Rola przyjaźni w życiu człowieka

Przyjaźń pełni kluczową rolę w życiu każdego człowieka, od najwcześniejszych lat aż po późną dorosłość. Dobrzy przyjaciele to jeden z najwspanialszych prezentów jaki otrzymujemy w naszym życiu. W zdrowej przyjaźni obdarowujemy innych naszym dobrem jak i również otrzymujemy wsparcie od innych. Ciągła wymiana pomocy, zrozumienia i miłości jest symbolem zdrowej przyjaźni. Każda strona korzysta z tego daru równomiernie. Jednak nie wszystkie relacje przyjacielskie są zdrowe i wspierające. Gdy dochodzi do braku równowagi w relacjach stają się one toksyczne. Przyjaźń toksyczna, jest pełna manipulacji i nierówności. Zwykle jest to relacja jednostronna, pełna oczekiwań, szantażu i zarzutów skierowanych w naszą stronę. Przyjaciel toksyczny kontroluje wszystko, czerpiąc większość korzyści i niewiele oferując w zamian. Rzecz w tym, że większość przyjaźni nie zaczyna się toksycznie, z czasem staje się toksyczna, przez co trudno to dostrzec, a jeszcze trudniej od niej odejść.

Psychologia społeczna bada różne aspekty relacji międzyludzkich, w tym także toksyczność przyjaźni. Oto 11 najbardziej toksycznych zachowań przyjaciela według psychologii relacji. Być może po zapoznaniu się z artykułem sam dojdziesz do wniosku, że warto zakończyć toksyczne relacje, nazywane szumnie; „przyjaźnią”

 1. Brak Empatii

Jednym z najważniejszych elementów zdrowej przyjaźni jest zdolność do empatii. Toksyczny przyjaciel jednak może wykazywać brak zrozumienia Twoją sytuacją życiową, nie interesują go Twoje problemy czy uczucia.  Jest często skupiony na sobie i swoich sprawach. Jeśli osoba nie jest w stanie współodczuwać Twoich doświadczeń, to z czasem poczujesz się przy takiej osobie bezwartościowy i nieważny.

 1. Nadmierne Zawłaszczanie

Toksyczny przyjaciel często dominuje w relacji, nie pozostawiając przestrzeni dla drugiej osoby. Może narzucać swoje zdanie, decydować o wspólnych aktywnościach i zdominować każdy aspekt przyjaźni. To prowadzi do utraty indywidualności drugiej osoby i może być źródłem Twojej frustracji i niemocy.

 1. Wykorzystywanie Emocji

Innym znakiem toksyczności jest wykorzystywanie emocji drugiej osoby dla własnych korzyści. Toksyczny przyjaciel może manipulować czyimiś uczuciami, grać na emocjach, aby uzyskać to, czego chce. To może prowadzić do poczucia krzywdy, braku zrozumienia i poczucia winy.

 1. Ciągłe Krytykowanie

Zdrowa przyjaźń opiera się na akceptacji i wsparciu. Każdy, komu bliska jest druga osoba cieszy się z jej sukcesów i dopinguje w realizacji planów. Toksyczny przyjaciel jednak może stać się stałym źródłem krytyki. Krytykowanie wyglądu, zachowań czy wyborów życiowych może znacznie wpływać na Twoją samoocenę i prowadzić do pogłębienia się poczucia niskiej wartości.

 1. Brak Zainteresowania Twoim Dobrem

W zdrowej przyjaźni obie strony starają się wspierać i przyczyniać do dobra drugiej osoby. Toksyczny przyjaciel jednak może być skoncentrowany wyłącznie na swoich potrzebach i celach, ignorując potrzeby i cele drugiej osoby. To z kolei prowadzi do nierównowagi i niesprawiedliwości w relacji. Dobre relacje czynią Cię człowiekiem szczęśliwym, toksyczne relacje sprawiają Ci ból i wpędzają w negatywne emocje.

 1. Zazdrość i Rywalizacja

Toksyczny przyjaciel może odczuwać zazdrość wobec Twoich sukcesów i osiągnięć, a nawet podejmować rywalizację. Zamiast cieszyć się z sukcesów przyjaciela, staje się konkurentem, co zagraża harmonii i zaufaniu w relacji.

 1. Brak Lojalności

Lojalność jest kluczowym elementem każdej przyjaźni. Toksyczny przyjaciel niestety bywa często nielojalny i niegodny zaufania. Może zdradzać Twoje sekrety i przekazywać intymne informacje innym. Poza tym, może sam zatajać ważne informacje i okłamywać Cię w ważnych dla Was kwestiach. Brak lojalności prowadzi do utraty zaufania, co stanowi trudność w utrzymaniu zdrowej relacji.

