Czy wybierasz najlepszą firmę szkoleniową, która pasuje do Twojej kultury organizacyjnej?

Oto co musisz wiedzieć, aby nie przepalić budżetu na szkolenia.

Niewątpliwie jednym z kluczowych czynników sukcesu każdej firmy jest ciągłe podnoszenie kompetencji swoich pracowników. Efektywne szkolenia stanowią tu znaczący składnik. Jednak wybór odpowiedniej firmy szkoleniowej i trenera nie jest łatwym zadaniem, a błędne decyzje mogą prowadzić do marnotrawstwa czasu pracowników i środków. W tym artykule dowiesz się, jak właściwie podchodzić do tego procesu, aby uniknąć nieefektywnych szkoleń i jak inwestować w rozwój pracowników, nie zapominając o strategii firmy, kulturze organizacyjnej i celach szkoleniowych.

 1. Zrozumienie potrzeb organizacji

Przed rozpoczęciem poszukiwań firmy szkoleniowej i trenera, kluczowe jest zrozumienie własnych potrzeb. Należy zadać sobie pytanie: jakie kompetencje powinny zostać podniesione, aby osiągnąć cele strategiczne firmy? Czego potrzebuje Twój zespół? W jakiej formie szkoleniowej czuje się najlepiej. Jaka kultura organizacyjna panuje w firmie i jakie wartości powinny być wzmocnione poprzez szkolenia? Bez odpowiedzi na te pytania, wybór firmy szkoleniowej może okazać się błądzeniem we mgle. Program i zakres tematyczny to tylko malutki obszar w układance podnoszeniu wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników.

Z pewnością należy wykonać badanie potrzeb szkoleniowych, jest to proces, dzięki któremu organizacja może zidentyfikować, jakie umiejętności i wiedza są niezbędne dla osiągnięcia celów strategicznych firmy. Oto kilka metod, które mogą być przydatne w tym procesie:

 • Ankiety i kwestionariusze – to najpopularniejsze narzędzia do badania potrzeb szkoleniowych. Pozwalają one zebrać informacje na temat umiejętności i wiedzy, które są potrzebne w organizacji. Zapytaj firmy szkoleniowej czy takie badanie jest w stanie zrobić lub przygotować taką ankietę.
 • Wywiady i grupy dyskusyjne pozwalają uzyskać bardziej szczegółowe informacje o potrzebach szkoleniowych. Wymagają one jednak większego zaangażowania zarówno ze strony pracowników, jak i osób prowadzących badanie. Takie dyskusje mogą być prowadzone w formie swobodnej lub ustrukturyzowanej.
 • Obserwacja na stanowisku pracy. Ta metoda polega na obserwowaniu pracowników podczas wykonywania ich obowiązków. Dzięki temu można zidentyfikować, gdzie pojawiają się problemy i jakie umiejętności są niezbędne do ich rozwiązania.
 • Analiza dokumentów i nagrań próbki pracy. Przegląd dokumentów, takich jak opisy stanowisk, procedury, raporty z ocen pracowniczych, może pomóc zidentyfikować, jakie umiejętności są potrzebne w organizacji.
 • Badanie poprzez tajemniczego klienta. Ta metoda polega na tym, że osoba z zewnątrz (np. z firmy szkoleniowej lub niezależny konsultant) pełni rolę klienta lub pracownika w celu zrozumienia, jak rzeczywiście działają procesy i procedury w firmie. Tajemniczy klient wchodzi w interakcję z pracownikami, obserwuje ich pracę i zbiera informacje, które mogą być niezbędne do identyfikacji obszarów, które wymagają szkolenia.
 • Badanie poprzez testy kompetencji. Testy kompetencji są innym skutecznym narzędziem do identyfikacji obszarów, które mogą wymagać dodatkowego szkolenia. Testy te są projektowane tak, aby mierzyć umiejętności i wiedzę pracowników w określonych obszarach. Wyniki tych testów mogą pomóc firmie szkoleniowej w zrozumieniu, gdzie są luki w umiejętnościach i jakie treści szkoleniowe będą najbardziej potrzebne.
 • Badanie poprzez testy badające style uczenia się. Testy uczenia się, zwane również testami efektywności uczenia, mierzą, jak skutecznie pracownicy przyswajają i stosują nową wiedzę i umiejętności. Przeprowadzenie takich testów przed szkoleniem może pomóc zidentyfikować obszary, które wymagają dodatkowego nacisku podczas szkolenia, podczas gdy testy po szkoleniu mogą pomóc ocenić, jak skuteczne było szkolenie.
 • Badanie za pomocą testów osobowości. Testy osobowości, takie jak test Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) lub Big Five, mogą pomóc zrozumieć, jak różne osobowości w zespole mogą wpływać na proces uczenia się i interakcje zespołowe. Rozumienie osobowości pracowników może pomóc w dostosowaniu metodyki i podejścia szkoleniowego, aby jak najskuteczniej przekazać informacje i umiejętności.

