Uważaj na prowokatorów konfliktów.

Osoby kłótliwe mają swoje słabe punkty, które mogą wpływać na ich relacje z innymi i efektywność pracy w zespole. Poniższe słabe punkty są efektem wtórnym, wcześniej wymienionych czynników pierwotnych kłótni. Oto kilka powszechnych słabych punktów osób kłótliwych:

Słaba umiejętność aktywnego słuchania i empatii. Osoby kłótliwe często mają trudności w aktywnym słuchaniu i empatycznym rozumieniu stanowiska innych osób. Skupiają się głównie na wyrażaniu swoich własnych argumentów i ignorują perspektywy innych. Koncentrują się na sobie a nie na temacie rozmowy i na rozwiązaniach.

Skłonność do nadmiernej defensywności. Osoby kłótliwe często są nadmiernie defensywne i traktują konflikty jako osobiste ataki. Reagują w sposób agresywny lub zamknięty, co utrudnia konstruktywną rozmowę i rozwiązanie problemów. Czasami są „ksobne”, czy biorą wszystko do siennie i działają na silnym poczuciu winy. Cokolwiek nie powiesz to mają poczucie, że coś im zarzucasz.

Brak umiejętności kontrolowania emocji. Kłótliwi pracownicy mogą mieć trudności w kontrolowaniu swoich emocji podczas konfliktów. Mogą łatwo się wzburzyć, co prowadzi do agresywnych reakcji i trudności w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów.

Mają słabość do tworzenia negatywnej atmosfery w firmie lub w związku. Osoby kłótliwe często tworzą napięcie i negatywną atmosferę w miejscu pracy. Ich konfliktowe zachowanie może wpływać na morale innych członków zespołu i ogólną harmonię w zespole. Czasami można mieć odczucie, że jeżeli uda się im zbudować negatywną atmosferę, to czerpią z tego przyjemność.

Trudności w współpracy i budowaniu relacji. Kłótliwi pracownicy mają często trudności w nawiązywaniu pozytywnych relacji i współpracy z innymi. Ich konfliktowe zachowanie może prowadzić do izolacji i utrudniać budowanie trwałych relacji zespołowych.

Ograniczona elastyczność i otwartość na nowe pomysły. Osoby kłótliwe często mają tendencję do upierania się przy swoich stanowiskach i niechęć do zaakceptowania innych perspektyw. To może ograniczać innowacyjność i elastyczność w rozwiązywaniu problemów.

Warto jednak pamiętać, że każda osoba ma swoje mocne strony i słabe punkty. Osoba kłótliwa, jeśli jest skłonna do samorefleksji i rozwoju osobistego, może pracować nad poprawą swoich słabych punktów i rozwijaniem umiejętności komunikacyjnych i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Na ratunek osobom spokojnym i panującym nad emocjami 😊

Co pomoże w funkcjonowaniu z osobą kłótliwą?

Poniżej zamieszczam kilka zwrotów, które mogą delikatnie dogasić emocje lub zmniejszyć napięcia i poziom kłótliwości u „ekspertów w sprzeczkach”. Pamiętaj, że to są tylko przykłady a strategia postępowania z takimi osobami, może być ustalona wraz ze specjalistą od „trudnych przypadków” – oczywiście polecam się 😊

Kiedy rozmawiasz z osobą kłótliwą i chcesz uspokoić sytuację, ważne jest stosowanie odpowiedniego i empatycznego komunikatu. Oto kilka przykładowych komunikatów, które mogą pomóc w uspokojeniu osoby kłótliwej:

