Na wstępie kluczowe pytanie – jak być w gronie firm, które prosperują i nie zamknąć działalności w przeciągu najbliższych lat?

Jest na to JEDEN sprawdzony sposób – zatrudnienie ekspertów i stworzenie z nich zgranego i skutecznego zespołu.

Z pewnością są też dodatkowe ważne czynniki, takie jak otoczenie rynkowe, strategia biznesowa, marketing, dostępny kapitał, podejmowanie właściwych decyzji, elastyczne dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji rynkowej czy wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. To ważne czynniki powodzenia biznesu, jednak to zespół specjalistów działający jak jeden, spójny organizm zapewni długotrwały sukces biznesowy.

Czynnikiem, o którym można jeszcze wspomnieć, jest też odrobina szczęścia, która jest połączeniem wiedzy, doświadczenia i intuicji. Pamiętaj – szczęście jest zbiegiem okoliczności i przypadkiem. Natomiast budując zespół ekspertów – nie polegasz na losie tylko na konkretnych i mierzalnych umiejętnościach, dzięki którym możesz osiągać cele biznesowe.

Jaka magia tkwi w sile zespołu? Zespół osiąga to co jest niemożliwe dla jednej osoby. Dzięki pracownikom tworzącym zgraną grupę dane przedsięwzięcie (w tym przypadku sukces firmy) może rozwijać się w sposób, który byłby dosłownie niemożliwy w pojedynkę.

Budowa efektywnego zespołu zaczyna się od zatrudnienia właściwych ludzi. Warto zacząć od tego, aby znaleźć osoby, które cenią sobie pracę na rzecz wspólnego celu, są zorientowani na cel i szanują strukturę/hierarchię obecną w danej firmie. Gdy właściwi ludzie są już na miejscu, następnym krokiem jest połączenie ich w spójny organizm. Czyli należy z elementów z potencjałem stworzyć jedną, silną układankę.

Dlaczego zbudowanie silnego zespołu jest ważne?

Nawet najbardziej utalentowani i innowacyjni przedsiębiorcy nie osiągną spektakularnego sukcesu bez zespołu, składającego się ze specjalistów. Jest to niemożliwe ze względu na ilość pracy, jaką trzeba włożyć na rozwój danego pomysłu (często w pojedynkę będzie to po prostu niemożliwe).

Przedsiębiorca może mieć świetny pomysł i niezwykle innowacyjne rozwiązanie – jednak nie stworzy z tego prosperującego biznesu bez dynamicznego zespołu pracującego spójnie nad realizacją wspólnego planu.

Trafną analogię można znaleźć w przypadku drużyny sportowej, która ma do osiągnięcia wspólny cel (np. wygrana w turnieju, czy zdobycie pucharu). Drużyna ma zawsze swoją gwiazdę – jednak ona sama nie wygra meczu. Oczywiście może przyczynić się znacząco do ostatecznego rezultatu i zadecydować o zwycięstwie – jednak do tego potrzebuje innych członków zespołu.

Należy mieć na uwadze, że jeden zawodnik (czy też lider w zespole danego przedsiębiorstwa) nigdy nie będzie miał zbioru wszystkich najlepszych cech. Chodzi o to, że zawsze pojawią się jakieś niedoskonałości i to właśnie inni zawodnicy posiadają te brakujące umiejętności (tym jest siła zespołu).

W biznesie jest niemalże identycznie. Zespół powinien składać się z osób o zestawach umiejętności, które się uzupełniają. Wtedy cała grupa wykonuje zadania, których jedna osoba (np. lider) nie byłaby w stanie wykonać samodzielnie.

Miej na uwadze również konkurencję. Twoim rywalem nie będzie jedna osoba. Będzie to firma z określoną strukturą, kulturą organizacyjną oraz własną unikalną grupą osób, które swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami decydują o sile danego przedsiębiorstwa.

