Aktywne słuchanie to znacznie więcej niż tylko „słyszenie” słów rozmówcy. To zaangażowanie emocjonalne i intelektualne, które pozwala na głębokie zrozumienie przekazu nadawcy, a co za tym idzie, efektywną komunikację. Ta umiejętność jest fundamentem każdej udanej interakcji, ponieważ pozwala nie tylko na zrozumienie słów, ale także intencji i emocji stojących za nimi. Dzięki aktywnemu słuchaniu rozmówca ma poczucie, że rozumiem go bardziej i jesteśmy blisko znaczenia nadawanych przez niego komunikatów. Co z pewnością wzmacnia relacje, buduje zaufanie i otwiera drogę do lepszej współpracy.

Co to jest aktywne słuchanie?

W 1957 roku psychologowie Carl Rogers i Richard Farson po raz pierwszy ukuli termin „aktywne słuchanie” w swoim artykule pod tym samym tytułem. Napisali w nim, że aktywne słuchanie jest ważnym sposobem budowania relacji i wprowadzania zmian w ludziach. W trakcie kolejnych lat badań i obserwacji klinicznych zaobserwowano i udowodniono, że jest to jeden z najskuteczniejszych czynników komunikacji interpersonalnej, indywidualnej zmiany postaw, zachowań i rozwoju grupy. Praktycy potwierdzają, że aktywne słuchanie powoduje zmiany w podejściu ludzi do siebie i innych; kształtując swoje podstawowe wartości i filozofię osobistą. Sztuka aktywnego słuchania polega na całkowitym skupieniu się na rozmówcy, zrozumieniu jego perspektywy i wyrażeniu zainteresowania jego myślami i uczuciami. Jest to dokładne i uważne przyswajanie przez słuchającego, tego, co mówi ktoś inny. Celem jest autentyczna próba zrozumienia mówcy. To z pozoru proste działanie poprawia relacje osobiste jak i zawodowe.

Składniki aktywnego słuchania obejmują powstrzymywanie się od przerywania, zbyt szybkiego reagowania lub wyciągania pochopnych wniosków, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, pochylanie się, używanie otwartej mowy ciała, powtarzanie lub parafrazowanie tego, co powiedział mówca, aby sprawdzić zrozumienie. Zadawanie pytań otwartych, zamkniętych lub klaryfikacji. Dosyć często stosuje się parafrazy, odzwierciedlenia, potakiwania i paradźwięki.

W rozmowach często pomijamy etap słuchania i od razu przechodzimy do etykietowania czyichś intencji, naprawiania sytuacji lub rozwiązywania problemów. Często mówca chce po prostu przekazać coś i poczuć się wysłuchanym. Bycie aktywnym słuchaczem wymaga cierpliwości i praktyki, ale korzyści z poprawionych relacji są często warte wysiłku.

Kiedy aktywnie słuchasz, jesteś w pełni świadomy tego, co się mówi i możesz skoncentrować się na tym, co zostało powiedziane, zamiast biernie słuchać tego, co mówca próbuje przekazać.

Jak być aktywnym słuchaczem?

Chociaż słuchanie może różnić się w zależności od osoby, najlepsze jest to, że jest to umiejętność komunikacyjna, którą można nabyć z czasem, tylko potrzebujesz odrobiny ćwiczeń i cierpliwości. Najważniejsze jest skupienie się, zrozumienie i spojrzenie na przekaz z perspektywy wartości, potrzeb i intencji twojego rozmówcy, oczywiście w celu waszego wspólnego dobra.

 • Poświęć mówcy swoją niepodzielną uwagę.
 • Udziel szczerej odpowiedzi, która sprawi, że rozmówca poczuje się słyszany.
 • Pamiętaj co mówi rozmówca, gdy mówca robi pauzę, możesz podsumować i odzwierciedlić najważniejsze treści wypowiedziane przez rozmówcę.
 • Opracowując swoją odpowiedź, weź pod uwagę emocjonalny związek mówiącego z danym problemem.
 • Zatrzymaj się, zanim odpowiesz na to, co powiedział mówca. Ważne są akcenty, którymi zaznaczysz swoją refleksją, wypowiedź Twojego rozmówcy.
 • Rozwijaj własną Inteligencję Emocjonalną (EQ). Twoja inteligencja emocjonalna EQ, która obejmuje zdolność komunikowania się, słuchania, empatii, radzenia sobie z konfliktami, czytania emocji rozmówcy i zarządzania emocjami własnymi i innych.
 • Rozwijaj sprawność posługiwania się komunikacją skoncentrowaną na rozwiązaniach, Dialogu Motywującym, komunikacji bez przemocy.
 • Pogłębiaj rozmowę poprzez klaryfikację lub pytania sokratejskie, unikaj zbyt dużej ilości pytań zamkniętych.

Oczywiście uważaj na następujące blokady utrudniające aktywne słuchanie: rozpraszacze, zajmowanie się sobą, myślenie o sobie, koncentrując się wyłącznie na faktach, ocenianie, etykietowanie, pomijanie wypowiedzi, ośmieszanie, pouczanie, doradzanie, krytykowanie, bagatelizowanie, nadmierna ciekawość.

Jak jeszcze możesz rozwinąć kompetencje EQ?

 • Dowiedz się, jak wczuwać się w inną osobą, jak budować spokój wewnętrzny.
 • Interpretuj potrzeby innych, koncentruj się na ich wartościach, potrzebach i sposobach postrzegania świata.
 • Postaw się w sytuacji innych ludzi.
 • W napiętych sytuacjach trzymaj emocje na wodzy.
 • Postaw sobie za cel osiągnięcie wspólnego porozumienia.

10 Zasad Aktywnego Słuchania: Sztuka Budowania Skutecznej Komunikacji.

W trosce o jakość komunikacji interpersonalnej, coraz więcej osób poszukuje sposobów na doskonalenie swoich umiejętności komunikacyjnych. Aktywne słuchanie jest jedną z kluczowych kompetencji, które znajdują się w centrum tych wysiłków. Oto 10 zasad aktywnego słuchania, które pomogą wzmocnić twoją zdolność do skutecznej komunikacji i budowania trwałych relacji.

