Budowanie zespołu – szkolenia dla firm

W dzisiejszym świecie, w którym zmiany następują coraz szybciej, kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy ma jej zespół. To właśnie pracownicy stanowią największą wartość dodaną w organizacji. Jednakże, aby zespół działał sprawnie i skutecznie, potrzebni są ludzie o wysokich kompetencjach, którzy potrafią pracować w zespole. Jak zauważył ekspert od zarządzania Ken Blanchard – „Nikt z nas nie jest tak inteligentny jak my wszyscy.” Połączenie indywidualnych kompetencji ekspertów w ekspercki zespół to fundament rozwoju Twojej organizacji.

Szkolenia dla menadżerów z budowania zespołu

Jako menadżer, Twoim zadaniem jest dobieranie ludzi i tworzenie warunków rozwoju, aby stali się najlepszymi ekspertami w swojej dziedzinie. Jednocześnie musisz dbać o proces tworzenia zespołu, w którym mogą wykorzystywać i monetyzować swoje umiejętności. Tworzenie warunków do transferu wiedzy i umiejętności między ekspertami a pozostałymi członkami zespołu jest kluczowe dla sukcesu organizacji.

Ludzie to twoja największa wartość dodana

W skomplikowanym świecie biznesu, gdzie zmiany są jedyną stałą, wysoce wykwalifikowany i zintegrowany zespół stanowi prawdziwy atut firmy. Nie wystarczy już jednak mieć w zespole kilku samodzielnych ekspertów. Kluczowe staje się połączenie indywidualnych kompetencji w spójną, synergicznie działającą drużynę.

Budowanie zespołów – na co zwrócić uwagę.

Jako menadżer, Twoim zadaniem jest stworzenie środowiska, które pozwala na rozwijanie umiejętności i transfer wiedzy. Trzeba pamiętać o stworzeniu atmosfery, w której każdy członek zespołu czuje się ważny i odpowiedzialny za realizowane zadania. Nie można zapominać również o umiejętnościach miękkich, jak praca w zespołowej oraz umiejętności komunikacyjne.

Różnorodność jako Siła zespołu ekspertów

Wykorzystanie różnorodności w zespole to kolejny sposób na zwiększenie jego efektywności. Dzięki różnym perspektywom, zespół jest w stanie lepiej rozwiązywać problemy i być bardziej kreatywny. Warto tu zastosować różne metody zarządzania, jak chociażby techniki z Agile czy Scrum, które pozwalają na dynamiczną adaptację do zmieniających się warunków. Różnorodność pozwala na lepsze rozwiązywanie problemów oraz kreatywność.

Atmosfera pracy

Ważnym elementem budowania zespołu jest stworzenie atmosfery, w której każdy członek zespołu ma poczucie sprawczości i ważności w realizowanych zadaniach. Uważaj na brak pokory ze strony ekspertów i rozwijaj w nich umiejętności pracy zespołowej. Poszukuj obszarów i szans na rozwój indywidualny i wzmacniaj nawet najdrobniejsze przejawy sukcesu w danej dziedzinie.

Zaufanie wśród ekspertów

Badania wykazują, że jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój umiejętności międzyzespołowych i współpracy w zespole jest budowanie zaufania między członkami zespołu. Badania przeprowadzone przez Google wskazują, że zaufanie jest kluczowe dla skutecznej pracy zespołowej. Aby zbudować zaufanie między członkami zespołu, należy zapewnić im możliwość poznania się nawzajem i budowania relacji. Praktycznym sposobem na umożliwienie rozwijania umiejętności międzyzespołowych i współpracy w zespole jest organizowanie regularnych spotkań zespołu. Spotkania te powinny być skoncentrowane na budowaniu relacji między członkami zespołu, a nie tylko na pracy. Można zaproponować różne aktywności, takie jak gry i zabawy, które pomogą członkom zespołu poznać się nawzajem i zbudować zaufanie.

