Przewodnik dla Nowoczesnych Managerów na temat efektywnego zarządzania zespołami złożonymi z różnych pokoleń

Zarządzanie zespołem może być inspirującym wyzwaniem, pod warunkiem, że znamy zasady i mechanizmy zarządzania zasobami ludzkimi. Wielopokoleniowe zespoły, czyli te składające się z pracowników należących do różnych grup wiekowych, stanowią dodatkowe wyzwanie. Wymagają one od managerów nie tylko umiejętności technicznych, ale także wyjątkowej wiedzy i zdolności do radzenia sobie z różnicami wartości, motywacji, postaw czy podejścia do pracy osób z wielu pokoleń. Poniższy artykuł podpowie Ci, jak efektywnie zarządzać takimi zespołami.

Jak zrozumieć różnice pokoleniowe?

Każde pokolenie ma swoje unikalne cechy, wartości i motywacje. Np.: Baby Boomers (urodzeni 1946-1964) cenią lojalność i ciężką pracę, Generacja X (urodzeni 1965-1980) dąży do równowagi między pracą a życiem prywatnym, Millenialsi (urodzeni 1981-1996) pragną wpływać na świat, a Generacja Z (urodzeni od 1997) ceni innowacyjność i technologię. To tylko niektóre różnice, które warunkują postawy wobec pracy, firmy, szefa i motywacji do identyfikacji z firmą. Warto poznać te i inne różnice aby stworzyć spójną strategię zarządzania, która przemówi do każdego członka zespołu.

Na horyzoncie nowi pracownicy z pokolenia Alfa a za 10 lat spotkasz się z płatkami śniegu.  

Pokolenie Alfa, urodzone od 2010 roku, to pierwsze pokolenie urodzone całkowicie w XXI wieku. Choć wielu z nich jest jeszcze zbyt młodych, aby w pełni wejść na rynek pracy, są oni powszechnie uważani za najbardziej technologicznie biegłe, kreatywne i samodzielne pokolenie. Pokolenie Alfa jest pierwszym pokoleniem, które od urodzenia korzysta z technologii takich jak smartfony, tablety i sztuczna inteligencja. Ze względu na tę codzienną interakcję z technologią, oczekuje się, że będą to pracownicy o wysokim poziomie komfortu z nowymi technologiami i szybkim adaptowaniem się do zmieniających się środowisk technologicznych.

Jednocześnie, termin „płatki śniegu” jest czasami używany do opisania młodszych pokoleń, które mają wejść na rynek pracy. Ten termin odnosi się do indywidualistycznego podejścia do życia, które cechuje te pokolenia. „Płatki śniegu” cenią sobie oryginalność, dążą do twórczości i autentyczności, ale mogą także być bardziej wrażliwe na krytykę i stres.

Za 10 lub 15 lat zarządzanie pokoleniem Alfa i pokoleniem „płatków śniegu” będzie wymagało zrozumienia ich unikalnych cech i potrzeb. Wymagają oni bardziej spersonalizowanego podejścia do zarządzania, z naciskiem na transparentność, autentyczność i uznawanie ich indywidualności. Technologia będzie kluczowym narzędziem zarówno w komunikacji, jak i w procesie szkolenia. Pokolenie Alfa i „płatki śniegu” będą mieli wiele do zaoferowania na rynku pracy, a ich unikalne umiejętności i wartości mogą być ogromnym atutem dla zespołów, które są w stanie je wykorzystać. Wraz z nadejściem tego pokolenia na rynek pracy, menedżerowie muszą być gotowi na nowe wyzwania, automatyzacji, cyfryzacji, robotyzacji, wykorzystania algorytmów AI, a to wszystko w otoczeniu zmian demograficznych, ekologicznych, wysokiej świadomości zrównoważonego rozwoju. Można powiedzieć, że szykują się nam ciekawe czasy. Gdzie wszystko będzie zmieniać się znacznie szybciej niż w przeciągu ostatnich dwóch dekad.

Poznajmy bardziej szczegółowe różnice międzypokoleniowe.

