Bądź prawdziwym liderem i zadbaj o swoich pracowników

Jeśli od kogoś brać lekcje to właśnie od najpopularniejszych liderów biznesu. Zwłaszcza od tych, którzy wyróżniają się i inspirują wielu innych menadżerów i przedsiębiorców. Właśnie jednym z takich liderów jest Richard Charles Nicholas Branson. Wyróżnia się on unikalnym podejściem do ludzi i pieniędzy.

Wyżej wspomniany lider biznesu Richard Branson stworzył grupę Virgin, która obejmuje m.in. linie lotnicze, firmę finansową i telekomunikację. Jego majątek szacowany jest na 4,5 mld dolarów. Richard Branson często w swoich wypowiedziach opowiada o tworzeniu biznesu.

Nie sztuką jest być liderem, którego pracownicy się boją. Kluczem do sukcesu jest zostać liderem – szanowanym, lubianym i słuchanym przez pracowników.

Teraz omówimy kluczowe cytaty, które są bardzo ważne z perspektywy zarządzania pracownikami. Oto one:

„Jeśli zadbasz o swoich pracowników, oni zatroszczą się o klientów”

Firma składa się z wielu zasobów. Jednym z nich są zasoby np. materialne. Ale na samym końcu to ludzie napędzają konkretne przedsiębiorstwo, wykorzystując do tego wyżej wspomniane zasoby materialne.

Całe przedsiębiorstwo funkcjonuje ostatecznie dzięki pracownikom – dlatego należy o nich zadbać i docenić. Skompletowanie dobrego zespołu to jedno. Następnie trzeba nim odpowiednio zarządzać. Ważne jest regularne inspirowanie oraz motywowanie. Wyzwaniem, jakie stoi przed liderem jest również – zatrzymanie w firmie pracowników o dużym potencjale. To często oni decydują o sukcesie lub porażce przedsiębiorstwa.

“Bycie dobrym słuchaczem jest kluczowe do bycia dobrym liderem”

Co się dzieje w momencie, gdy zaczynamy słuchać innych ludzi? Wtedy uczymy się od siebie nawzajem. Należy dyskutować też o popełnionych błędach (bo stanowią one doskonałą lekcję, a popełniając je, następnie tworzy się rzeczy oryginalne i przełomowe). Istotne jest, aby wyłapywać wszelkie szczegóły i detale. A nie będzie to możliwe, unikając dyskusji z pracownikami – to właśnie oni są osobami w firmie, które wskażą procesy, standardy i działania, które trzeba poprawić (aby przedsiębiorstwo działało lepiej).

Dodatkowo słuchając pracowników – pokazujesz, że doceniasz ich pracę i zwiększasz tym samym szansę, aby pozostali w Twojej firmie na dłużej. Słuchaj ich uważnie w czasie bezpośredniej rozmowy oraz aktywnie i regularnie utrzymuj z nimi kontakt (jest to drobna rzecz z Twojej strony, która zmieni wiele). Okazuje się, że często ludzie odchodzą z pracy nie ze względu na zarobki. Powodem ich odejścia jest właśnie brak wysłuchania, co powoduje frustrację.

“Nie zadowolisz każdego klienta ale możesz wesprzeć swojego pracownika.”

Podtrzymywanie morale i motywacji pracowników, zwłaszcza w obliczu trudnych klientów, to kluczowy element sukcesu firmy. Oto kilka strategii, które mogą pomóc pracownikom w radzeniu sobie z trudnymi klientami:

 • Szkolenia interpersonalne. Szkolenia na temat obsługi klienta i komunikacji mogą być niezwykle pomocne. Pracownicy powinni zrozumieć, jak odpowiednio reagować na różne sytuacje, jak utrzymywać profesjonalizm, a jednocześnie skutecznie zarządzać oczekiwaniami klienta.
 • Wsparcie psychiczne. Trudne interakcje z klientami mogą prowadzić do stresu i wypalenia. Przydatne mogą być sesje coachingowe, które pomogą pracownikom radzić sobie z negatywnymi emocjami i zachować zdrowie psychiczne.
 • Wytyczne, procedury i rutyny. Każdy pracownik powinien wiedzieć, jak postępować w sytuacji konfliktowej. Jakie są granice, które klient nie może przekroczyć? Jakie działania są dozwolone dla pracownika w celu rozwiązania problemu? Wytyczne te powinny być jasne i znane wszystkim pracownikom.
 • Elastyczność w podejmowaniu decyzji. Często frustracja klienta wynika z braku elastyczności. Udzielanie pracownikom pewnego pola manewru w podejmowaniu decyzji może przyczynić się do szybszego i skuteczniejszego rozwiązania problemów.
 • Feedback i dowartościowanie. Regularne sesje feedbacku, podczas których pracownik może wyrazić swoje frustracje, a także usłyszeć pochwały za dobrze wykonaną pracę, mogą być niezwykle motywujące. To ważne, aby pracownik czuł, że jego wysiłki są doceniane, zwłaszcza po trudnej interakcji z klientem.
 • Wsparcie od menedżerów i przełożonych. Przełożeni powinni być dostępni dla swoich pracowników, kiedy ci potrzebują wsparcia lub porady. Pracownik powinien wiedzieć, że może polegać na swoim zespole i menedżerach.
 • Budowanie pozytywnej kultury w miejscu pracy. Przyjazne, wspierające środowisko pracy może pomóc pracownikom radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Jeśli pracownik wie, że może liczyć na wsparcie kolegów z zespołu, może to pomóc mu znaleźć motywację do radzenia sobie z trudnymi klientami.

„Upoważniamy pracowników do tego, by popełniali błędy – a potem się na nich uczyli”

Dlaczego projekty Virgin odnosiły sukcesy? Odpowiedź jest prosta – pracownicy otrzymywali jasny komunikat “możecie popełniać błędy”. Ale warunek był jeden – następnie z tych błędów musieli wyciągać wnioski i wykorzystywać je podczas realizacji kolejnych przedsięwzięć.

Dobrym pomysłem z perspektywy lidera jest wprowadzenie struktury zarządzania w firmie, która będzie zdecentralizowana. Chodzi o to, aby członkowie zespołu mieli poczucie – że to oni są współwłaścicielami danego przedsiębiorstwa (i od ich decyzji i działań zależy przyszłość i wyniki biznesu). Okazuje się, że takie podejście tworzy bardzo wysoki poziom lojalności, oddania, wprowadzania innowacji. Jest to potrzebne np. w trudnej sytuacji dla firmy. Pracownicy czują się właścicielami danego przedsiębiorstwa do tego stopnia, że są zmotywowani, aby naprawić dany problem.

W kontekście popełniania błędów warto zapamiętać słynne motto Bransona (stosowane również w kontekście tworzenia nowego biznesu) – „screw it, let’s do it” czyli w tłumaczeniu “chrzanić to, zróbmy to”. Sprowadza się to do tego, aby odrzucić wszelkie poczucie zawstydzenia porażkami. Zamiast tego – należy się z nich uczyć i zaczynać od nowa. Popełnianie błędów i zmaganie się z problemami to nieodłączne aspekty działalności każdego przedsiębiorstwa.

“Miej radość z pracy”

Ostatni cytat to krótka prosta, ale nie mniej istotna rada. Czyli staraj się otaczać wspaniałymi ludźmi i czerp jak najwięcej radości z pracy.

Jak zadbać o pracowników – praktyczne wskazówki

Przede wszystkim pracowników należy traktować jak najważniejszy kapitał w firmie. Pamiętaj, że ich działania, zaangażowanie i wykonywanie zadań pozwala rozwijać się firmie. Należy upewnić się, czy wszelkie potrzeby pracowników w codziennej pracy są zaspokajane. I nie chodzi tu wyłącznie o wysokie wynagrodzenie (bo nie jest to jedyny i najważniejszy czynnik, który decyduje o tym, że dany pracownik chce pracować w danej firmie).

Dobry lider wie, że trzeba dopasować odpowiedni styl zarządzania do swoich pracowników. Stosuje również różne sposoby, aby wyzwolić w nich motywację. Lider stara się być partnerem (a nie szefem, lub co gorsza – tyranem) dla swoich pracowników. Doskonale wie, co powinno zmienić się w miejscu pracy, aby poprawić komfort pracowników (zmiany te mają również prowadzić do większych zysków generowanych przez przedsiębiorstwo).