 • „Rozumiem, że jesteś zaniepokojony/frustrowany. Chciałbym usłyszeć, co masz do powiedzenia i jak mogę ci pomóc.”
 • „Ponieważ to dla ciebie ważne, z chęcią wysłucham twojego stanowiska. Możesz bezpiecznie powiedzieć o swoich potrzebach.”
 • „Czy możemy porozmawiać o tym spokojnie? Chciałbym zrozumieć twoje perspektywy i znaleźć rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron.”
 • „Rozumiem, że możemy mieć różne opinie, ale czy możemy spróbować znaleźć wspólny grunt? Może istnieje kompromis, który spełniłby nasze oczekiwania.”
 • „Zauważam, że jesteś mocno zaangażowany/a w tę dyskusję. Czy możemy spróbować skoncentrować się na znalezieniu konstruktywnych rozwiązań, które będą korzystne dla naszego zespołu?”
 • „Ważne jest, abyśmy mogli porozmawiać w sposób szanujący i otwarty. Jeśli jesteś gotów/a wysłuchać mnie, jestem również gotów/a wysłuchać ciebie.”
 • „Czy możemy spróbować znaleźć wspólne cele i skupić się na tym, co nas łączy, zamiast na tym, co nas dzieli? Może to pomoże nam znaleźć bardziej harmonijne rozwiązanie.”
 • „Wiem, że możemy mieć różne perspektywy, ale warto pamiętać, że wszyscy jesteśmy tutaj po to, aby pracować razem. Czy możemy spróbować znaleźć sposób, aby osiągnąć nasze cele w sposób pokojowy i konstruktywny?”
 • „Rozumiem, że masz silne przekonania i chciałbym zrozumieć Twój punkt widzenia. Czy możemy spokojnie omówić nasze różnice i znaleźć sposób na współpracę?”
 • „Czy możemy skupić się na rozwiązaniach, zamiast na winie? Chciałbym znaleźć sposób, abyśmy mogli poruszać się naprzód i osiągnąć nasze cele jako zespół.”
 • „Wiem, że ta sytuacja wywołuje w tobie silne emocje. Czy możemy spróbować spojrzeć na nią z innej perspektywy i znaleźć wspólne rozwiązanie?”
 • „Doceniam twoje zaangażowanie, jednocześnie zastanawiam się, czy możemy spróbować wyrazić swoje punkty widzenia w sposób spokojny i konstruktywny? Może to pomoże nam znaleźć lepsze rozwiązanie.”
 • „Rozumiem, że masz pewne obawy. Czy możemy porozmawiać o nich spokojnie, abyśmy mogli znaleźć sposób na złagodzenie tych obaw i pracować razem w harmonii?”
 • „Czy możemy skupić się na naszych potrzebach i interesach, abyśmy mogli znaleźć kompromis, który będzie dla nas obu satysfakcjonujący?”
 • „Rozumiem, że jesteś zdania, że twoje rozwiązanie jest najlepsze. Czy możemy otworzyć się na inne perspektywy i poszukać rozwiązania, które uwzględni różnorodne idee?”

Możesz zastosować technikę pytań sokratejskich:

 • PROŚBA O WYJAŚNIENIA
 1. Co masz na myśli?
 2. Co rozumiesz mówiąc…?
 3. Czy mógłbyś to wyjaśnić mi precyzyjniej?
 4. Co rozumiesz przez…?
 5. Jaki ma to związek z …?
 6. Skąd taki pomysł? aby…?
 • PYTANIA POZWALAJĄCE ZIDENTYFIKOWAĆ ZAŁOŻENIA
 1. Jakie założenia przyjąłeś?
 2. Jakie inne założenia można przyjąć?
 3. Jak można zweryfikować te założenia?
 4. Na jakiej podstawie przyjmujesz, że te założenia są prawdziwe?
 5. Dlaczego swoje rozumowanie opierasz na założeniu, że… a nie np. że…?
 • PYTANIA WERYFIKUJĄCE DOWODY I TOK ROZUMOWANIA
 1. Jaki mógłbyś podać przykład potwierdzający tę tezę?
 2. Jakie rozumowanie doprowadziło cię do poglądu, że…?
 3. Jeżeli założenia są prawdziwe to jak pasowałyby to do takiego oto zdarzenia…?
 4. Co twoim zdaniem jest przyczyną (tego wydarzenia)?
 5. Co musiałoby się wydarzyć abyś zmienił pogląd?
 • PYTANIA O ODMIENNE PERSPEKTYWY
 1. Jakie jeszcze może być wyjście z tej sytuacji?
 2. Jak inaczej można na to spojrzeć?
 3. Co przemawia za prawdziwością tej myśli, co jej zaprzecza?
 4. Jakie są mocne strony tego rozwiązania?
 5. Jakie są słabe strony tego rozwiązania?
 • PYTANIA O KONSEKWENCJE
 1. Jakie można z tego wyciągnąć wnioski?
 2. Jakie mogą być konsekwencje tych założeń?
 3. Co z tego wynika dla firmy?
 4. Skoro założyłeś, że…, to co się zdarzy dalej?
 5. Jak wiąże się to z tym, o czym mówiliśmy wcześniej?
 • PYTANIA O PYTANIA
 1. Jaki cel ma to pytanie?
 2. Jak myślisz, z jakiego powodu zadałem to pytanie?
 3. Jak rozumiesz to pytanie?
 4. Jak to pytanie odnosi się do życia?
 5. Co to pytanie wniesie w naszą rozmowę?

