Kobiety z niską samooceną są bardziej narażone na manipulacje ze strony mężczyzn, a to przekłada się na ryzyko rozwoju toksycznej relacji. Dr. Nathaniel Branden definiuje poczucie własnej wartości jako „skłonność do doświadczania siebie jako osoby kompetentnej w stawianiu czoła wyzwaniom życiowym, a także zasługującej na szczęście i dobrostan.” Zdrowe poczucie własnej wartości powinno być postrzegane jako narzędzie pomagające w pełniejszym i satysfakcjonującym życiu, a nie jako próba naprawy deficytów. Osoba pewna siebie, zna swoją wartość i potrafi zadbać o własne granice. Osoby wartościowe przyciągają partnerów, którzy szanują je i chcą budować z nimi zdrowe związki.

Jednak gdy myślisz o sobie negatywnie, uważasz, że jesteś mało wartościowa i nadmiernie pragniesz podziwu, miłości, akceptacji i uwagi ze strony partnera, to z pewnością staniesz się łatwą ofiarą jego manipulacji.

Oto 18 ryzykownych zachowań u kobiet, poprzez które wplątują się one w toksyczne związki. Wystrzegaj się tych zachowań!

Kobieta łatwa do zmanipulowania:

 1. Przywiązuje się do każdego, kto poświęca jej uwagę? Głód uwagi i miłości jest pułapką kobiet, ponieważ wystarczy, że pojawi się ktoś, kto obdaruje taką kobietę nadmierną uwagą, a ona bezrefleksyjnie otworzy się na relację. Często mężczyźni silni i pewni siebie z łatwością wyczuwają takie kobiety. Skupiają na nich uwagę, adorują je i sprawiają wrażenie jakby to one były najcudowniejsze na świecie. Jeżeli potrzebujesz adoracji i nadmiernej uwagi ze strony innych, a dodatkowo masz brak pewności siebie to uważaj, ponieważ możesz związać się z kimś, kto jest dla Ciebie nieodpowiedni.
 2. Pozwala innym dyktować jak powinna żyć? Jeśli jesteś w związku i nie realizujesz swoich marzeń, pasji i stylu życia z powodu presji otoczenia, partnera, to ograniczasz siebie. Jest to z pewnością sygnał niskiego poczucia własnej wartości. Znalezienie odwagi do podążania za swoimi celami to znak silnej samooceny. Zadbaj o siebie i swoje marzenia.
 3. Zaniedbuje własne zdrowie fizyczne i psychiczne? Jeżeli ignorujesz swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, a dbasz o zdrowie partnera to powróć do równowagi. Zaniedbywanie siebie może być wynikiem przekonania, że nie zasługujesz na czas, uwagę czy troskę o siebie. Myśląc, że to partner jest ważniejszy, bo, np.: zapewnia byt rodzinie jest niesprawiedliwe, ponieważ Ty również wnosisz wiele dobra w związku i rodziny. Pomyśl o tym, że Twoje potrzeby są równie ważne jak partnera i zacznij dbać o siebie z taką samą miłością z jaką dbasz o swego partnera.
 4. Jest nadgorliwie „wyrozumiała” dla innych. Zbyt duża „wyrozumiałość” może oznaczać brak zdolności do stawiania granic. Gdy partner coś przewini potraktuje go łagodnie i wykaże się większą tolerancją dla wybryków partnera. Niestety, gdy sama dokona podobnego przewinienia zastosuje wobec siebie karę, krytykę i samobiczowanie psychiczne. Jej tolerancja wobec siebie będzie znikoma. Kobieta powinna zdawać sobie sprawę, że zasługuje na szacunek, akceptację, tolerancję i łagodność.  Nie powinna zgadzać się na wszystkie wybryki partnera, a szczególnie te, które naruszają jej granice.