Skupienie i Koncentracja. Najważniejsze jest, abyśmy byli w pełni obecni podczas rozmowy. Oznacza to eliminację rozpraszaczy i skupienie całej uwagi na słowach rozmówcy. Nasza postawa ciała również ma znaczenie; otwarta postawa i zwrócenie się w stronę osoby mówiącej to sygnały, które pokazują nasze zaangażowanie. Unikajmy np.: krzyżowania ramion czy nóg, co może być odczytane jako postawa defensywna lub niezainteresowanie. Nie przerywajmy wypowiedzi, nie mówmy o sobie, nie krytykujmy.

Wizualne i Werbalne Sygnały Słuchania. Pokazujmy swoje zainteresowanie poprzez aktywne sygnały, takie jak przytakiwanie czy używanie słów potwierdzających nasze zrozumienie, np. „jasne”, „rozumiem”, „tak”. Nasza mimika twarzy również jest ważna – utrzymanie kontaktu wzrokowego i skinięcie głową może potwierdzić, że jesteśmy zainteresowani tym, co słyszymy.

Zadawanie Pytań i Wykazywanie Zainteresowania. Pogłębiajmy dalszą rozmowę, zadając pytania otwarte i wyrażając zaciekawienie tym, co mówi rozmówca. Używajmy zwrotów, które zachęcają do dalszego wyjaśniania, np. „Czy możesz to rozwinąć?”, „Jak to się stało?”, czy „Co cię do tego skłoniło? „ Co to oznacza dla Ciebie?”, „Jak to rozumiesz?”, „Co to może mówić o Twoich zasobach?”.

Utrzymywanie Kontaktu Wzrokowego. Kontakt wzrokowy jest kluczowy, ale pamiętajmy, żeby nie był on natarczywy. Naturalne jest odwrócenie wzroku, gdy myślimy nad odpowiedzią, ale konsekwentny kontakt wzrokowy pokazuje, że jesteśmy zaangażowani i zainteresowani rozmową. W zależności od temperamentu osoby mówiącej utrzymujmy z nią kontakt wzrokowy w przedziale od 50% do 80 % w trakcie całej rozmowy.

Aktywne Parafrazowanie. Jednym ze sposobów na pokazanie, że naprawdę słuchamy, jest parafrazowanie tego, co powiedział rozmówca. To pokazuje, że dokładnie przemyśleliśmy jego słowa i chcemy upewnić się, że dobrze zrozumieliśmy przekaz. Można użyć zwrotów takich jak „Czy dobrze rozumiem, że…?” lub „Słyszę, że mówisz o…”, „Innymi słowy zależy Ci na…”, „Rozumiem, że…”

Szacunek dla Czasu i Przestrzeni Rozmówcy. Dajmy rozmówcy czas na myślenie i odpowiedź, nie wypełniając każdej ciszy naszymi słowami. Pozwólmy na momenty refleksji i nie przerywajmy, kiedy ktoś zbiera myśli. To wyraża szacunek dla procesu komunikacyjnego i uznaje wartość myśli i uczuć drugiej osoby.

Empatia i Otwartość na Perspektywę Drugiej Osoby. W trakcie słuchania staramy się wczuć w sytuację i emocje rozmówcy. Unikamy oceniania czy wyrażania własnych opinii, które mogą być postrzegane jako krytyka lub niezrozumienie. Zamiast tego, wyrażamy empatię i zrozumienie poprzez słowa i zachowania, takie jak: „To musiało być dla Ciebie trudne” lub „Rozumiem, jak się czujesz”. Akceptacja i próba zrozumienia punktu widzenia rozmówcy, nawet jeśli się mamy inne zdanie, jest kluczowa.

Kontrola Własnych Emocji. Aktywne słuchanie wymaga także zarządzania własnymi emocjami, szczególnie w trakcie trudnych rozmów. Powinniśmy unikać reagowania zbyt emocjonalnie lub impulsywnie, co może zaszkodzić otwartej komunikacji. Zamiast tego, starajmy się zachować spokój i równowagę, co pomoże w utrzymaniu produktywnej atmosfery podczas rozmowy.

Uważność (Mindfulness). Praktykowanie uważności w trakcie rozmów pomoże nam pozostać skoncentrowanym na teraźniejszym momencie i unikać rozpraszania się myślami o przeszłości czy przyszłości. Dzięki uważności, jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć zarówno werbalne, jak i niewerbalne sygnały wysyłane przez naszego rozmówcę, co wzmocni naszą reakcję i zrozumienie.

Konstruktywna Weryfikacja. W przypadku wątpliwości co do zrozumienia czy interpretacji wypowiedzi rozmówcy, warto jest upewnić się, że nasza interpretacja jest poprawna. Możemy to zrobić, pytając o wyjaśnienie lub dodatkowe informacje w sposób delikatny i niekrytykujący. Na przykład: „Czy mógłbyś wyjaśnić, co dokładnie masz na myśli, mówiąc o…?” lub „Chciałbym upewnić się, że dobrze rozumiem, co masz na myśli. Czy możesz to omówić bardziej szczegółowo?”

Kluczem do efektywnego aktywnego słuchania jest autentyczność i szczera chęć zrozumienia drugiej osoby, co z kolei prowadzi do głębszego połączenia i zaufania w relacjach interpersonalnych. Opanowanie sztuki aktywnego słuchania wymaga czasu i praktyki. Każda z tych zasad może znacząco wzbogacić nasze doświadczenia komunikacyjne, sprawiając, że nasze interakcje będą bardziej produktywne, satysfakcjonujące i wzbogacające dla obu stron rozmowy.

Jakie Techniki Mogę Użyć w Procesie Aktywnego Słuchania?

Oto kilka głównych technik, które możesz użyć podczas aktywnego słuchania.