Różnice między pokoleniami są bardzo istotne i mogą wpływać na wiele aspektów życia, w tym na podejście do pracy, sposobów przyswajania wiedzy i uczenia się, zróżnicowanego podejścia do autorytetów, realizacji zadań, motywacji, współpracy z innymi, podróżowania czy konsumpcji. Poniżej przedstawiamy różnice między pięcioma pokoleniami: Baby Boomers, Generacją X, Millenialsami, Generacją Z i Pokoleniem Alfa.

Baby Boomers (urodzeni 1946-1964)

 • Styl pracy – preferują tradycyjne, strukturyzowane środowisko pracy i wyznaczony czas pracy.
 • Praca zespołowa – cenią sobie osobiste relacje i bezpośrednią komunikację.
 • Podejście do szefa – szanują autorytet i hierarchię; preferują szefa, który jest decyzyjny i silny lider.
 • Autorytety – szanują i są lojalni wobec instytucji i autorytetów.
 • Idealna praca – stabilna, z możliwością awansu i korzyściami.
 • Idealny zespół – zespół, który ceni tradycję, lojalność, odpowiedzialność i ciężką pracę.
 • Motywacja – zasługi, uznania, bezpieczeństwo pracy.
 • Planowanie – długoterminowe, szczegółowe i strukturalne.
 • Podejście do zmian – zazwyczaj niechętne, wolą sprawdzone metody.
 • Czas wolny – tradycyjne hobby, często poświęcanie na kolejną pracę i zadania, podróże, spędzanie czasu z rodziną.
 • Konsumpcja – pragmatyczna, skoncentrowana na wartości i oszczędności.

Generacja X (urodzeni 1965-1980)

 • Styl pracy – preferują elastyczność, równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
 • Praca zespołowa – cenią sobie niezależność, ale potrafią pracować w zespole.
 • Podejście do szefa – preferują szefa, który jest sprawiedliwy i daje dużo przestrzeni do samodzielności.
 • Autorytety – szanują, ale są skłonni kwestionować.
 • Idealna praca – praca, która umożliwia rozwijanie i promowanie swoich umiejętności.
 • Idealny zespół – zespół, który umożliwia autonomię, samodzielny, odpowiedzialny i skoncentrowany na rzetelnym wykonaniu zadania.
 • Motywacja – bezpieczeństwo pracy, premie, możliwość rozwoju.
 • Planowanie – realistyczne, średnio i długoterminowe.
 • Podejście do zmian – otwarte na zmiany, ale preferują stabilność.
 • Czas wolny – aktywność na świeżym powietrzu, podróże, rodzinne gry, zabawy, interakcja z innymi.
 • Konsumpcja – pragmatyczna, skoncentrowana na jakości.

Millenialsi (urodzeni 1981-1996)

 • Styl pracy – preferują elastyczność, pracę zdalną, balans między życiem zawodowym a prywatnym.
 • Praca zespołowa – cenią sobie współpracę i pracę w zespołach.
 • Podejście do szefa – preferują szefa-mentora, który jest otwarty na feedback i promuje otwarte komunikowanie.
 • Autorytety – chcą, aby autorytety były autentyczne i zasługujące na szacunek.
 • Idealna praca – praca, która ma wpływ na świat, umożliwia ciągłe uczenie się.
 • Idealny zespół – zespół, który jest zróżnicowany, otwarty i innowacyjny.
 • Motywacja – rozwój osobisty, wpływ na świat, możliwość nauki.
 • Planowanie – krótko- i średnioterminowe, otwarte na zmiany.
 • Podejście do zmian – pozytywne, otwarte na innowacje, lubiący i poszukujący zmian.
 • Czas wolny – podróże, media społecznościowe, festiwale.
 • Konsumpcja – zrównoważona, etyczna, docenianie dobrej jakości marki, skoncentrowana na doświadczeniach.

Generacja Z (urodzeni 1997-2009)

 • Styl pracy – preferują technologię, pracę zdalną, elastyczne godziny pracy.
 • Praca zespołowa – cenią sobie różnorodność i technologię w pracy zespołowej.
 • Podejście do szefa – preferują szefa, który jest autentyczny, transparentny i otwarty na komunikację.
 • Autorytety – raczej kwestionują autorytety; wolą mentorów, liderów autentycznych i transparentnych.
 • Idealna praca – praca, która jest zgodna z ich wartościami, pozwala na bycie kreatywnym, w której mogą się realizować i rozwijać.
 • Idealny zespół – zespół, który jest zróżnicowany i otwarty na innowacje.
 • Motywacja – wpływ na świat, kreatywność, zrównoważony rozwój.
 • Planowanie – krótkoterminowe, elastyczne, otwarte na zmiany.
 • Podejście do zmian – bardzo otwarte, chętne do innowacji i sami poszukują zmian.
 • Czas wolny – gry komputerowe, media społecznościowe, podróże.
 • Konsumpcja – etyczna, ekologiczna, skupiona na doświadczeniach.

