktu i sposoby rozładowywania napięć,
 • Konflikt – szansa czy zagrożenie dla zespołu.

Moduł IV – narzędzia i techniki zarządzania konfliktem i emocjami

 • Techniki asertywności,
 • Techniki radzenia z osobą agresywną,
 • Techniki radzenia z osobą obrażoną,
 • Techniki radzenia z osobą roszczeniową,
 • Techniki radzenia z osobą zrzędzącą,
 • Złote zasady argumentacji.

Zarządzanie stanami emocjonalnymi:

Techniki poznawcze:

 • Trywializacja,
 • Przewartościowanie,
 • Kontinuum,
 • Siła dowodów,
 • Zabawa tłem i figurą,
 • Tuż za zakrętem,
 • Zdarta płyta,
 • Technika mgły,
 • Profesor ciekawski,
 • Kolorowy świat,
 • Odcisk w ciele,
 • Fotograf i malarz.

Techniki behawioralne:

 • Zwierciadełko,
 • Figury woskowe,
 • Dysonans pantomimiki,
 • Rozbrajający wzrok,
 • Suwak emocjonalny,
 • Pompka śmiechu,
 • Oddech modelujący,
 • Szybkie czytanie,
 • Style biegacza,
 • Taniec powiekami.

Moduł V – podsumowanie

 • Lista najważniejszych wskazówek,
 • Podsumowanie i usystematyzowanie poznanego materiału,
 • Zakończenie.