Dobór właściwych osób do zespołu bez tajemnic

Budowanie zespołu – szkolenia dla firm

Szkolenia specjalistyczne dla firm i szkolenia biznesowe eksperckie

Kolejnym sposobem na umożliwienie rozwijania umiejętności międzyzespołowych i współpracy w zespole jest organizowanie szkoleń. Szkolenia te powinny skupiać się na różnych aspektach pracy zespołowej, takich jak komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i budowanie zaufania. Szkolenia te mogą być prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny lub przez doświadczonych pracowników zespołu. Kolejnym praktycznym sposobem na umożliwienie rozwijania umiejętności międzyzespołowych i współpracy w zespole jest organizowanie projektów zespołowych. Projekty te powinny być skoncentrowane na pracy zespołowej i wymagać od członków zespołu współpracy i komunikacji. Projekty te mogą być prowadzone w ramach firmy lub poza nią, np. w ramach wolontariatu.

Jak można wzmacniać ekspertów i jakich błędów unikać we współpracy z ekspertami?

Współpraca z ekspertami to niezwykle ważny element w wielu dziedzinach życia, zwłaszcza w biznesie i nauce. Właściwe wykorzystanie wiedzy i doświadczenia ekspertów może przynieść ogromne korzyści, ale wymaga nie tylko umiejętności znalezienia odpowiednich specjalistów, ale także umiejętności ich efektywnej współpracy. W tym artykule przedstawimy kilka sposobów na wzmacnianie ekspertów oraz omówimy najczęstsze błędy, które należy unikać we współpracy z nimi.

 1. Wzmacnianie ekspertów

Wzmacnianie ekspertów polega na zapewnieniu im odpowiednich warunków do pracy oraz umożliwieniu im rozwijania swoich umiejętności i wiedzy. Niezbędne do tego są:

 • Jasny cel i strategia. Ekspert musi wiedzieć, czego oczekujesz od niego oraz jakie cele ma osiągnąć. Właściwie zdefiniowany cel pozwala na skupienie się na najważniejszych zadaniach oraz umożliwia monitorowanie postępów.
 • Dostęp do odpowiednich narzędzi i technologii. Ekspert musi mieć dostęp do najnowszych narzędzi oraz technologii, które umożliwiają mu wykonywanie swojej pracy w najbardziej efektywny sposób.
 • Wsparcie zespołu. Ekspert nie powinien pracować samodzielnie. Wsparcie zespołu pozwala na wymianę pomysłów oraz zapewnia ekspertowi dostęp do wiedzy i doświadczenia innych specjalistów.
 • Szkolenia i rozwój. Ekspert musi mieć możliwość ciągłego doskonalenia swoich umiejętności oraz zdobywania nowej wiedzy. Szkolenia oraz kursy pozwalają na rozwój eksperta oraz zapewniają mu konkurencyjność na rynku pracy.

Stworzenie odpowiedniego środowiska pracy

Odpowiednie środowisko pracy jest kluczowe dla produktywności i efektywności eksperta. Do stworzenia takiego środowiska niezbędne są:

 • Przestrzeń do pracy. Miejsce pracy eksperta powinno być odpowiednio przystosowane do jego potrzeb. Dostateczna przestrzeń, komfortowe wyposażenie oraz dostęp do niezbędnych materiałów to podstawy.
 • Czas na zadania badawcze i eksperymentalne. Ekspertom często potrzebny jest czas na badania, eksperymenty i testy. Pozwolenie na taką działalność może przynieść innowacyjne rozwiązania.
 • Kultura otwartości. Promowanie otwartej komunikacji, dzielenia się pomysłami oraz przyjmowania konstruktywnej krytyki pomaga w kształtowaniu środowiska, które sprzyja innowacji.
 • Dostęp do literatury i źródeł wiedzy. Aktualna literatura, bazy danych czy konferencje w danej dziedzinie to niezbędne źródła informacji dla eksperta.

Motywowanie i docenianie pracy

Aby ekspert czuł się zmotywowany do dalszego działania, ważne jest, aby jego wysiłek był doceniany. Kluczowe w tym aspekcie są:

 • Odpowiednie wynagrodzenie. Wynagrodzenie powinno odzwierciedlać umiejętności, doświadczenie i wkład eksperta w rozwój organizacji.
 • Systemy bonusów i nagród. Motywują one eksperta do wyjątkowej pracy i zachęcają do przekraczania standardów.
 • Feedback i uznania. Regularne rozmowy z ekspertem na temat jego pracy oraz wyrażenie uznania za osiągnięcia wpływa pozytywnie na morale i zaangażowanie.
 • Możliwości rozwoju i awansu. Perspektywa rozwoju wewnętrznego, zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i specjalistycznych, jest dla wielu ekspertów ważnym czynnikiem motywacyjnym.
 1. Błędy we współpracy z ekspertami

