Nie musisz rozwiązywać większości spraw, o których mówi Ci pracownik

Czy kiedykolwiek miałeś kontakt z osobą narzekającą? Z kolegą, który wydawał się być wiecznym pesymistą? Wielu z nas doświadczyło współpracy z osobą, która widzi tylko ciemną stronę każdej sytuacji i przyciąga samych pesymistów i narzekaczy. Kiedy jesteś tym, który musi słuchać niekończących się negatywnych opinii na temat pracy, roszczeń, narzekania i niezadowolenia z pracy to może to rodzić w tobie pytanie: jak najlepiej zareagować na takich pracowników? Czy pozostawić te narzekania bez odpowiedzi? Czy lepiej wyrazić zrozumienie? Czy może powiedzieć im, aby przyjęli bardziej pozytywną postawę? Może wysłuchać i pomóc w każdej chwili? W tym artykule postaram się podpowiedzieć jak reagować na roszczenia i skargi pracowników.

Narzekanie – wyrażanie niezadowolenia lub skarg – jest istotnym i często nieuniknionym aspektem komunikacji organizacyjnej. Skargi mają tendencję do bycia postrzegane negatywnie i mogą być odbierane jako marudzenie, gdy narzekający nie proponuje jasnego rozwiązania. Faktycznie, gdy robione są nieefektywnie, narzekanie może szkodzić zbiorowemu nastrojowi, indywidualnym relacjom i kulturze organizacyjnej. Ale gdy robione jest skutecznie, narzekanie może pomóc w zarządzaniu ryzykiem, dostarczać wczesnych sygnałów ostrzegawczych, odkrywać możliwości wzrostu i zmiany, a nawet poprawiać relacje i dobre samopoczucie. Tutaj przeanalizujemy, dlaczego pracownicy narzekają, kiedy i jak może to być konstruktywne lub destrukcyjne oraz zaoferujemy kilka praktycznych wskazówek dotyczących zarządzania destrukcyjnymi skargami i wykorzystywania konstruktywnych.

Skargi pracowników mogą przyjmować różne formy i dotyczyć różnorodnych aspektów pracy. Przedstawienie różnych rodzajów skarg oraz powodów, dla których pracownicy zgłaszają je pracodawcy, może pomóc zrozumieć ten aspekt relacji zawodowych.

Jakie są rodzaje skarg:

 • Skargi dotyczące warunków pracy. Te skargi dotyczą fizycznych warunków pracy, takich jak bezpieczeństwo, czystość, temperatury, wyposażenie itp.
 • Skargi dotyczące wynagrodzenia. Mogą one dotyczyć niepewności co do wypłat, niewłaściwego obliczania wynagrodzenia czy też opóźnień w wypłatach.
 • Skargi dotyczące relacji interpersonalnych. Skargi te odnoszą się do problemów między pracownikami, nadużyć ze strony przełożonych lub innych konfliktów osobistych. W środowisku pracy różnice charakterów, priorytetów czy sposobów pracy mogą prowadzić do nieporozumień. Pracownik może potrzebować wsparcia w rozwiązaniu konfliktu lub konstruktywnym podejściu do niego.
 • Skargi dotyczące dyskryminacji. Obejmują one zarzuty dotyczące nierównego traktowania z powodu rasy, płci, wieku, orientacji seksualnej, religii itp.
 • Skargi dotyczące nadużyć. Obejmują przypadki molestowania, nękania lub innych form nadużyć w miejscu pracy.
 • Skargi dotyczące obciążenia pracą. Dotyczą one nadmiernej ilości pracy, nierównego rozkładu obowiązków czy braku odpowiednich narzędzi do wykonywania pracy.
 • Skargi dotyczące polityki firmy. Mogą one dotyczyć niespójności w stosowaniu polityki firmy, braku jasności w procedurach czy innych aspektów działania organizacji.
 • Skargi dotyczące rozwoju zawodowego i poczucia sprawiedliwości. Obejmują kwestie szkoleń, awansów, oceny wydajności i innych aspektów kariery zawodowej. Tu chodzi o aspiracje i ambicje pracownika w kontekście dalszej kariery, szkoleń, awansów czy możliwości przekwalifikowania się.
 • Obowiązki służbowe i zadania. To najbardziej podstawowa kategoria pytań i problemów. Dotyczy konkretnych obowiązków, zadań czy projektów, które pracownik ma do wykonania. Może chodzić o potrzebę dodatkowych zasobów, narzędzi czy wytycznych.
 • Problemy osobiste. Chociaż teoretycznie praca nie powinna łączyć się z życiem prywatnym, w praktyce problemy osobiste mogą wpływać na funkcjonowanie pracownika. Bywa, że pracownik poszukuje elastyczności w godzinach pracy, zrozumienia czy wsparcia w trudnej sytuacji życiowej.

Jakie są formy i funkcje skarżenia się pracowników?