No dobrze. Wiemy już, jak ważny jest silny i zgrany zespół. Teraz przydałyby się wskazówki jak go zbudować. Oto one:

 • ustalanie oczekiwań – już od samego początku ustal oczekiwania i przedstaw zasady panujące w firmie osobom z zespołu. Odnosi się to do celów biznesowych (np. sprzedażowych), a także do charakteru i sposobu funkcjonowania danej firmy – poinformuj pracowników czy w przedsiębiorstwie panuje kultura współodpowiedzialności, wspólnego rozwiązywania problemów i wspólnego podejmowania decyzji (a może coś jeszcze innego).
 • każdy pracownik jest odrębną jednostką – każdy z pracowników jest częścią zespołu. Ważne, aby nie traktować członków zespołu jako jedynie “fizyczne byty”. Ale również jako odrębne jednostki z indywidualną historią (i perspektywą). Szanuj pracowników za unikalne cechy i zdolności, które decydują o osiąganiu wspólnego celu.
 • zbuduj więź w zespole – wspomnieliśmy wcześniej, że każdy z pracowników jest odrębną jednostką. Istotne jest również, aby szacunek i troska były okazywane pomiędzy poszczególnymi pracownikami w zespole. Pracownicy powinni podchodzić do siebie jako do partnerów biznesowych, którzy dążą do wspólnego celu, jakim jest rozwój biznesu oraz sukces całego zespołu.
 • inteligencja emocjonalna – każdą osobę motywują odmienne czynniki (wielcy liderzy to rozumieją). Uwzględniając różne style, potrzeby, cechy, osobowość oraz temperament pracowników – należy dostosować odpowiednie formy i sposoby na wzbudzenie odpowiedniej motywacji do wykonywania codziennej pracy. Skuteczny lider będzie traktował indywidualne różnice między ludźmi w zespole jako atut, a nie przeszkodę.
 • motywacja z pozytywnym nastawieniem – oznacza to, że skuteczniejsze jest kształtowanie zachowań za pomocą pozytywnego wzmocnienia niż negatywnego. Zamiast krytykować błędy członków zespołu – stwórz przestrzeń do rozwoju (w której można popełniać błędy, ale jednocześnie wyciąga się z nich cenne wnioski). Lepiej jest wskazywać działania/zachowania, które kończą się pomyślnym rezultatem (i wzmacniać takie działania, aby pojawiały się jak najczęściej). Pozytywne wzmocnienie jest znacznie bardziej produktywnym sposobem motywowania pracowników niż wytykanie i skupianie się na ich porażkach.
 • komunikacja – nie możesz dopuścić do sytuacji, w której pracownik wykonuje swoją pracę i nie otrzymuje odpowiedzi zwrotnej. W ten sposób wprowadza się niepewność. Jako ludzie (i pracownicy) chcemy wiedzieć, jak nasze działania wpływają na rozwój danego przedsięwzięcia (w tym przypadku rozwoju firmy). Dlatego należy informować pracowników o efektach ich pracy, a także czym muszą coś poprawić w dotychczasowych działaniach. Brak właściwej komunikacji prowadzi do stresu, a także zniechęcenia, co przekłada się na gorsze wyniki. Skuteczna komunikacja może utrzymać silne relacje w pracy przez długi czas. Milczenie natomiast – może w szybkim tempie spowodować rozpad w zespole.
 • nagradzanie dobrze wykonanej pracy – przykładem mogą być premie finansowe. Lecz to nie wszystko. Jeśli dana firma ma mniejszy budżet może w inny sposób nagradzać swoich pracowników. Jeśli pracownik wykazał się – daj mu więcej swobody i pozwól mu podejmować kluczowe decyzje (lub zaangażuj go w podejmowanie decyzji razem z Tobą). Delegowanie zadań to również może być nagroda. Okazujesz w ten sposób zaufanie i zwiększasz pewność u członków zespołu. Chodzi o to, abyś pokazał, że zwracasz szczególną uwagę na swoich pracowników i doceniasz ich codzienne działania.
 • różnorodność – zespół, który jest zróżnicowany, wpływa na korzyść przy budowaniu firmy. Dzięki temu każdy z pracowników wnosi do firmy coś nowego – nowe doświadczenie, wiedzę, umiejętności, a także sposoby rozwiązywania określonych zadań oraz problemów.
 • zaufanie w zespole – czyli zbuduj zespół, któremu będziesz mógł zaufać. Ważne przy tym jest znalezienie samodzielnych osób (które będą podejmowały decyzję w Twoim imieniu oraz będą dobrze reprezentowały firmę). Należy stworzyć prawdziwy zespół współpracowników, którzy będą odpowiedzialni za wykonywane zadania.