Pamiętaj, że najskuteczniejsza jest zazwyczaj kombinacja kilku metod. Wybór odpowiednich metod badań zależy od wielu czynników, takich jak natura działalności firmy, jej cele, specyfika stanowisk, które mają być objęte szkoleniem, oraz dostępne zasoby. Dlatego też, wybór odpowiednich metod wymaga sporej dozy rozwagi i często korzystania z pomocy doświadczonej firmy szkoleniowej lub doradcy ds. szkoleń. Wszystkie te metody powinny być wykorzystywane zgodnie z najlepszymi praktykami etycznymi i prawnymi. Zawsze należy poinformować pracowników o celu i naturze badania, zapewnić im prywatność i uzyskać ich zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Selekcja firmy szkoleniowej i trenera

Nie wszystkie firmy szkoleniowe są takie same. Każda z nich ma swoją specyfikę, doświadczenie i specjalizacje w różnych obszarach. W pierwszej kolejności należy skupić się na firmach, które specjalizują się w obszarach zgodnych z ustalonymi wcześniej potrzebami. Często firma szkoleniowa może mieć wysokie notowania a trener, jakie ma notowania? Pamiętaj, żeby zweryfikować metody pracy i profesjonalizm trenera. Trener jest bardzo kluczowym punktem w wyborze oferty. Dobry trener to nie tylko ekspert w swojej dziedzinie, ale również osoba, która umie przekazać wiedzę w sposób zrozumiały i atrakcyjny dla uczestników. Warto sprawdzić referencje, doświadczenie i opinie o trenerach, zanim zdecydujesz się na współpracę z daną firmą. Zbyt często skupiamy się na programach szkoleniowych a za mało na sposobach pracy z trenerami. Jeżeli jesteś osobą odpowiedzialną za wybór firmy zwróć szczególną uwagę na osobę trenera. Najlepiej jest gdy z nim porozmawiasz lub poprosisz o próbkę nagrania z jego pracy.

 1. Szczegółowy wybór trenera

Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę przy wyborze firmy szkoleniowej, jest możliwość zapoznania się z próbką pracy trenera. Prośba o nagranie z jednej z poprzednich sesji szkoleniowych może dostarczyć istotnych informacji na temat stylu prowadzenia szkolenia, podejścia do uczestników oraz umiejętności komunikacyjnych trenera.

Pamiętaj jednak, że nie każda firma szkoleniowa może udostępnić takie nagranie ze względu na ochronę prywatności innych klientów lub politykę firmy. W takim przypadku, alternatywą może być zaproszenie trenera do przeprowadzenia krótkiej sesji próbnej lub demonstracyjnej. Można również poprosić o referencje od poprzednich klientów, które mogą dać wgląd w doświadczenia innych firm z danym trenerem.

Analiza nagrania z sesji szkoleniowej może dostarczyć wiele cennych informacji. Oto kilka aspektów, na które można zwrócić uwagę:

 • Styl prowadzenia szkolenia. Czy trener prowadzi szkolenie w sposób angażujący i interaktywny? Czy jest w stanie utrzymać uwagę uczestników przez cały czas trwania szkolenia?
 • Umiejętności komunikacyjne. Czy trener mówi jasno i zrozumiale? Czy jest w stanie skutecznie przekazać skomplikowane informacje w sposób zrozumiały dla uczestników?
 • Reakcja na pytania i uwagi. Jak trener radzi sobie z pytaniami od uczestników? Czy jest w stanie skutecznie odpowiedzieć na pytania i uwagi, utrzymując przy tym pozytywną atmosferę?
 • Adaptacja do sytuacji. Czy trener jest w stanie dostosować się do niespodziewanych sytuacji, takich jak pytania poza tematem, trudności techniczne, czy zmiany w planie szkolenia?
 • Metodyka nauczania. Jakie metody nauczania stosuje trener? Czy korzysta z różnych technik, takich jak prezentacje, dyskusje grupowe, ćwiczenia praktyczne, symulacje, gry i inne?
 • Zrozumienie tematu. Czy trener posiada solidną wiedzę na temat, którym się zajmuje? Czy jest w stanie dostarczyć uczestnikom wartościowych informacji, które pomogą im w ich pracy?
 • Budowanie relacji. Czy trener jest w stanie nawiązać dobre relacje z uczestnikami? Czy jest w stanie utworzyć atmosferę, która sprzyja otwartości, zaufaniu i efektywnemu uczeniu się?