 5. Unika podejmowania decyzji? Unikanie odpowiedzialności i trudności w podejmowaniu decyzji prowadzi do oddania całej przestrzeni decyzyjnej swojemu partnerowi. Często ludzie nie podejmują decyzji, ponieważ obawiają się, że dokonają złego wyboru. Wolą poczekać co przyniesie im los. Pasywność wobec życia to wikłanie się w zależność wobec innych. Lepiej podjąć jakąkolwiek decyzję i nauczyć się na niej, niż oddać w pełni decydowanie o sobie innym.
 6. Stara się nadmiernie zaimponować innym. Góra nie udowadnia górze, że jest górą. Ona po prostu nią jest i każdy może to zaobserwować. Jeżeli zależy Ci aby za wszelką ceną zaimponować partnerowi, to być może nie jesteś pewna tego co prezentujesz. Często nadmierne koloryzowanie swojego zachowaniu na początku znajomości prowadzi do rozczarowań na późniejszym etapie relacji. W takich przypadkach możemy usłyszeć od partnera: „Zmieniłaś się”, „Na początku byłaś taka miła”, w najgorszym przypadku, można usłyszeć tekst: „Oszukałaś mnie”. Bądź sobą, jeżeli ma pokochać Cię, to taką jaką jesteś. Jeżeli uważasz, że jesteś straszna i nikt nie będzie chciał z Tobą być, to raczej zmień swoje nastawienie i zacznij wzmacniać siebie, a nie koloryzujesz zachowania, których na ten czas nie posiadasz. Kobieta świadoma swojej wartości nie musi udowadniać swoich przymiotów innym osobom.
 7. Nie realizuje swoich pasji. Unikanie realizacji pasji z powodu przekonania, że się do tego nie nadaje, to oznaka braku samoakceptacji. Jakiekolwiek ograniczanie aktywności na rzecz swojego partnera prowadzi do tego, że zaczynasz życiem partnera a nie własnym. Kobieta powinna świadomie dążyć do tego, co ją naprawdę cieszy i co ją rozwija.
 8. Zawsze podkreśla swoje wady. Skupianie się na własnych niedoskonałościach i nieustanne podkreślanie swoich wad może być oznaką braku akceptacji samej siebie. Często kobiety podkreślające wady samoistnie wchodzą w rolę ofiary pokrzywdzonej przez los i poszukują ratowników, którzy ochroniliby je przed złym światem. Uważaj, ponieważ jest to również pułapka na Ciebie. Myślisz sobie, dlaczego? Przede wszystkim role w związku zmieniają się, możesz trafić na ratownika, który w trakcie związku zmieni swoją rolę i stanie się katem. Kobieta, która zna swoją wartość, potrafi równoważyć swoje mocne strony i słabości, nie ulegając ciągłemu negatywnemu myśleniu o sobie. Jako osoba silna dokujesz mądrych wyborów i oceniasz pragmatycznie partnerów.
 9. Nie podejmuje nowych wyzwań. Kobieta o niskim poczuciu własnej wartości może bać się podejmowania nowych wyzwań z obawy przed porażką. Brak wiary we własne umiejętności może prowadzić do stagnacji i utraty szans na rozwój. Stajesz się wtedy w oczach partnera słaba i łatwa do sterowania. Wiara w siebie jest kluczowa do zdobywania nowych doświadczeń i osiągania celów.