 1. Unikanie Odpowiedzialności

Toksyczny przyjaciel rzadko bierze odpowiedzialność za swoje czyny. Zamiast tego może zrzucić winę na drugą osobę, unikając konfrontacji i próbując utrzymać kontrolę nad sytuacją. Brak gotowości do przyznania się do błędów utrudnia naprawę relacji i prowadzi do stagnacji.

 1. Brak Szacunku do Granic Osobistych

Toksyczny przyjaciel często nie szanuje granic osobistych drugiej osoby. Może naruszać prywatność, wymagać niestosownie dużego zaangażowania lub wywierać presję w kwestiach, które powinny być indywidualne. Brak szacunku do granic prowadzi do poczucia utraty kontroli nad własnym życiem i wpędza Cię w zależność od swojego przyjaciela.

 1. Ciągłe Negowanie Sukcesów Drugiej Osoby i Rywalizacja

W zdrowej przyjaźni obie strony cieszą się z sukcesów i osiągnięć drugiej osoby. Toksyczny przyjaciel jednak może negować czyjeś sukcesy, bagatelizować osiągnięcia lub wręcz czuć się zazdrosny z powodu nich. Takie postawy zagrażają harmonii relacji, mogą prowadzić niezdrowej rywalizacji i do izolacji emocjonalnej.

 1. Utrzymywanie Relacji w Oparciu o Kryzysy

Niektóre toksyczne przyjaźnie opierają się na ciągłych kryzysach i problemach. To sprawia, że przyjaźń staje się polem ciągłego wsparcia i gaszenia pożarów. Każde spotkanie to jeden wielki problem. Jedna strona utrzymuje się na potrzebie drugiej. Osoba toksyczna oczekuje ciągle Twojej gotowości wsparcia i niesienia pomocy, gdy jest w tarapatach i boryka się z problemami. Jednak, gdy Ty potrzebujesz pomocy od przyjaciela, to musisz być wyrozumiały, że Twój przyjaciel nie może takiej pomocy udzielić.

Zrozumienie i rozpoznanie tych oznak toksycznej przyjaźni jest kluczowe dla budowania zdrowych relacji międzyludzkich. Warto pamiętać, że toksyczne przyjaźnie mogą negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne i emocjonalne, dlatego ważne jest świadome podejście do relacji i gotowość do ochrony własnego dobrostanu. W przypadku toksycznej przyjaźni warto zastanowić się, czy taka relacja przynosi rzeczywistą wartość i czy nie lepiej zakończyć ją dla własnego dobra.

Rozpoznanie toksycznej przyjaźni jest pierwszym krokiem ku zdrowszym relacjom międzyludzkim. Przyjaźń powinna być wspierająca, pełna empatii, równowagi i obdarzona wzajemnym szacunkiem.

Co zrobić, gdy znajdziesz się w sidłach toksycznej przyjaźni? Zareaguj i zmień tę relację. Być może poniższe podpowiedzi będą pomocne w budowaniu bardziej zdrowej, pełnej szacunku i równowagi przyjaźni.

przyjaciele

Psychologiczne Strategie Przeciw Toksycznym Relacjom

Poradnik Centrum Psychologii Stosowanej

Psychologiczne Strategie Przeciw Toksycznym Relacjom

Oto strategie dla każdej z wcześniej opisanych oznak toksycznej relacji.

1. Brak Empatii

a. Uświadom swoje emocje: naucz się rozpoznawać własne emocje i potrzeby. Im bardziej jesteś świadomy swojego stanu emocjonalnego, tym łatwiej będzie Ci zidentyfikować brak empatii u przyjaciela.
b. Komunikuj otwarcie: rozmawiaj ze swoim przyjacielem o swoich uczuciach i doświadczeniach. Jeśli brakuje empatii, wyraź swoje potrzeby i oczekiwania.
c. Ustal granice: określ swoje granice i oczekiwania wobec relacji. Jeśli przyjaciel nie szanuje Twoich granic, ustal je i dbaj o nie.
d. Poszukaj właściwych relacji: wyszukaj ludzi, którzy wykazują zdolność do empatii. Budowanie relacji z osobami, które potrafią zrozumieć i wspierać, pomaga unikać toksycznych sytuacji.
e. Rozwijaj własną empatię: wspólnie pracujcie nad rozwojem empatii. Możecie razem uczestniczyć w warsztatach lub czytać książki na temat empatii.