Pamiętaj, że każda sesja szkoleniowa jest inna i co działa w jednym kontekście, niekoniecznie musi działać w innym. Kluczem jest znalezienie trenera, który będzie pasował do Twojej organizacji, kultury firmy i potrzeb szkoleniowych. Szkolenie to inwestycja, a więc warto poświęcić czas i zasoby na upewnienie się, że wybrany trener będzie najbardziej odpowiedni dla Twojej firmy i jej potrzeb szkoleniowych.

 1. Analiza kosztów i korzyści

Oczywiście, koszt szkolenia jest ważnym czynnikiem, ale nie powinien on być jedynym kryterium wyboru. Inwestując w szkolenia, firma nie tylko wydaje pieniądze, ale również poświęca czas swoich pracowników, odrywając ich od codziennych zadań. Dlatego też warto skupić się na jakości szkolenia, a nie tylko na cenie. Dopytaj o składowe ceny i co otrzymujesz w ramach tej wyceny.

 1. Odpowiednio dobrana tematyka

Tematyka szkolenia powinna być dobrana w taki sposób, aby służyła osiągnięciu celów szkoleniowych. W związku z tym, warto wybierać takie firmy szkoleniowe, które oferują możliwość dostosowania programu do indywidualnych potrzeb organizacji. Jeżeli ograniczasz się wyłącznie do rozpoznania cenowego i prosisz o program szkoleniowy to jaką masz pewność, że otrzymasz to co jest aktualnie potrzebne w twojej firmie i twoim pracownikom?

 1. Ewaluacja efektów szkolenia

Koncentracja na efektach to klucz do efektywności szkolenia. Warto zwrócić uwagę na to, czy firma szkoleniowa oferuje narzędzia do pomiaru efektów szkolenia, takie jak testy, ankiety czy feedback od uczestników. Tylko dzięki temu można ocenić, czy szkolenie przynosi oczekiwane rezultaty i czy inwestycja w rozwój pracowników przynosi oczekiwane korzyści.

Oto kilka narzędzi i technik, które mogą być wykorzystane w tym procesie:

 • Kwestionariusze i ankiety ewaluacyjne mogą zostać przeprowadzone tuż po szkoleniu, aby ocenić, czy uczestnicy zdobyli nową wiedzę i umiejętności. Można również przeprowadzić takie badanie kilka tygodni po szkoleniu, aby sprawdzić, czy zdobyte umiejętności są utrwalone i wykorzystywane w pracy.
 • Testy przed i po szkoleniu, pozwalają one ocenić, jaki postęp uczestnicy zrobili dzięki szkoleniu.
 • Obserwacja na stanowisku pracy. Dzięki obserwowaniu uczestników szkolenia podczas wykonywania ich obowiązków, można ocenić, czy szkolenie przyniosło oczekiwane rezultaty.
 • Analiza wyników pracy. Jeżeli szkolenie miało na celu poprawę konkretnej sfery pracy (np. sprzedaży, jakości obsługi klienta), można porównać wyniki przed i po szkoleniu, aby ocenić jego efekty.

Proces badania potrzeb szkoleniowych i ewaluacji efektów szkolenia to nie tylko zadanie dla działu HR, ale również dla managerów, którzy są najbliżej swojego zespołu i mogą najlepiej ocenić, jakie są potrzeby i jak szkolenie wpłynęło na pracę zespołu. Współpraca między tymi dwoma grupami jest kluczowa dla skutecznego zarządzania rozwojem pracowników.

