Czy zdrada oznacza koniec związku, czy jest to początek nowej jakości?

Statystyki z 2019 roku utrzymują tendencje zdrad – badania przeprowadzone przez Instytut Badań Zmian Społecznych w 2019 r.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Instytut Badań Zmian Społecznych w 2019 roku, 12% Polaków przyznało się do zdrady, definiowanej jako kontakt fizyczny z inną osobą. Większość z tych osób przyznała, że zdrada nie była jednorazowym incydentem. Według specjalistów, mężczyźni w związkach częściej decydują się na jednorazowe zdrady, wynikające z kaprysów lub zaspokojenia ciekawości. Z kolei kobiety zazwyczaj poszukują czegoś więcej w zdradzie, takiego jak bliskość, zrozumienie i wzajemne relacje. Dlatego też częściej zdarza im się angażować w długotrwałe związki z osobami, z którymi zdradzają.

Jeśli spojrzymy na statystyki z podziałem na płeć, widać, że to mężczyźni częściej dopuszczają się zdrady (61,4%), niż kobiety (38,6%). Badanie wyraźnie pokazuje, że odsetek kobiet, które zdradzają, jest wyższy w dużych miastach. Może to być bezpośrednio związane z szybszymi zmianami kulturowymi, które są bardziej widoczne w aglomeracjach miejskich.

Jeśli chodzi o procent kobiet zdradzających, liczba ta wzrasta z roku na rok. W badaniu „Ryzykowne zachowania Polaków” przeprowadzonym przez Centrum Profilaktyki Społecznej w 2016 roku, 32% kobiet przyznało się do zdrady. Okazuje się, że częściej zdradzają kobiety, które nie mają dzieci, ale posiadają wyższe wykształcenie i są aktywne zawodowo. Natomiast wśród kobiet, które są finansowo zależne od mężów, zdrady występują rzadziej. Co ciekawe, nie zaobserwowano wpływu wykształcenia ani posiadania potomstwa na zachowania seksualne mężczyzn.

Kobiety znacznie częściej, zdradzając, wchodzą w długotrwałe związki, podczas gdy u mężczyzn ten trend pojawia się wraz z wiekiem. Jako powody zdrady kobiety częściej podają te związane z emocjami, takie jak szukanie zrozumienia, wsparcia i poczucia bezpieczeństwa.

Jeśli chodzi o procent mężczyzn zdradzających, również obserwuje się wzrost, ale zmiany nie są tak gwałtowne jak w przypadku kobiet. W 2016 roku, na pytanie „Czy w ciągu ostatniego roku miał Pan pozamałżeński kontakt seksualny?”, 24% badanych mężczyzn odpowiedziało twierdząco, podczas gdy w 2014 roku było to 17%.

Mężczyźni znacznie częściej niż kobiety dopuszczają się jednorazowych zdrad. Rzadziej angażują się w trwałe związki oparte na zdradzie, ale ta tendencja pojawia się u dojrzałych mężczyzn, którzy decydują się na stały związek z młodszymi partnerkami. Powody zdrady u mężczyzn częściej wynikają z spontanicznych okazji. Nie można jednak stwierdzić, że kobiety planują zdradę bardziej starannie niż mężczyźni, ale rzadziej poddają się impulsom niż mężczyźni.

Warto zauważyć, że współcześnie zdrada rzadziej stanowi powód zakończenia związku lub rozwodu, w porównaniu do poprzednich lat. Polki i Polacy są bardziej skłonni wybaczyć zdradę drugiej osobie, jeśli ta okazuje skruchę. Jest to częściowo wynikiem wzrostu dostępności terapii par, które pozwalają parom przepracować zdradę i osiągnąć porozumienie. Dodatkowo, obecność wspólnych zobowiązań finansowych, takich jak kredyty, może skłaniać pary do ratowania małżeństwa, aby uniknąć podziału majątku i długów.

Mimo trudności i błędów popełnianych przez partnerów warto jak najwcześniej rozpoznać oznaki erozji w związku. Gdy wykryjecie pierwsze oznaki oddalenia się od siebie, to podejmijcie właściwe działania w celu naprawy relacji i wzmocnienia więzi, ponieważ związek to piękne i wyjątkowe doświadczenie, które może przynieść wiele radości i spełnienia. Jednak wymaga on zaangażowania i ciągłej troski zarówno o siebie, jak i o partnera. Oto kilka powodów, dlaczego warto dążyć do udanego związku i dbać o siebie, w myśl: „Nie ma takich trudności, którym ludzie nie mogliby podołać.”

  • Miłość i wsparcie. W zdrowym związku można doświadczyć prawdziwej miłości i wzajemnego wsparcia. Partner może być twoim najbliższym sojusznikiem, który będzie cię wspierał w trudnych chwilach i dzielił z tobą radości.
  • Wzrost osobisty. Związek może być doskonałą okazją do wzrostu osobistego. Wspólnie z partnerem możesz odkrywać nowe rzeczy, rozwijać się i uczyć się od siebie nawzajem.
  • Emocjonalna stabilność. Udany związek może przynieść poczucie stabilności emocjonalnej. Wiedząc, że masz wsparcie i oparcie w drugiej osobie, możesz lepiej radzić sobie ze stresem i trudnościami życiowymi.
  • Radość i satysfakcja. Silny i zdrowy związek może przynieść wiele radości, satysfakcji i szczęścia. Możesz tworzyć piękne wspomnienia i cieszyć się życiem w towarzystwie ukochanej osoby.
  • Wzajemny rozwój. Wspólnie z partnerem możesz rozwijać się nie tylko jako jednostka, ale także jako para. Możecie ustalać cele, realizować marzenia i budować wspólne plany na przyszłość.

Pamiętaj, że zdrowy związek wymaga pracy i zaangażowania obu stron. Ważne jest, aby słuchać siebie nawzajem, rozmawiać o swoich potrzebach i troskach, być szczerym i otwartym. Dbaj o siebie, rozwijaj się i dąż do wzajemnego zrozumienia i szacunku. Udany związek może przynieść wiele pięknych doświadczeń i wzbogacić twoje życie. Czego z całego serca Ci życzę.