Parafrazowanie

Parafrazowanie polega na powtórzeniu w swoich słowach tego, co powiedziała druga osoba. To pokazuje, że uważnie słuchałeś i pomaga upewnić się, że dobrze zrozumiałeś przekaz.

Przykład: po wyjaśnieniu przez rozmówcę szczegółów projektu, możesz odpowiedzieć: „Czyli jeśli dobrze rozumiem, chcesz, abyśmy skoncentrowali nasze wysiłki na…”, „Jeżeli dobrze rozumiem…?, „A więc chodzi o to, że..?”, „Z tego, co powiedziałaś zrozumiałem, że.?”, „Twierdzisz, że….?” „Z twojej wypowiedzi wywnioskowałem, że…? Czy tak?”.

Klaryfikacja

Opis: Klaryfikacja to proces pozyskiwania dodatkowych informacji lub wyjaśnień na temat tego, co zostało powiedziane, aby uniknąć nieporozumień.

Przykład: jeśli rozmówca przedstawił niejasne stwierdzenie, możesz zapytać: „Czy mógłbyś wyjaśnić, co dokładnie masz na myśli, mówiąc o ‘zwiększeniu zaangażowania’?”

Precyzowanie

Precyzowanie to zadawanie konkretnych pytań, które pomagają uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat omawianego tematu.

Przykład: jeśli rozmawiasz o planach marketingowych, możesz zapytać: „Jakie kanały promocji uważasz za najbardziej efektywne dla naszej nowej kampanii?”

Podsumowanie

Podsumowanie to przekazywanie w skrócie głównych punktów rozmowy lub prezentacji, co pomaga upewnić się, że wszyscy uczestnicy są na tej samej stronie.

Przykład: na zakończenie spotkania możesz powiedzieć: „Podsumowując, zdecydowaliśmy, że priorytetem jest…”

Zachęta

Zachęta polega na używaniu niewerbalnych sygnałów, aby pokazać rozmówcy, że jesteś zaangażowany i zainteresowany tym, co mówi.

Przykład: Potakiwanie głową, utrzymanie kontaktu wzrokowego i używanie gestów, takich jak otwarcie dłoni, aby wskazać, że jesteś otwarty na dalszą rozmowę.

Dowartościowanie

Dowartościowanie to wyrażanie uznania i wdzięczności za czas, wysiłek i informacje udostępnione przez rozmówcę.

Przykład: możesz powiedzieć: „Naprawdę doceniam, że znalazłeś czas, aby omówić to ze mną. Twoje doświadczenie w tej dziedzinie jest nieocenione.”, „Jestem wdzięczny za to, że…”, „Doceniam Cię za…”, „Lubię w Twojej pracy…”, „Szanuję Cię za…”

Odzwierciedlenie uczuć

Odzwierciedlenie uczuć to pokazywanie, że rozumiesz i współczujesz emocjom wyrażanym przez twojego rozmówcę.

Przykład: jeśli rozmówca dzieli się trudnymi doświadczeniami, możesz odpowiedzieć: „To musiało być dla ciebie naprawdę trudne. Rozumiem, dlaczego możesz czuć się zaniepokojony.”

Refleksja

Refleksja polega na powtarzaniu lub parafrazowaniu nie tylko treści, ale także emocji, które rozmówca wydaje się odczuwać. Celem jest pokazanie, że nie tylko słyszysz, ale także empatyzujesz z emocjonalnym aspektem ich komunikatu.

Przykład: jeśli rozmówca wyraża frustrację z powodu opóźnień w projekcie, możesz powiedzieć: „Wydaje się, że te opóźnienia naprawdę cię stresują i powodują frustrację.”

Neutralne reagowanie

Neutralne reagowanie wymaga, abyś powstrzymał się od wyrażania własnych opinii i uczuć w odpowiedzi na wypowiedź rozmówcy, szczególnie gdy może to zaburzyć bieg rozmowy lub wprowadzić napięcie.

Przykład: jeśli rozmówca dzieli się kontrowersyjną opinią, zamiast od razu wyrażać niezgodę, możesz powiedzieć: „Rozumiem, że tak to widzisz. Możesz podzielić się więcej na temat, jak doszedłeś do tego punktu widzenia?”

Każda z tych technik wzmocni twoją zdolność aktywnego słuchania i pomoże w tworzeniu bardziej produktywnych i pozytywnych relacji komunikacyjnych. Ważne jest, aby praktykować i rozwijać te umiejętności w różnych kontekstach, aby stały się naturalną częścią twojego repertuaru komunikacyjnego.

Jaka Jest Rola Pytań Zamkniętych i Otwartych w Aktywnym Słuchaniu?

Centralnym aspektem aktywnego słuchania jest zadawanie pytań, które pozwalają na głębsze zrozumienie, wyjaśnienie i zaangażowanie w rozmowę. Pytania w aktywnym słuchaniu można podzielić na otwarte, zamknięte, neutralne i sugerujące. Każda z tych kategorii ma swoje miejsce i funkcję w dialogu i może znacząco wpływać na kierunek i jakość konwersacji.

Pytania zamknięte, są zazwyczaj używane do uzyskania konkretnych informacji. Odpowiedzi na nie są zwykle krótkie i ograniczone do „tak” lub „nie” lub innej ograniczonej ilości opcji. Choć mogą one wydawać się mniej potężne w kontekście aktywnego słuchania, są niezwykle ważne w ustalaniu faktów i klarowania szczegółów.

Przykłady pytań zamkniętych:

 • Czy masz dzisiaj wolne po południu?
 • Czy spotkałeś się już z nowym menedżerem?
 • Czy zgadzasz się z tą decyzją?
 • Czy byłeś na ostatnim szkoleniu?
 • Czy przeczytałeś już ten raport?
 • Czy to twoja ostateczna odpowiedź?
 • Czy masz jakieś alergie?
 • Czy potrzebujesz dodatkowej pomocy?
 • Czy ta informacja jest poufna?
 • Czy spotkanie jest już zaplanowane?