 1. Wsparcie poszkoleniowe – klucz do efektywnego wdrożenia nowych umiejętności

Wybierając firmę szkoleniową, ważne jest, aby pamiętać, że samo szkolenie to tylko część procesu. Równie istotne, jeśli nie bardziej, jest to, co dzieje się po szkoleniu. Wdrożenie nowych umiejętności i procedur w praktyce wymaga czasu, wsparcia i dalszej praktyki. Dlatego warto wybrać firmę szkoleniową, która oferuje tzw. serwis poszkoleniowy. Serwis poszkoleniowy to wsparcie, które uczestnicy otrzymują po zakończonym szkoleniu. Może on obejmować różne formy wsparcia, takie jak:

 • Konsultacje po szkoleniowe. Umożliwiają one uczestnikom szkolenia zadawanie pytań i omawianie problemów napotkanych podczas próby wdrożenia nowych umiejętności i procedur.
 • Materiały dodatkowe mogą to być podręczniki, materiały multimedialne, filmy instruktażowe lub inne zasoby, które uczestnicy mogą wykorzystać, aby utrwalić i rozszerzyć wiedzę zdobytą na szkoleniu.
 • Spotkania kontrolne. Są to spotkania organizowane kilka tygodni lub miesięcy po szkoleniu, które mają na celu ocenić postępy uczestników, rozwiązać napotkane problemy i podtrzymać motywację do dalszego stosowania nowych umiejętności.
 • Dostęp do trenera. Niektóre firmy szkoleniowe umożliwiają uczestnikom kontakt z trenerem po szkoleniu. Może to być niezwykle cenne, szczególnie gdy napotkane problemy wymagają indywidualnego podejścia.

Praktyka pokazuje, że serwis poszkoleniowy znacznie zwiększa skuteczność szkoleń, umożliwiając lepsze zrozumienie i wdrożenie nowych umiejętności. W związku z tym, warto brać go pod uwagę podczas wyboru firmy szkoleniowej.

 1. Rozpoznaj firmę szkoleniową i trenera zadając następujące pytania.

Wybór odpowiedniego trenera i firmy szkoleniowej jest kluczowy dla sukcesu szkolenia. Oto kilka pytań, które mogą pomóc w tym procesie:

 • Jaka jest specjalność firmy szkoleniowej i trenera? Czy specjalizują się w obszarach, które są istotne dla twojej organizacji? Czy mają doświadczenie w branży, w której działasz?
 • Jakie są kwalifikacje i doświadczenie trenera? Czy trener ma odpowiednie wykształcenie i certyfikaty? Jak długo pracuje w dziedzinie szkoleń?
 • Jakie są referencje firmy szkoleniowej i trenera? Czy mogą dostarczyć opinie od poprzednich klientów? Czy mają jakieś osiągnięcia lub nagrody, które świadczą o ich profesjonalizmie?
 • Jak wygląda proces szkoleniowy? Jakie metody szkoleniowe stosują? Czy oferują personalizowane szkolenia, dostosowane do potrzeb twojej organizacji?
 • Czy oferują wsparcie poszkoleniowe? Czy oferują konsultacje po szkoleniowe, materiały dodatkowe, spotkania kontrolne, czy dostęp do trenera po szkoleniu?
 • Jak wygląda ewaluacja efektów szkolenia? Czy oferują narzędzia do mierzenia efektów szkolenia, takie jak testy, ankiety czy feedback od uczestników?
 • Jaki jest koszt szkolenia? Czy cena jest konkurencyjna w porównaniu do innych firm na rynku? Pamiętaj jednak, że najtańsza oferta nie zawsze jest najlepsza.
 • Czy można zapoznać się z dokładnym programem szkolenia? Jakie konkretne tematy będą poruszane podczas szkolenia? Czy program jest dostosowany do specyfiki firmy i branży?
 • Jakie techniki dydaktyczne stosuje trener? Czy wykorzystuje metody aktywizujące, gry szkoleniowe, case studies, symulacje, czy może opiera się głównie na wykładzie?
 • Jak duże grupy uczestniczą w szkoleniach? Czy są to szkolenia indywidualne, małe grupy, czy duże grupy? Jaka jest optymalna liczba uczestników na jedno szkolenie?
 • Czy są dostępne materiały szkoleniowe? Czy uczestnicy otrzymują podręczniki, prezentacje, czy inne materiały, które mogą wykorzystać po szkoleniu?
 • Czy szkolenie jest interaktywne? Czy uczestnicy mają możliwość zadawania pytań, dyskusji, czy udziału w ćwiczeniach praktycznych?
 • Jak firma szkoleniowa utrzymuje jakość swoich usług? Czy regularnie ocenia swoich trenerów? Czy zbiera feedback od uczestników szkolenia?
 • Czy jest możliwość dostosowania szkolenia do specyficznych potrzeb firmy? Czy trener jest gotowy do personalizacji programu szkolenia, aby lepiej odpowiadał na potrzeby Twojej organizacji?
 • Czy firma oferuje szkolenia online, offline, czy hybrydowe? W zależności od potrzeb Twojej organizacji, dostępność różnych form szkolenia może być kluczowa.
 • Jak firma szkoleniowa bada potrzeby szkoleniowe? Czy przeprowadzają indywidualne rozmowy z kluczowymi osobami w organizacji? Czy korzystają z narzędzi analitycznych lub ankiet?
 • Czy mogą dostarczyć przykłady swoich badań potrzeb szkoleniowych? Jakie metody stosują i jakie są wyniki tych badań?
 • Jak firma szkoleniowa wspiera proces wdrażania nowych procedur? Czy oferują dodatkowe materiały, takie jak instrukcje, dokumentacje, czy materiały multimedialne, które mogą pomóc w tym procesie?
 • Czy firma szkoleniowa oferuje dodatkowe szkolenia lub warsztaty dla osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych procedur? Jakie są szczegóły tych dodatkowych usług?
 • Jak firma szkoleniowa radzi sobie z indywidualnymi przypadkami uczestników, którzy mają trudności z przyswojeniem nowych procedur? Czy oferują indywidualne konsultacje? Czy mają strategie, które pomagają w przyspieszeniu procesu przyswajania nowych umiejętności?
 • Czy mogą dostarczyć przykłady, jak rozwiązali trudne sytuacje związane z wdrażaniem nowych procedur? Jakie działania podjęli i jakie były wyniki?

