Skuteczne delegowanie zadań i wydawanie poleceń

Dobre praktyki organizacji pracy i usamodzielniania pracowników

NAJWAŻNIEJSZE CELE SZKOLENIA

 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie kompetencji delegowania zadań i wydawania poleceń.
 • Zrozumienie istoty efektywnego delegowania zadań i wydawania poleceń.
 • Nauka technik i strategii skutecznego delegowania zadań.
 • Rozwój umiejętności komunikacji w kontekście wydawania poleceń.
 • Wprowadzenie dobrych praktyk w zakresie zarządzania zadaniami i ludźmi.
 • Zrozumienie jak efektywne delegowanie zadań i wydawanie poleceń wpływa na zadowolenie pracowników i efektywność organizacji.

KOMPETENCJE NABYTE W TRAKCIE SZKOLENIA

Menadżer:

 • Zdobędzie umiejętność realizacji zadań zgodnie ze strategią i celami firmy, co przekłada się na lepsze rezultaty biznesowe.
 • Nauczy się budować pozytywną atmosferę i wzmacniać zespół, co zwiększa satysfakcję i zaangażowanie pracowników.
 • Nabędzie kompetencje potrzebne do mobilizowania zespołu do wykonywania zadań trudnych, co pozwala na pokonywanie wyzwań i osiąganie celów.
 • Rozwija kompetencje zespołu poprzez efektywne delegowanie zadań, co przekłada się na zwiększoną produktywność i innowacyjność.
 • Będzie umiał umiejętnie delegować zadania zgodne z celami firmy, monitorować postępy i wspierać swoje zespół, co zwiększa efektywność i skuteczność pracy.

REZULTATY DLA FIRMY

 • Wzrost efektywności pracy zespołu i lepsza organizacja pracy, co przekłada się na lepsze wyniki biznesowe.
 • Zwiększenie poziomu motywacji do pracy, co poprawia produktywność i redukuje rotację pracowników.
 • Lepszy przepływ komunikacji między pracownikami i między wydziałami, co przekłada się na lepszą współpracę i koordynację działań.
 • Wzrost zaangażowania i odpowiedzialności, co przekłada się na lepsze wyniki i większe poczucie wspólnoty w zespole.
 • Lepsza jakość realizacji celów strategicznych firmy dzięki lepszemu zrozumieniu tych celów przez pracowników.
 • Zintegrowanie zespołu poprzez lepsze zrozumienie wspólnych celów i sposobów ich realizacji.

REZULTATY DLA PRACOWNIKA

 • Będzie lepiej rozumiał cele firmy i swoje miejsce w realizacji tych celów, co przekłada się na większe zaangażowanie i poczucie satysfakcji z pracy.
 • Zdobędzie umiejętność efektywnej komunikacji i realizacji otrzymywanych zadań, co przekłada się na lepszą produktywność i rozwój kariery.
 • Poczuje większe zaangażowanie i odpowiedzialność za swoją pracę, co zwiększa motywację i satysfakcję z pracy.
 • Nauczy się radzić sobie w sytuacjach trudnych, co poprawia klimat pracy i zwiększa jego zdolność do radzenia sobie ze stresem.
 • Będzie mógł skoncentrować się na zadaniach, które są najbardziej zgodne z jego umiejętnościami i zainteresowaniami, co zwiększa satysfakcję z pracy i możliwości rozwoju.
 • CZAS REALIZACJI – 2 dni szkoleniowe
 • MIEJSCE SZKOLENIA – do uzgodnienia
 • TERMIN SZKOLENIA – do uzgodnienia
 • CENA SZKOLENIA – zapytaj

Delegowanie zadań – wideo

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I. Wstęp   

            Podczas pierwszego modułu:

 • przywitamy się;
 • poznamy swoje imiona i swoje projekty;
 • omówimy zasady prowadzenia szkolenia;
 • opowiemy o swoich oczekiwaniach;
 • ustalimy własne cele;
 • zintegrujemy się podczas inspirującego ćwiczenia grupowego.

MODUŁ II. Podstawy Delegowania Zadań i Wydawania Poleceń

 • Definicja i cel delegowania zadań i wydawania poleceń.
 • Korzyści i potencjalne problemy związane z delegowaniem.
 • Jak unikać najczęstszych błędów podczas delegowania zadań.
 • Jak delegowanie zadań wpływa na motywację i zaangażowanie pracowników.
 • Jak efektywne wydawanie poleceń przyczynia się do wydajności i produktywności zespołu.

MODUŁ III. Techniki i Strategie Delegowania Zadań i Wydawania Poleceń.

 • Jak prawidłowo wybierać zadania do delegowania.
 • Jak dobierać pracowników do konkretnych zadań.
 • Jak określać oczekiwania i wytyczać cele dla delegowanych zadań.
 • Jak monitorować postępy i zapewnić odpowiednią kontrolę.

MODUŁ IV. Komunikacja w Kontekście Wydawania Poleceń i Delegowania Zadań.

 • Zasady skutecznej komunikacji.
 • Jak wydawać jasne, zrozumiałe polecenia.
 • Jak radzić sobie z pytaniami i sprzeciwami.
 • Jak dawać konstruktywne informacje zwrotne.

MODUŁ V. Budowanie zespołu projektowego i asymilacja ze strukturą hierarchiczną. 

 • Różnicowanie i asymilacja zakresu obowiązków członków zespołu przekierowanych do struktury macierzowej.
 • Ścieżka przepływu komunikacji, narzędzia i aplikacje struktury macierzowej.
 • Zarządzanie talentami w strukturze macierzowej.
 • Bazowanie na przejrzystym zakresie obowiązków pracowników dedykowanych do pracy w ramach struktury macierzowej.
 • Motywacja i integracja w zespołach projektowych w ramach struktury macierzowej.

MODUŁ VI. Dobre Praktyki w Delegowaniu Zadań i Wydawaniu Poleceń.

 • Jak budować zaufanie i zachęcać do samodzielności.
 • Jak zachęcać do inicjatywy i rozwijać umiejętności pracowników.
 • Jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktami związanymi z delegowaniem.
 • Jak wykorzystać delegowanie do rozwoju zespołu i poszczególnych pracowników.
 • Studium przypadków z dobrymi praktykami w delegowaniu zadań i wydawaniu poleceń.

MODUŁ VII. Podsumowanie szkolenia

            Na zakończenie:

 • podsumujemy szkolenie;
 • odpowiemy na ostatnie pytania;
 • pogratulujemy uczestnikom i rozdamy certyfikaty;
 • wręczymy nagrody.

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ U NAS?

 • Solidna dawka praktycznej wiedzy
 • Miła atmosfera
 • Małe grupy szkoleniowe
 • Bezpośredni kontakt z prowadzącym
 • Elastyczny kalendarz
 • Realizacja w Twoim mieście
 • Wysoki standard sal szkoleniowych
 • Wykwintny catering

Pozostałe szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych szkoleń z zakresu zarządzania:

Szkolenie – Efektywna komunikacja w biznesie 
Szkolenie – Metody zarządzania w ujęciu różnic pokoleniowych
Szkolenie – Motywacja pracowników i automotywacja
Szkolenie – Budowanie relacji w zespole
Szkolenie – Efektywna praca zdalna

A także pełną ofertą szkolenia dla managerów