Komunikacja medyczna z pacjentem w duchu Dialogu Motywującego

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry dydaktycznej w zakresie podstaw komunikacji medycznej w kontekście nauczania (zbieranie wywiadu, przekazywanie informacji, podstawy budowania relacji z pacjentem z perspektywy nauczania).

W ramach tego szkolenia uczestnik, zapozna się z wiedzą na temat:

 • budowania relacji z pacjentem – problemy i cele z perspektywy nauczania,
 • zbierania wywiadu (cele wywiadu z perspektywy nauczania; przykładowe prezentacje zbierania wywiadu; proponowane schematy umiejętności),
 • przekazywania informacji pacjentowi (podstawowe założenia i cele przekazywania informacji z perspektywy nauczania; przykładowe prezentacje sposobów przekazywania informacji pacjentom; proponowane schematy umiejętności)

W efekcie uczestnik uzyska kompetencje niezbędne do komunikacji z pacjentem.

KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Pracownik ochrony zdrowia:

 • Prowadzi rozmowę z pacjentem w oparciu o metodę:
 • Buduje pozytywną atmosferę i wzmacniania pacjentów
 • Stosuje komunikację zgodną z Dialogiem Motywującym w ochronie zdrowia
 • Rozwija kompetencje zespołu w oparciu o poznaną wiedzę i nabyte umiejętności (zbieranie wywiadu, przekazywanie informacji pacjentowi, budowanie relacji z pacjentem).

REZULTATY DLA PLACÓWKI MEDYCZNEJ

 • Wzrost efektywności pracy zespołu
 • Wzrost zaangażowania i odpowiedzialności pracowników
 • Zwiększenie poziomu motywacji do pracy z pacjentem
 • Zmniejszenie poziomu stresu podczas rozmowy z pacjentami roszczeniowymi i agresywnymi
 • Wzrost liczby zadowolonych pacjentów
 • Umiejętność radzenia w sytuacjach trudnych – lepszy klimat pracy
 • Pracownik potrafi płynnie stosować metodę Calgary Cambridge, DM, FUKO i KsnR.
 • Pracownik potrafi zastosować metody budowania relacji i komunikacji z pacjentem w obszarze zbierania wywiadu, przekazywania informacji zwrotnych, edukacji, zamykania konsultacji.

CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe

MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia

TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia

CENA SZKOLENIA – zapytaj

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp

 • Przedstawienie się trenera
 • Przedstawienie się uczestników
 • Zawarcie kontraktu i zasad prowadzenia zajęć
 • Omówienie programu i celów warsztatu
 • Ćwiczenie integracyjne i rozluźniające

MODUŁ II. Dialog Motywujący w pracy lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego

 • Duch Dialogu Motywującego
 • 4 podstawowe Zasady DM
 • Model zmian zachowania Prochaska, DiClemente, Narcross
 • Narzędzia:
  • Pytania
  • Odzwierciedlenia
  • Dowartościowania
  • Podsumowania
  • WDW
 • Dlaczego występuje opór – ambiwalencja?
 • Omijanie oporu i postaw opozycyjnych
 • Dialog podtrzymujący motywację u studentów
 • Wzmacnianie pozytywne
 • Ustalania planu zmiany
 • Edukacja medyczna w duchu DM

MODUŁ III. Metody i techniki komunikacji z pacjentem

 • Komunikacja skoncentrowana na rozwiązaniach
 • Komunikacja FUKO
 • Komunikacja bez przemocy Rosenberga
 • Komunikacja asertywna
 • Komunikacja z pacjentem oparta o metodę Calgary – Cambridge
 • Komunikacja w duchu Dialogu Motywującego

MODUŁ IV. Komunikacja skoncentrowana na rozwiązaniach

 • 4 Style komunikacyjne
 • Jak rozmawiać z pacjentem aby współpracował z nami
 • Jak rozmawiać z rodziną pacjenta
 • Komunikacja konfrontacyjna vs komunikacja nastawiona na rozwiązania

MODUŁ V. Komunikacja FUKO i komunikacja bez przemocy Rosenberga

 • Jak mówić o swoich oczekiwaniach zgodnie z metodą FUKO
  • Fakty
  • Uczucia
  • Konsekwencje
  • Oczekiwania
 • Komunikacja serca, czyli komunikacja bez przemocy Rosenberga jako metoda korygowania zachowań z szacunkiem i w duchu współpracy z pacjentem i jego rodziną.

MODUŁ VI. Asertywna komunikacja w pracy z pacjentem i rodziną

 • Styl komunikacji bierny
 • Styl komunikacji agresywny
 • Styl komunikacji bierno agresywny
 • Styl komunikacji asertywny
 • Jak rozmawiać z pacjentem roszczeniowym?
 • Jak rozmawiać z pacjentem małomównym?
 • Jak rozmawiać z pacjentem agresywnym?
 • Jak rozmawiać z pacjentem niespokojnym, w lęku?
 • Jak rozmawiać z pacjentem obrażonym?

MODUŁ VII. Jak edukować pacjenta w duchu DM

 • Podstawy edukacji pacjenta – balans treści, procesu i percepcji
 • Cele edukacji pielęgniarskiej
 • Mocne i słabe strony edukacji
 • Umiejętność budowania i współprowadzenia procesu edukacji
 • Techniki i narzędzia w metodzie edukacji opartej na DM i C-C
  • pytania otwarte
  • wydobywanie narracji pacjenta
  • aktywne i uważne słuchanie
  • reakcje facylitujące
  • zachęcanie
  • parafrazowanie
  • klaryfikowanie
  • mowa ciała i proksemika
  • podsumowanie
 • Poznanie perspektywy pacjenta
 • Wnioskowanie kliniczne
 • Prowadzenie edukacji w rozmowie telefonicznej.

MODUŁ VIII. Podsumowanie szkolenia

 • Podsumowanie szkolenia
 • Sesja Q&A
 • Rozdanie certyfikatów

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?

 • Solidna dawka praktycznej wiedzy
 • Miła atmosfera
 • Małe grupy szkoleniowe
 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Elastyczny kalendarz
 • Realizacja w Twoim mieście
 • Wysoki standard sal szkoleniowych
 • Wykwintny catering