Współpraca z ekspertami wymaga specjalnej uwagi oraz umiejętności. Poniżej przedstawiamy najczęstsze błędy, które należy unikać:

 • Brak jasnych oczekiwań. Ekspert musi wiedzieć, co jest od niego oczekiwane oraz jakie cele ma osiągnąć. Brak jasnych oczekiwań może prowadzić do nieporozumień oraz braku efektywności.
 • Brak zaufania. Ekspert musi mieć pełne zaufanie ze strony pracodawcy lub klienta. Brak zaufania może prowadzić do niskiej motywacji oraz braku zaangażowania.
 • Zbyt duża kontrola. Ekspert musi mieć swobodę w wykonywaniu swojej pracy. Zbyt duża kontrola może prowadzić do ograniczenia kreatywności oraz innowacyjności.
 • Brak komunikacji. Komunikacja jest kluczowa w każdej współpracy. Brak komunikacji może prowadzić do nieporozumień oraz błędów.

Nieodpowiednie narzędzia i technologie

Współpraca z ekspertami wymaga dostarczenia im odpowiednich narzędzi do pracy. Pominięcie tego aspektu może prowadzić do:

 • Spadku produktywności. Pracowanie na nieaktualnych lub niewłaściwych narzędziach hamuje wydajność i efektywność eksperta.
 • Zwiększonego ryzyka błędów. Stare czy niewłaściwe technologie mogą prowadzić do częstszego występowania błędów, które mogą być kosztowne.
 • Frustracji i demotywacji. Brak odpowiednich narzędzi może prowadzić do frustracji eksperta, który czuje, że nie jest w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału.

Nieuznawanie wkładu w rozwój firmy i osiągnięć eksperta

Nieuznanie wysiłku i wkładu eksperta w projekt to kolejny błąd, który warto unikać:

 • Brak motywacji. Gdy osiągnięcia nie są doceniane, ekspert może czuć się zdemotywowany do dalszej pracy.
 • Poczucie niedocenienia. Nieuznawanie osiągnięć może prowadzić do poczucia, że wkład eksperta nie jest ważny dla organizacji.
 • Ryzyko utraty wartościowego pracownika. Niezadowolony ekspert może zdecydować się na odejście z organizacji w poszukiwaniu lepszego miejsca pracy, gdzie jego wkład będzie doceniany.

Brak wsparcia dla rozwoju

Każdy ekspert chce się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę. Brak możliwości rozwoju może prowadzić do:

 • Braku rozwoju. Bez szkoleń czy dostępu do nowej wiedzy, ekspert może czuć, że nie rozwija się zawodowo.
 • Braku konkurencyjności. W dynamicznie zmieniającym się świecie, ekspert bez możliwości rozwoju może zostać w tyle w stosunku do konkurencji.
 • Demotywacji i frustracji. Brak możliwości nauki i zdobywania nowych umiejętności może prowadzić do frustracji i poczucia, że nie ma możliwości awansu czy doskonalenia się.

Wzmacnianie ekspertów oraz właściwe zarządzanie nimi to kluczowe elementy w osiąganiu sukcesu w wielu dziedzinach życia. Wymaga to odpowiedniego podejścia oraz umiejętności zarządzania. Warto pamiętać o jasnych celach, odpowiednich narzędziach i technologiach, wsparciu zespołu oraz ciągłym rozwoju. Należy także unikać najczęstszych błędów, takich jak brak jasnych oczekiwań, brak zaufania, zbyt duża kontrola oraz brak komunikacji. Dzięki właściwemu podejściu można efektywnie wykorzystać potencjał ekspertów oraz osiągnąć sukces w wielu dziedzinach życia.