Powyższe pytania powinny służyć jako podstawa do głębszej rozmowy. Celem jest zrozumienie, jak firma szkoleniowa i trener mogą pomóc Twojej organizacji osiągnąć jej cele szkoleniowe. W zależności od odpowiedzi, może być potrzebna dodatkowa rozmowa, aby dokładnie zrozumieć, jak będą współpracować z Twoją organizacją. Nie bój się pytać o szczegóły, a jeśli coś jest niejasne, poproś o dodatkowe wyjaśnienia. Pamiętaj, że to twoja organizacja inwestuje czas i pieniądze w szkolenie, więc masz prawo do pełnej informacji.

 1. Porozmawiaj z trenerem o jego warsztacie pracy

Angażowanie uczestników w proces szkolenia to nie tylko kwestia utrzymania ich uwagi, ale także inspiracji do aktywnego uczestnictwa, zadawania pytań, dyskusji i praktycznego zastosowania nowo nabytych umiejętności. Bez tego zaangażowania, uczestnicy mogą pozostać bierni, a zdobyta wiedza szybko zostanie zapomniana. Dlatego, podczas wyboru firmy szkoleniowej i trenera, warto zapytać o metody, które stosują do angażowania uczestników. Czy trener stosuje metody aktywne, takie jak warsztaty, symulacje, gry grupowe? Czy zachęca uczestników do zadawania pytań i angażowania się w dyskusję? Jak radzi sobie z uczestnikami, którzy mają trudności z zaangażowaniem się w szkolenie?

Jednym z najtrudniejszych aspektów prowadzenia szkoleń jest radzenie sobie z konfliktami, niezgodą czy „buntem” w grupie. W takich sytuacjach, trener musi umieć zarządzać emocjami, mediować konflikty i przywracać konstruktywną atmosferę. Warto zapytać trenera, jak radzi sobie z takimi sytuacjami. Czy ma doświadczenie w mediacji? Jakie strategie stosuje, aby utrzymać pozytywne relacje w grupie? Czy może podać przykłady, jak radził sobie z konfliktowymi sytuacjami w przeszłości?

 • Filozofia podejścia do pracy

Filozofia podejścia trenera do swojej pracy ma ogromny wpływ na atmosferę szkolenia, relacje z uczestnikami i ostateczne rezultaty. Czy podchodzi do swojej pracy z pasją i entuzjazmem? Czy dąży do ciągłego rozwoju i doskonalenia swoich umiejętności? Czy traktuje uczestników szkolenia z szacunkiem i cierpliwością?

Podsumowując, wybór firmy szkoleniowej i trenera to nie tylko kwestia ceny i dostępności. To także kwestia odpowiedniego podejścia, metodyki i umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Pamiętaj, że to Ty decydujesz, kto będzie prowadził szkolenie dla Twojej organizacji – więc nie bój się pytać i szukać najlepszego rozwiązania.

Szkolenia dla firm – oferta