Jest jeszcze jeden bardzo ważny punkt, wskazujący, dlaczego pracodawcy powinno zależeć, aby spełnić oczekiwania pracowników. Przyczyniają się oni do tworzenia pozytywnego wizerunku firmy, w której pracują. Są to działania z employer brandingu – w tym przypadku pracownicy są cichymi ambasadorami danego przedsiębiorstwa i budują jego pozytywny wizerunek.

A oto lista aspektów, które wpływają na zadowolenie pracownika:

 • stabilne zatrudnienie – bezterminowa umowa o pracę zwiększa zaufanie do pracodawcy. Pracownik ma wtedy pewność, że nie zostanie nagle zwolniony. W innym wypadku będzie zastanawiał się, czy jego umowa zostanie przedłużona.
 • wynagrodzenie i dodatkowe świadczenia – najlepiej, aby wynagrodzenie było adekwatne do zajmowanego stanowiska, zaangażowania, kompetencji poziomu skomplikowania zadań w pracy, a także odpowiedzialności, jaką musi wziąć pracownik za wykonywanie swoich obowiązków. Dodatkowo warto uwzględniać premię. Dobry lider powinien też wynagradzać inicjatywę oraz innowacyjne pomysły pracowników, dzięki którym firma się rozwija.
 • rozwój i szkolenia – istotne jest stworzenie środowiska pracy, które umożliwi zdobywanie nowych umiejętności i rozwój kompetencji. Pracownicy czują się wtedy doceniani, a dzięki szkoleniom mogą realizować swoje wyznaczone cele. Dobry lider wie, że rozwój poszczególnych członków zespołu przekłada się na większy zysk dla przedsiębiorstwa.
 • organizowanie imprez, spotkań i wyjazdów – Organizując wyjazdy oraz spotkania zwiększasz motywację i zaangażowanie pracowników. Kluczem jest stworzenie poczucia wspólnoty w firmie, które przekłada się na pozytywne relacje w zespole. Warto zadbać o obecność wewnętrznych komunikatorów w firmie (dzięki którym pracownicy będą ze sobą systematycznie się komunikować).
 • odpowiedni system motywacyjny – należy dopasować indywidualnie do poszczególnych pracowników (uwzględniając różnice pomiędzy nimi). Należy przygotować pakiet benefitów, z których pracownicy będą mogli wybrać te najlepsze dla siebie. Jeśli zidentyfikuje się potrzeby pracowników – łatwiej będzie ich wspierać i wzbudzać zaangażowanie. Dla przykładu – dla jednych ważniejsza będzie premia, a dla drugich karta sportowa, ubezpieczenie lub możliwość nauki języka obcego.
 • branie pod uwagę opinii pracowników – przy wprowadzaniu zmian w organizacji – warto zapytać o zdanie pracowników. Mogą się wtedy poczuć, że są prawdziwą częścią zespołu, a ich zdanie ma znaczenie. Słuchaj ich opinii przy podejmowaniu ważnych decyzji oraz rozmawiaj z nimi o ważnych tematach. Dodatkowo, poza wykonywaniem poleceń od przełożonych pracownicy powinni mieć swobodę w podejmowaniu własnych decyzji. Z kolei inicjatywa pracowników powinna być wspierana oraz nagradzana.
 • docenianie pracowników – nagradzaj pracowników za osiąganie wysokich wyników. Nawet drobne upominki mogą zostać docenione przez członków zespołu.
 • komunikacja – należy jasno zakomunikować cele pracownikom i przedstawić dokąd zmierza firma (wtedy wykonują oni zadania lepiej i z większym zaangażowaniem). Okazuje się, że taka komunikacja może być bardziej skuteczna niż standardowe oceny pracownicze. Dlatego zadbaj o właściwe porozumienie pomiędzy różnymi szczeblami w organizacji.
 • dobra atmosfera – zbuduj odpowiednią atmosferę, aby pracownik z chęcią przychodził do pracy. Organizacja powinna być przyjaznym środowiskiem pracy.