Jak przyciągnąć i utrzymać ekspertów w swoim zespole, można skorzystać z następujących sposobów i tricków:

 • Konkurencyjne wynagrodzenie. Oferuj wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia eksperta. Biorąc pod uwagę rynek pracy i specyfikę branży, konkurencyjne wynagrodzenie może być kluczem do przyciągnięcia topowych specjalistów.
 • Elastyczne godziny pracy. Wielu ekspertów ceni elastyczność w zakresie godzin pracy lub możliwość pracy zdalnej, która pozwala im na lepsze dostosowanie życia zawodowego do prywatnego.
 • Możliwości rozwoju. Oferuj regularne szkolenia, warsztaty oraz dostęp do literatury i konferencji branżowych. Eksperci chcą się rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje.
 • Wyzwania zawodowe. Ekspertom często zależy na pracy, która będzie ich angażować i stanowić wyzwanie. Daj im możliwość pracy nad innowacyjnymi projektami lub rozwiązaniem skomplikowanych problemów.
 • Uznawanie i docenianie. Regularnie dawaj feedback i doceniaj osiągnięcia swojego zespołu. Uznanie za ciężką pracę i dedykację jest nieocenione w budowaniu relacji i lojalności.
 • Kultura organizacyjna. Buduj środowisko oparte na zaufaniu, otwartej komunikacji i współpracy. Kultura, w której ludzie czują się cenią i szanowani, przyciąga najlepszych.
 • Spersonalizowane i skuteczne narzędzia. Zapewnij zespołowi dostęp do nowoczesnych narzędzi i technologii. Eksperci chcą pracować w środowisku, które pozwala im na maksymalne wykorzystanie ich umiejętności.
 • Benefity i udogodnienia. Oprócz wynagrodzenia, pomyśl o dodatkowych benefitach, takich jak ubezpieczenie zdrowotne, karta multisport, dofinansowanie do kursów czy prywatna opieka medyczna.
 • Awanse i rozwój kariery. Ustal jasne ścieżki awansu i daj znać ekspertom, jakie są możliwości dalszego rozwoju w firmie.
 • Rekrutacja wewnętrzna. Zamiast od razu szukać ekspertów na zewnątrz, rozważ rozwijanie wewnętrznego talentu. Możliwość awansu i rozwoju wewnątrz organizacji jest silnym motywatorem.
 • Budowanie marki pracodawcy. Aktynie buduj i pielęgnuj markę swojej firmy jako atrakcyjnego miejsca pracy. Może to obejmować działania PR, udział w konferencjach branżowych czy prowadzenie bloga firmowego.
 • Programy poleceń. Zachęć obecnych pracowników do polecania ekspertów z ich sieci kontaktów. Ludzie często chętnie polecają swojego pracodawcę, jeśli są z niego zadowoleni.

Poza tymi podstawowymi sposobami pozyskiwania i utrzymywania ekspertów być może przyda się Tobie kilka nietypowych, ale skutecznych praktyk, które różne firmy stosują, aby przyciągnąć ekspertów do swojego zespołu:

 • Sabbatical Leave. Niektóre firmy oferują pracownikom długoterminowe urlopy (np. co kilka lat) na rozwój osobisty, podróżowanie czy naukę. Może to być atrakcyjne dla ekspertów, którzy chcą połączyć karierę z własnymi pasjami.
 • „Pet-friendly” Office. Pozwalanie pracownikom przyprowadzać do biura swoje zwierzęta domowe, np. psy, może stworzyć bardziej luźną i przyjazną atmosferę.
 • Dni innowacji. Organizowanie regularnych dni, podczas których pracownicy mogą pracować nad dowolnym projektem lub pomysłem poza swoimi codziennymi obowiązkami. Takie dni mogą inspirować ekspertów i dawać im poczucie wpływu na rozwój firmy.
 • Praktyki rotacyjne. Pozwalanie ekspertom na pracę w różnych działach firmy na określony czas, co pozwala na zdobywanie wiedzy z różnych obszarów i rozwijanie umiejętności.
 • Czyli połączenie pracy z wakacjami. Niektóre firmy organizują wyjazdy pracownicze, podczas których pracownicy pracują w atrakcyjnych miejscach, jednocześnie korzystając z uroków lokalizacji.
 • Stypendia dla dzieci pracowników. Wspieranie edukacji dzieci pracowników przez oferowanie stypendiów czy dofinansowania.
 • „Lunch z CEO”. Regularne spotkania z wyższym kierownictwem w mniej formalnej atmosferze, gdzie pracownicy mogą dzielić się swoimi pomysłami i opiniami.
 • Unikalne miejsce pracy. Niektóre firmy inwestują w wyjątkowe przestrzenie biurowe, np. biura w lesie, na plaży czy w historycznych budynkach, aby przyciągnąć talent.
 • Programy mentorstwa z liderami branży. Połączenie młodszych pracowników z doświadczonymi mentorami w branży, co daje możliwość nauki i networking.
 • Wprowadzenie dnia wolnego w tygodniu. Np. 4-dniowy tydzień pracy przy pełnym wynagrodzeniu. Takie podejście promuje równowagę między pracą a życiem prywatnym.