Ważne jest, aby zachować spokój i wykazać się empatią w trudnych rozmowach z osobą kłótliwą. Stosowanie tych komunikatów może pomóc w zmniejszeniu napięcia i otworzeniu drogi do konstruktywnej dyskusji. Jednak pamiętaj, że każda sytuacja jest inna, a skuteczne podejście może się różnić w zależności od kontekstu i osobowości konkretnej osoby kłótliwej.

Podsumowując, Jeśli pracujesz z osobą kłótliwą, oto kilka sposobów, jak sobie poradzić w tej sytuacji:

 • Zachowaj spokój i profesjonalizm. W kontaktach z osobą kłótliwą ważne jest utrzymanie spokoju i profesjonalizmu. Nie angażuj się w emocjonalne konfrontacje i staraj się utrzymać spokojny ton głosu.
 • Skup się na faktach i rozwiązaniach. Kiedy rozmawiasz z osobą kłótliwą, staraj się skupić na faktach i konkretnych rozwiązaniach. Unikaj osobistych ataków i skup się na poszukiwaniu konstruktywnych sposobów rozwiązania problemu.
 • Ustanów jasne granice. Jeśli osoba kłótliwa zaczyna przekraczać granice lub wchodzić w obszar nieodpowiedniego zachowania, ważne jest, aby jasno i stanowczo wyrazić swoje oczekiwania dotyczące zachowania. Możesz powiedzieć: „Proszę, nie przekraczaj granic szacunku i profesjonalizmu w naszej komunikacji”.
 • Szukaj wsparcia. Jeśli masz trudności w radzeniu sobie z osobą kłótliwą, poszukaj wsparcia u swojego przełożonego, mentorów w miejscu pracy lub zasobów human resources. Opowiedz o sytuacji i poproś o poradę w zarządzaniu tymi trudnościami.
 • Stawiaj na współpracę. Spróbuj nawiązać współpracę z osobą kłótliwą, aby znaleźć obszary wspólnego porozumienia. Dąż do budowania mostów i poszukiwania rozwiązań, które będą korzystne dla obu stron.
 • Koncentruj się na swoim rozwoju osobistym. W trudnych sytuacjach z osobą kłótliwą skoncentruj się na swoim rozwoju osobistym. Doskonal swoje umiejętności komunikacyjne, empatię i umiejętność radzenia sobie ze stresem. To pomoże ci lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach i budować silne relacje w pracy.

Pamiętaj, że każda sytuacja jest inna, a różne strategie mogą działać w różnych przypadkach. Ważne jest, aby dostosować swoje podejście do konkretnej osoby i sytuacji, a także zwracać uwagę na zachowanie równowagi między obroną swoich granic a budowaniem pozytywnych relacji w miejscu pracy.

Dziękuję, że dotrwałeś do tego miejsca 😊

Jest tyle ważnych treści, które chciałbym Ci przekazać, ale niestety wiem, że długie artykuły w Internecie nie są doceniane, a użytkownicy szybko się nudzą, dlatego zapraszam na szkolenie.