Stwórz zespół ekspertów

„Harmonia w zespole, podobnie jak w symfonii, nie polega na jednorodności, ale na różnorodności pod batutą sprawnego dyrygenta.”

Posiadanie specjalistów w swoim biznesie jest wyzwaniem numer 1. Kolejnym znaczącym krokiem jest przekształcenie tych jednostek w harmonijny zespół. To jak w symfonii – praca nie kończy się na zebraniu najlepszych muzyków (składających się z solistów) – wtedy zaczyna się prawdziwe wyzwanie, aby z tych indywidualnych talentów stworzyć harmonijnie brzmiącą orkiestrę. Kluczem jest dyrygowanie, zrozumienie i wykorzystanie tych różnorodnych talentów (każdy z nich ma swoją unikalną gamę umiejętności i swoją unikalną rolę w zespole). Musimy pamiętać, że różnorodność jest czymś, co się uzupełnia i tworzy warunki do osiągnięcia większych sukcesów w biznesie. Potrzebujesz ludzi, którzy w swoich profesjach są lepsi od Ciebie.

Wykorzystaj różnorodność

„Różnorodność talentów nie jest wyzwaniem do pokonania, lecz skarbem do wykorzystania. Właściwe zarządzanie tą różnorodnością jest kluczem do sukcesu.”

Każdy z ekspertów stanowi wartość dodaną do danego projektu – dzięki określonym umiejętnościom, kompetencjom i cechom szczególnym, które go wyróżniają. Ważne, aby zespół składał się z ekspertów o różnych umiejętnościach i szerokiej wiedzy (tym sposobem zwiększa się zakres). Dzięki temu projekt zostanie wykonany na wyższym poziomie – każdy szczegół zadania będzie lepiej dopracowany. Celem lidera zespołu jest połączenie ekspertów o różnorodnych umiejętnościach w jeden zespół (jako lider korzystasz wtedy z kilku wyjątkowych potencjałów).

Dostrzeż potencjał grupy

Każdy z ekspertów skupia się tylko na jednej dziedzinie/na jednym wycinku rzeczywistości. Kluczem jest połączenie tych wycinków i poszerzenie wspólnej perspektywy. Tym samym zespół zyskuje na sile, spójności, podejmuje lepsze decyzje, znajduje błyskotliwe rozwiązania, co przekłada się na lepsze wyniki i projekty zakończone spektakularnym sukcesem.

Co takiego specjalnego kryje się w zgranym zespole? Otóż zespół składający się z ekspertów, z których każdy wnosi wyjątkowe zasoby, ma do zaoferowania o wiele więcej niż pojedyncza jednostka. Podobnie jeśli test będzie wykonywał ekspert w pojedynkę – osiągnie on gorszy wynik od grupy specjalistów (pojedyncza osoba nie prześcignie wielu potencjałów).