Różne rodzaje skarg mają różne motywacje (zarówno świadome, jak i nieświadome) oraz skutki. Gdy pracownicy skarżą się na coś, należy najpierw zidentyfikować rodzaj skargi oraz jej przyczyny:

Produktywne skarżenie się to efektywne formy narzekania. Istnieją sposoby składania skarg, które mają charakter konstruktywny i są skierowane na osiągnięcie pozytywnych zmian. Takie produktywne skargi, często określane jako „konstruktywna krytyka” lub „pozytywny głos”, mają za zadanie ujawnić pewne nieścisłości, problemy lub niedociągnięcia, by móc je skutecznie naprawić. Głoszenie takich skarg może dostarczyć organizacji bezcennych informacji zwrotnych, prowadząc do optymalizacji, innowacji i poprawy. Na przykład, jeśli pracownicy zgłaszają obawy dotyczące niewystarczającego oświetlenia w biurze, nadmiernego obciążenia obowiązkami, problemów z nowo wprowadzonym produktem czy nieodpowiednich zachowań kolegów, dostarczają tym samym informacji, które mogą prowadzić do znaczących ulepszeń. Dla menedżera otwartego na feedback i gotowego do działania, takie efektywne narzekanie staje się narzędziem, które pozwala wychwycić i rozwiązać problemy zanim staną się one szeroko rozpowszechnione i zagrażające dla organizacji.

Wylewanie żali to emocjonalna forma skarżenia się, w której jednostka – często zdecydowanie – wyraża swoje niezadowolenie z kimś lub czymś przed innymi. Typowym celem wylewania żali jest uwolnienie nagromadzonego stresu lub frustracji lub szukanie sojuszników (na przykład po prostu chęć bycia wysłuchanym i zrozumianym lub generowanie wsparcia i zaangażowania w określonej sprawie). Z pozytywnej strony, emocjonalne wylewanie żali może zapewnić tymczasową ulgę od cierpienia. Tłumienie negatywnych emocji utrzymuje naszą aktywację fizjologiczną na wysokim poziomie, co może mieć negatywne skutki poznawcze i zdrowotne, takie jak zwiększenie ryzyka chorób serca. Wylewanie żali do zaufanego kolegi lub trenera może sprzyjać poczuciu wsparcia społecznego, zmniejszyć poczucie samotności i pomóc nam spojrzeć na sytuację z perspektywy w bezpiecznej przestrzeni, zanim się nasili.

Mając to na uwadze, wylewanie żali stawia podwójne obciążenie na słuchacza: po pierwsze, aby odebrać i poradzić sobie z negatywnymi emocjami skarżącego (tj. by wesprzeć go w rozwiązywaniu lub radzeniu sobie z jego problemem), a po drugie, aby poradzić sobie ze swoimi emocjami lub wspólnym niezadowoleniem z problemu. Jeśli to się utrzymuje, może to prowadzić do wyczerpania i empatii lub zmęczenia współczuciem u słuchacza. Ponadto, jeśli wylewanie żali staje się powszechnym i nawykowym sposobem radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami zamiast produktywnego skarżenia się ukierunkowanego na rozwiązania, może to zapalać przewlekły stres i przyczyniać się do negatywnej kultury emocjonalnej.

Chroniczne narzekanie. Zagrożenie czy ukryta szansa? Wszyscy znamy taką osobę – dla niej nic nie jest dobre, wszystko ma wadę i wiecznie coś nie jest na swoim miejscu. Może to być temperatura w pomieszczeniu, wysokość pensji, styl zarządzania przez menedżera, czy nawet abstrakcyjny obraz w kawiarni. Chroniczni narzekacze zdają się patrzeć na świat przez ciemne okulary, a ich pesymistyczne czy krytyczne podejście staje się ich drugą naturą. Taka postawa przynosi koszty społeczne. Ludzie w otoczeniu chronicznego narzekacza często czują się przytłoczeni i wyczerpani. Ciągłe słuchanie negatywnych opinii, nawet jeśli dotyczą one błahostek, może odbierać energię i chęć do działania. Często koledzy z pracy czy przyjaciele szybko rezygnują z prób pomocy, bo wydaje się, że nie przynosi to żadnych efektów – jedna skarga natychmiast zostaje zastąpiona kolejną. Jednakże zanim zdecydujemy się unikać takiej osoby jak ognia, warto zastanowić się nad pewnym aspektem. Mimo iż chroniczne narzekanie może być uciążliwe, może też okazać się nieocenione w niektórych sytuacjach. Poszukiwacze problemów, jak często nazywani są chroniczni narzekacze, potrafią dostrzec potencjalne pułapki, zanim staną się one powszechne. Jeśli firma wprowadza na przykład nową politykę pracy zdalnej, osoba o takim podejściu może zwrócić uwagę na potencjalne słabości takiej polityki. Ich wnikliwość może uchronić przedsiębiorstwo przed późniejszymi problemami. Nie można jednak zapomnieć o tym, że narzekanie może być także objawem głębszych problemów emocjonalnych czy psychologicznych. Jeśli pracownik nagle zaczyna być cyniczny wobec każdego aspektu swojej pracy, może to być sygnałem ostrzegawczym wskazującym na początek wypalenia zawodowego. Takie zachowanie nie powinno być ignorowane, a odpowiednia interwencja może nie tylko poprawić atmosferę w zespole, ale też pomóc w ochronie zdrowia psychicznego pracownika. W zakończeniu, warto pamiętać, że chroniczne narzekanie to nie tylko uciążliwa cecha charakteru. W odpowiednich okolicznościach może okazać się cennym źródłem informacji zwrotnych. Kluczem jest zrozumienie przyczyn takiego zachowania i odpowiednie zarządzanie nim w kontekście pracy zespołowej.