W środowisku biznesowym, gdzie innowacja i ekspertyza stają się kluczem do sukcesu, przyciąganie najlepszych talentów jest priorytetem. Aby stać się wyjątkowym pracodawcą w oczach ekspertów, Musisz oferować więcej niż tylko konkurencyjne wynagrodzenie. Wyjątkowa kultura korporacyjna, środowisko pracy sprzyjające kreatywności oraz inwestycje w rozwój pracowników to kluczowe elementy przyciągające najlepszych w swoim fachu. Zastosowanie wyżej wymienionych sposobów i tricków może przyciągnąć ekspertów do Twojego zespołu i zachęcić ich do długotrwałej współpracy. To z pewnością przyczyni się do rozwoju twoje firmy i Twojego biznesu.

Budowanie Zespołów - oferta szkoleń dla firm

Budowanie Zespołów – oferta szkoleń dla firm

Wzmacnianie Ekspertów i Budowanie Zespołów – oferta szkoleń dla firm

Kluczowe Taktyki i Strategie Znanych Menadżerów

 • Pierwszym krokiem jest wybór odpowiednich ludzi do zespołu. Jak twierdzi Richard Branson, założyciel Virgin Group: „Zatrudniaj ludzi lepszych od siebie”. To znaczy, że powinieneś szukać osób, które mają większe doświadczenie i wiedzę niż Ty. Dzięki temu Twój zespół będzie miał szansę na ciągły rozwój i doskonalenie swoich umiejętności.
 • Kolejnym krokiem jest umożliwienie swoim pracownikom rozwoju. Jak mówił Steve Jobs: „Twoja praca będzie wypełniona większym znaczeniem i radością, jeśli zainwestujesz w nią więcej serca”. Dlatego ważne jest, aby zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenia i narzędzia, które pozwolą im na rozwój ich umiejętności. W ten sposób będą bardziej zaangażowani w pracę i będą mieli większe poczucie spełnienia.
 • Kolejną ważną taktyką jest umożliwienie swoim pracownikom pracy w zespole. Jak mówił Henry Ford: „Indywidualizm nie buduje sukcesu”. Dlatego ważne jest, aby stworzyć atmosferę sprzyjającą pracy zespołowej. Dzięki temu każdy członek zespołu będzie miał szansę na wykorzystanie swoich umiejętności i wiedzy, a jednocześnie nauczy się od innych.
 • Kolejną strategią, o której warto wspomnieć, jest umożliwienie swoim pracownikom pracy w elastycznych godzinach. Jak mówił Richard Branson: „Nie ma nic złego w pracy zdalnej, jeśli jest to odpowiednio zorganizowane”. Dzięki temu pracownicy będą mieli większą swobodę w organizacji swojego czasu pracy, co pozwoli im na lepsze dostosowanie go do swoich potrzeb i obowiązków.
 • Richard Branson, założyciel Virgin Group, zawsze podkreślał: „Zatrudniaj ludzi lepszych od siebie”. Nie jest to tylko chwytliwy slogan, ale realna strategia zarządzania.
 • Rozwój Pracowników. Steve Jobs uważał, że „Twoja praca będzie wypełniona większym znaczeniem i radością, jeśli zainwestujesz w nią więcej serca”.
  • Programy Szkoleniowe. Regularne kursy i warsztaty z zakresu nowych technologii, zarządzania projektem czy komunikacji międzyludzkiej.
  • Mentoring i Coaching. Ustalanie indywidualnych ścieżek rozwojowych pracowników z wsparciem doświadczonych mentorów.
 • Praca Zespołowa. Henry Ford twierdził, że „Indywidualizm nie buduje sukcesu”. Jak to zatem osiągnąć?
  • Budowanie Kultury Zespołowej: Regularne spotkania integracyjne, wspólne cele i systemy premiowania za zespołowe osiągnięcia.
  • Narzędzia do Zarządzania Zespołem: Ustalanie i monitorowanie KPI, korzystanie z narzędzi do zarządzania projektami, takich jak Jira czy Asana.
 • Elastyczność w Pracy. Richard Branson jest również orędownikiem elastyczności w pracy, uważa, że „Nie ma nic złego w pracy zdalnej, jeśli jest to odpowiednio zorganizowane”.
  • Flexible Working Hours. Dostosowanie godzin pracy do indywidualnych potrzeb pracowników.
  • Praca Zdalna. Ustalenie jasnych zasad i narzędzi do efektywnego zdalnego współdziałania.