Dzięki grupie ekspertów o różnorodnych umiejętnościach:

 • czerpie się wiedzę z wielu dziedzin (świetny sposób na znalezienie inspiracji)
 • wychodzi się poza swój sztywny schemat działania i myślenia
 • kreuje się nowe, nieszablonowe pomysły i rozwiązania
 • następuje dopełnianie zamiast niezdrowej rywalizacji
 • osiąga się wyższy wynik niż jakby każda z tych osób pracowała indywidualnie

Współpraca i komunikacja

Jeśli stworzyłeś już zespół ekspertów o różnorodnych i wartościowych umiejętnościach –  teraz powinieneś zadbać o ich współpracę i relacje między nimi (dzięki odpowiedniej współpracy zespół ekspertów osiągnie jeszcze lepsze wyniki). Celem jest, aby w pełni wykorzystać połączenie tych wyjątkowych talentów. Należy pamiętać, że różnorodność w zespole sprzyja większym konfliktom (dlatego zadbanie o właściwe relacje jest tak ważne). W celu budowy odpowiedniej komunikacji, współpracy i zaufania w zespole warto zapewnić przestrzeń oraz swobodę członkom zespołu. Organizowanie regularnych spotkań lub wyjazdów to również świetny pomysł, aby poprawić spójność i atmosferę w grupie.

Pozostawienie przestrzeni ekspertom do swobodnego działania to dobry pomysł. Jednak również warto realizować regularne spotkania, na których zapewnia się informacje zwrotne. Dzięki nim można szczegółowo omówić potrzeby, oczekiwania oraz podzielić się cennym doświadczeniem. Zwiększa to otwartość w zespole i zapobiega potencjalnym konfliktom. Regularna komunikacja pozwala wyeliminować wszelkie nieprawidłowości w procedurach, procesach i wykonywanych zadaniach. Poza tym w ten sposób zwiększa się satysfakcję z pracy u członków zespołu, a także wpływa na motywację oraz przeciwdziała się wypaleniu zawodowemu. A to wszystko przekłada się na lepsze wyniki i efektywność pracy ekspertów w danym zespole.

Swoboda w działaniu

Warto dać ekspertom trochę przestrzeni – aby wykorzystali swój potencjał i umiejętności bez odgórnie narzuconego sposobu działania. Oczywiście w poszczególnych firmach zawsze są systemy, procesy, określone metody, których należy się nauczyć. Jednak chodzi o to, aby umożliwić ekspertom w jak największym stopniu swobodę działania i pozwolić im na kreatywne podejście do tematu (w ich własnym stylu, w końcu są ekspertami i wiedzą co robią). Należy dać ekspertom swobodę w osiąganiu końcowego wyniku (niech wybiorą metodę, która najbardziej im odpowiada). Eksperci sami znajdą właściwą drogę, stworzą strategię i skutecznie ją wdrożą. Lider powinien zaakceptować fakt, że sposób wykonywania zadań przez ekspertów może być nieco odmienny od jego własnego schematu działania. Poniżej przedstawiam 10 propozycji na stworzenie swobody w działaniu ekspertów:

 1. Ustal jasne cele

Najlepszym sposobem na umożliwienie swobody działania jest ustanowienie jasnych, mierzalnych celów dla ekspertów, które pozwolą im na twórczą i strategiczną pracę.

 1. Buduj zaufanie

Pokaż, że ufasz wiedzy i doświadczeniu swoich ekspertów. Zaufanie sprzyja poczuciu swobody i autonomii.

 1. Zapewnij dostęp do odpowiednich narzędzi

Swoboda w działaniu oznacza również dostęp do odpowiednich narzędzi i zasobów, które pomogą ekspertom w realizacji ich zadań.

 1. Zachęcaj do inicjatywy

Pozwól ekspertom na wyrażanie swoich pomysłów i podejmowanie decyzji. To pomoże im poczuć, że mają kontrolę nad swoją pracą.

 1. Nie narzucaj jednej metody pracy

Rozumiejąc, że różni eksperci mogą pracować w różny sposób, pozwól im na wykorzystanie metod, które są dla nich najbardziej efektywne.