Well-being (dobrostan) jest coraz częściej poruszanym tematem w organizacjach. Oto co jest ważne, aby zadbać o dobrostan pracowników:

 • wsparcie i rozmowa – w tym przypadku kluczowa jest systematyczność. Upewnij się, czy pracownicy mają wszystkie niezbędne narzędzia do wykonywania swojej pracy efektywnie. Członkowie zespołu powinni mieć swobodę w wyrażaniu własnych opinii oraz w mówieniu o swoich obawach. Postaw na otwarte i szczere rozmowy, aby budować zaufanie i pozytywne relacje. Pamiętaj, aby rozmawiać z pracownikami nie tylko o tematach związanych z pracą.
 • okaż zaufanie – zaufanie może wyrażać się poprzez delegowanie zadań i przekazywanie odpowiedzialności za ich wykonanie. Pracownicy odczują wtedy większą swobodę i pewność. Taka samodzielność (poprzez okazanie zaufania) w wykonywaniu zadań pozwala również rozwijać się w strukturach firmy.
 • rola work-life balance – chodzi o zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym (należy wspierać w tym pracowników). Pokaż pracownikom korzyści, jakie płynął z odpoczynku i z mądrego zarządzania czasem w pracy i poza nią. Pracownicy lepiej będą planowali swój czas w pracy, aby resztę dnia poświęcić na realizację np. swoich pasji.
 • dostosowanie pakietu benefitów – należy wziąć pod uwagę różne potrzeby pracowników (dostosowuj pakiet benefitów indywidualnie). Twórz wartościowe benefity uwzględniając pracowników pracujących w biurze jak i w domu, a także pamiętaj, aby nie faworyzować żadnej z grup.
 • lider jako autorytet – musisz dawać odpowiedni przykład jako lider zespołu. Prezentuj zachowania, których sam oczekujesz od swoich pracowników. Dbaj o swoje zdrowie psychiczne, zaprezentuj work-life balance, udzielaj merytorycznych odpowiedzi zwrotnych, unikaj pracy po godzinach, utrzymuj kontakt i buduj pozytywne relacje z pracownikami. Jeśli zadbasz o właściwą atmosferę w organizacji, pracownicy będą chętniej ją współtworzyć i angażować się w działanie.

Pamiętaj, że każdy pracownik to nie tylko zasób, ale przede wszystkim człowiek z własnymi umiejętnościami, pasjami i ambicjami. Inwestując w nich, inwestujesz w sukces Twojej firmy.

Zadowolenie pracowników = zadowolenie klientów. Zasada ta została potwierdzona przez wiele badań. Zadowoleni pracownicy są bardziej zaangażowani w swoją pracę, co przekłada się na lepszą obsługę klienta i wyższą jakość pracy. To z kolei prowadzi do większego zadowolenia klientów.

Zwiększenie wydajności i innowacyjności. Kiedy pracownicy czują się doceniani, bezpieczni i szczęśliwi, są bardziej skłonni do dzielenia się swoimi pomysłami i innowacjami. To może prowadzić do nowych rozwiązań i usług, które przewyższają konkurencję.

Zmniejszenie rotacji pracowników. Zadowoleni pracownicy są mniej skłonni do poszukiwania innych możliwości pracy. Oznacza to, że mniej czasu i zasobów musisz poświęcić na rekrutację i szkolenie nowych osób.

Wzrost lojalności. Pracownicy, którzy czują się cenieni i szanowani, są bardziej lojalni wobec firmy. To z kolei wpływa na atmosferę w zespole, budując silne relacje i sprzyjając współpracy.

Budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Firma, która dba o swoich pracowników, cieszy się lepszą reputacją na rynku pracy. To przyciąga nie tylko nowych talentów, ale także klientów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Pamiętaj, inwestując w swoich pracowników, inwestujesz w przyszłość Twojej firmy. Dbałość o ich dobrostan nie jest tylko etycznym obowiązkiem, ale przede wszystkim strategicznym wyborem, który może przynieść realne korzyści dla Twojego biznesu.