2. Nadmierne Zawłaszczanie

a. Wyrażaj własne oczekiwania: wyraź precyzyjnie swoje oczekiwania dotyczące równowagi w relacji. Daj do zrozumienia, że każdy ma prawo do realizacji swoich potrzeb.
b. Negocjuj wspólne aktywności: wspólnie ustalcie zasady dotyczące wspólnych aktywności. Upewnij się, że obie strony są zadowolone z podejmowanych decyzji.
c. Dbajcie o indywidualność: zachęcajcie się nawzajem do rozwijania własnych zainteresowań i pasji. Wspieranie indywidualności przyczynia się do zrównoważenia w relacji.
d. Porozmawiacie o dominacji: jeśli odczuwasz, że przyjaciel dominuje w relacji, otwarcie porozmawiajcie na ten temat. Szukajcie wspólnych rozwiązań i kompromisów.
e. Rozważ alternatywy: jeśli sytuacja nie poprawia się, zastanów się, czy ta przyjaźń naprawdę przynosi ci szczęście. Czasem konieczne jest podjęcie trudnej decyzji o zakończeniu relacji.

3. Wykorzystywanie Emocji

a. Poznaj swoje emocje: naucz się rozpoznawać granice swoich emocji. Zadbaj o to, aby nie dawać się manipulować i być świadomym swojego stanu emocjonalnego.
b. Rozpoznaj wzorce manipulacji: zauważaj wzorce manipulacji emocjonalnej. Jeśli zauważysz, że przyjaciel często wykorzystuje Twoje emocje, podejdź do tego z krytycznym umysłem.
c. Naucz się asertywności: nie bój się odmawiać, jeśli coś Ci nie pasuje. To ważne, aby nie dawać się zmanipulować do działania wbrew własnej woli.
d. Poszukaj wsparcia poza przyjaźnią: podziel się swoimi doświadczeniami z innymi, aby uzyskać perspektywę spoza relacji. Zewnętrzny punkt widzenia może pomóc zrozumieć, czy manipulacja jest obecna.
e. Dbaj o samorozwój: pracuj nad własnym rozwojem osobistym, aby zwiększyć pewność siebie i odporność psychiczną. Im silniejsza jest Twoja psychika, tym trudniej będzie ciebie manipulować.

4. Ciągłe Krytykowanie

a. Utrzymuj dystans do krytycznych uwag przyjaciela: bądź świadomy, że konstruktywna krytyka może być pomocna, ale jeśli krytyka staje się ciągła i niekonstruktywna, warto to zauważyć i rozważyć rozmowę na ten temat z przyjacielem.
b. Określ granice: jasno wyraź, kiedy przyjaciel przekracza granice i stosuje krytykę dla samej krytyki. Poinformuj stanowczo, że oczekujesz szacunku i konstruktywności w komunikacji.
c. Analizuj intencje: zastanów się, czy krytyka ma charakter konstruktywny czy destruktywny. Jeśli zauważasz, że przyjaciel celowo używa krytyki w celu zranienia, zastanów się, czy chcesz utrzymywać taką relację.
d. Buduj pewności siebie: pracuj nad budowaniem swojej pewności siebie. Im silniejsza jest Twoja samoocena, tym mniej podatny/a jesteś na negatywne wpływy krytyki.
e. Poszukaj wsparcia: w przypadku chronicznego krytykowania, poszukaj wsparcia u innych przyjaciół lub profesjonalisty. Zewnętrzna perspektywa może pomóc zrozumieć, czy krytyka jest uzasadniona czy nie.

5. Brak Zainteresowania Twoim Dobrem

a. Powiedz o swoich potrzebach: regularnie rozmawiajcie o waszych potrzebach i oczekiwaniach w relacji. Upewnij się, że obie strony mają równy udział w zaspokajaniu tych potrzeb.
b. Wspólnie planujcie aktywności: zachęcajcie się nawzajem do udziału w aktywnościach, które sprawiają radość obu stronom. Jeśli jedna osoba dominuje w wyborze działań, warto to zauważyć i skorygować.
c. Analizuj równowagę: zastanów się, czy istnieje równowaga w zakresie uwagi, pomocy, pasji, czasu, aktywności lub wsparcia. Warto wyważyć, czy obie strony równo dzielą się dobrem i zobowiązaniami.
d. Wzmacniaj równowagę: Wspierajcie się nawzajem w rozwijaniu własnych pasji i zainteresowań. Wspólnie osiągane cele budują silniejsze więzi.
e. Analizujcie wspólne sukcesy: okresowo oceniajcie, czy obie strony równo angażują się w utrzymanie relacji. Doceniajcie siebie wzajemnie za dobre praktyki. Jeśli zauważysz, że jedna strona jest zdecydowanie mniej zaangażowana, porozmawiajcie o tym otwarcie.