Złośliwe narzekanie. Złośliwe narzekanie to destrukcyjna forma narzekania, która służy do podważania kolegów lub uzyskania nieuczciwej przewagi. Jakieś osobiste (lub grupowe) korzyści, a nie niezadowolenie z problemu organizacyjnego, leżą u podstaw tego zachowania. Jednakże różniące się od chronicznego narzekania, złośliwe skargi służą sobie kosztem innych. Ten rodzaj narzekania jest często kojarzony z plotkami i podstępnymi działaniami. Jeśli ktoś składa nieuzasadnione lub przesadzone skargi lub przemawia przeciwko innym z (czasami nieświadomym) zamiarem szkodzenia ich reputacji lub kariery lub zwiększenia własnego statusu poprzez porównywanie społeczne w dół, liderzy muszą szybko podjąć działania. Ten rodzaj narzekania rzadko ma pozytywny aspekt – może stworzyć toksyczne i psychologicznie niebezpieczne środowisko pracy, obniżyć morale zespołu i negatywnie wpłynąć na produktywność, jeśli się rozprzestrzeni.

Dlaczego ludzie skarżą się pracodawcy?

 • Dążenie do poprawy. Wielu pracowników zgłasza skargi w nadziei na poprawę swojej sytuacji w miejscu pracy.
 • Potrzeba bycia wysłuchanym. Składanie skargi może być sposobem na wyrażenie swoich uczuć i trosk.
 • Chęć wprowadzenia zmian. Pracownicy mogą chcieć zmienić pewne aspekty swojej pracy, które uważają za niezadowalające.
 • Dyskryminacja lub niesprawiedliwe traktowanie. Osoby, które czują się dyskryminowane, mogą zgłaszać skargi w celu zwrócenia uwagi na problem.
 • Brak wiedzy o procedurach. Czasami pracownicy mogą nie rozumieć pewnych procedur i zgłaszać skargi, aby uzyskać wyjaśnienia.
 • Napięcia emocjonalne. Stres, frustracja lub inne napięcia mogą prowadzić do zgłaszania skarg, nawet jeśli są one mniej poważne.
 • Oczekiwania wobec pracodawcy. Pracownicy mogą oczekiwać, że pracodawca podejmie konkretne działania w odpowiedzi na ich skargi.
 • Presja ze strony innych. W niektórych przypadkach pracownicy mogą być zachęcani przez innych do zgłaszania skarg.

Rodzaje tematów zgłaszanych menadżerom

 • Potrzeba wsparcia. Często pracownicy zgłaszają się do przełożonych w poszukiwaniu konkretnego wsparcia, narzędzi czy zasobów, które pomogą im lepiej wykonywać swoją pracę.
 • Poszukiwanie rozwiązania. Gdy napotkają na problem, który wydaje się być poza ich kontrolą lub kompetencjami, zwracają się o pomoc.
 • Potrzeba zrozumienia i empatii. W sytuacjach emocjonalnie trudnych, pracownik może potrzebować nie tyle konkretnych działań, co po prostu zrozumienia i wsparcia emocjonalnego.

Mechanizmy psychologiczne w tych roszczeniach pracowników

 • Dążenie do stabilności: pracownicy szukają pewności i stabilności w swojej pracy. Gdy coś jest niepewne lub niejasne, mogą odczuwać niepokój.
 • Potrzeba przynależności: chęć bycia częścią zespołu, bycia akceptowanym i docenianym.
 • Autonomia: dążenie do posiadania pewnej kontroli nad własnymi obowiązkami i środowiskiem pracy.
 • Sprawczość – każdy potrzebuje utrzymać kontrolę nad swoim życiem i pragnie mieć wpływ na przebieg zdarzeń w swoim życiu.

W trosce o dobro firmy oraz pracowników, menadżer powinien być świadomy powyższych mechanizmów i potrzeb pracowników. Umiejętność właściwego reagowania na różnorodne sytuacje i potrzeby pracowników jest kluczem do budowania zdrowego, produktywnego środowiska pracy.

Rozumienie różnych rodzajów skarg oraz powodów ich zgłaszania jest kluczowe dla skutecznego zarządzania personelem i budowania pozytywnych relacji w miejscu pracy.

Dlaczego nie musisz rozwiązywać większości problemów, o których mówi pracownik?

Jako menedżer, twoim zadaniem jest pomóc pracownikom znaleźć rozwiązania dla ich problemów, ale nie zawsze musisz samodzielnie je rozwiązywać. Ważne jest, aby słuchać i wspierać pracowników, ale nie zawsze jest to twoja odpowiedzialność.

Skoncentruj się bardziej na potrzebach, a nie na oczekiwaniach.

Komunikacja jest kluczem do budowania trwałych i satysfakcjonujących relacji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Jednak prawdziwa sztuka komunikacji leży nie tylko w przekazywaniu informacji, ale przede wszystkim w głębokim zrozumieniu motywacji i potrzeb drugiej strony. Być może zastanawiałeś się, dlaczego czasami ludzie tak trudno dochodzą do porozumienia, nawet jeśli ich cele wydają się być zbieżne. Odpowiedź leży w zrozumieniu różnicy między potrzebami a oczekiwaniami.