Pytania otwarte, w przeciwieństwie do pytań zamkniętych, pytania otwarte zachęcają do dłuższych odpowiedzi, prowadząc do bardziej szczegółowych wyjaśnień i refleksji. Są one kluczowe w aktywnym słuchaniu, ponieważ pozwalają mówcy na wyrażenie swoich myśli i uczuć, co daje słuchaczowi szersze zrozumienie perspektywy mówcy.

Przykłady pytań otwartych:

 • Jakie są twoje przemyślenia na temat tego projektu?
 • Co cię najbardziej zmotywowało do podjęcia tej decyzji?
 • Jakie działania według ciebie powinniśmy teraz podjąć?
 • Co sądzisz o nowym rozporządzeniu?
 • Jakie wyzwania napotkałeś i jak sobie z nimi poradziłeś?
 • Jakie były główne przyczyny tego problemu?
 • Co cię najbardziej ucieszyło w tym doświadczeniu?
 • Jak widzisz swoją przyszłość w tej roli?
 • Jakie zmiany widzisz jako najbardziej pozytywne?
 • Jakie są twoje długoterminowe cele?

Pytania neutralne i sugerujące, to takie, które nie zawierają domysłów, ocen lub emocji ze strony pytającego. Mają na celu zdobycie informacji bez wpływania na odpowiedź rozmówcy. Natomiast pytania sugerujące zawierają założenie lub sugerują określoną odpowiedź, co może wpłynąć na to, jak rozmówca odpowiada.

Przykłady pytań neutralnych:

 • Jakie działania zostały podjęte?
 • Co się stało na ostatnim spotkaniu?
 • Jaki jest twój widok na tę sytuację?
 • Kto był zaangażowany w ten projekt?
 • Gdzie doszło do tego incydentu?

Przykłady pytań sugerujących:

 • Czy nie uważasz, że nasz zespół poradził sobie najlepiej z tym wyzwaniem?
 • Czy myślisz, że brakowało ci doświadczenia, kiedy zaczynałeś ten projekt?
 • Czy zgadzasz się, że ta decyzja była nieunikniona?
 • Czy nie sądzisz, że nowe zarządzenia są restrykcyjne?
 • Czy też czujesz, że ostatnie zmiany były pochopne?
 • Jak szybko zaczniesz realizować ten projekt?
 • Kto z Was jest najbardziej przygotowany do tego zadania?
 • Dlaczego jeszcze tego nie zrobiliście?

Aktywne słuchanie wymaga świadomego wyboru rodzaju pytania w zależności od kontekstu i pożądanego wyniku rozmowy. Pytania zamknięte zapewniają konkretne informacje, podczas gdy pytania otwarte zachęcają do refleksji i dyskusji. Pytania neutralne i sugerujące mogą znacząco wpływać na dynamikę rozmowy i wymagają uważnego stosowania. Bardzo ważne aby unikać pytań sugerujących – oceniających, ponieważ one psują relacje i stawiają dwie strony w pozycji konfrontacji. Włączając te różne rodzaje pytań w odpowiednich sytuacjach, możemy zwiększyć naszą skuteczność jako aktywni słuchacze, co prowadzi do głębszego zrozumienia, empatii i efektywnej komunikacji.

Rola Parafrazy w Aktywnym Słuchaniu – szerokie spojrzenie.

Aktywne słuchanie jest nie tylko procesem odbioru słów mówionych przez inną osobę, ale także umiejętnością głębokiego zrozumienia przekazu, który stoi za nimi. Kluczowym elementem aktywnego słuchania jest parafraza, technika, która polega na przetwarzaniu i odzwierciedlaniu słów mówcy, aby potwierdzić zrozumienie i wykazać empatię. Parafraza pozwala na klarowność, buduje zaufanie i tworzy przestrzeń dla otwartej komunikacji, umożliwiając mówcy i słuchaczowi przejście na głębszy poziom zrozumienia.

Rola parafrazy w aktywnym słuchaniu

 • Potwierdzenie zrozumienia: parafrazowanie pokazuje, że słuchacz nie tylko słyszy słowa mówcy, ale także rozumie przekazywane informacje i emocje. To akt nie tylko potwierdzający zrozumienie, ale także pokazujący szacunek i zainteresowanie punktem widzenia mówcy.
 • Wyjaśnienie i upewnienie. Poprzez parafrazowanie słuchacz ma możliwość upewnienia się, że jego interpretacja jest prawidłowa. Jest to czas, kiedy niejasności mogą zostać wyjaśnione, a ewentualne błędy w zrozumieniu mogą zostać skorygowane.
 • Demonstracja empatii. Parafraza umożliwia słuchaczowi wyrażenie empatii poprzez język, pokazując, że uczucia i myśli mówcy są ważne. To tworzy środowisko, w którym mówca czuje się bezpieczny, szanowany i otwarty na dalsze dzielenie się.

Przykłady parafrazy

 • „Czuję się przytłoczony ilością pracy w tym tygodniu.”

Parafraza: „Masz wrażenie, że obciążenie pracą w tym tygodniu jest szczególnie duże?”

 • „Nasz zespół nie komunikuje się efektywnie, co prowadzi do błędów.”

Parafraza: „Rozumiem, że uważasz brak skutecznej komunikacji w zespole za przyczynę występujących błędów?”

 • „Jestem podekscytowany nowymi możliwościami, które przynosi ten projekt.”

Parafraza: „Zatem nowe perspektywy, które otwiera przed tobą ten projekt, naprawdę cię ekscytują?”

 • „Obawiam się, że nie spełnię oczekiwań mojego przełożonego.”

Parafraza: „Masz obawy, że może ci nie udać się sprostać oczekiwaniom twojego szefa?”

 • „Nie zgadzam się z decyzją zarządu.”

Parafraza: „Rozumiem, że absolutnie nie zgadzasz się z decyzją zarządu?”