Pokolenie Alfa (urodzeni od 2010)

Jako że są to dzieci, nie można na razie dokładnie opisać ich preferencji zawodowych. Biorąc jednak pod uwagę trendy i rozwój technologiczny, możemy przewidywać, że będą bardzo komfortowi w korzystaniu z technologii i że ich podejście do pracy i konsumpcji będzie silnie związane z innowacjami technologicznymi, zrównoważonym rozwojem i globalizacją. Należy pamiętać, że te charakterystyki są ogólnymi trendami i mogą nie odzwierciedlać każdego indywidualnego członka tych pokoleń. Jednak mogą one pomóc w zrozumieniu, jak różne pokolenia mogą mieć różne podejścia do pracy, uczenia się, autorytetów i stylu zarządzania.

Dorastanie i doświadczenia pokoleń vs ulubione preferencje stylu zarządzania.

Różne pokolenia mają różne preferencje co do stylu zarządzania, które często wynikają z ich doświadczeń życiowych i kontekstu historycznego, w którym dorastali. Oto jak to wygląda dla poszczególnych pokoleń:

Baby Boomers (urodzeni 1946-1964)

Baby Boomers inaczej nazywani tez silversami, wychowani w okresie po II wojnie światowej, często preferują tradycyjny, autokratyczny styl zarządzania. Cenią sobie jasno zdefiniowaną strukturę i hierarchię, gdzie każdy wie, co jest od niego oczekiwane, a decyzje są podejmowane przez najwyższy szczebel zarządzania.

Generacja X (urodzeni 1965-1980)

Generacja X, która dorastała w okresie transformacji społecznych i ekonomicznych, preferuje bardziej demokratyczny styl zarządzania. Cenią sobie niezależność i możliwość wpływania na decyzje. Wiedzą, że warto słuchać i uczyć się od innych, ale też cenią sobie możliwość samodzielnego działania.

Millenialsi (urodzeni 1981-1996)

Millenialsi często preferują styl zarządzania oparty na mentorstwie. Chcą, aby ich szefowie byli dostępni i otwarci na komunikację, ale także dawali im przestrzeń do samodzielnej pracy i twórczego myślenia. Millenialsi chcą czuć, że ich praca ma znaczenie i przyczynia się do większego celu.

Generacja Z (urodzeni 1997-2009)

Generacja Z, która dorastała w erze cyfrowej, preferuje styl zarządzania, który jest transparentny i autentyczny. Chcą, aby ich liderzy byli dostępni i otwarci na feedback, ale także umożliwiali im pracę niezależną, twórczą i sprawiedliwą. Generacja Z ceni sobie różnorodność i równość na miejscu pracy.

Pokolenie Alfa (urodzeni od 2010)

Biorąc pod uwagę trendy i rozwój technologiczny, możemy przewidywać, że będą bardzo komfortowi w korzystaniu z technologii i że ich podejście do pracy będzie silnie związane z innowacjami technologicznymi, zrównoważonym rozwojem i globalizacją.

Jak zbudować przyjazne środowisko pracy dla 4 pokoleń?

Stworzenie zrównoważonego i równego dla wszystkich środowiska pracy.

Dobry menedżer zna wartość różnorodności i jest w stanie stworzyć atmosferę, w której każdy członek zespołu czuje się szanowany i doceniony. Wielopokoleniowe zespoły mogą czerpać korzyści z różnych perspektyw, które wprowadzają do pracy. Zadbaj o otwartą komunikację i zachęcaj do dzielenia się pomysłami i doświadczeniami.