Potrzeby vs oczekiwania

Oczekiwania są tym, co ludzie mówią na głos, często w formie konkretnej i jednoznacznej. Jeśli ktoś mówi „Chcę raport”, jest to jasne żądanie lub stanowisko. Jednak potrzeby ukrywają się głębiej i odnoszą się do prawdziwych motywacji lub wartości stojących za danym stanowiskiem. Osoba mówiąca „Muszę otrzymać raport do piątku” ujawnia głębszy kontekst swojego żądania, co pozwala nam zrozumieć, dlaczego ten raport jest tak ważny.

Jak rozpoznać potrzeby u pracownika?

Zrozumienie potrzeb drugiej osoby wymaga nie tylko słuchania, ale także zadawania odpowiednich pytań. Kluczowe jest tu używanie pytań otwartych, które pozwalają rozmówcy wyjaśnić swoje stanowisko i ujawnić ukryte motywy. Przykładem może być pytanie „Jakie są Twoje podstawowe obawy w tej kwestii?”, które skłania rozmówcę do refleksji i dzielenia się swoimi uczuciami, obawami i nadziejami. Takie pytania pozwalają przejść poza powierzchowną rozmowę i dotrzeć do sedna problemu.

Wielość potrzeb. W rzeczywistości rzadko kiedy mamy do czynienia z jedną konkretną potrzebą. W wielu sytuacjach za naszymi stanowiskami kryją się liczne, złożone potrzeby i motywacje. Na przykład, chęć posiadania raportu może wynikać z potrzeby wypełnienia obowiązku, chęci zaimponowania przełożonemu, obaw związanych z terminem czy też pragnienia zrozumienia sytuacji w projekcie.

Kierowanie się potrzebami prowadzi do lepszych rozwiązań. Kiedy skupiamy się na zrozumieniu potrzeb, a nie tylko na reagowaniu na oczekiwania, mamy większe szanse na znalezienie rozwiązań, które są satysfakcjonujące dla obu stron. Umożliwia to bardziej kreatywne i elastyczne podejście do rozwiązywania problemów.

Jak reagować na skargi pracowników?

Jak radzić sobie z narzekaniem w pracy. Ważne jest opracowanie strategii słuchania i reagowania na skargi, wykorzystania ich korzyści i zmniejszenia destrukcyjnego potencjału. Kiedy pracownicy uważają, że ich menedżer nie dba o ich sprawy, minimalizuje lub ignoruje uzasadnione problemy, może to zwiększyć stres, zmniejszyć zaangażowanie i spowodować rotację pracowników.

Bagatelizowanie skarg może zaszkodzić reputacji menedżera lub całej organizacji. Przykład jednego z dyrektorów stał się wiralem internetowym w USA. Mówił on swoim pracownikom, aby hamowali swoje uczucia i emocje. Z pewnością jest to zarówno nieskuteczne, jak i destrukcyjne, ponieważ emocje wybuchną po prostu później w sposób przynoszący skutek odwrotny do zamierzonego”.

Menedżerowie, którzy są otwarci na skargi pracowników, budują zaufanie i psychologiczne bezpieczeństwo ze swoimi ludźmi, co ostatecznie może poprawić uczenie się organizacji i jej wydajność. Ponadto pracownicy, którzy czują się słuchani, mogą być bardziej zaangażowani w swoją pracę i przyczyniać się do pozytywnych zmian w miejscu pracy. Pozwolenie na produktywne skargi skłania do kreatywnego rozwiązywania problemów. Jednak, gdy narzekanie w miejscu pracy jest nieuregulowane, może prowadzić do negatywnych konsekwencji, takich jak „zaraza skargami”, gdzie negatywny sposób myślenia i emocje związane z pewnymi formami narzekania mogą przenosić się na innych i wpływać na kulturę zespołu i organizacji. Trwające skargi, które nie dają rozwiązań (lub które po prostu nie mają rozwiązań), mogą również prowadzić do nauki bezradności i zmniejszonej produktywności.

Jako menedżer musisz ostrożnie radzić sobie ze skargami swoich członków zespołu. Oto kilka pomysłów:

Zacznij od zainteresowania i ciekawości. Kiedy po raz pierwszy usłyszysz skargę, bądź wdzięczny dla osoby przekazującej ją za zaufanie, jakim obdarzyła Cię, oczekując, że coś zrobisz w tej sprawie. Pomimo negatywnych emocji, takich jak frustracja, rozczarowanie czy nawet złość, które mogą towarzyszyć przekazowi, pracownicy, którzy bezpośrednio wyrażają swoje niezadowolenie przed swoim kierownikiem, są bardziej zaangażowani niż ci, którzy zwracają się do swoich kolegów czy przyjaciół (np. poprzez narzekanie lub złośliwe skargi). To, że zwracają się do Ciebie, daje Ci szansę na zidentyfikowanie problemu. W trakcie rozmowy przyjmij postawę ciekawości. Uważaj na błędne przekonanie o konsensusie, które może wpłynąć na postawę „Jeśli ja osobiście tego nie doświadczam, to musi to być nieprawda” lub „Jeśli dla mnie to nie jest duży problem, to dla nich też nie powinien być”. Kiedy pracownik skarży się na określony temat, rozważ jego intencje. Czy skarga ma na celu szkodzenie czy naprawienie problemu? Czy daje możliwość lub wywołuje pomysł na pozytywną zmianę? Czy jest sygnałem ostrzegawczym dla przyszłych problemów? Czy jest to coś, o czym wspomnieli już inni pracownicy? Czy osoba tylko chce zostać wysłuchana i wyrazić swoje niezadowolenie z sytuacji, która nie jest szczególnie rozwiązywalna?

