Zdrada w związkach to trudny temat, który budzi wiele emocji i kontrowersji. Wielu ludzi zastanawia się, czy zdrada jest bardziej powszechna wśród kobiet czy mężczyzn. Statystyki dotyczące tego zjawiska różnią się w zależności od kraju, badanej grupy i źródła danych. Przyjrzyjmy się więc niektórym statystykom dotyczącym zdrady w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz Ameryce, aby uzyskać lepsze zrozumienie tego zagadnienia.

Statystyki dotyczące zdrad w Polsce.

W Polsce istnieje różnica w danych statystycznych dotyczących zdrady w zależności od źródła i badanej grupy. Jednak większość badań wskazuje na wzrostowy trend w liczbie osób przyznających się do zdrady. Według różnych źródeł, od 29% do 38% kobiet i od 39% do 52% mężczyzn w Polsce przyznaje się do zdrady. Te liczby sugerują, że zdrada nie jest jednostronnym zjawiskiem i dotyka zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Statystyki zdrad w Wielkiej Brytanii.

W Wielkiej Brytanii sytuacja wydaje się nieco inna. Według danych przedstawionych przez Daily Telegraph, 3 na 5 kobiet przyznaje się do zdrady, podczas gdy tylko 3 na 10 mężczyzn przyznaje się do tego czynu. To sugeruje, że w Wielkiej Brytanii kobiety mogą być bardziej otwarte i skłonne do przyznawania się do zdrady w porównaniu do mężczyzn.

Tendencje wzrostowe.

Nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach, zdrada wydaje się mieć tendencję wzrostową. Według badań przeprowadzonych przez National Opinion Research Center’s w 2010 roku, odsetek żon przyznających się do zdrady w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 40% w ciągu ostatnich 20 lat. To sugeruje, że zdrada staje się coraz bardziej powszechna i zjawiskiem dotyczącym obu płci.

Inicjacja zdrady.

Ciekawym spostrzeżeniem jest fakt, że pomimo wzrostu liczby kobiet przyznających się do zdrady, dane zebrane przez Illicit Encounters wskazują, że w 72% przypadków to mężczyźni podejmują pierwszy krok w kierunku zdrady. Ta statystyka może być związana z tradycyjnymi rolami płciowymi i społecznymi oczekiwaniami w związkach.

Statystyki dotyczące zdrady wskazują, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni są podatni na to zjawisko. W Polsce odsetek zdradzających żon i mężów waha się od 29% do 52%, podczas gdy w Wielkiej Brytanii 3 na 5 kobiet i 3 na 10 mężczyzn przyznaje się do zdrady. Ogólnie rzecz biorąc, dane sugerują, że zdrada ma tendencję wzrostową. Choć kobiety coraz częściej przyznają się do zdrady, wciąż to mężczyźni częściej inicjują ten krok.

Ważne jest jednak zauważenie, że statystyki te są ogólnymi danymi i nie dotyczą każdego indywidualnego przypadku. Zachowanie zdradzających osób może być wynikiem wielu czynników, takich jak osobowość, kontekst związku i indywidualne doświadczenia życiowe. Każda sytuacja jest unikalna, a statystyki powinny być traktowane jako ogólne wytyczne, a nie reguły absolutne.

Jak rozpoczyna się romans i zdrada? Dlaczego dochodzi do zdrady?

Zdrada w związku małżeńskim lub partnerskim jest złożonym i wielowymiarowym zagadnieniem. Istnieje wiele czynników, które mogą przyczyniać się do tego zjawiska. Przedstawione poniżej statystyki z ankiet przeprowadzonych przez CBOS (BS/90/2011) pozwalają nam spojrzeć na różne okoliczności, w których najczęściej rozpoczyna się romans i dochodzi do zdrady. Oto wyniki tych badań:

  • Praca – 34%

Największy odsetek respondentów przyznał, że relacje z osobami będącymi w związkach nawiązywali w miejscu pracy. Blisko jedna trzecia zdrad miała miejsce w środowisku zawodowym, co może wynikać z długotrwałego kontaktu i bliskiej współpracy z innymi ludźmi.

  • Krąg znajomych, przyjaciół – 25%

Okazało się, że znaczna część respondentów nawiązywała relacje z osobami będącymi w związkach w swoim własnym kręgu znajomych i przyjaciół. To sugeruje, że bliskość emocjonalna i zaufanie w relacjach przyjacielskich mogą stanowić zagrożenie w zachowaniu wierności.

  • Szkoła, uczelnia – 9%

Niewielki odsetek respondentów przyznał, że nawiązał związek z osobą będącą w stałym związku w trakcie nauki w szkole lub na uczelni. Bliskość, wspólne zainteresowania i częste interakcje w tych środowiskach mogą sprzyjać powstawaniu związków pozamałżeńskich.

  • Bar, pub, restauracja, dyskoteka, itp. – 8%

Mimo wszelkim opiniom to jednak niewielki odsetek ankietowanych przyznał, że zdrady miały miejsce w miejscach rozrywki, takich jak bary, puby, restauracje czy dyskoteki. To sugeruje, że w tych miejscach nie dochodzi nagminnie do zdrad.

  • Urlop, wyjazd, szkolenie wyjazdowe – 6%

Pewna grupa respondentów przyznała, że nawiązała związek z osobą będącą w związku małżeńskim lub partnerskim podczas urlopu, wyjazdu lub szkolenia wyjazdowego. Czas wolny, zmiana otoczenia i rozluźniona atmosfera podróży, trochę alkoholu mogą wpływać na takie sytuacje.

  • Internet – 5%

Relacje nawiązane przez Internet również zostały wymienione jako jedna z przyczyn zdrady. Część respondentów przyznała, że poznała osobę będącą w związku małżeńskim lub partnerskim poprzez internetowe platformy społecznościowe, strony randkowe lub czaty.

Ponadto, ankietowani zgłosili także inne miejsca, w których dochodziło do zdrad (5%), takie jak inne imprezy, klub sportowy czy hobby. Jednakże, odpowiedzi odmowne dotyczące tego pytania stanowiły 3% ankietowanych, co sugeruje, że niektórzy respondenci mogli nie chcieć ujawniać tak intymnych informacji.