Poprzez potwierdzanie zrozumienia, wyjaśnienie myśli i demonstrację empatii, parafraza tworzy fundamenty silnej komunikacji międzyludzkiej. Ostatecznie, umiejętne używanie parafrazy otwiera drzwi do zaufania, szacunku i otwartej wymiany myśli, prowadząc do bardziej produktywnych i satysfakcjonujących interakcji.

Odzwierciedlenia w Aktywnym Słuchaniu: Praktyczne Zastosowania i Przykłady.

Możesz być lustrem dla swego rozmówcy, tylko uważaj co odbijasz w tym lustrze. Warto, aby były to pozytywne aspekty wypowiedzi twojego rozmówcy, wtedy wzmacniasz jego motywację i poczucie własnej wartości. Odzwierciedlenie polega na ujęciu w specyficzny sposób słów rozmówcy, nie tylko aby potwierdzić, że wiadomość została usłyszana, ale także zrozumiała i przetworzona. Ta metoda ma kluczowe znaczenie w komunikacji, ponieważ promuje otwartość, zaufanie i zrozumienie, umożliwiając głębsze połączenie między osobami prowadzącymi dialog. Poniżej przedstawiamy praktyczne przykłady użycia odzwierciedleń w różnych kontekstach.

 • Rozmowy emocjonalne

Partner: „Czuję się ignorowany, gdy spędzasz tyle czasu na telefonie.”

Odzwierciedlenie: „Chciałbyś spędzać więcej czasu ze mną.”

 • Rozmowy biznesowe

Klient: „Martwię się, że nasze zamówienie może nie dotrzeć na czas ze względu na opóźnienia w produkcji.”

Odzwierciedlenie: „Zależy Panu abyśmy wyrobili się w terminie, aby zachować ciągłość dostaw”

 • Dyskusje zespołowe

Członek zespołu: „Czuję, że nasze spotkania nie są produktywne, ponieważ nie mamy jasnego porządku obrad.”

Odzwierciedlenie: „Chciałbyś aby spotkania były bardziej efektywne i potrzebujesz szczegółowej agendy.”

 • Rozmowy z dziećmi

Dziecko: „Nie chcę iść do szkoły, szkoła jest głupia.”

Odzwierciedlenie: „Nie jest Ci łatwo, gdy myślisz o pójściu do szkoły.”

 • Rozmowy terapeutyczne

Pacjent: „Czuję się przytłoczony, moje życie osobiste i zawodowe staje się coraz trudniejsze.”

Odzwierciedlenie: „Przeżywasz teraz duży stres, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym, i zastanawiasz się jak sobie z tym poradzić.”

Odzwierciedlenia są potężnym narzędziem w aktywnym słuchaniu, umożliwiającym mówcom weryfikację własnych słów i uczuć poprzez reakcje słuchacza. Jest to nie tylko technika potwierdzania zrozumienia, ale również wyraz empatii i zaangażowania w rozmowę. W różnych kontekstach, od profesjonalnych po osobiste, skuteczne odzwierciedlenie może przekształcić komunikację, tworząc środowisko zaufania, współczucia i współpracy. Dzięki praktycznym przykładom widzimy, jak odzwierciedlenia mogą być stosowane w codziennych interakcjach, aby wzmocnić relacje i poprawić jakość naszej komunikacji.

Moc Podsumowań w Aktywnym Słuchaniu: Znaczenie i Praktyczne Przykłady.

Podsumowywanie jest kolejną, kluczową strategią w aktywnym słuchaniu, pozwalającą na weryfikację i potwierdzenie zrozumienia przekazywanych informacji oraz na wyrażenie szacunku i empatii wobec rozmówcy. Ta umiejętność polega na zbieraniu głównych punktów dyskusji i przedstawianiu ich w skondensowanej formie, co może pomóc w wyjaśnieniu niejasności, upewnieniu się, że wszystkie kluczowe kwestie zostały omówione, oraz w kierowaniu rozmowy do kolejnego etapu lub jej zakończenia.

Znaczenie podsumowań w aktywnym słuchaniu

 • Weryfikacja zrozumienia: podsumowanie pozwala upewnić się, że słuchacz poprawnie zrozumiał przekaz mówcy.
 • Ułatwienie przejścia: może stanowić naturalne przejście do nowego tematu lub kolejnego segmentu rozmowy.
 • Zapewnienie czasu na przetworzenie: daje obu stronom chwilę na refleksję nad dotychczasowymi punktami dyskusji.
 • Wykazanie zaangażowania: pokazuje, że słuchacz był zaangażowany i śledził przebieg rozmowy.

Praktyczne przykłady podsumowań

 • W spotkaniach zawodowych

„Podsumowując, zdecydowaliśmy, że skupimy się na rozwoju nowej strategii marketingowej, zwiększymy budżet na badania i rozwój oraz zatrudnimy dodatkowych członków zespołu do końca II kwartału.”

 • W terapii lub doradztwie

„Podsumowując naszą dzisiejszą sesję, omówiliśmy Twoje doświadczenia ze stresem w pracy, techniki radzenia sobie, które stosowałeś i zidentyfikowaliśmy konkretne kroki, które możesz podjąć, aby poprawić swoje samopoczucie.”

 • W rozmowach z klientami

„Reasumując, wyrazili Państwo zaniepokojenie obecnymi kosztami dostawy i terminami realizacji. Przedstawię te obawy naszemu zespołowi i skontaktuję się z Państwem w ciągu 48 godzin z aktualizacją.”

 • W dyskusjach edukacyjnych

„Podsumowując dzisiejszą lekcję, omówiliśmy przyczyny i skutki rewolucji przemysłowej oraz jej wpływ na współczesne społeczeństwo i środowisko.”

 • W codziennych rozmowach

„Krótko mówiąc, masz obawy związane z przeprowadzką, zmianą pracy i utrzymaniem równowagi między życiem osobistym a zawodowym w tym nowym rozdziale.”