Jeśli nie jesteś w stanie zrozumieć intencji za skargą, możesz nawet bezpośrednio zapytać osobę: „Co chcesz osiągnąć swoją opinią i jak mogę Ci pomóc?” To może pomóc pracownikom zrozumieć, dlaczego narzekają i zaproponować rozwiązania, jakie możesz im zaproponować.

Zachęcaj i pomagaj w konstruktywnych skargach. Następnie zachęcaj do brania perspektywy i konstruktywnego narzekania skupionego na rozwiązaniach. Na przykład możesz tworzyć okazje do regularnego udzielania pracownikom opinii i pomysłów na poprawę w konstruktywny sposób. Regularne oceny wydajności również zapewniają strukturę dla krytycznej opinii z obu stron i dają możliwość budowania bezpieczeństwa psychologicznego. Pracownicy, którzy wiedzą, że mają jasną okazję do wyrażenia swoich obaw dotyczących czegoś, co ich nie satysfakcjonuje, mogą po prostu czekać na odpowiedni czas i miejsce zamiast szukać innych za zamkniętymi drzwiami, co może wywołać narzekanie i złośliwe skargi. Instalowanie bufora czasowego – krótkiej przerwy na przemyślenie skargi, jej wpływu i potencjalnych rozwiązań przed przeprowadzeniem rozmowy na ten temat – może pozwolić skarżącemu na wyrażenie swoich obaw z mniejszą negatywną emocją i tym samym bardziej skutecznie. Może to również pozwolić odbiorcy przygotować się do odpowiedzi i pomysłów.

Rozważ również możliwość dzielenia się przez pracowników niektórymi wspólnymi obawami lub trudnymi kwestiami w zaufanym środowisku grupowym, co pozwala wszystkim wyrazić i rozważyć alternatywne perspektywy. Aby pomóc pracownikom w przejmowaniu bardziej aktywnych i skoncentrowanych na rozwiązaniach postaw, uznaj „pomocne” skargi, które oferują drogi i możliwości poprawy.

Rozwiązywanie destrukcyjnych skarg. Ważne jest, aby zajmować się negatywnymi formami skarg, które mogą szybko podważyć kulturę i teamwork. Członek zespołu, który jest „znany” ze złośliwego lub chronicznego narzekania, może dojść do tego, że inni tak się zmęczą słuchaniem go, że potencjalnie uzasadnione skargi zostaną utracone. Jeśli zauważysz, że pracownik często narzeka na kogoś bez żadnej intencji lub chęci rozwiązania problemu, zajmij się relacją między nimi, potencjalnie poprzez mediację lub konstruktywną rozmowę. Pracownicy nie zawsze zdają sobie sprawę, jak ich ton lub negatywny stan umysłu wpływa na innych i wpływa na kulturę, więc po prostu zajmowanie się zachowaniem może być dużą pomocą w niektórych przypadkach. Jeśli chroniczne narzekanie na określony problem utrzymuje się, zwłaszcza jeśli problem nie jest rozwiązywalny, narzekający może potrzebować wsparcia w zmianie swojego sposobu myślenia i zachowania w celu zaakceptowania i lepszego radzenia sobie z sytuacją. Jeśli to nie jest możliwe, mogą musieć podjąć decyzję o opuszczeniu sytuacji (lub zostać poproszeni o opuszczenie przez menedżera), aby nie kontynuować zarażania kultury zespołu.

Skarżenie się może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla komunikacji organizacyjnej. Konstruktywne narzekanie – lub strukturalne okazje dla pracowników do wyrażenia swoich obaw – oferuje wartościowe informacje zwrotne w celu poprawy procesów pracy, produktów i usług i dlatego powinno być zachęcane. Wylanie żalu i chroniczne narzekanie mają zarówno zalety, jak i wady dla jednostki i grupy i powinny być traktowane w odpowiednim czasie i miejscu, a nie tłumione. Złośliwe narzekanie tworzy tylko korzyść osobistą szkodzącą innym i zbiorowościom, zmniejsza produktywność i tworzy toksyczne środowisko pracy. Zarządzając tymi różnymi rodzajami skarg odpowiednimi zachowaniami, menedżerowie mogą tworzyć pozytywne środowisko pracy o wysokiej wydajności oraz monitorować i ograniczać ryzyka i koszty skarżenia dla siebie i swoich zespołów.

jak reagowac na skargi pracownikow

Jak reagować na skargi pracowników?

Jak jest rola inteligencji emocjonalnej w prowadzeniu rozmów z pracownikami?