 10. Przeprasza za bycie sobą. Kobieta, której brakuje pewności siebie, może być skłonna przeprosić za swoją obecność czy wyrażanie własnych potrzeb. Nie ma znaczenia kto zawinił, kobieta od razu przeprasza, aby załagodzić sytuację. Jednostronne przepraszanie może wynikać z przekonania, że jej istnienie jest dla innych uciążliwe, co jest błędnym przekonaniem o własnej wartości. Bardzo często takie osoby mają również wdrukowane, nadmierne poczucie winy, którą traktują mylnie jako odpowiedzialność. W takich przypadkach biorą nadludzką odpowiedzialność za siebie, świat i innych.
 11. Zaniedbuje relacje z bliskimi. Kobieta z poczuciem braku miłości może unikać zaangażowania się w głębokie relacje z obawy przed odrzuceniem lub utratą bliskich. Przeświadczenie, że nie zasługuje na miłość, może prowadzić do unikania prawdziwej, wzajemnej bliskości z innymi ludźmi. W swoim zachowaniu jest chłodna, wycofana i pasywna. Czeka na pierwszy ruch ze strony innych.
 12. Stara się dopasować do innych kosztem siebie. Brak autentyczności i ciągłe dostosowywanie się do innych. Kobieta powinna być dumna z tego, kim jest i nie bać się być sobą. To ona może wnieść wiele wartościowych myśli, inspiracji w dyskusję i relację z innymi.
 13. Pozostaje w ślepym zaułku w związku. Mimo trudnych i toksycznych relacji, kobieta usprawiedliwia swojego partnera i trwa w nieszczęśliwym związku. Nie ma odwagi wydostać się z tego marazmu a jej strach i niskie poczucie własnej wartości zniewalają ją i wiążą jeszcze mocniej w tym impasie. Przerwanie tej toksycznej relacji jest oznaką szacunku do siebie samej.
 14. Czuje się winna, że powiedziała „Nie”. Trudność w odmawianiu, nieumiejętność stawiania granic i strach przed odrzuceniem to kolejne ryzykowne zachowania kobiet podatnych na manipulację. Kobieta powinna zdawać sobie sprawę, że ma prawo do wyrażania swoich potrzeb.
 15. Podporządkowuje swoje marzenia oczekiwaniom innych. Brak zdolności do określenia i realizacji swoich marzeń, ze względu na presję społeczną czy oczekiwania bliskich, może świadczyć o niskim poczuciu wartości. Kobieta powinna mieć odwagę i pewność siebie, aby podążać za własnymi pasjami i marzeniami.
 16. Odrzuca komplementowanie przez innych. Nie wierzy, że komplement może być szczery i bezinteresowny. Uważa, że inni przesadzają i starają się być tylko mili. Odrzuca wszelkie wsparcie i dowartościowanie, ponieważ uważa, że nie zasługuje na tak duże uznanie. Kobieta powinna nauczyć się akceptować docenienie przez innych i wierzyć w swoje atrybuty i mocne strony.
 17. Stara się być doskonała we wszystkim. Chęć doskonałości we wszystkich obszarach życia może być mechanizmem obronnym kobiety, której brakuje pewności siebie. Dążenie do doskonałości może wynikać z przekonania, że tylko perfekcyjne osiągnięcia potwierdzą jej wartość w oczach innych. Dzięki takiemu podejściu może osiągnąć sukces i podziw.
 18. Wierzy w każdą negatywną rzecz, którą o sobie usłyszy. Kobieta o niskim poczuciu własnej wartości jest bardzo wrażliwa na krytykę i merytoryczne informacje zwrotne. Każdą informację korygującą przyjmuje jako krytykę. Gdy usłyszy informacje zwrotną, to: może przyznać się bezrefleksyjnie, może zacząć usprawiedliwiać się, może zacząć płakać lub zaatakuje nas za niesprawiedliwą ocenę. Każdy korygujący zwrot odbierze jako atak. Warto nauczyć się odróżniać konstruktywną krytykę od złośliwych uwag.
poczucie wartosci

