Zbijanie obiekcji

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • Zapoznanie uczestników z metodami radzenia sobie z obiekcjami
 • Usystematyzowanie podstawowych zasad pracy z odmową, obiekcjami
 • Zapoznanie uczestników z technikami przekuwania obiekcji na motywację zakupu
 • Zwiększenie efektywności w sprzedaży detalicznej i hurtowej

KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

Handlowiec

 • Potrafi efektywnie reagować na obiekcje klienta
 • Profesjonalnie reaguje na odmowę i buduje poziom zaufania u klienta
 • Jest konsekwentny i ambitny w rozmowie handlowej
 • Potrafi skutecznie poszukiwać potrzeb w obiekcjach klientów
 • Reaguje motywująco na obiekcje
 • Rozwija własne kompetencje
 • Buduje przymierze z klientem i długoterminowe relacje

Rezultaty dla działu sprzedaży

 • Mniej postaw oporowych w zespole
 • Wyższy poziom morale w zespole i firmie
 • Bardziej zmotywowany zespół
 • Zwiększenie udziału w rynku
 • Wzrost sprzedaży
 • Wyższy współczynnik konwersji
 • Wysoki poziom zadowolenia klientów
 • Wzmocnienie zespołów realizujących cele firmy
 • Zdobycie kluczowych klientów
 • Wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy

CZAS REALIZACJI – 1 dzień szkoleniowy
MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia
TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia
CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp
Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się,
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty,
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia,
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach,
 • ustalimy własne cele,
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.

MODUŁ II. Osobowość klienta vs typy obiekcji
W tym module dowiesz się:

 • jak rozróżnić typy klientów generujących najwięcej obiekcji,
 • jak rozmawiać z osobą roszczeniową,
 • jak rozmawiać z osobą agresywną,
 • jak rozmawiać z osobą obiecującą i spolegliwą i niedotrzymującą zobowiązań,
 • jak rozmawiać z osobą nieszczerą i kłamliwą,
 • jak rozmawiać z osobą chłodną i kalkującą,
 • jak rozmawiać z osobą dyrektywną,
 • jakie odpowiadać na obiekcji w kwestii: braku budżetu, braku czasu, niezadowolenia z produktu czy barku osoby decyzyjnej.

MODUŁ III. Jak reagować gdy klient jest w oporze i ma dużo obiekcji do produktu czy usługi?
W tym module dowiesz się:

 • czym jest obiekcja, zastrzeżenie, niezgoda i opór,
 • jak postępować z obiekcjami klienta,
 • jak poszukiwać potrzeb i wartości w obiekcjach klienta,
 • dlaczego klienci słyszący odzwierciedlenie dwustronne zgadzają się z handlowcem,
 • co może nam powiedzieć treść a co forma w obiekcjach klientach,
 • jak rozminować obiekcje klienta, tak aby z opozycjonisty stał się naszym przyjacielem,
 • na co należy zwrócić uwagę aby nie wzmacniać obiekcji klienta,
 • że przekonywanie, namawianie, udawadnianie jest drogą kończącą się urwiskiem,
 • jak rozpoznać trzy warstwy obiekcji,
 • jak rozróżnić właściwą obiekcję i na którą obiekcję należy odpowiedzieć,
 • jak pogrupować obiekcje u klienta,
 • jakiej techniki użyć w radzeniu sobie z obiekcjami klienta.

MODUŁ IV. Jak przygotować się psychicznie na pracę z obiekcjami.
W tym module dowiesz się:

 • jak budować własną odporność psychiczną,
 • jak rozumieć obiekcje klienta jako przekaz mówiący o jego wartościach i potrzebach a nie o ataku na naszą osobę,
 • dlaczego niektórzy handlowcy obrażają się na klientów, którzy atakują ich produkt, firmę lub bezpośrednio osobę handlowca,
 • jak sprawić aby obiekcje były testerem Twojego rozwoju,
 • jak budować przymierze współczucia i autonomii w przestrzeni klienta,
 • jak nie przenosić obiekcji klienta na firmę i produkty,
 • jak nie zniechęcać się pod naporem obiekcji,
 • jak zadbać o motywację do pracy.

MODUŁ VI. Podsumowanie szkolenia
Na zakończenie:

 • podsumujemy szkolenie,
 • odpowiemy na ostatnie pytania,
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikaty,
 • wręczymy nagrody.

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?

 • Solidna dawka praktycznej wiedzy
 • Miła atmosfera
 • Małe grupy szkoleniowe
 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Elastyczny kalendarz
 • Realizacja w Twoim mieście
 • Wysoki standard sal szkoleniowych
 • Wykwintny catering