Inteligencja emocjonalna (IE) to zdolność do rozpoznawania, rozumienia, zarządzania i wykorzystywania emocji własnych oraz emocji innych ludzi. W kontekście miejsca pracy, zwłaszcza w roli menadżera, IE jest nieocenionym narzędziem, które pozwala lepiej komunikować się z pracownikami, rozumieć ich potrzeby i budować zdrowe relacje.

Znaczenie spokoju w kontekście konfrontacyjnych rozmów. Konflikt w miejscu pracy jest nieunikniony. Różnice w punktach widzenia, priorytetach lub oczekiwaniach mogą prowadzić do konfrontacyjnych rozmów. W takich sytuacjach spokój i zdolność do zarządzania własnymi emocjami stają się kluczem do konstruktywnego rozwiązania problemu. Osoba, która potrafi zachować spokój, lepiej słucha, co pozwala na głębsze zrozumienie stanowiska drugiej strony. Buduje atmosferę wzajemnego szacunku, nawet jeśli rozmówcy nie zgadzają się ze sobą. Zmniejsza ryzyko eskalacji konfliktu. Rozumienie i reagowanie na potrzeby pracownika, wpływa na zdolność do rozumienia i reagowania na potrzeby pracownika, co jest istotnym składnikiem inteligencji emocjonalnej.

Inteligencja emocjonalna obejmuje m.in. empatię, czyli umiejętność wczuwania się w uczucia innych i rozumienia ich punktu widzenia. Asertywność, czyli zdolność do wyrażenia własnych myśli, uczuć i potrzeb w sposób jasny, ale nieagresywny. Regulację emocji, czyli umiejętność kontrolowania impulsów i reagowania w odpowiedni sposób na emocjonalne potrzeby pracowników.

Dlaczego nie wszystkie prośby i zarzuty pracowników wymagają operacyjnej reakcji?

Nie każdy zarzut lub prośba pracownika wymaga natychmiastowej, operacyjnej odpowiedzi. Czasem wskazane jest zastosowanie pewnej dozy ostrożności, a nieraz refleksji nad tym, co tak naprawdę stoi za słowami pracownika. Kluczowe jest, aby menadżer posiadał zdolność do rozróżnienia między tymi dwoma rodzajami potrzeb.

Rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb stojących za zarzutami pracowników.

Kiedy pracownik przekazuje swoje obawy, frustracje czy zarzuty, może to być oznaka głębszych, niewypowiedzianych potrzeb. Często za zarzutami kryją się potrzeby uznania, bezpieczeństwa, akceptacji lub po prostu zrozumienia. Menadżer, który potrafi rozpoznać te potrzeby, jest w stanie odpowiedzieć w sposób, który naprawdę ma sens dla pracownika, niekoniecznie podejmując działania operacyjne.

Rola wentylacji emocjonalnej w procesie rozmowy.

Wentylacja emocjonalna to proces wyrażania uczuć i emocji w celu złagodzenia napięcia. W wielu przypadkach pracownicy zgłaszają się do swojego szefa niekoniecznie po to, aby oczekiwać konkretnej reakcji, ale bardziej w celu wyrażenia swoich frustracji lub obaw. Dla menadżera ważne jest, aby rozpoznać te momenty i pozwolić pracownikowi „wentylować” się bez konieczności natychmiastowego podejmowania działań. Zrozumienie, że nie każda rozmowa wymaga operacyjnej reakcji, jest kluczem do efektywnego zarządzania emocjami w miejscu pracy.

Granice, jakie powinien ustalić menadżer w odpowiedzi na prośby.

Chociaż ważne jest, aby być wsparciem dla pracowników, menadżerowie również muszą ustalić pewne granice. Nie wszystkie prośby mogą zostać spełnione z różnych powodów – od ograniczeń budżetowych po kwestie związane z polityką firmy. Menadżer powinien:

 • Być jasnym w komunikacji dotyczącej tego, co jest możliwe do realizacji.
 • Ustalić priorytety, które mają na uwadze dobro firmy i pracowników.
 • Być konsekwentnym w stosowaniu tych granic, jednocześnie będąc otwartym na komunikację i dyskusję z pracownikami.

Podsumowując, umiejętność rozróżnienia, które prośby i zarzuty pracowników wymagają operacyjnej reakcji, a które nie, jest kluczem do efektywnego zarządzania i budowania zdrowych relacji w miejscu pracy.

Jak radzić sobie z frustracją i obiekcjami pracowników?

Pracownicy to serce każdej organizacji. Jednak, jak w każdym środowisku złożonym z różnorodnych jednostek, konflikty, frustracje i obiekcje są nieuniknione. Kluczem jest nie tyle unikanie tych sytuacji, co skuteczne zarządzanie nimi, aby zapewnić spójność i produktywność zespołu.

Wyzwania związane z zarządzaniem oczekiwaniami pracowników.