6. Zazdrość i Rywalizacja

a. Rozmawiaj o sukcesach: zachęcajcie się nawzajem do dzielenia się sukcesami i osiągnięciami. Otwarta rozmowa o swoich sukcesach pomaga zminimalizować zazdrość i rywalizację.
b. Zrozum motywację swoja i przyjaciela: jeśli zauważysz zazdrość u przyjaciela, zapytaj o źródło tych uczuć. Czasem zrozumienie motywacji pozwala złagodzić napięcia.
c. Cieszcie się wspólnie ze swoich sukcesów: celebrujcie sukcesy i wspierajcie się w nich. Jeśli zazdrość staje się problemem, zastanówcie się, czy relacja może ewoluować w bardziej wspierający kierunek.
d. Podkreślajcie wspólne cele: zachęcajcie się nawzajem do osiągania wspólnych celów. Wspólny wysiłek w dążeniu do celów pomaga zminimalizować rywalizację.
e. Ustalcie zasady zdrowej konkurencji: jeśli rywalizacja jest naturalną częścią waszej przyjaźni, otwarcie rozmawiajcie o zdrowej konkurencji, gdzie obie strony czerpią korzyści z wzajemnej motywacji.

7. Brak Lojalności

a. Zaufaj: budujcie zaufanie na podstawie konkretnych działań, a nie tylko słów. Jeśli przyjaciel często zdradza Twoje tajemnice, informuj go o swoich uczuciach i potrzebach. Z czasem ogranicz zaufanie i postępuj ostrożnie.
b. Porozmawiajcie o lojalności: wspólnie określcie, co oznacza dla was lojalność i jakie są granice w tym kontekście. Jasne zrozumienie oczekiwań i zrozumienie wartości pomaga unikać konfliktów.
c. Chrońcie swoją prywatność: zachęcajcie się nawzajem do ochrony prywatności. Dzielenie się poufnymi informacjami powinno być obustronnym i świadomym wyborem. Otwieraj się do granic swojego poczucia bezpieczeństwa.
d. Reaguj na zdradę i nielojalność: jeśli dojdzie do zdrady, bądź uczciwy/a w wyrażaniu swoich uczuć. Rozważ, czy sytuacja jest naprawialna, czy też konieczne jest zakończenie relacji.
e. Pracujcie nad zaufaniem: wspólnie pracujcie nad budowaniem wzajemnego zaufania. Zaufanie to proces, który wymaga czasu i wysiłku obu stron. Cierpliwość i akceptacja są bardzo ważne, gdy dochodzi do odbudowywania zaufania po zdradzie.

8. Unikanie Odpowiedzialności

a. Analizuj podział odpowiedzialności: bądź uważny/a na sytuacje, w których przyjaciel unika odpowiedzialności za swoje czyny. Zauważanie tego zachowania to pierwszy krok do zabezpieczenia się przed jego negatywnym wpływem.
b. Rozmawiaj otwarcie: porozmawiajcie otwarcie na temat odpowiedzialności i konsekwencji działań. Upewnij się, że obie strony rozumieją swoje role odpowiedzialności w relacji.
c. Ustalacie wspólne reguły: określcie wspólne zasady i reguły, które obowiązują w relacji. Wyraźcie precyzyjnie, że każda strona ponosi odpowiedzialność za utrzymanie zdrowej przyjaźni. Nazwijcie tę odpowiedzialność i określcie jej obszary.
d. Rozważcie konsekwencję: jeśli przyjaciel unika odpowiedzialności, zastanów się, jakie są dla Ciebie konsekwencje tego zachowania. Czy jesteś gotowy/a tolerować brak odpowiedzialności w relacji?
e. Wspólnie rozwiązujcie problemy: zachęcajcie się nawzajem do wspólnego rozwiązywania problemów. Współpraca w trudnych sytuacjach przyczynia się do utrzymania odpowiedzialności za wspólną przyjaźń.