Poprzez skuteczne podsumowania, osoby prowadzące dialog mogą upewnić się, że wspólne zrozumienie zostało osiągnięte, a wszelkie problemy lub obawy zostały należycie zaadresowane. Ponadto podsumowania mogą służyć jako sprężyna do dalszej, głębszej dyskusji, pomagając w utrzymaniu struktury i skupienia w każdym rodzaju konwersacji.

Synchronizacja Komunikacji: Dostosowywanie Tembru Głosu i Mowy Ciała do Dynamiki Rozmowy.

Efektywna komunikacja wykracza poza same słowa – obejmuje również tembr głosu i mowę ciała. Sztuka aktywnego słuchania wymaga nie tylko zrozumienia werbalnych przekazów, ale także umiejętności interpretacji i odpowiedzi na niestandardowe sygnały. Dostosowanie tembru głosu i mowy ciała do dynamiki rozmowy może znacząco wpłynąć na jej przebieg, budując więź, wzajemne zrozumienie i zaufanie między rozmówcami. Poniżej omówimy, jak te elementy komunikacji niewerbalnej odgrywają kluczową rolę w interakcjach interpersonalnych, wraz z praktycznymi przykładami.

Znaczenie Dostosowywania Tembru Głosu

Tembr głosu może przekazywać emocje i intencje, które słowa same w sobie mogą nie wyrazić. Odpowiednie dostosowanie tonu głosu może:

 • Pokazać empatię i zrozumienie, na przykład mówiąc cicho i łagodnie do kogoś, kto jest smutny lub zaniepokojony.
 • Wyrazić pewność i zdecydowanie w sytuacjach wymagających autorytetu, na przykład podczas prowadzenia spotkania czy prezentacji.
 • Zwiększyć zaangażowanie i entuzjazm, na przykład przez używanie wyższego tonu i dynamiki podczas motywowania zespołu.

Rola Mowy Ciała w Komunikacji

 • Otwarte gesty, takie jak nieskrzyżowane ramiona i bezpośredni kontakt wzrokowy, mogą wskazywać na gotowość do słuchania i otwartość na punkt widzenia rozmówcy.
 • Mimika twarzy może odzwierciedlać szereg emocji i pomagać w potwierdzaniu słów mówionych, np. uśmiech może wzmocnić pozytywne przesłanie, a zmarszczone brwi mogą sygnalizować niezrozumienie lub niezgodę.
 • Postawa ciała, taka jak pochylenie się w kierunku rozmówcy, może wyrażać zaangażowanie i zainteresowanie tym, co jest mówione.

Praktyczne przykłady

 • W trudnych rozmowach, takich jak mediacje lub negocjacje, używanie spokojnego, stabilnego tonu głosu i zachowanie otwartej, spokojnej postawy może pomóc w deeskalacji napięć i promowaniu konstruktywnej dyskusji.
 • W sytuacjach, gdzie rozmówca jest wyraźnie zaniepokojony lub zestresowany, obniżenie własnego tonu głosu i przyjęcie otwartych, uspokajających gestów może pomóc w uspokojeniu atmosfery.
 • Podczas prezentacji lub mówienia publicznego, energiczny tembr głosu, połączony z pewnymi, zdecydowanymi gestami, może zwiększyć zaangażowanie publiczności i podkreślić kluczowe punkty przekazu.

Zrozumienie, jak niuanse niewerbalne wpływają na dynamikę rozmowy, może znacząco zwiększyć naszą zdolność do tworzenia silnych, pozytywnych relacji interpersonalnych. Poprzez świadome używanie tych narzędzi, możemy lepiej dostosować nasze przekazy, reagować na potrzeby innych i stworzyć bardziej wspierające, empatyczne środowisko komunikacyjne.

Znaczenie Milczenia w Aktywnym Słuchaniu

 • Zapewnienie Przestrzeni: milczenie daje rozmówcy przestrzeń potrzebną do przemyślenia i wyrażenia swoich myśli bez presji pochopnych reakcji. Pozwala to ludziom na dogłębne przetworzenie swoich uczuć i myśli.
 • Odbiór Niewerbalnych Sygnałów: milczenie oferuje słuchaczom szansę na zauważenie i interpretację ważnych sygnałów niewerbalnych, takich jak wyraz twarzy, gesty, i postawa, które mogą przekazywać więcej niż słowa.
 • Unikanie Przerwania Strumienia Myśli: przerywanie może zakłócić tok myślenia rozmówcy, a milczenie pomaga w utrzymaniu tego strumienia, umożliwiając bardziej płynną i koherentną wymianę informacji.
 • Demonstracja Szacunku: milczenie sygnalizuje, że słuchacze szanują opinie i uczucia swoich rozmówców, co z kolei może wzmacniać więzi i zaufanie.

Przykłady i Techniki Skutecznego Milczenia

 • Wykorzystanie Pauz: uczenie się, kiedy zrobić pauzę, zanim odpowiedzieć, może dać rozmówcy czas na zebranie myśli i może nawet zachęcić do dalszego dzielenia się.
 • Opanowanie Potrzeby Wypowiedzi: praktykowanie milczenia, nawet gdy masz coś do dodania, może czasami być bardziej wartościowe, pozwalając rozmówcy wyrazić się w pełni i poczuć się wysłuchanym.
 • Zachęcanie Niewerbalne: używanie gestów, takich jak skinienie głową, kontakt wzrokowy lub uśmiech, zamiast słów, aby pokazać, że nadal jesteś zaangażowany i zachęcasz do kontynuowania.

Znaczenie Nie Przerywania Wątków

 • Utrzymanie Spójności: nie przerywanie pozwala na zachowanie ciągłości wątków i pomaga w uniknięciu chaosu w rozmowie, co może prowadzić do nieporozumień.
 • Poznanie Pełnego Kontekstu: przerywanie może skutkować utratą kluczowych informacji; słuchanie do końca zapewnia pełne zrozumienie kontekstu rozmówcy.
 • Zachęcanie do Dzielenia się: kiedy ludzie czują, że ich wątki nie są przerywane, mogą być bardziej skłonni do dzielenia się dodatkowymi informacjami, które mogłyby być zatrzymane w przypadku przerywania.