Zarządzanie oczekiwaniami pracowników jest jednym z największych wyzwań dla menadżerów. Kiedy oczekiwania nie są spełnione, pojawia się frustracja, która może prowadzić do konfliktów. Wyzwania obejmują:

 • Zrozumienie oczekiwań, aby skutecznie zarządzać oczekiwaniami, trzeba je najpierw zrozumieć. Obejmuje to regularne rozmowy z pracownikami i zadawanie pytań dotyczących ich potrzeb i pragnień.
 • Komunikacja granic. Czasami menadżerowie muszą komunikować, co jest możliwe, a co nie. Obejmuje to zarówno kwestie związane z zasobami, jak i strategicznymi decyzjami biznesowymi.
 • Aktywne słuchanie, zamiast skupiać się na formułowaniu odpowiedzi, warto naprawdę słuchać tego, co pracownik ma do powiedzenia. Daje to pracownikowi poczucie, że jest ważny i jest brany pod uwagę.
 • Empatia, staraj się spojrzeć na sytuację z perspektywy pracownika, nawet jeśli nie zgadzasz się z jego punktem widzenia.
 • Jasna i otwarta komunikacja, jeśli coś nie jest możliwe, powiedz to jasno i uczciwie, ale jednocześnie wyjaśnij dlaczego.
 • Budowanie atmosfery zaufania i akceptacji.
 • Zaufanie to fundament każdej zdrowej relacji, w tym tych zawodowych. Aby zbudować i utrzymać zaufanie pracowników:
 • Bądź konsekwentny, jeśli obiecasz coś zrobić, zrób to. Jeśli coś się zmieni, poinformuj o tym.
 • Dziel się informacjami, im więcej pracownicy wiedzą o tym, co dzieje się w firmie, tym mniej prawdopodobne są nieporozumienia i spekulacje.
 • Doceniaj i wzmacniaj, regularne docenianie pracowników za ich wkład i wysiłek buduje poczucie wartości i zaufania.

Podsumowując, radzenie sobie z frustracją i obiekcjami pracowników wymaga zrozumienia, empatii i skutecznej komunikacji. Menadżer, który stosuje się do tych zasad, jest w stanie budować silne, zaufane relacje z pracownikami i efektywnie zarządzać swoim zespołem.

Zastosowanie strategii proaktywnego słuchania w relacji menadżer – pracownik

Prawdziwa komunikacja nie polega tylko na mówieniu; skuteczne słuchanie jest równie ważne, jeśli nie ważniejsze. Proaktywne słuchanie, które często jest nazywane aktywnym słuchaniem, przenosi tę umiejętność na wyższy poziom, koncentrując się na autentycznym zaangażowaniu i głębokim zrozumieniu rozmówcy.

Zrozumienie potrzeby bycia wysłuchanym przez pracownika. Bycie wysłuchanym to podstawowa potrzeba każdego człowieka. Kiedy pracownicy czują, że ich głos jest słyszany, czują się ważni i doceniani. To nie tylko zwiększa ich zaangażowanie, ale również poprawia morale i poczucie przynależności do organizacji. Menadżerowie, którzy autentycznie słuchają swoich pracowników, budują fundament zaufania, który jest niezbędny do efektywnego zarządzania.

Techniki aktywnego słuchania w kontekście zarządzania zespołem.

 • Zachowanie kontaktu wzrokowego: pokazuje, że jesteś zaangażowany i skupiony na rozmówcy.
 • Unikanie przerywania: pozwól pracownikowi wyrazić swoje myśli i uczucia bez przerywania.
 • Refleksje i parafrazowanie: po tym, jak pracownik się wypowie, podsumuj to, co powiedział, aby upewnić się, że dobrze zrozumiałeś.
 • Zadawanie otwartych pytań: pomaga to w pogłębieniu dyskusji i zachęca pracowników do dzielenia się więcej.
 • Wykazanie empatii: poprzez uznawanie uczuć i emocji pracownika, pokazujesz, że naprawdę rozumiesz jego perspektywę.

Praktyczne korzyści wynikające z zastosowania proaktywnego słuchania.

Zwiększenie zaangażowania pracowników, kiedy pracownicy czują się słyszani, są bardziej zaangażowani w swoją pracę i organizację. Lepsza wydajność i produktywność, ponieważ proaktywne słuchanie może pomóc w rozwiązaniu problemów szybciej i efektywniej. Zmniejszenie konfliktów poprzez skuteczne słuchanie, menadżerowie mogą lepiej zrozumieć i zająć się źródłem konfliktu. Poprawa morale zespołu, ponieważ gdy członkowie zespołu czują, że są słuchani i doceniani, zwiększa się ich morale i satysfakcja z pracy. Strategia proaktywnego słuchania nie tylko poprawia relacje menadżer-pracownik, ale również prowadzi do lepszych wyników dla całej organizacji. Jest to kluczowy element skutecznego przywództwa i zarządzania.

Unikaj następujących błędy w słuchaniu roszczeniowych pracowników.