 1. Twórz kulturę otwartości na błędy

Nikt nie jest doskonały. Twórz kulturę, w której błędy są traktowane jako okazja do nauki, a nie jako porażka.

 1. Zachęcaj do ciągłego rozwoju

Pomagaj ekspertom rozwijać ich umiejętności poprzez szkolenia, kursy czy konferencje. To nie tylko zwiększy ich wiedzę, ale także poczucie swobody w wykonywaniu swojej pracy.

 1. Zapewnij regularny feedback

Konstruktywny feedback jest kluczowy dla utrzymania motywacji i poczucia, że praca jest doceniana.

 1. Zachęcaj do współpracy

Eksperci mogą wiele się nauczyć od siebie nawzajem. Promuj atmosferę współpracy, która pozwoli na swobodną wymianę pomysłów i doświadczeń.

 1. Zapewnij równowagę między życiem zawodowym a prywatnym

Swoboda nie dotyczy tylko pracy. Dbaj o to, aby eksperci mieli odpowiedni czas na odpoczynek i regenerację, co pozytywnie wpłynie na ich kreatywność i efektywność.

Zbuduj zespół i kulturę organizacyjną opartą na fundamentach Zaufania, Efektywności i Innowacji

Tworzenie silnych, efektywnych zespołów to klucz do sukcesu każdej organizacji. W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie biznesu, budowanie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, efektywności i innowacji jest nie tylko pożądane, ale wręcz niezbędne.

Zaufanie – fundament każdego zespołu

Zaufanie jest niezbędnym elementem budowania zespołów. To ono pozwala na swobodną wymianę pomysłów, wzajemne wsparcie oraz otwartą i konstruktywną krytykę. Zaufanie buduje się przez czas, ale można ten proces przyspieszyć, stosując kilka strategii. Przede wszystkim, lider zespołu powinien dać przykład, będąc otwartym, uczciwym i konsekwentnym. Ważne jest także, aby zespół miał okazję do wspólnego spędzania czasu – zarówno w pracy, jak i poza nią.

Efektywność – cel każdego zespołu

Tworzenie efektywnych zespołów wymaga uwzględnienia kilku aspektów. Po pierwsze, jasno określone cele i oczekiwania pomagają skupić wysiłki zespołu i pokazują drogę do osiągnięcia sukcesu. Po drugie, rola lidera jest kluczowa – powinien on motywować zespół, zapewnić odpowiednie narzędzia do pracy oraz stworzyć atmosferę, w której każdy członek zespołu czuje, że jego wkład jest ważny i doceniany. Po trzecie, efektywne zespoły potrafią skutecznie rozwiązywać konflikty i korzystać z nich jako okazji do nauki i rozwoju.

Innowacja – siła napędowa zespołu

Innowacja to nie tylko tworzenie nowych produktów czy usług. To także sposób myślenia, który powinien przenikać całą kulturę organizacyjną. Aby promować innowacyjność, organizacje powinny stworzyć bezpieczne środowisko, w którym eksperymentowanie, podejmowanie ryzyka i popełnianie błędów są akceptowane i traktowane jako część procesu nauki. Innowacje często rodzą się z różnorodności, dlatego warto tworzyć zespoły z różnymi tłem, doświadczeniem i perspektywami.

Budowanie kultury organizacyjnej

Tworzenie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, efektywności i innowacji nie jest łatwe i wymaga czasu. Ważne jest, aby liderzy byli konsekwentni w swoich działaniach i komunikacji. Warto też pamiętać, że kultura organizacyjna to nie tylko wartości i normy, ale także rytuały, tradycje i codzienne interakcje między członkami zespołu.

Podsumowując, budowanie efektywnych zespołów i kultury organizacyjnej to proces, który wymaga zaangażowania na wszystkich szczeblach organizacji. Zaufanie, efektywność i innowacja to trzy kluczowe elementy, które pomagają tworzyć silne, zmotywowane zespoły, gotowe do podejmowania wyzwań i osiągania sukcesów.