Przykłady i Techniki Unikania Przerywania

 • Robienie szybkich notatek podczas rozmowy zamiast przerywać może pomóc zapamiętać punkty, na które chcesz się odnieść, pozwalając rozmowie na naturalny przepływ.
 • Ustalanie Reguł, wypracowanie zasad dotyczących przerywania i kolejności mówienia może zapewnić płynność i szacunek w dyskusji.
 • Samodyscyplina, ćwiczenie samokontroli i przypominanie sobie o znaczeniu pozostawienia miejsca dla innych do wyrażenia swoich myśli bez przerywania.

Korzyści i Wpływ Umiejętności Nawiązywania Kontaktu Wzrokowego.

 • Zwiększenie Zaufania: stały, ale nie natarczywy kontakt wzrokowy może budować zaufanie między rozmówcami, ponieważ jest oznaką szczerości i pewności siebie.
 • Poprawa Skupienia: utrzymanie kontaktu wzrokowego pomaga osobom skupić się na rozmowie, minimalizując zewnętrzne rozpraszacze i wewnętrzne dystrakcje.
 • Lepsze Zrozumienie Emocji: oczy są „oknem do duszy”, a kontakt wzrokowy umożliwia lepsze odczytanie emocji rozmówcy, oferując wgląd w ich uczucia i nastroje.
 • Zwiększenie Wrażenia Osobistego Zaangażowania: kontakt wzrokowy może pokazać, że jesteś całkowicie zaangażowany i zainteresowany tym, co mówi rozmówca, promując otwartość i szczerość w rozmowie.
 • Wzmocnienie Komunikacji niewerbalnej: Komunikacja niewerbalna stanowi znaczącą część tego, jak ludzie interpretują przekazy; kontakt wzrokowy jest kluczowym elementem niewerbalnej wymiany.
 • Kontrola Dynamiki Rozmowy: umiarkowany kontakt wzrokowy może pomóc w kontrolowaniu dynamiki rozmowy, sygnalizując, kiedy chcesz mówić, słuchać lub dając rozmówcy przestrzeń do myślenia.
 • Ułatwienie Empatii: widząc emocje w oczach rozmówcy, łatwiej jest empatyzować z ich sytuacją, co może prowadzić do głębszej, bardziej osobistej rozmowy.
 • Redukcja Nieporozumień: kontakt wzrokowy, szczególnie podczas mówienia, pomaga zapewnić, że przekaz jest zrozumiały i że nie ma niejasności lub nieporozumień.
 • Umiejętność Reagowania na Sygnały: odczytywanie subtelnych sygnałów z oczu rozmówcy, takich jak zmiana wyrazu oczu czy szybki rzut oka, może dać cenne wskazówki dotyczące ich reakcji lub komfortu w trakcie rozmowy.
 • Rozwój Osobistej Bliskości: kontakt wzrokowy może stworzyć poczucie osobistej bliskości szybciej, nawet w krótkich interakcjach, sprzyjając szybszemu i głębszemu połączeniu między ludźmi.

Należy zauważyć, że normy dotyczące kontaktu wzrokowego mogą się różnić w zależności od kultury i indywidualnych preferencji, dlatego ważne jest, aby być wrażliwym i uważnym na komfort i reakcje rozmówcy.

Jaką moc ma aktywne słuchanie?

Jakie są Najczęstsze Błędy w Aktywnym Słuchaniu?  

Oto kilka podstawowych błędów utrudniających aktywne słuchanie.

 • Przerywanie rozmówcy jest nie tylko formą niegrzeczności, ale także zakłóca tok myślenia, co może prowadzić do utraty kluczowych informacji i pomysłów, zwłaszcza w kontekście biznesowym, gdzie każdy szczegół może mieć znaczenie.
 • Wchodzenie w słowo lub kończenie zdań za rozmówcę może prowadzić do frustracji i poczucia, że jego opinie nie są ważne. W biznesie to może zniechęcić do dalszej współpracy i zakłócić proces wymiany ważnych informacji.
 • Chociaż wypytywanie może wydawać się formą zainteresowania, nadmierne lub zbyt osobiste pytania mogą sprawić, że rozmówca poczuje się nieswojo. W środowisku zawodowym ważne jest, aby zadawać pytania celowe, ale z poszanowaniem prywatności i komfortu innych.
 • Wmawianie innym tego, czego nie powiedzieli, może prowadzić do nieporozumień i konfliktów. Szczególnie w biznesie, gdzie dokładność informacji jest kluczowa, ważne jest, aby prosić o wyjaśnienia i unikać założeń.
 • Czasami milczenie jest ważniejsze niż mówienie. Pozwala to rozmówcy na wyrażenie swoich myśli i pomysłów oraz pokazuje szacunek i chęć zrozumienia.
 • W dzisiejszych czasach, pełnych rozpraszaczy, takich jak telefony komórkowe, e-maile i media społecznościowe, łatwo jest stracić koncentrację podczas rozmowy. Aktywne słuchanie wymaga pełnej uwagi na rozmówcę i unikania wszelkich rozpraszaczy. Pokazuje to szacunek i zainteresowanie tym, co mówi druga osoba.
 • Ocena lub krytyka przed zakończeniem wypowiedzi. Szybkie formułowanie opinii lub krytyka przed pełnym zrozumieniem punktu widzenia rozmówcy może prowadzić do błędnych interpretacji i nieporozumień. Aktywne słuchanie oznacza trzymanie się ocen i sądów na bok, aż rozmówca skończy mówić.
 • Niezauważanie języka ciała. Komunikacja niewerbalna, taka jak kontakt wzrokowy, gesty i wyraz twarzy, stanowi znaczną część tego, jak komunikujemy się. Ignorowanie tych sygnałów może prowadzić do braku pełnego zrozumienia przekazu. Aktywne słuchanie wymaga również obserwowania i interpretowania języka ciała rozmówcy.
 • Projektowanie własnych doświadczeń. Projektowanie własnych uczuć, przekonań i doświadczeń na rozmówcę, zamiast próbować zrozumieć sytuację z jego perspektywy, może skutkować brakiem empatii i głębokiego zrozumienia. Aktywne słuchanie wymaga otwartości i gotowości do zobaczenia świata oczami innej osoby.
 • Brak odpowiednich reakcji zwrotnych. Aktywne słuchanie nie kończy się na odbiorze słów; ważne jest również, aby dawać rozmówcy odpowiednie sygnały zwrotne, pokazujące, że jesteśmy zaangażowani i zrozumieliśmy jego przekaz. Niewłaściwe reakcje, takie jak nadmierne przytakiwanie lub brak reakcji, mogą być dezorientujące i mogą zniechęcić rozmówcę do dalszego dzielenia się.