Dynamika poczucia własnej wartości

Jak podnieść samoocenę

Dynamika poczucia własnej wartości

Poczucie własnej wartości nie jest stałe i niezmienne; ulega zmianom w zależności od naszych doświadczeń życiowych i strategii radzenia sobie z tymi problemami. Negatywne przeżycia, krytyka czy porażki mogą wzmocnić niską wartość siebie. Na szczęście są sposoby aby wzmacniać samoocenę. Budowanie własnej wartości nie polega na sztucznym rozdmuchiwaniu ego, ale na realistycznym poznawaniu siebie, rozpoznawaniu swoich mocnych stron oraz nauczeniu się zaufania i szacunku do samego siebie.

Psychologowie podkreślają, że kluczowym elementem w budowaniu poczucia własnej wartości jest rzetelna ocena własnych doświadczeń, niezależna od opinii innych ludzi. Warto stworzyć własną definicję poczucia własnej wartości.

Aby podnieść samoocenę skorzystaj z tych 10 praktycznych sposobów wzmocnienia własnej wartości.

 1. Rozwijaj samoświadomość: skoncentruj się na identyfikowaniu swoich wartości życiowych, celów i potrzeb, które czynią Cię szczęśliwszą. Świadomość mocnych stron i obszarów do rozwoju sprzyja wzmocnieniu samooceny.
 2. Cele i osiągnięcia: stawiaj sobie realistyczne cele i śledź swoje osiągnięcia. Pielęgnuj drobne sukcesy i nagradzaj siebie za każdy postęp.
 3. Podkreślaj mocne strony: dostrzegaj i doceniaj swoje mocne strony. Wspieraj siebie w rozwijaniu tych obszarów, w których jesteś silna.
 4. Akceptuj samą siebie: akceptuj siebie bezwarunkowo. Poczucie własnej wartości nie powinno zależeć od spełniania ambitnych celów i niedoścignionych marzeń. Poczuj, że jesteś wartościową osobą niezależnie od swoich planów.
 5. Dbaj o zdrowy styl życia: zdrowe nawyki, takie jak odpowiednie odżywianie, regularna aktywność fizyczna i dobry sen, mają wpływ na samopoczucie psychiczne. Dbaj o siebie i szanuj swoje zdrowie.
 6. Pracuj nad umiejętnościami miękkimi: rozwijaj umiejętności interpersonalne, komunikacyjne i rozwiązywania konfliktów. Wzmocnij obszary, które pomogą ci zbudować pewność siebie w relacjach z innymi. Twórz zdrowe i szczęśliwe związki. Sprawdzaj co Ci służy a co niszczy, bądź odważana i podejmuj rozsądne decyzje.
 7. Wspieraj kreatywność i pasje: odkrywaj i rozwijaj swoje pasje oraz kreatywne zainteresowania. To może być doskonały sposób na budowanie satysfakcji i poczucia własnej wartości.
 8. Unikaj porównywania do innych: akcentuj swoją indywidualność i unikaj porównywania się z innymi. Pamiętaj, że porównanie się z innymi to złodziej szczęścia. Każdy ma unikalne cechy i wartości, które przyczyniają się do wyjątkowości. Masz jedyną i piękną drogę życiową, doceniaj ją.
 9. Kształtuj zdrowe relacje: buduj zdrowe relacje oparte na szacunku, współpracy i wsparciu. Szukaj równowagi i partnerstwa. Dbaj o to, aby był to związek dwustronny a nie jednostronny. Pozytywne relacje sprzyjają poczuciu bezpieczeństwa i nadają sens życiu.
 10. Terapia i wsparcie psychologiczne: w razie potrzeby, korzystaj z terapii i wsparcia psychologicznego. Profesjonalna pomoc może być kluczowa w przezwyciężeniu trudności i budowaniu trwałego poczucia własnej wartości.

Wzmocnienie samooceny to proces, który wymaga czasu, zaangażowania i wsparcia. Wartość jednostki nie powinna zależeć od zewnętrznych czynników, lecz powinna być budowana na solidnych fundamentach samopoznania i akceptacji. Ten dynamiczny proces, który można świadomie kształtować nie polega na fałszywym przekonaniu o własnej doskonałości, lecz na rzetelnej samoocenie, rozpoznawaniu mocnych stron oraz szacunku do samej siebie. Warto podjąć wysiłek, by zrozumieć siebie lepiej i budować trwałe i zdrowe relacje z innymi.