Zarządzanie zespołem – postaw na szkolenia

Zarządzanie zespołem i rozwijanie ekspertów to sztuka, którą można się nauczyć. Warto korzystać z doświadczeń i wiedzy znanych menadżerów. Nie zapomnij też o praktycznych narzędziach, które pomogą w osiągnięciu tych celów. Dzięki tym strategiom, Twój zespół zyska na kompetencji i efektywności, co w dłuższej perspektywie przełoży się na sukces Twojej firmy. Budowanie zespołów i wzmacnianie samodzielnych ekspertów to inwestycja w przyszłość Twojej firmy. Odpowiednie szkolenia i narzędzia mogą w tym pomóc, dlatego warto skorzystać z profesjonalnych usług w tym zakresie, takich jak oferowane na szkoleniacps.pl.

Jeśli jesteś zainteresowany tematami dotyczącymi przyciągania, zatrzymywania i rozwijania talentów w organizacjach, istnieje wiele wartościowych książek i publikacji na ten temat. Oto kilka z nich:

 • „Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us” – Daniel H. Pink

Pink bada, co naprawdę motywuje ludzi, koncentrując się na autonomii, mistrzostwie i celu.

 • „Talent is Overrated: What Really Separates World-Class Performers from Everybody Else” – Geoff Colvin

Książka ta bada, co naprawdę stoi za wysoką wydajnością i jak firmy mogą rozwijać talenty.

 • „The Talent Code: Greatness Isn’t Born. It’s Grown. Here’s How.” – Daniel Coyle

Coyle bada sekrety talentu i jak są kształtowane.

 • „First, Break All The Rules: What the World’s Greatest Managers Do Differently” – Marcus Buckingham i Curt Coffman

Badanie praktyk zarządzania w najlepszych firmach na świecie.

 • „Work Rules! Insights from Inside Google That Will Transform How You Live and Lead” – Laszlo Bock

Wgląd w to, jak Google przyciąga, motywuje i zatrzymuje swoich pracowników.

 • „The Alliance: Managing Talent in the Networked Age” – Reid Hoffman, Ben Casnocha, i Chris Yeh

Książka omawiająca nową koncepcję zarządzania talentami w erze cyfrowej.

 • „The War for Talent” – Ed Michaels, Helen Handfield-Jones, Beth Axelrod

Badanie strategii korporacyjnych w zakresie przyciągania i zatrzymywania talentów.

 • „Radical Candor: Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity” – Kim Scott

Jak efektywnie komunikować się i zarządzać zespołami, dbając jednocześnie o relacje i ludzki aspekt pracy.

 • „Employee Experience Advantage: How to Win the War for Talent by Giving Employees the Workspaces they Want, the Tools they Need, and a Culture They Can Celebrate” – Jacob Morgan

Badanie tego, jak najlepsze firmy na świecie inwestują w doświadczenie swoich pracowników.

Oprócz powyższych książek warto również śledzić publikacje w prestiżowych czasopismach biznesowych, takich jak „Harvard Business Review”, „MIT Sloan Management Review” czy „Forbes”, które często omawiają nowoczesne praktyki zarządzania talentami i kulturą organizacyjną.

Literatura:

Blanchard, K. (2010). The One Minute Manager Meets the Monkey. HarperCollins.

Katzenbach, J. R., & Smith, D. K. (1993). The Wisdom of Teams: Creating the High-Performance Organization. Harvard Business Review Press.

Tuckman, B. W. (1965). „Developmental sequence in small groups”. Psychological Bulletin, 63(6), 384-399.