Podręczne porady na koniec – skrót i podsumowanie.

Sztuka Aktywnego Słuchania

 • Cisza – Pozwól na komfortowe cisze, aby spowolnić wymianę. Daj osobie czas na myślenie, jak również na mówienie. Cisza może również być bardzo pomocna w rozładowaniu nieproduktywnej interakcji.
 • Minimalne zachęty – Używaj krótkich, pozytywnych sygnałów, aby kontynuować rozmowę i pokazać, że słuchasz. Na przykład: „uh-hmm”, „O?”, „Rozumiem”, „Dalej?”, „I?”
 • Parafrazowanie – Aby pokazać, że słuchasz, co jakiś czas powtarzaj, co według Ciebie osoba powiedziała – nie przez papugowanie, ale przez parafrazowanie tego, co usłyszałeś, własnymi słowami. Na przykład: „Zobaczmy, czy dobrze to rozumiem. . .”
 • Podsumowanie – Zbierz fakty i elementy problemu, aby sprawdzić zrozumienie. Na przykład: „Więc wydaje mi się, że. . .” Lub „O to chodzi?”
 • Odzwierciedlenie – Zamiast po prostu powtarzać, odbijaj słowa mówcy w kontekście uczuć. Na przykład: „To wydaje się dla Ciebie naprawdę ważne. . .”
 • Określanie emocji i komunikaty „ja” – Wyrażenie uczuć słowami często pomoże osobie zobaczyć rzeczy bardziej obiektywnie. Na przykład: „Mam wrażenie, że czujesz się sfrustrowany. . . zmartwiony. . . niespokojny.”

Walidacja

 • Uznaj problemy, kwestie i uczucia danej osoby. Słuchaj otwarcie i z empatią, reaguj z zainteresowaniem. Na przykład: „Doceniam twoją gotowość do rozmowy na tak trudny temat. . .”
 • Skuteczna pauza – Celowo zatrzymaj się w kluczowych momentach, aby dodać nacisku. To pokaże osobie, że mówisz coś, co jest dla niej bardzo ważne.
 • Przekierowanie – Jeśli ktoś wykazuje oznaki nadmiernej agresji, agitacji lub gniewu, to jest to czas, aby zmienić temat dyskusji.

Blokady komunikacji

 • Pytania „dlaczego” – Zwykle sprawiają, że ludzie stają się defensywni.
 • Szybkie zapewnienie – „Nie martw się tym.”
 • Doradztwo – „Myślę, że najlepszym rozwiązaniem dla ciebie jest przeniesienie się do domu z opieką.”
 • Dociekanie informacji
 • Protekcjonalność – „Biedactwo, dokładnie wiem, co czujesz.”
 • Kaznodziejstwo – „Powinieneś(aś)…” lub „Nie powinieneś(aś)…”
 • Przerywanie – Pokazuje, że nie interesuje cię to, co ktoś mówi.

Sztuka zadawania pytań

 • SUGESTYWNE – Na przykład: „Czy chciałbyś o tym porozmawiać?” „Co się potem stało?” „Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej?”
 • OTWARTE – Jak? Co? Gdzie? Kto?
 • ZAMKNIĘTE – Używaj pytań zamkniętych, aby uzyskać konkretne informacje.
 • Na przykład, zacznij od: „Czy? Czy są? Robi? Zrobił? Może? Mógł? Chciałby?”
 • ODZWIERCIEDLAJĄCE – Mogą pomóc ludziom lepiej zrozumieć to, co powiedzieli. Na przykład: ktoś mówi ci: „Obawiam się, że nie zapamiętam…” Odzwierciedlające pytanie: „Wygląda na to, że chciałbyś uzyskać pomoc w zapamiętywaniu?”

Oczywiście zapraszamy na szkolenia z aktywnego słuchania oferowane przez Centrum Psychologii Stosowanej – szkoleniacps.pl to niepowtarzalna okazja, by nauczyć się, jak być obecnym w rozmowie, jak skutecznie interpretować przekazy werbalne i niewerbalne, a także jak reagować, aby nasz rozmówca czuł się zrozumiany. To szansa na poznanie technik, dzięki którym rozmowy przestaną być jedynie wymianą informacji, a staną się sposobem na budowanie głębokich, satysfakcjonujących relacji.

Podczas szkolenia będziesz miał możliwość pracy z doświadczonymi trenerami, którzy oferują indywidualne podejście i dostosują materiały do twoich potrzeb i doświadczeń. Dzięki ćwiczeniom, symulacjom i feedbackowi, będziesz miał szansę zrozumieć swoje mocne strony i obszary, które wymagają rozwoju.

Bądź otwarty na wiedzę i zarezerwuj swoje miejsce na najbliższym szkoleniu już dzisiaj. Niech aktywne słuchanie stanie się mostem do lepszej komunikacji w Twoim życiu. Wzbogacenie własnych umiejętności komunikacyjnych nie tylko otworzy przed Tobą nowe możliwości, ale również przyczyni się do Twojego osobistego rozwoju.