9. Brak Szacunku do Granic Osobistych

a. Ustal granice: określcie razem granice osobiste i zobowiązania wobec siebie nawzajem. Zrozumienie i akceptacja tych granic są kluczowe dla zdrowej relacji.
b. Zakomunikuj, gdzie są Twoje granicach: bądź otwarty na rozmowy dotyczące granic osobistych. Określ swoje oczekiwania i respektuj potrzeby drugiej osoby.
c. Zareaguj na naruszanie granic: jeśli granice są naruszane, reagujcie konsekwentnie. Nie bójcie się wyrażać niezadowolenia wobec nieakceptowalnych zachowań.
d. Zrozum wagę swoich granic: przemyślcie, dlaczego granice są dla was ważne. Zrozumienie, że szacunek do granic wpływa pozytywnie na zdrowie psychiczne, może pomóc w utrzymaniu równowagi.
e. Dbajcie o swoje granicami: wspólnie pracujcie nad szacunkiem dla granic osobistych. To proces, który wymaga aktywnego uczestnictwa obu stron.

10. Ciągłe Negowanie Sukcesów Drugiej Osoby

a. Cieszcie się z sukcesów: budujcie wspólną radość z osiągnięć drugiej osoby. Warto kultywować atmosferę, w której sukcesy są doceniane i świętowane.
b. Mów co czujesz: w przypadku zazdrości, otwarcie rozmawiajcie o tych uczuciach. Dzielenie się emocjami pozwala zrozumieć źródło zazdrości i pracować nad jej przezwyciężeniem.
c. Rozpoznaj wzorce zachowań: zauważ wzorce negowania sukcesów. Jeśli Twoje zachowanie jest stałym element reakcji na sukcesy innych, konieczne zastanów się z jakich braków i deficytów rodzi się to zachowanie.
d. Plan na wspólne sukcesy: zadbajcie o wspólne pasje i wspólne cel. Stańcie się jedną drużyną, która strzela do tej samej bramki.
e. Aktywne wsparcie: bądźcie aktywnie zaangażowani we wzajemnym wspieraniu w dążeniu do celów. Prawdziwa przyjaźń opiera się na wzajemnym wsparciu, nie tylko w porażkach ale i w sukcesach.

11. Utrzymywanie Relacji w Oparciu o Kryzysy

a. Analizuj częstotliwość kryzysów: zastanówcie się, czy wasza przyjaźń opiera się głównie na kryzysach. Jeśli tak, warto zbadać, czy ta relacja przynosi prawdziwą wartość, czy jedynie dostarcza emocji związanych z problemami.
b. Przedstaw swoje oczekiwania: rozmawiajcie o tym, jakie oczekiwania macie wobec siebie nawzajem. Być może ujawnienie wzajemnych potrzeb pomoże zrozumieć, czy istnieje zdrowy fundament w relacji.
c. Rozważ zmianę proporcji: jeśli relacja utrzymuje się na bazie ciągłych kryzysów, zastanówcie się, czy zmiana proporcji sukcesów do kryzysów nie jest konieczna. Może to oznaczać bardziej zrównoważone i stabilne podejście do przyjaźni.
d. Budujcie pozytywne wspomnienia: skupcie się na budowaniu pozytywnych wspomnień i doświadczeń. Aktywnie poszukujcie momentów radości i wspólnych sukcesów.
e. Wzmacniajcie równowagę: pracujcie nad rozwijaniem zdrowej dynamiki relacji. To może obejmować wprowadzanie nowych wspólnych zainteresowań, planowanie pozytywnych wydarzeń i skupianie się na wzmacnianiu więzi.

Rozpoznawanie toksycznych oznak i podejmowanie działań w celu zabezpieczenia się przed negatywnym wpływem jest kluczowe dla utrzymania zdrowych relacji. Pamiętajcie, że autentyczna przyjaźń powinna przynosić wsparcie, wzajemne zrozumienie i pozytywne doświadczenia, przyczyniając się do dobrostanu obu stron.

Budowanie zdrowych relacji, wymaga zdrowych zachowań i zdrowych emocji. Z pewnością wymaga to komunikacji, cierpliwości, zrozumienia i gotowości do wzajemnego szacunku. Jeśli zauważasz toksyczne oznaki w przyjaźni, nie wahaj się podejmować działań mających na celu zabezpieczenie siebie przed negatywnymi wpływami. Zastanów się jakim jesteś przyjacielem i jakiego przyjaciela wnosisz do Waszej wspólnej relacji. Życzę Ci cudownych i zdrowych relacji pełnych bezpieczeństwa, akceptacji i radości. Dobrego dnia 😊