Personalizacja strategii zarządzania

Jedna strategia zarządzania nie przemówi do każdej osoby w zespole. Zamiast tego, menedżerowie powinni dążyć do personalizacji swojego podejścia, aby lepiej sprostać indywidualnym potrzebom i motywacjom swoich pracowników. To może obejmować różne style komunikacji, różne metody motywowania czy dostosowywanie sposobu delegowania zadań.

Przykłady działań

 • Przeprowadzenie indywidualnych rozmów z pracownikami w celu lepszego zrozumienia ich preferencji, stylów pracy i celów kariery.
 • Opracowanie spersonalizowanych planów rozwoju dla każdego pracownika, uwzględniających ich umiejętności, zainteresowania i cele kariery.
 • Dostosowywanie sposobu komunikacji do każdego pracownika, biorąc pod uwagę ich preferencje (np. e-mail, komunikacja bezpośrednia, komunikatory).
 • Stosowanie różnych metod motywacji, takich jak dodatkowe dni wolne, nagrody finansowe czy publiczne uznanie.
 • Dostosowanie sposobu delegowania zadań – dla niektórych pracowników lepiej zadania podawać w formie listy, inni mogą preferować bardziej szczegółowe instrukcje.
 • Regularne monitorowanie wyników i dostosowywanie strategii zarządzania na podstawie feedbacku pracowników.

Promowanie współpracy międzypokoleniowej

Twórz możliwości do współpracy między różnymi pokoleniami. Przyznaj zespołom zadania, które wymagają wspólnego myślenia i problem solvingu. Może to prowadzić do innowacyjnych rozwiązań, jak również zwiększać zrozumienie i szacunek między różnymi pokoleniami.

Przykłady działań

 • Organizowanie regularnych spotkań zespołowych, podczas których pracownicy z różnych pokoleń mogą wymieniać się doświadczeniami.
 • Tworzenie projektów zespołowych, które wymagają różnorodnych umiejętności i perspektyw.
 • Organizowanie warsztatów z zakresu umiejętności miękkich, takich jak komunikacja czy zarządzanie konfliktami.
 • Tworzenie programu mentoringowego, gdzie starsi pracownicy mogą podzielić się swoim doświadczeniem z młodszymi.
 • Wprowadzenie „dni cienia”, kiedy młodsi pracownicy mogą obserwować starszych w ich codziennych obowiązkach.
 • Promowanie zrozumienia i szacunku między pokoleniami poprzez organizowanie imprez integracyjnych czy team buildingowych.

Stałe szkolenia i rozwój

Pewne pokolenia mogą mieć luki w umiejętnościach, które są niezbędne w dzisiejszym świecie biznesu. Jako menedżer, jesteś odpowiedzialny za identyfikację tych luk i zapewnienie odpowiednich szkoleń, aby wypełnić te braki. Szkolenia z zakresu nowych technologii mogą być szczególnie przydatne dla starszych pracowników, podczas gdy młodsi pracownicy mogą skorzystać z mentoringu w zakresie umiejętności interpersonalnych.

Przykłady działań

 • Regularne przeprowadzanie audytów umiejętności, aby zidentyfikować luki i potrzeby szkoleniowe.
 • Organizowanie szkoleń z zakresu technologii cyfrowych dla starszych pracowników.
 • Wdrożenie programu mentoringowego, gdzie młodsi pracownicy mogą uczyć się od starszych.
 • Organizowanie szkoleń z umiejętności miękkich dla młodszych pracowników.
 • Zapewnienie dostępu do kursów online czy webinariów, które pomogą pracownikom rozwijać potrzebne umiejętności.
 • Dostarczanie regularnego feedbacku pracownikom na temat ich postępów i obszarów do poprawy.

Przykłady dodatkowe na stworzenie przyjaznego środowiska pracy dla 4 pokoleń:

 • Tworzenie przestrzeni pracy, która jest dostosowana do potrzeb wszystkich pokoleń – zarówno pod względem fizycznym (np. ergonomiczne miejsca pracy), jak i technologicznym (np. dostęp do nowoczesnych narzędzi i technologii).
 • Promowanie kultury szacunku i akceptacji różnorodności.
 • Zapewnienie elastyczności w zakresie godzin pracy i możliwości pracy zdalnej.
 • Organizowanie regularnych spotkań zespołowych, które umożliwiają pracownikom z różnych pokoleń dzielenie się swoimi doświadczeniami i perspektywami.
 • Zapewnienie dostępu do różnych form wsparcia, takich jak programy wellness, doradztwo zawodowe czy pomoc psychologiczną.
 • Promowanie otwartej komunikacji i tworzenie kanałów, które umożliwiają pracownikom wyrażanie swoich myśli i obaw.
 • Zapewnienie równych możliwości rozwoju i awansu dla wszystkich pracowników, niezależnie od wieku.
 • Promowanie kultury, która szanuje i docenia różnorodność.
 • Zapewnienie wsparcia dla pracowników, którzy mogą potrzebować dodatkowej pomocy (np. osób starszych, pracowników z rodzinami).
 • Regularne monitorowanie satysfakcji pracowników i wprowadzanie poprawek, jeśli jest to potrzebne.
 • Ustanowienie jasnych zasad i oczekiwań, które są komunikowane wszystkim pracownikom.
 • Stworzenie bezpiecznego sposobu na zgłaszanie problemów do rozwiązania.

Podsumowując, zarządzanie wielopokoleniowym zespołem może być wyzwaniem, ale jest to wyzwanie, które może przynieść wiele korzyści. Przy właściwym podejściu, zespoły te mogą być niezwykle produktywne i innowacyjne, czerpiąc z różnorodności doświadczeń i perspektyw. Pamiętaj, aby docenić unikalne cechy każdego pokolenia, promować otwartą komunikację i zapewniać stałe szkolenia i rozwój. Te strategie pomogą Ci stworzyć efektywny i zharmonizowany zespół wielopokoleniowy.

Podsumowując – mocne i słabe strony każdego z pokoleń

Oto kilka ogólnych mocnych i słabych stron poszczególnych pokoleń:

Baby Boomers (urodzeni 1946-1964)

Mocne strony: doświadczenie, lojalność, zdolność do ciężkiej pracy, szacunek dla autorytetu, zdolność do współpracy.

Słabe strony: mogą być niechętni do adaptacji do nowych technologii, mogą mieć trudności z elastycznością lub adaptacją do zmian, mogą preferować tradycyjne struktury hierarchiczne.

Generacja X (urodzeni 1965-1980)

Mocne strony: samodzielność, zdolność do balansowania między starymi i nowymi technologiami, zdolność do pracy w teamie oraz samodzielnie, lojalność.

Słabe strony: mogą być sceptyczni wobec zmian, mogą preferować tradycyjne metody pracy, mogą mieć trudności z balansem między życiem zawodowym a prywatnym.

Millenialsi (urodzeni 1981-1996)

Mocne strony: komfort w korzystaniu z technologii, zdolność do szybkiego przyswajania nowych informacji, dążenie do pracy z sensem i celowością, zdolność do pracy w zespołach.

Słabe strony: mogą być uważani za niecierpliwych, mogą mieć wyższe oczekiwania co do stanowiska i wynagrodzenia, mogą często zmieniać miejsce pracy.

Generacja Z (urodzeni 1997-2009)

Mocne strony: naturalna biegłość w technologii, zdolność do multitaskingu, kreatywność, otwartość na różnorodność, ekologiczne podejście.

Słabe strony: mogą mieć krótki czas skupienia, mogą oczekiwać natychmiastowej gratyfikacji, mogą być mniej doświadczeni w interpersonalnych komunikacjach twarzą w twarz.

Pokolenie Alfa (urodzeni od 2010)

Mocne strony: będą prawdopodobnie najbardziej technologicznie biegłym pokoleniem, mogą być bardzo dostosowani do szybko zmieniającego się świata, mogą mieć silne poczucie globalnej tożsamości.

Słabe strony: jako że są to jeszcze dzieci, trudno określić jakie będą ich słabe strony. Mogą jednak napotkać na problemy związane z nadmiernym korzystaniem z technologii i brakiem komunikacji twarzą w twarz.

Pamiętaj, że te charakterystyki są generalizacjami i mogą nie dotyczyć wszystkich osób w danym pokoleniu. Każdy człowiek jest inny i posiada unikalny zestaw umiejętności i słabości, niezależnie od pokolenia, do którego należy, dlatego rozwijaj swoją zdolność analizy i uważności na zachowania i strategie pracy swoich pracowników i swojego zespołu.