Wiele błędów w komunikacji wynika z nieefektywnego słuchania. Oto kilka typowych błędów, które możemy popełniać:

 • Antycypowanie tego, co zostanie powiedziane – zakładanie, że już wiesz, co rozmówca chce powiedzieć, prowadzi do tego, że przestajesz słuchać i zaczynasz myśleć o odpowiedzi.
 • Zbytnie skupienie na sobie – myślenie o tym, co sam chcesz powiedzieć, lub próba wywarcia wrażenia, zamiast skupić się na tym, co mówi rozmówca.
 • Ocenianie – szybka ocena lub krytyka tego, co mówi druga osoba, uniemożliwia pełne zrozumienie jej punktu widzenia.
 • Pretendowanie aktywnego słuchania – niekiedy staramy się wyglądać na zainteresowanych, ale tak naprawdę nie słuchamy uważnie.
 • Zbyt łatwe dawanie się rozpraszać – umysł jest z natury rozpraszający, ale musimy się starać, aby nie pozwolić na wyłączanie się z rozmowy.
 • Przerywanie – nie pozwala to rozmówcy wyrazić swojego zdania i pokazuje, że bardziej zależy ci na mówieniu niż na słuchaniu.

Filtry naszego słuchania – Uwaga abyś nie wpadł w pułapkę

Oprócz błędów w słuchaniu, istnieje wiele „filtrów”, przez które przepuszczamy informacje. Te filtry opierają się na naszych doświadczeniach, wartościach, emocjach i przekonaniach. Oto kilka przykładów:

 • Uprzedzenia – Często słuchamy tylko tego, co chcemy usłyszeć.
 • Doświadczenia z przeszłości – Negatywne doświadczenia mogą kształtować nasze postrzeganie i słuchanie.
 • Chęć spełnienia własnych pragnień – Chcemy usłyszeć to, co nas uszczęśliwi.
 • Ocenianie wartości informacji – Szybkie ocenianie tego, co jest mówione, zamiast uważnie słuchać.
 • Emocjonalne słowa-klucze – Słowa naładowane emocjonalnie mogą wywoływać silne reakcje i zakłócać skuteczne słuchanie.
 • Energia – Nasz fizyczny i emocjonalny stan może wpłynąć na naszą zdolność do skutecznego słuchania.

Skuteczne słuchanie jest kluczem do skutecznego rozwiązywania problemów i budowania trwałych relacji. Aby naprawdę słuchać, musimy być świadomi błędów i filtrów, które mogą zakłócać naszą zdolność do słuchania, i aktywnie dążyć do ich eliminacji. Warto również zapoznać się z materiałami na ten temat, takimi jak prelekcje TED, które pomogą nam poprawić nasze umiejętności słuchania.

Oto 10 przykładów aktywnego słuchania:

 • Samowiedza przed rozmową. Przed rozmową zastanów się, jak się czujesz. „Czuję się dzisiaj trochę zdenerwowany z powodu innych problemów. Muszę upewnić się, że nie wpłynie to na moją rozmowę.”
 • Koncentracja i uwaga na rozmówcy. Podczas spotkania kładziesz długopis, nawiązujesz kontakt wzrokowy i pochylasz się do przodu, pokazując mówiącemu, że jesteś w pełni zaangażowany w rozmowę.
 • Nie przerywaj, nawet jeśli masz coś do powiedzenia, czekasz, aż mówiący skończy. Jeśli potrzebujesz, zanotuj sobie myśli, aby nie zapomnieć o nich później.
 • Słuchanie z ciekawością, zamiast szybko oceniać to, co mówi rozmówca, zadajesz pytania, takie jak: „Jak doszło do tej sytuacji?” lub „Możesz mi wyjaśnić, dlaczego tak się czujesz?”
 • Reagowanie na emocje. Jeśli zauważysz wybuch emocji, zamiast reagować emocjonalnie, mówisz: „Widzę, że jesteś zdenerwowany/zły. Czy możemy porozmawiać o tym, co Cię denerwuje?”
 • Uznawanie uczuć, aktywnie przyznajesz uczucia rozmówcy, mówiąc: „Rozumiem, że musiało to być dla ciebie frustrujące.” lub „Czujesz, że byłeś pomijany w tej sytuacji?”
 • Sprawdzanie zrozumienia, po wysłuchaniu rozmówcy, starasz się podsumować to, co powiedział, pytając: „Czy dobrze zrozumiałem, że twierdzisz, iż…?”
 • Refleksja, parafraza, odzwierciedlenie: „Słyszałem, że czujesz się niesprawiedliwie potraktowany. Czy to prawda?”
 • Zmiana perspektywy, jeśli nie zgadzasz się z punktem widzenia rozmówcy, próbujesz patrzeć na sytuację z jego perspektywy, mówiąc: „Z Twojego punktu widzenia wygląda to tak, że…”
 • Podsumowanie i dalsze działania – na koniec rozmowy mówisz: „Podsumowując, uważasz, że powinniśmy postąpić w ten sposób… Czy zgadza się to z tym, co proponujesz jako następne kroki?”

Wszystkie te przykłady podkreślają znaczenie aktywnego słuchania jako narzędzia w komunikacji interpersonalnej, które pomaga budować zrozumienie i zaufanie między rozmówcami. Z pewnością zmniejszą zjawisko narzekania i roszczeniowości wśród pracowników, ale nie wyeliminują. Dlaczego? Ponieważ jest to zjawisko powszechne, tak było, jest i będzie, natomiast do Ciebie należy praca nad częstotliwością, skalą i intensywnością tego procesu. W naszych szkoleniach dla firm i szkoleniach biznesowych często poruszamy ten temat, ponieważ wiemy jak bardzo jest to ważne w zespołach zróżnicowanych pokoleniowo i kulturowo.